ul. Papieża Pawła VI nr 2

71-459 Szczecin

tel.: 0-91 444 1451

fax: 0-91 444 1460

e-mail: thfac@univ.szczecin.pl

https://teo.usz.edu.pl/

 • FAMILIOLOGIA Stopień: I II

  Specjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Asystent rodziny
  • Profilaktyka społeczna

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Poradnictwo psychospołeczne, rodzinne i mediacje
 • TEOLOGIA Stopień: Jednolite

  Specjalności

  Studia jednolite magisterskie stacjonarne

  • Komunikacja interpersonalna i społeczna
  • Nauczycielska

Opinie (0)