Teologia

Teologia

Studia na kierunku teologia możesz podjąć na 10 uczelniach publicznych oraz 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Teologia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku teologia

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Teologia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lub 6 lat • 5 lat
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku teologia

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Teologia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lub 6 lat
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku teologia

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Teologia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat • 6 lat
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku teologia

Uniwersytet Szczeciński

Uniwersytet Szczeciński

Teologia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku teologia

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Teologia +

Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie  stopień: (Jednolite) , czas trwania: 5 lat ,
forma: stacjonarne

Teologia  stopień: (Jednolite) , czas trwania: 5 lat ,
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku teologia

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Teologia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku teologia

Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Opolski

Teologia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Teologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Teologia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
forma: stacjonarne

Uczelnie, gdzie teologia jako specjalność / ścieżka kształcenia

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Teologia studia - kierunek studiów

Studia na kierunku Teologia to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) lub od 5 do 6 lat (studia jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku teologia
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia oraz jednolite
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia), od 5 do 6 lat (studia jednolite magisterskie)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku teologia rozpocznie się 19 kwietnia 2024 r. i potrwa do 22 września 2024 r. | teologia - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia na kierunku teologia możesz podjąć na 10 uczelniach publicznych oraz 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym | teologia - uczelnie >

Specjalności

Współczesne studia teologiczne charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

Popularne specjalności na kierunku teologia: teologia ewangelicka, teologia prawosławna, teologia protestancka, teologia starokatolicka.

 

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia 2024/2025 na kierunku teologia najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: język obcy, język polski, matematyka, geografia, historia, język łaciński i kultura antyczna, filozofia, wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

Co jest brane pod uwagę w procesie rekrutacji?

Podstawą kwalifikacji na studia jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz wyniki z egzaminów maturalnych z języka obcego, języka polskiego, a także jednego z wybranych:

 • geografia,
 • historia,
 • WOS,
 • matematyka,
 • język polski,
 • język obcy,
 • język łaciński i kultura antyczna,
 • filozofia.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Teologia - zasady rekrutacji

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując teologię

Program studiów i przedmioty

Przykładowe przedmioty w programie studiów na kierunku teologia: metafizyka, emisja głosu, filozofia człowieka, historia zbawienia, język łaciński.

Czego możesz się spodziewać po nauce na studiach na kierunku teologia? Interdyscyplinarność teologii przejawia się w przygotowaniu studentów do pracy na różnych stanowiskach w wielu miejscach, jednak bezpośrednio związanych z Kościołem katolickim.

Studia nauczą cię umiejętności analizowania i prawidłowego interpretowania Pisma Świętego w oryginale - a więc przy okazji nauczysz się podstawowego operowania hebrajskim i aramejskim - językami uznawanymi za martwe.

Zrozumiesz filozoficzne przesłanki będące filarem wiary katolickiej. Wykłady z psychologii, socjologii oraz pedagogiki dadzą ci gruntowny pogląd na to, jak w umysłach ludzkich kształtowana jest wiara, jak ewoluuje na przestrzeni lat oraz jaki wpływ wywiera na całość funkcjonowania organizmu.

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • analizowania i interpretowania Pisma Świętego
 • podstaw religiologii i historii Kościoła
 • fonetyki pastoralnej
 • prowadzenia katechezy dla dzieci, młodzieży i dorosłych
 • podstaw języka hebrajskiego, greckiego i łaciny
 • teoretycznych podstaw kilku nauk humanistycznych i społecznych, między innymi: historii filozofii starożytnej i średniowiecznej, filozofii człowieka, psychologii, pedagogiki oraz logiki i etyki
 • pełnienia posługi kapłańskiej

Jak wyglądają studia na kierunku teologia?

 

1. Typ i tryb studiów

Program kształcenie na kierunku teologia będzie oscylował głownie wokół nauk humanistycznych.

Osoby, które chcą rozwijać się w tym kierunku i aplikują na powyższe studia będą mogli wybrać pomiędzy trybem stacjonarnym, a niestacjonarnym. W przypadku studiów stacjonarnych  oznacza to, że studia są bezpłatne (w uczelni publicznej), a zajęcia odbywają się codziennie w godzinach ustalonych przez władze konkretnej uczelni. Jeżeli natomiast zależy Ci na większej swobodzie, to wybierz studia niestacjonarne.

 

Studia na kierunku Teologia możemy podzielić na:

1. Poziom:

 

2. Forma:

 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Program studiów i przedmioty

Osoby, które aplikują na kierunek teologia, zdobędą wszechstronną wiedzę na temat historii chrześcijaństwa, wiary katolickiej, filozofii oraz biblistyki. W planie zajęć realizowanym na powyższym kierunku, znajdzie się wiele ciekawych przedmiotów powiązanych z powyższą tematyką, między innymi takich jak:

 • Historia filozofii współczesnej
 • Wprowadzenie ogólne do Pisma Świętego
 • Egzegeza Nowego Testamentu – Pisma Janowe i Listy katolickie

Studenci będą także zobowiązani do wyboru specjalizacji, która będzie dopasowana do ich zainteresowań i planów zawodowych. Aktualna oferta bloków specjalizacyjnych znajduje się na oficjalnych stronach internetowych wybranych uczelni wyższych.

 

3. Nabywane umiejętności

Studenci kierunku teologia wykształcą szereg umiejętności praktycznych, które z powodzeniem wykorzystają w swojej przyszłej pracy zawodowej. W ramach licznych warsztatów nauczą się dokonywania analizy i interpretacji tekstów biblijnych oraz filozoficznych.

Ponadto nauczą się podstaw języka greckiego, hebrajskiego i łacińskiego oraz opanują wybrany nowożytny język obcy. Ważnym elementem kształcenia będzie także doskonalenie kompetencji z zakresu pedagogiki i dydaktyki, które znajdą zastosowanie podczas wykonywania zawodu nauczyciela.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Każdy z nas niejednokrotnie w ciągu swojego życia zastanawiał się nad wyznawaną przez siebie wiarą, jej istotą oraz głębszym sensem. Dotyczy to również ateistów, bowiem z filozoficznego punktu widzenia nie istnieje stan braku wiary, a dążenie do niej, jakkolwiek miałaby się przejawiać, jest immanentną cechą każdej istoty ludzkiej.

Współcześnie środowiska religijne budzą wiele kontrowersji, rodzą się spory pomiędzy wyznawcami poszczególnych nurtów religijnych czy filozoficznych. W umysłach ludzkich narodził się pogląd, że niemożliwe jest połączenie zdroworozsądkowej nauki popartej specjalistycznymi badaniami z religią będącą elementem duchowości ludzkiej niemożliwej do zbadania za pomocą sprzętu laboratoryjnego.

Nic bardziej mylnego - studia na kierunku teologia znajdują wspólny mianownik dla obu tych pozornie skrajnych dziedzin ludzkiego życia. Jaki powinien być idealny kandydat na te studia? Niezależnie od tego, czy jest osobą świecką czy duchowną, powinien mieć ogromny wgląd w swoją psychikę oraz wyznawać wiarę chrześcijańską.

Ateizm wprawdzie nie przekreśla szans na odniesienie sukcesu na studiach, jednak może być poważną przeszkodą w odpowiednim zaangażowaniu w przedmioty przewidziane w siatce studiów. Jeśli jesteś świadom swojej duchowości i chciałbyś w przyszłości głosić słuszność wiary chrześcijańskiej, studia na kierunku teologia są właśnie dla ciebie!

 

5. Gdzie studiować Teologię

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Teologia:

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku Teologia trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) lub od 5 do 6 lat (studia jdnolite magisterskie).

Kierunek teologia można realizować w trybie studiów jednolitych, które będą trwały pięć lub sześć lat czyli odpowiednio dziesięć lub dwanaście semestrów. Po tym czasie studenci otrzymają tytuł magistra. Kierunk ten jest również dostępny w podziale na dwa tryby kształcenia. Studia pierwszego stopnia trwają 3 lata, czyli sześć semestrów. Po upływie tego czasu otrzymasz tytuł licencjata. Jeżeli zdecydujsz się na studia drugiego stopnia na naukę poświęcisz dwa lata, czyli cztery semestry. Po obronie pracy dyplomowej otrzymasz tytuł magistra.

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku teologia

Praca po studiach

Gdzie będziesz mógł się zatrudnić jako absolwent studiów na kierunku teologia? We wszystkich instytucjach związanych z szerzeniem i propagowaniem wiary, między innymi w wydawnictwach i mediach chrześcijańskich.

Jeśli przygodę ze studiami zacząłeś jako osoba duchowna, będziesz mógł pełnić funkcję misjonarza lub kapłana bardziej świadomie i z większym zrozumieniem mechanizmów życia społecznego z perspektywy światopoglądu chrześcijańskiego. Otworzy się przed tobą furtka do kariery nauczyciela religii na każdym stopniu edukacji.

Absolwent kierunku teologia znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • nauczyciel religii
 • misjonarz
 • kapłan
 • pracownik instytucji zajmujących się szerzeniem i propagowaniem wiary
 • pracownik wydawnictw i mediów chrześcijańskich

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Teologia studia niestacjonarne

Teologia studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Teologia studia I stopnia

Teologia studia II stopnia

Teologia studia jednolite magisterskie

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku teologia

Filtrowanie
Województwo
Miasto
Poziom studiów
Forma studiów

Zobacz inne kierunki teologiczne

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Miasta, które oferują studia na kierunku Teologia

Teraz najważniejsze

kalkulator maturalny

matura 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2024

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

Komentarze (2)

szok odpowiedz pokaż odpowiedzi (1)

A gdzie Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w krakowie??

szok2 W odpowiedzi do: szok odpowiedz

chyba zlikwidowali XD