Teologia studia - kierunek studiów

 

Dla kogo ten kierunek

Każdy z nas niejednokrotnie w ciągu swojego życia zastanawiał się nad wyznawaną przez siebie wiarą, jej istotą oraz głębszym sensem. Dotyczy to również ateistów, bowiem z filozoficznego punktu widzenia nie istnieje stan braku wiary, a dążenie do niej, jakkolwiek miałaby się przejawiać, jest immanentną cechą każdej istoty ludzkiej. Współcześnie środowiska religijne budzą wiele kontrowersji, rodzą się spory pomiędzy wyznawcami poszczególnych nurtów religijnych czy filozoficznych. W umysłach ludzkich narodził się pogląd, że niemożliwe jest połączenie zdroworozsądkowej nauki popartej specjalistycznymi badaniami z religią będącą elementem duchowości ludzkiej niemożliwej do zbadania za pomocą sprzętu laboratoryjnego. Nic bardziej mylnego - studia na kierunku teologia znajdują wspólny mianownik dla obu tych pozornie skrajnych dziedzin ludzkiego życia. Jaki powinien być idealny kandydat na te studia? Niezależnie od tego, czy jest osobą świecką czy duchowną, powinien mieć ogromny wgląd w swoją psychikę oraz wyznawać wiarę chrześcijańską. Ateizm wprawdzie nie przekreśla szans na odniesienie sukcesu na studiach, jednak może być poważną przeszkodą w odpowiednim zaangażowaniu w przedmioty przewidziane w siatce studiów. Jeśli jesteś świadom swojej duchowości i chciałbyś w przyszłości głosić słuszność wiary chrześcijańskiej, studia na kierunku teologia są właśnie dla ciebie!

 

Program studiów i przedmioty

Czego możesz się spodziewać po nauce na studiach na kierunku teologia? Interdyscyplinarność teologii przejawia się w przygotowaniu studentów do pracy na różnych stanowiskach w wielu miejscach, jednak bezpośrednio związanych z Kościołem katolickim. Studia nauczą cię umiejętności analizowania i prawidłowego interpretowania Pisma Świętego w oryginale - a więc przy okazji nauczysz się podstawowego operowania hebrajskim i aramejskim - językami uznawanymi za martwe. Zrozumiesz filozoficzne przesłanki będące filarem wiary katolickiej. Wykłady z psychologii, socjologii oraz pedagogiki dadzą ci gruntowny pogląd na to, jak w umysłach ludzkich kształtowana jest wiara, jak ewoluuje na przestrzeni lat oraz jaki wpływ wywiera na całość funkcjonowania organizmu.

 

Praca po studiach

Gdzie będziesz mógł się zatrudnić jako absolwent studiów na kierunku teologia? We wszystkich instytucjach związanych z szerzeniem i propagowaniem wiary, między innymi w wydawnictwach i mediach chrześcijańskich. Jeśli przygodę ze studiami zacząłeś jako osoba duchowna, będziesz mógł pełnić funkcję misjonarza lub kapłana bardziej świadomie i z większym zrozumieniem mechanizmów życia społecznego z perspektywy światopoglądu chrześcijańskiego. Otworzy się przed tobą furtka do kariery nauczyciela religii na każdym stopniu edukacji.

WAŻNE TEMATY

Co jest brane pod uwagę w procesie rekrutacji?

W procesie rekrutacji na kierunek teologia na większości uczelni przeprowadzany jest konkurs świadectw maturalnych oraz przewidziana jest rozmowa rekrutacyjna na temat wiary kandydatów oraz ich znajomości Pisma Świętego.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK TEOLOGIA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Specjalności na kierunku teologia

Specjalności na kierunku teologia

Specjalności na kierunku teologia

Specjalności na kierunku teologia

Specjalności na kierunku teologia

Specjalności na kierunku teologia

Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Opolski

Jednostka prowadząca / profil kierunku

Teologia  stopień: (Jednolite)

Ścieżki kształcenia na kierunku teologia

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU TEOLOGIA

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Teologiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując teologię

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • analizowania i interpretowania Pisma Świętego
 • podstaw religiologii i historii Kościoła
 • fonetyki pastoralnej
 • prowadzenia katechezy dla dzieci, młodzieży i dorosłych
 • podstaw języka hebrajskiego, greckiego i łaciny
 • teoretycznych podstaw kilku nauk humanistycznych i społecznych, między innymi: historii filozofii starożytnej i średniowiecznej, filozofii człowieka, psychologii, pedagogiki oraz logiki i etyki
 • pełnienia posługi kapłańskiej

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

TEOLOGIA STUDIA NIESTACJONARNE

TEOLOGIA STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

TEOLOGIA STUDIA I STOPNIA

TEOLOGIA STUDIA II STOPNIA

TEOLOGIA STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku teologia

Absolwent kierunku teologia znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • nauczyciel religii
 • misjonarz
 • kapłan
 • pracownik instytucji zajmujących się szerzeniem i propagowaniem wiary
 • pracownik wydawnictw i mediów chrześcijańskich

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU TEOLOGIA

Komentarze (2)

szok odpowiedz pokaż odpowiedzi (1)

A gdzie Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w krakowie??

szok2 W odpowiedzi do: szok odpowiedz

chyba zlikwidowali XD