Uniwersytet Szczeciński

Wydział Prawa i Administracji

ul. Narutowicza 17A,

70-240 Szczecin

tel. (091) 444 28 26

fax. (091) 444 28 46

e-mail: wpia@mec.univ.szczecin.pl

http://wpiaus.pl/

Wydział Prawa i Administracji

Uniwersytet Szczeciński

ul. Narutowicza 17A,

70-240 Szczecin

tel. (091) 444 28 26

fax. (091) 444 28 46

e-mail: wpia@mec.univ.szczecin.pl

http://wpiaus.pl/

 • BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych jest nabycie lub podnoszenie kwalifikacji osób mających zamiar podjęcia lub już pracujących w służbach BHP.  Kwalifikacje objęte programem studiów są wymogiem niezbędnym do podjęcia pracy w sektorze BHP lub zajmowania określonych stanowisk.

  Studia podyplomowe BHP wpisują się trwający już od jakiegoś czasu trend podnoszenia poziomu i standardów BHP właściwie we wszystkich sektorach pracy. Tematyka studiów obejmuje wszystkie niezbędne elementy potrzebne do zatrudnienia w sektorze BHP.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • CYBERBEZPIECZEŃSTWO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych jest przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz nabycie lub podnoszenie kwalifikacji osób mających zamiar lub już pracujących w obszarze związanym z cyberbezpieczeństwem.

  Program studiów podyplomowych obejmuje 20 przedmiotów (łącznie 168 godzin zajęć).

  Uczestnik studiów podyplomowych pozna najważniejsze zagadnienia z zakresu cyberbezpieczeństwa, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami. Koncepcja studiów oparta jest na połączeniu wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych.

  Uczestnik studiów podyplomowych nabywając, poszerzając albo aktualizując wiedzę z zakresu cyberbezpieczeństwa, będzie jednocześnie nabywać, poszerzać albo korygować umiejętności związane z praktycznym stosowaniem przekazywanej wiedzy. W zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych studia te są komplementarne.

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PRAWO ADMINISTRACYJNE I SAMORZĄDOWE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem kształcenia jest nabywanie i poszerzanie wiedzy zawodowej oraz umiejętności niezbędnych w pracy urzędniczej w administracji publicznej (zarówno rządowej, jak i samorządowej) oraz codziennej działalności radnych i działaczy społecznych. Program Studiów Podyplomowych Prawa Administracyjnego i Samorządowego jest kierowany zarówno do pracowników, jak i do kandydatów do pracy w administracji publicznej. Adresatem są także osoby pełniące funkcje kierownicze w organach samorządu terytorialnego: wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast, starostowie, skarbnicy i sekretarze oraz współpracujący z samorządem lokalni działacze społeczni, pracownicy organizacji pozarządowych i wolontariusze. Oferta studiów jest kierowana również do radnych i kandydatów na radnych. Celem kształcenia jest przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu funkcjonowania szeroko rozumianej administracji publicznej. Program kształcenia obejmuje 15 przedmiotów (łącznie 217 godzin zajęć). Słuchacz pozna najważniejsze zagadnienia z zakresu prawa i prawoznawstwa stanowiące fundament wiedzy niezbędnej do zrozumienia instytucji prawnych regulowanych przepisami prawa i postępowania administracyjnego, prawa i postępowania cywilnego oraz prawa pracy, a występujących w praktycznej działalności administracji publicznej–państwowej i samorządowej. Program studiów podyplomowych uzupełnia szczegółowa i specjalistyczna problematyka. Zagadnienia prawne prezentowane w jej ramach umożliwiają zrozumienie istoty funkcjonowania administracji publicznej, jako istotnego elementu państwa demokratycznego. Wiedza z zakresu ustroju samorządu terytorialnego, zasad tworzenia prawa miejscowego, europejskich programów strukturalnych dla samorządu terytorialnego, gospodarki finansowej samorządu terytorialnego, podatków i opłat lokalnych, podstaw prawa gospodarczego publicznego oraz zamówień publicznych jest niezbędna każdemu, kto już pracuje lub dopiero zamierza podjąć pracę w różnych jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego albo jednostkach współpracujących z samorządem terytorialnym. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PRAWO KARNE GOSPODARCZE I SKARBOWE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych jest zdobycie lub poszerzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu prawa karnego gospodarczego i skarbowego. Studia pozwolą na nabycie wiedzy związanej z polskimi regulacjami w zakresie prowadzenia postępowań karnych i karnych skarbowych. Rozwiną umiejętności dostrzegania i zwalczania przestępczości gospodarczej i skarbowej.

  Absolwent studiów podyplomowych zdobędzie lub poszerzy kwalifikacje w zakresie: materialnego oraz proceduralnego prawa podatkowego, w tym kontroli podatkowej i skarbowej, jak również w zakresie materialnego oraz procesowego prawa karnego, przy uwzględnieniu specyfiki przestępstw gospodarczych oraz skarbowych.

  Ponadto absolwent studiów podyplomowych uzyska umiejętności praktyczne w zakresie identyfikowania oraz zwalczania przestępczości gospodarczej i skarbowej. W ramach kompetencji społecznych uczestnik nabędzie umiejętność pracy w grupie i rozwiązywania problemów. Nabędzie kompetencje w zakresie analizy przestępstw gospodarczych i skarbowych, a także poprzez prowadzenie postępowań karnych i karnych skarbowych co do tej kategorii przestępstw.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych jest przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z zakresu prawa ochrony środowiska. Ponadto celem studiów jest nabycie lub podnoszenie kwalifikacji osób mających zamiar lub już pracujących w obszarze związanym z ochroną środowiska. Tematyka jest bardzo obszerna i trudna. Sytuację utrudniają często zmieniające się regulacje prawne. Studia podyplomowe w założeniu mają dać obszerną wiedzę z zakresu prawa ochrony środowiska w różnych jego aspektach.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PRAWO OŚWIATOWE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych jest przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z zakresu prawa oświatowego. Ponadto celem studiów jest nabycie lub podnoszenie kwalifikacji osób mających zamiar lub już pracujących w obszarze związanym z oświatą.

  Program studiów podyplomowych obejmuje 22 przedmioty (łącznie 181 godzin zajęć). Uczestnik studiów podyplomowych uzyska wiedzę dotyczącą najważniejszych zagadnień z zakresu prawa oświatowego. Koncepcja studiów oparta jest na połączeniu wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE - ASPEKTY PRAWNE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych jest przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z zakresu ubezpieczeń społecznych. Ponadto celem studiów jest nabycie lub podnoszenie kwalifikacji osób mających zamiar lub już pracujących w obszarze ubezpieczeń społecznych. Tematyka jest bardzo obszerna i trudna. Sytuację utrudniają często zmieniające się regulacje prawne.

  Studia podyplomowe w założeniu mają dać obszerną wiedzę z zakresu ubezpieczeń społecznych w różnych jego aspektach. Program studiów podyplomowych obejmuje 16 przedmiotów (łącznie 204 godziny zajęć). Słuchacz pozna najważniejsze zagadnienia z zakresu konstrukcji systemu ubezpieczeń społecznych, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami. Koncepcja studiów oparta jest na połączeniu wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych.

  Uczestnik studiów podyplomowych nabywając, poszerzając albo aktualizując wiedzę z zakresu systemu ubezpieczeń społecznych będzie jednocześnie nabywać, poszerzać albo korygować umiejętności związane z praktycznym stosowaniem przekazywanej wiedzy. W zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych studia te są komplementarne. Koncepcja kształcenia na studiach podyplomowych Ubezpieczenia społeczne – Aspekty prawne jest zgodna z potrzebami otoczenia społeczno-gospodarczego oraz rynku pracy. Prowadzenie przedmiotowych studiów podyplomowych na Wydziale Prawa i Administracji jest zgodne ze Strategią rozwoju Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Strategią rozwoju Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych jest zdobycie lub poszerzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji  z obszaru zamówień publicznych. Studia pozwolą na nabycie wiedzy związanej z polskimi i unijnymi regulacjami z zakresu zamówień publicznych. Rozwiną umiejętności realizowania przedsięwzięć w sektorze zamówień publicznych zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym.

  Celem studiów podyplomowych jest także podniesienie kwalifikacji zawodowych osób pracujących w administracji publicznej, sektorze finansów publicznych, służbie cywilnej, a także osób biorących udział w udzielaniu i realizowaniu zamówień publicznych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Szczeciński.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (2)

Prawnik Ocena odpowiedz

Bardzo dobra jakość kształcenia, wysoki poziom , duża ilość zajęć w oparciu o ustawy i rozporządzenia- jednak o to chodzi na tym kierunku. Dodatkowym atutem jest odpowiednie podejście wykładowców mimo ogromnej liczby studentów. Praca z promotorem czasami bywa męcząca, jednak równie obfitująca w efekty.

Martyna Ocena odpowiedz

Nie polecam. Nie jestem rozżalonym studentem, ale osobą, której to kolejny skończony już kierunek, na kolejnej uczelni. Studenci traktowani przez kadrę jak g.... Brak kultury i traktowanie w sposób uwłaczający osobom inteligentnym. Biurokracja okrutna. Jak macie pieniądze i duuuużo samozaparcia, ok. Ale szkoda czasu. Kadra zadufana w sobie, większość to hipokryci. Garstka wykładowców prezentuje poziom akademicki, ale okazało się, że to wykładowcy z Poznania, więc jasne, że część szczecińska jest odpowiedzialna za stan tego wydziału. Mam nadzieję, że szybko padnie. Żałuję, że inwestowałam pieniądze w ten wydział. Duża uznaniowość w ocenianiu prac. Nie ważne są umiejętności, ale cwaniactwo. Jeśli ktoś ściąga i jest sprytny, podlizuje się, da sobie radę. Nie pozdrawiam.