Politechnika Białostocka

Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku PB

ul. Wiejska 45A

15-351 Białystok

tel. centrala 85 746 90 00 

fax. 85 746 90 15

ul. Wiejska 45A

15-351 Białystok

tel. centrala 85 746 90 00 

fax. 85 746 90 15

 • PODSTAWY BUDOWNICTWA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  tu

  Celem studiów podyplomowych Podstawy Budownictwa jest możliwość uzyskania podstawowej wiedzy z zakresu budownictwa. Absolwent studiów podyplomowych Podstawy budownictwa jako inżynier ma możliwość uzyskania specjalistycznej wiedzy z zakresu budownictwa na poziomie 6 Polskich Ram Kwalifikacji, co może stanowić uzupełnienie różnic programowych kandydatom/inżynierom, którzy ukończyli inny kierunek studiów technicznych, a chcą ubiegać się o kwalifikację na studia II stopnia na kierunku Budownictwo. Absolwent studiów podyplomowych Podstawy budownictwa otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, które jest dowodem potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji, umożliwiających podjęcie studiów II stopnia na kierunku Budownictwo Politechniki Białostockiej. Studia są adresowane do osób posiadających wyższe wykształcenie, absolwentów studiów technicznych (inżynierskich lub magisterskich) innych kierunków niż budownictwo.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PROJEKTOWANIE, BUDOWA I UTRZYMANIE DRÓG - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  tu

  Celem studiów jest przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu projektowania, budowy i utrzymania dróg osobom pracujacym w przedsiębiorstwach drogowych, administracji drogowej i samorządach, mającym ukończone wyższe studia o profilu niedrogowym. Ukończenie kształcenia o podanym zakresie w planie studiów podyplomowych zapewni podniesienie kwalifikacji z zakresu inżynierii drogowej, poznanie nowoczesnych rozwiązań materiałowo-technologicznych w budownictwie drogowym, nabycie wiedzy na temat projektowania tras drogowych, badań ruchu drogowego oraz przygotuje do merytorycznej współpracy z projektantami obiektów inżynierskich i specjalistami z zakresu ochrony środowiska. Absolwenci studiów podyplomowych uzyskają dyplom ukończenia studiów podyplomowych o profilu drogowym. Studia są adresowane do osób posiadających wyższe wykształcenie, w szczególności absolwentów takich kierunków, jak: budownictwo, gospodarka przestrzenna, geodezja, inżynieria środowiska, transport.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ROLNICTWO - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  tu

  Studia Podyplomowe Rolnictwio mają na celu przekazanie wiedzy i umiejętności osobom chcącym pracować w szerokim otoczeniu rolnictwa, którzy posiadają wykształcenie na poziomie wyższym (licencjat, studia inżynierskie, magisterskie) różnych kierunków studiów innych niż rolnictwo. Słuchaczami mogą być również osoby bezpośrednio pracujące w rolnictwie, zamierzające nabyć ziemię lub przejąć gospodarstwo po rodzicach oraz osoby chcące uzupełnić swoje wykształcenie o kwalifikacje zawodowe w zakresie rolnictwa. Program kształcenia jest zgodny z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz.U.2012.0.109) oraz Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (z późn. zm.) Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest dowodem potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji rolniczych, o których mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 lit. c Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (z późn. zm. Dz. U. z 2012r. poz. 803 t.j.).Uzyskanie wykształcenia rolniczego pozwoli na prowadzenie gospodarstwa rolnego oraz umożliwi pozyskiwanie środków w ramach Wspólnej Polityki Rolnej i funduszy strukturalnych na rzecz działań aktywizujących obszary wiejskie zgodnie z obecnie obowiązującym ustawodawstwem unijnym jak również Strategią Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020 (SZRWRiR) oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Dotyczy to w szczególności beneficjentów ubiegającym się o dofinansowanie w ramach działań: „POMOC W ROZPOCZĘCIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA RZECZ MŁODYCH ROLNIKÓW” oraz „MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH”.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • WYCENA NIERUCHOMOŚCI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  tu

  Kształcenie na studiach podyplomowych Wycena Nieruchomości w Politechnice Białostockiej realizowane od września 2011 r, a od października 2018 rozpocznie się VIII edycja tego kierunku. Zgodnie z misją Politechniki Białostockiej, kształcenie na kierunku Wycena Nieruchomości ma na celu pomnażaniei upowszechnianie osiągnięć nauki, techniki i kultury. Wydział dąży do osiągnięcia najwyższej jakości w kształceniu studentów, rozwoju kadry i badaniach naukowych, wspierając i kreując gospodarkę opartą na wiedzy. Poprzez współpracę z instytucjami i organizacjami o zasięgu lokalnym, krajowym i światowym, Wydział rozwija i doskonali program kształcenia na kierunku Wycena Nieruchomości. Oferta tych studiów skierowana jest między innymi do absolwentów kierunku gospodarka przestrzenna i jako kontynuacja zagadnień podejmowanych na I i II stopniu wspomnianego kierunku, realizuje ideę kształcenia ustawicznego oraz wszystkich osób z wyższym wykształceniem, które chcą ubiegać się o uprawnienia zawodowe rzeczoznawcy majątkowego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Opinie (0)