ul. Joliot-Curie 15

50-383 Wrocław

Tel.: (71) 375 7895

e-mail.: dziekan@math.uni.wroc.pl

http://www.wmi.uni.wroc.pl

ul. Joliot-Curie 15

50-383 Wrocław

Tel.: (71) 375 7895

e-mail.: dziekan@math.uni.wroc.pl

http://www.wmi.uni.wroc.pl

  • NAUCZANIE MATEMATYKI - STUDIA PODYPLOMOWE

    Rekrutacja

    Kwalifikacyjne Studia Podyplomowe Nauczanie Matematyki – służą przygotowaniu do nauczania matematyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela studia te są prowadzone w zakresie przygotowania merytorycznego i dydaktycznego do nauczania kolejnego przedmiotu dla absolwentów studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunkach, których programy studiów określały efekty uczenia się obejmujące wiedzę i umiejętności odpowiadające wymaganiom ogólnym podstawy programowej przedmiotu nauczania – matematyka, posiadających przygotowanie merytoryczne, psychologiczno-pedagogiczne, w zakresie podstaw dydaktyki i emisji głosu oraz dydaktyczne do nauczania przedmiotu (innego niż matematyka).

    Dowiedz się więcej

    WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Wrocławski

Opinie (2)

Kuba Ocena odpowiedz

Matematykę, jak na królową nauk przystało, trzeba studiować na najlepszych uczelniach. Dlatego studiuję na Uniwersytecie Wrocławskim

Dominik Ocena odpowiedz

Studia na Uniwersytecie Wrocławskim dają wiedzę, umiejętności, ale także budują w nas to, co będzie także bardzo potrzebne w dzisiejszym, wymagającym rynku pracy ? pewność siebie. Studiując na tej uczelni wiem, że będę świetnie przygotowany do tego, by stawić czoła nawet najpoważniejszym wymaganiom.