Uniwersytet Szczeciński

Wydział Teologiczny

ul. Papieża Pawła VI nr 2

71-459 Szczecin

tel.: 0-91 444 1451

fax: 0-91 444 1460

e-mail: thfac@univ.szczecin.pl

https://teo.usz.edu.pl/

Wydział Teologiczny

Uniwersytet Szczeciński

ul. Papieża Pawła VI nr 2

71-459 Szczecin

tel.: 0-91 444 1451

fax: 0-91 444 1460

e-mail: thfac@univ.szczecin.pl

https://teo.usz.edu.pl/

 • FAMILIOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Szczecinie - Uniwersytet Szczeciński - kierunek studiów familiologia

  Szczęście człowieka w istotnej mierze zależy od rodziny – zarówno tej, w której się wychował, jak i tej, którą sam zakłada. Obecnie bardziej niż kiedykolwiek potrzeba „specjalistów od rodziny”, zwłaszcza takich, którzy potrafią pomóc drugiemu człowiekowi w trudnych sytuacjach życiowych i rodzinnych.

  Familiologia jako kierunek unikatowy w skali kraju, jest odpowiedni dla tych, którzy chcą pomagać rodzinie i wiedzieć, jak samemu dobrze w niej żyć. To studia, które pomogą odkryć wartość rodziny i widzieć ją w świetle wartości chrześcijańskich.

  Umiejętności uzyskane w trakcie studiów

  Nauczysz się:
  • czym jest rodzina w ujęciu humanistycznym, społecznym i teologicznym,
  • podstaw oraz wielu szczegółowych kwestii z zakresu psychologii, pedagogiki i socjologii,
  • jak pomagać i udzielać wsparcia rodzinom, które mają problemy w swoim podstawowym funkcjonowaniu, bądź przeżywają różnego rodzaju trudności,
  • jak pracować z rodzinami zagrożonymi wykluczeniem społecznym oraz z rodzinami, w których znajdują się osoby niepełnosprawne, chore i w podeszłym wieku,
  • jak podejmować działania profilaktyczne wobec takich problemów jak uzależnienia, trudności wychowawcze, niedostosowanie społeczne, przestępczość.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Asystent rodziny
  • Profilaktyka społeczna

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Poradnictwo psychospołeczne, rodzinne i mediacje

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  język polski, język obcy nowożytny, dowolny przedmiot.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Uniwersytet Szczeciński

  STUDIA II STOPNIA

  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji stanowi ocena na dyplomie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • TEOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 5 lat
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: jednolite magisterskie
  czas trwania: 5 lat
  tytuł zawodowy: magister
  Studia w Szczecinie - Uniwersytet Szczeciński - kierunek studiów teologia

  Teologia to kierunek odpowiedni dla wszystkich, którzy interesują się Biblią, chrześcijaństwem, działalnością i nauką Kościoła oraz chcą głębiej zrozumieć sens życia człowieka. Teologię studiują więc ci, którzy wstępują do wyższego seminarium duchownego lub zgromadzenia zakonnego, ale także świeccy – kobiety i mężczyźni – którzy pragną pogłębić swoją wiarę i wiedzę o Bogu, a chcieliby także umieć przekazywać ją innym.

  Umiejętności uzyskane w trakcie studiów

  Nauczysz się:
  • wielu ciekawych kwestii z filozofii oraz z historii Kościoła,
  • czytać i rozumieć Pismo Święte,
  • rozumieć katolicką naukę o poszczególnych prawdach wiary,
  • kompetentnie dyskutować o Bogu i Kościele,
  • prowadzić katechezę w szkole (specjalność nauczycielska),
  • pomagać innym i sobie w komunikacji oraz relacjach interpersonalnych.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności

  Studia jednolite magisterskie stacjonarne

  • Kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  Wymagane przedmioty:
  język polski, język obcy nowożytny, dowolny przedmiot.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Uniwersytet Szczeciński

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Szczeciński.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)