ul. Joliot-Curie 15

50-383 Wrocław

Tel.: (71) 375 7895

e-mail.: dziekan@math.uni.wroc.pl

http://www.wmi.uni.wroc.pl

ul. Joliot-Curie 15

50-383 Wrocław

Tel.: (71) 375 7895

e-mail.: dziekan@math.uni.wroc.pl

http://www.wmi.uni.wroc.pl

  • NAUCZANIE MATEMATYKI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

    Kwalifikacyjne Studia Podyplomowe Nauczanie Matematyki – służą przygotowaniu do nauczania matematyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela studia te są prowadzone w zakresie przygotowania merytorycznego i dydaktycznego do nauczania kolejnego przedmiotu dla absolwentów studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunkach, których programy studiów określały efekty uczenia się obejmujące wiedzę i umiejętności odpowiadające wymaganiom ogólnym podstawy programowej przedmiotu nauczania – matematyka, posiadających przygotowanie merytoryczne, psychologiczno-pedagogiczne, w zakresie podstaw dydaktyki i emisji głosu oraz dydaktyczne do nauczania przedmiotu (innego niż matematyka).

    Dowiedz się więcej

    Czytaj dalejZwiń

Opinie (2)

Kuba Ocena

Matematykę, jak na królową nauk przystało, trzeba studiować na najlepszych uczelniach. Dlatego studiuję na Uniwersytecie Wrocławskim

Dominik Ocena

Studia na Uniwersytecie Wrocławskim dają wiedzę, umiejętności, ale także budują w nas to, co będzie także bardzo potrzebne w dzisiejszym, wymagającym rynku pracy ? pewność siebie. Studiując na tej uczelni wiem, że będę świetnie przygotowany do tego, by stawić czoła nawet najpoważniejszym wymaganiom.