Uniwersytet Szczeciński

Wydział Prawa i Administracji

ul. Narutowicza 17A,

70-240 Szczecin

tel. (091) 444 28 26

fax. (091) 444 28 46

e-mail: wpia@mec.univ.szczecin.pl

http://wpiaus.pl/

Wydział Prawa i Administracji

Uniwersytet Szczeciński

ul. Narutowicza 17A,

70-240 Szczecin

tel. (091) 444 28 26

fax. (091) 444 28 46

e-mail: wpia@mec.univ.szczecin.pl

http://wpiaus.pl/

 • ADMINISTRACJA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister
  Studia w Szczecinie - Uniwersytet Szczeciński - kierunek studiów administracja

  Studia wszechstronnie przygotowują do pracy w administracji rządowej, samorządowej, gospodarczej oraz jednostkach publicznych i niepublicznych. Absolwent posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną o organizacji i działaniu administracji publicznej, wymaganą przez przyszłych pracodawców. Ukończenie określonej specjalności pozwala nabyć dodatkowe umiejętności i kompetencje.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:
  • redagowania pism urzędowych,
  • posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu administracji, prawa i ekonomii,
  • technik negocjacji i mediacji w administracji,
  • technik pracy biurowej.
  Ponadto poznasz wszystkie podstawowe dyscypliny wiedzy prawniczej oraz podstawy z zakresu ekonomii i zarządzania.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Administracja morska
  • Administracja samorządowa
  • Administracja obsługi prawnej
  • Zatrudnienie osób ze szczególnymi potrzebami w administracji publicznej
  • Administracja zatrudnienia

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Administracja samorządowa
  • Administracja ochrony zdrowia
  • Administracja gospodarowania nieruchomościami
  • Administracja ochrony środowiska
  • Administracja skarbowa
  • Administracja bezpieczeństwa publicznego

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Administracja morska
  • Administracja samorządowa
  • Administracja obsługi prawnej
  • Zatrudnienie osób ze szczególnymi potrzebami w administracji publicznej
  • Administracja zatrudnienia

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Administracja samorządowa
  • Administracja ochrony zdrowia
  • Administracja gospodarowania nieruchomościami
  • Administracja ochrony środowiska
  • Administracja skarbowa
  • Administracja bezpieczeństwa publicznego

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku administracja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język mniejszości narodowej, język polski, filozofia, geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie, język obcy nowożytny

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest ocena na dyplomie ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia oraz średnia z przebiegu studiów co najmniej pierwszego stopnia, potwierdzona przez uczelnię kandydata i wyliczona według zasad zgodnych z regulaminem studiów ukończonej uczelni.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INTERNATIONAL AND EUROPEAN BUSINESS LAW

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 1,5 roku
  tytuł zawodowy: magister

  Student kierunku International and European Business Law uzyskuje pogłębioną wiedzę w zakresie prawnych aspektów funkcjonowania międzynarodowego obrotu gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania rynku wewnętrznego Unii Europejskiej. Studia są adresowane przede wszystkim do absolwentów studiów I stopnia na kierunkach administracja, ekonomia, organizacja i zarządzanie oraz innych kierunków w obszarze nauk społecznych, którzy wiążą swoją karierę zawodową z pracą administracyjno-organizacyjną w podmiotach gospodarczych bądź też chcą prowadzić działalność gospodarczą w obszarze rynku międzynarodowego.

  Drugą zasadniczą grupą docelową są absolwenci studiów jednolitych magisterskich prawo, którzy wiążą swoją przyszłość z doradztwem prawnym i obsługą prawną w obszarze prawa handlowego i gospodarczego w stopniu międzynarodowym bądź z obsługą prawną cudzoziemców podejmujących działalność gospodarczą lub pracę na terytorium RP.

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Kryteria kwalifikacji: dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia; ocena na dyplomie i średnia z przebiegu studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PRAWO

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 5 lat
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: jednolite magisterskie jednolite magisterskie
  czas trwania: 5 lat 5 lat
  tytuł zawodowy: magister magister
  Studia w Szczecinie - Uniwersytet Szczeciński - kierunek studiów prawo

  Studia mają charakter wszechstronny i obejmują kilka bloków tematycznych, wybieranych przez studenta, poszerzających wiedzę z przedmiotów podstawowych i kierunkowych, a zarazem profilują w wybranym kierunku przyszłej działalności zawodowej. W programie kształcenia przewidziano moduły przedmiotów w zakresie: prawa konstytucyjnego, prawa karnego, prawa cywilnego, prawa administracyjnego, prawa finansowego oraz prawa międzynarodowego.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:

  • posługiwać ogólną wiedzą z zakresu prawa,
  • rozumieć teksty prawne i tworzyć je,
  • prawidłowego i kreatywnego wykonywania swoich obowiązków zawodowych w wymiarze sprawiedliwości, wolnych zawodach prawniczych, administracji rządowej i samorządowej itp.
  Poza tym dzięki modułowi „Praktyczne aspekty wykonywania zawodów prawniczych” będziesz mógł już w trakcie studiów „zmierzyć” umiejętności i wiedzę zdobytą podczas studiów z praktyką pracy.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku prawo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język mniejszości narodowej, język polski, filozofia, geografia, historia, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie, język obcy nowożytny

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PRAWO SŁUŻB MUNDUROWYCH

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia w Szczecinie - Uniwersytet Szczeciński - kierunek studiów prawo służb mundurowych

  To unikatowy kierunek w skali kraju, łączący wiedzę z zakresu nauk społecznych, prawnych i ekonomicznych. W toku studiów absolwent nabywa wiedzę teoretyczną i praktyczną, m.in. w zakresie prawnych podstaw funkcjonowania służb mundurowych, pragmatyk służbowych, ustroju aparatu władzy publicznej w Polsce czy procedur zarządzania bezpieczeństwem wewnętrznym i zewnętrznym.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  • zasad funkcjonowania i zakresu uprawnień służb mundurowych dbających o bezpieczeństwo państwa,
  • przepisów prawa niezbędnych do pracy w służbach mundurowych i instytucjach związanych z bezpieczeństwem państwa,
  • zasad prowadzenia postępowania przygotowawczego oraz czynności operacyjnych i rozpoznawczych,
  • posługiwać językiem specjalistycznym z zakresu administracji oraz prawa,
  • praktycznego interpretowania przepisów prawnych,
  • zasad użycia środków przymusu bezpośredniego oraz broni,
  • udzielania pierwszej pomocy.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Kryminalno – penitencjarna
  • Wojskowa

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Kryminalno – penitencjarna
  • Wojskowa

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku prawo służb mundurowych brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język mniejszości narodowej, język polski, filozofia, geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie, język obcy nowożytny

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest ocena na dyplomie ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia oraz średnia z przebiegu studiów co najmniej pierwszego stopnia, potwierdzona przez uczelnię kandydata i wyliczona według zasad zgodnych z regulaminem studiów ukończonej uczelni.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Szczeciński.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (2)

Prawnik Ocena odpowiedz

Bardzo dobra jakość kształcenia, wysoki poziom , duża ilość zajęć w oparciu o ustawy i rozporządzenia- jednak o to chodzi na tym kierunku. Dodatkowym atutem jest odpowiednie podejście wykładowców mimo ogromnej liczby studentów. Praca z promotorem czasami bywa męcząca, jednak równie obfitująca w efekty.

Martyna Ocena odpowiedz

Nie polecam. Nie jestem rozżalonym studentem, ale osobą, której to kolejny skończony już kierunek, na kolejnej uczelni. Studenci traktowani przez kadrę jak g.... Brak kultury i traktowanie w sposób uwłaczający osobom inteligentnym. Biurokracja okrutna. Jak macie pieniądze i duuuużo samozaparcia, ok. Ale szkoda czasu. Kadra zadufana w sobie, większość to hipokryci. Garstka wykładowców prezentuje poziom akademicki, ale okazało się, że to wykładowcy z Poznania, więc jasne, że część szczecińska jest odpowiedzialna za stan tego wydziału. Mam nadzieję, że szybko padnie. Żałuję, że inwestowałam pieniądze w ten wydział. Duża uznaniowość w ocenianiu prac. Nie ważne są umiejętności, ale cwaniactwo. Jeśli ktoś ściąga i jest sprytny, podlizuje się, da sobie radę. Nie pozdrawiam.