• BIOTECHNOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Częstochowa - kierunek Biotechnologia

  Dlaczego warto podjąć studia na naszej uczelni
  Biotechnologia to praktyczna, dynamicznie rozwijająca się interdyscyplinarna dziedzina nauki, korzystająca między innymi z osiągnięć, biologii, chemii i informatyki i medycyny. W istocie sprowadza się do wykorzystania żywych organizmów dla uzyskania nowych produktów i innowacyjnych procesów wytwórczych. W praktyce oznacza to nowe sposoby produkcji żywności i napojów fermentowanych, leków, oraz wdrożenie ciekawych i ekologicznych rozwiązań w rolnictwie i ogrodnictwie. 

  Dostępne specjalności:

  Browarnictwo i napoje fermentowane to ciekawa, praktyczna specjalność, która stworzy przyszłym absolwentom możliwość pracy w browarnictwie, przemyśle mleczarskim, winiarstwie, gorzelnictwie, itp. Zajęcia prowadzone będą we współpracy z lokalnymi browarami, winnicami i innymi firmami przemysłu fermentacyjnego.

  Agrobiotechnologia to specjalność dedykowana dla tych studentów, którzy swoją przyszłość zawodową chcą związać z pracą w rolnictwie ekologicznym i biotechnologii rolniczej. We współpracy z rolnikami i ogrodnikami stworzyliśmy ciekawą ofertę przedmiotów specjalnościowych i praktyk.

  Studia II stopnia:

  Dostępne specjalności:

  Mikrobioanalityka to specjalność łącząca studia nad mikroorganizmami ze studiami z zakresu analityki mikrobiologicznej. Absolwenci specjalności Mikrobioanalityka mają wiedzę i umiejętności pozwalające im podjąć pracę w firmach biotechnologicznych zajmujących się szeroko rozumiana analizą mikroorganizmów, a także w firmach medycznych i farmaceutycznych.

  Biotechnologia żywności program studiów tej specjalności poza przedmiotami dającymi podstawowe wykształcenie biotechnologiczne, zawiera dodatkowo przedmioty specjalistyczne, jak: biotechnologie w przemyśle spożywczym, ogólna technologia żywności, ocena mikrobiologicznych zagrożeń żywności, nowoczesne trendy w analityce żywności, dozwolone substancje dodatkowe w żywności. Absolwenci specjalności Biotechnologia żywności zdobywają wiedzę i umiejętności pozwalające im podjąć pracę w firmach i działach zajmujących się kontrolą i wytwarzaniem żywności.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biotechnologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • matematyka lub fizyka lub chemia lub biologia lub informatyka
  • język polski lub matematyka
  • język obcy nowożytny 

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Biotechnologia jest konkurs dyplomów ukończenia studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • CHEMIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Częstochowa - kierunek Chemia

  Dlaczego warto podjąć te studia?

  Chemia zaliczana jest do nauk podstawowych, których rozwój wytycza postęp technologiczny współczesnej cywilizacji. Bez nowych materiałów projektowanych, syntezowanych i analizowanych w laboratoriach chemicznych trudno sobie wyobrazić rozwój np. przemysłu kosmetycznego, spożywczego, komputerowego, farmaceutycznego. Praktycznie wszystkie gałęzie przemysłu korzystają z osiągnięć chemii oraz wiedzy i doświadczenia chemików.

  Dlaczego warto studiować chemię w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza?

  Studia chemiczne to specjalności dostosowane do wymogów rynku pracy:

  - specjalność chemia leków – program studiów tej specjalności, poza przedmiotami dającymi podstawowe wykształcenie chemiczne, zawiera dodatkowo przedmioty specjalnościowe, jak: elementy anatomii i fizjologii człowieka, histologia, farmakologia, farmakognozja, metody spektroskopowe w analizie leków, zaawansowana synteza organiczna w chemii leków, metody chromatograficzne w analizie leków, laboratorium syntezy i analizy leków, chemia biomedyczna, strukturalne aspekty w projektowaniu leków, patentowanie leków, inżynieria biomateriałów;

  - specjalność chemia podstawowa – program studiów tej specjalności, poza przedmiotami dającymi podstawowe wykształcenie chemiczne, zawiera dodatkowo przedmioty poszerzające wiedzę chemiczną;

  Specjalizacja nauczycielska:

  - specjalizacja chemia nauczanie chemii i przyrody – program studiów tej specjalizacji, poza przedmiotami dającymi podstawowe wykształcenie chemiczne, zawiera dodatkowo przedmioty specjalizacyjne, jak: psychologia, pedagogika, dydaktyka przyrody i chemii, biologia ogólna dla przyrodników, botanika, zoologia, hydrobiologia z hydrologią, fizyka dla przyrodników, geografia regionalna Polski i Świata, astronomia, geologia i gleboznawstwo, kartografia i topografia, meteorologia z klimatologią, chemia środowiska, zajęcia terenowe. Studenci tej specjalizacji uzyskują uprawnienia do nauczania chemii w gimnazjum oraz przyrody w szkole podstawowej

  Studia II stopnia:

  Studia chemiczne to specjalności dostosowane do wymogów rynku pracy:

  - specjalizacja nauczycielska: nauczanie chemii i przyrody  (kontynuacja dla specjalizacji nauczycielskich studiów I stopnia) – program studiów tej specjalności, poza przedmiotami dającymi podstawowe wykształcenie chemiczne, zawiera dodatkowo przedmioty specjalnościowe, jak: psychologia, pedagogika, dydaktyka chemii, chemia produktów naturalnych, eksperymentalne i teoretyczne badania widm oscylacyjnych związków koordynacyjnych, układy aromatyczne, chemia i analiza żywności, chemiczne skażenia żywności, analiza chemiczna próbek biologicznych, zaawansowane materiały organiczne, metaloorganiczne materiały katalityczne w syntezie organicznej, organiczne kryształy molekularne, techniki membranowe w ekoanalityce, oddziaływania niekowalencyjne w chemii, chemia związków heterocyklicznych. Studenci tej specjalności uzyskują uprawnienia do nauczania chemii we wszystkich typach szkół.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Chemia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • matematyka lub fizyka lub chemia lub biologia lub informatyka
  • język polski lub matematyka
  • język obcy nowożytny

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Chemia jest konkurs dyplomów ukończenia studiów I stopnia.

   

  Dowiedz się więcej

 • DIETETYKA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Częstochowa - kierunek Dietetyka

  Specjalność: poradnictwo żywieniowe

  Specjalność: dietetyka w gastronomii

  Dlaczego warto podjąć te studia?

  Studia na kierunku przeznaczone są przede wszystkim dla osób, które pragną poznać zasady prawidłowego żywienia, nabyć profesjonalną umiejętność oceny stanu odżywienia oraz zaplanować prawidłową dietę. Dietetyka to studia przeznaczone dla osób, które swoją przyszłość zawodową wiążą z pracą z ludźmi, są otwarci na ich potrzeby i wykazują pasję studiowania nowości i uzupełniania wiedzy.


  Dlaczego warto studiować dietetykę w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza?
  Kierunek Dietetyka na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym to:

  • Program studiów łączący wiedzę z zakresu dziedzin podstawowych (nauk o zdrowiu, nauk rolniczych, biologii, chemii) z praktyczną wiedzą dotyczącą oceny jakości produktów żywnościowych, oceny stanu odżywienia i planowania racjonalnego żywienia człowieka
  • Praktyczny charakter zajęć w tym liczne (ćwiczenia, konwersatoria, zajęcia laboratoryjne, warsztaty i praktyki) przygotowujące praktycznie do wykonywania zawodu;
  • Miła i życzliwa atmosfera sprzyjająca studiowaniu oparta na bezpośrednim kontakcie studenta z wykładowcą;
  • Specjalność Poradnictwo żywieniowe umożliwi zdobycie dodatkowej  wiedzy i umiejętności z nastawieniem na świadczenie usług konsultacyjnych związanych z prawidłowym żywieniem;
  • Specjalność Dietetyka w gastronomii umożliwi zdobycie dodatkowej wiedzy i umiejętności, które są przydatne do prowadzenia własnej firmy w zakresie usług gastronomicznych i cateringowych oraz do pracy w tych firmach.

  Zapewniamy:

  • Laboratoria wyposażone w nowoczesną aparaturę pomiarową i sprzęt komputerowy najnowszej generacji;
  • Kadrę o wysokich kwalifikacjach dydaktycznych i liczących się osiągnięciach naukowych w tym osoby z dużą doświadczeniem praktycznym zdobytym poza uczelnią
  • Dostęp do dobrze wyposażonej biblioteki wydziałowej, internetowych baz danych i wydziałowej pracowni komputerowej;
  • Wyjazdy zagraniczne w ramach programu SOCRATES;
  • Rozwój zainteresowań przez działalność w Kole Naukowym Studentów Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Dietetyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • biologia lub chemia lub informatyka lub matematyka
  • język polski lub matematyka
  • język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   

 • FIZYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Częstochowa - kierunek Fizyka

  Głównym celem specjalności jest przygotowanie studenta do pracy w zawodzie nauczyciela w szkole podstawowej i ponadpodstawowej z przedmiotów Fizyka i Przyroda. Zgodnie z nowymi regulacjami prawnymi, w zakresie kształcenia nauczycieli jednym z warunków koniecznych do uzyskania uprawnień nauczycielskich jest ukończenie studiów nadających tytuł magistra. Dlatego też, studia na tej specjalności powiązane są ze specjalnością nauczycielską oferowaną przez Uniwersytet magisterskim kierunku Fizyka.

  I. Charakterystyka studiów

  Studia stacjonarne drugiego stopnia na kierunku fizyka trwają 2 lata (4 semestry). Zajęcia w ramach specjalności rozpoczynają się od pierwszego semestru studiów. Dotyczą one głównie zagadnień związanych z dydaktyką fizyki w szkołach ponadgimnazjalnych, pedagogiką i psychologią. Oprócz wykładów i seminariów, studenci odbywają również zajęcia laboratoryjne. Studenci odbywają pedagogiczną praktykę ciągłą w szkole podstawowej i ponadpodstawowej poznając praktyczne zasady nauczania fizyki, prowadzenia dokumentacji oraz pracy nauczyciela - wychowawcy. W trakcie ostatniego roku studiów studenci uczestniczą w seminarium dyplomowym i przygotowują pracę magisterską. Studia kończą się egzaminem dyplomowym i nadaniem tytułu magistra fizyki o specjalizacji „nauczycielskiej”.

  II. Sylwetka Absolwenta

  Absolwenci specjalizacji nauczycielskiej posiadają umiejętność rozumienia i ścisłego opisu zjawisk fizycznych. Ponadto, potrafią korzystać z nowoczesnej aparatury pomiarowej i technicznych systemów diagnostycznych. Ich teoretyczna i praktyczna wiedza pozwala na umiejętne gromadzenie danych oraz przetwarzanie informacji i ich przekazywanie. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów nauczycielskich na drugim stopniu Fizyki w celu uzyskania kompetencji nauczycielskich uprawniających do nauczania Fizyki we wszystkich typach szkół oraz przyrody w szkole podstawowej. Poza tym absolwent posiada kompetencje niezbędne do obsługi i nadzoru urządzeń, których działanie wymaga podstawowej wiedzy z zakresu fizyki.

  Studia stacjonarne drugiego stopnia na kierunku fizyka trwają 2 lata (4 semestry). Zajęcia w ramach specjalności rozpoczynają się od drugiego semestru studiów. Dotyczą one głównie zagadnień związanych m.in. fizyką materiałów półprzewodnikowych, fizyką materiałów magnetycznych, oddziaływaniem promieniowania z materią, metodami spektroskopowymi, nanofizyką, fizyką materiałów kompozytowych, modelowaniem numerycznym ciał stałych, mikrosensorami. Oprócz wykładów i seminariów, studenci odbywają również zajęcia laboratoryjne, na których zapoznają się z podstawowymi metodami wytwarzania i badania materiałów o rozmiarach nanometrycznych. Na podstawie umowy zawartej między Uniwersytetem Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie i Uniwersytetem Le Mans we Francji studenci tej specjalności zostają wpisani na listę studentów obu uczelni, a kończąc studia otrzymują dwa dyplomy – polski i francuski. Studenci odbywają dla staże we Francji, pierwszy w trakcie drugiego semestru studiów (2 miesiące) i drugi poświęcony pisaniu pracy magisterskiej w trakcie czwartego roku studiów (4 miesiące). Językiem komunikacyjnym jest angielski. Studenci zainteresowani przyszłą pracą w przemyśle mają możliwość realizowanie pobytu za granicą w renomowanych laboratoriach przemysłowych. Studenci otrzymują stypendium wyjazdowe w ramach programu Erasmus+.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Fizyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka
  • język polski lub matematyka
  • język obcy nowożytny

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Fizyka jest konkurs dyplomów ukończenia studiów I stopnia. 

   

   

  Dowiedz się więcej

 • INFORMATYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Częstochowa - kierunek Informatyka

  Dostępne specjalności na studiach I stopnia:

  • grafika komputerowa
  • inżynieria oprogramowania
  • technologie internetowe

  IDEALNY KANDYDAT

  Informatyka to bardzo dynamicznie rozwijająca się dziedzina nauki, która wymaga od maturzystów zainteresowania technologiami informacyjnymi.

  DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ INFORMATYKĘ NA UJD?

  • Absolwenci naszego kierunku uzyskają teoretyczne i praktyczne przygotowanie umożliwiające stosowanie najnowszych technik informatycznych (m.in. umiejętność programowania w nowoczesnych językach, takich jak: Python, C, Java oraz C++, projektowanie serwisów webowych, baz danych oraz grafiki komputerowej).
  • Specjalność jest wybierana już po pierwszym semestrze.
  • Studia mają profil Praktyczny.
  • Zapewniamy 6 miesiący praktyk
  • Zajęcia laboratoryjne odbywają się w nowoczesnych laboratoriach w małych grupach - max. 12 osób.
  • Oferujemy naszym studentom darmowe oprogramowanie w ramach MSDN (m.in. systemy operacyjne z rodziny Microsoft Windows, Visual Studio, .NET, Microsoft Access, Microsoft SQL Server).
  • Zajęcia laboratoryjne odbywają się na profesjonalnym oprogramowaniu m.in. Adobe, Corel, The MathWorks (Matlab), 3D Studio Max, Blender.
  • Posiadamy wysoko wykwalifikowaną i przyjazną kadrę dydaktyczną.
  • Uczelnia oferuje wyjazdy na stypendia zagraniczne w ramach programu ERASMUS.
  • Student ma możliwość zakwaterowania w domu studenckim.
  • Dobry dojazd do Częstochowy i gmachu uczelni.
  • Uczelnia oferuje stypendia naukowe i socjalne.
  • Na uczelni istnieje system punktów ECTS umożliwiający studentom informatyki poszerzenie wiedzy poprzez studia na innych wydziałach oraz na innych uczelniach krajowych i europejskich.
  • Do dyspozycji studentów są zbiory biblioteki głównej i specjalizowane zbiory biblioteki wydziałowej, pracownie komputerowe oraz szerokopasmowy dostęp do internetu (również bezprzewodowego).
  • Studenci naszego kierunku mają możliwość uczestnictwa w kołach naukowych.

  Studia II stopnia zostaną uruchomione po uzyskaniu zgody MNiSW.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Informatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • matematyka lub informatyka
  • matematyka lub informatyka lub fizyka lub chemia lub biologia lub geografia
  • język obcy nowożytny

   

  Dowiedz się więcej

   

 • INNOWACYJNE TECHNOLOGIE I NOWOCZESNE MATERIAŁY Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Częstochowa - kierunek Innowacyjne technologie i nowoczesne materiały

  Innowacyjne Technologie i Nowoczesne Materiały to kierunek studiów który:

  • współtworzony jest przez przyszłych pracodawców;
  • pozwala na zdobycie umiejętności jednocześnie w uczelni i na płatnych stażach realizowanych w prestiżowych firmach – student w trakcie studiów zarabia ponad 25 000 zł;
  • umożliwia zapoznanie się z działalnością różnych branż poprzez uczestnictwo w wycieczkach do firm branży maszynowej, automotive i agd;
  • daje szansę na studiowanie i jednocześnie zarabianie, poprzez uczestnictwo w płatnych stażach;
  • pozwala na poznanie przyszłych pracodawców, którzy prowadzą zajęcia dydaktyczne i prace dyplomowe;
  • umożliwia zdobycie dodatkowych kwalifikacji zawodowych cenionych na rynku pracy i potwierdzonych międzynarodowymi certyfikatami.

  To wszystko można zrealizować w 3,5 roku podejmując studia inżynierskie na kierunku Innowacyjne Technologie i Nowoczesne Materiały nagrodzonym prestiżowym certyfikatem Studia z Przyszłością i finansowanym przez Fundusz Europejski Wiedza Edukacja Rozwój.

  Dzięki studiom dualnym na kierunku Innowacyjne Technologie i Nowoczesne Materiały student ma możliwość zdobycia, już w trakcie studiów, doświadczenia zawodowego i praktycznych umiejętności pod okiem specjalistów  reprezentujących Twoich przyszłych pracodawców. Po ukończeniu studiów będzie posiadał nie tylko tytuł zawodowy inżyniera, ale również odpowiednie doświadczenie zawodowe. Dzięki temu zdobędzie dobrze płatną i ciekawą pracę zgodną ze studiowanym kierunkiem.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Innowacyjne technologie i nowoczesne materiały brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka
  • język polski lub matematyka
  • język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   

 • INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Częstochowa - kierunek Inżynieria bezpieczeństwa

  Specjalności:

  • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
  • Bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne

  Studia I stopnia inżynierskie (7 semestrów) są ofertą adresowaną do osób legitymujących się świadectwem dojrzałości, zainteresowanych szeroko rozumianą problematyką bezpieczeństwa.

  Inżynieria Bezpieczeństwa to interdyscyplinarny kierunek studiów. Program tego kierunku uwzględnia najważniejsze zagadnienia związane z inżynierią bezpieczeństwa, w tym m.in. aspekty techniczne, niezawodność, metody i sposoby działań ratowniczych, systemy bezpieczeństwa technicznego i cywilnego z elementami bezpieczeństwa informacji.

  Absolwent specjalności Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy będzie posiadał wiedzę specjalistyczną z zakresu zarządzania środowiskiem pracy i systemami bezpieczeństwa, analizy i oceny stanu środowiska pracy, poziomu bezpieczeństwa i stosowanych technologii, bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń technicznych, organizacji pracy służb BHP, jak również stosowania technik informatycznych w zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy (Komputerowy System STER Wspomagający Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy) oraz wdrażania norm w BHP. Absolwent tej specjalności będzie przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach i instytucjach realizujących nowoczesne procedury zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, ośrodkach szkoleniowych realizujących problematykę bezpiecznych zachowań człowieka oraz różnych szczebli zarządzania i kontroli związanej z BHP.  Studia spełniają kryteria formalne i merytoryczne wynikające z aktualnego Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie służb Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, według którego pracownikami na stanowiskach starszych inspektorów, specjalistów, starszych specjalistów oraz głównych specjalistów do spraw BHP mogą być m.in. osoby, które posiadają wyższe wykształcenie o specjalności   Bezpieczeństwo i Higiena Pracy.

  Absolwent specjalności Bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne będzie posiadał wiedzę specjalistyczną z zakresu bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego, analizy i oceny bezpieczeństwa produktów żywnościowych w tym wody, analizy wpływu szkodliwości czynników środowiskowych oraz umiejętności w zakresie oceny zagrożeń sanitarno-epidemiologicznych i poradnictwa w zakresie spraw sanitarno-epidemiologicznych. Możliwość zatrudnienia w jednostkach organizacji Państwowej Inspekcji Sanitarnej, komórkach bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, w urzędach administracji samorządowej.

  Studia II-go stopnia (3 semestry) są ofertą adresowaną do osób, które posiadają dyplom ukończenia studiów I-go stopnia. Absolwent uzyskuje tytuł magistra inżyniera.

  Ogólnym celem kształcenia na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa studia II-go stopnia jest uzyskanie kwalifikacji pozwalających prowadzić badania wdrożeniowe i kierować nimi, przygotowywać ekspertyzy i realizować projekty w zakresie inżynierii bezpieczeństwa. Absolwenci zdobędą umiejętności i kompetencje pozwalające im na:  rozpoznawanie zjawisk fizycznych w systemach technicznych z uwzględnieniem ryzyka, opracowanie odpowiednich metod  identyfikacji zagrożeń oraz minimalizowanie prawdopodobieństwa wypadku, awarii czy szkód, a także dowodzenie w sytuacjach kryzysowych. Absolwent jest ponadto przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka
  • język polski lub matematyka
  • język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa jest konkurs dyplomów ukończenia studiów I stopnia. 

   

   

  Dowiedz się więcej

 • INŻYNIERIA MULTIMEDIÓW Stopień: I REKRUTACJA

  Dostępne specjalności na studiach I stopnia:

  • Realizacja obrazu
  • Reżyseria dźwięku

  Praktyka: 6 miesięcy

  Absolwent kierunku Inżynieria Multimediów jest specjalistą w dziedzinie wykorzystywania wszelakiego sprzętu i oprogramowania użytecznego w technikach audio-wizualnych. Posiada umiejętności obsługi różnorodnych systemów operacyjnych posiadając jednocześnie solidną wiedzę z zakresu  informatyki, akustyki, matematyki oraz optyki. Oprócz ugruntowanej wiedzy teoretycznej i umiejętności obsługi narzędzi programistycznych, inżynier multimediów potrafi obsługiwać specjalistyczny sprzęt niezbędny wykorzystywany w technikach multimedialnych.

  Realizacja obrazu

  Absolwent specjalności Realizacja obrazu to wykwalifikowany inżynier posiadający umiejętności wykorzystania istniejącego i tworzenia własnego oprogramowania służącego do przetwarzania plików graficznych i multimedialnych stosowanych w technologiach internetowych, reklamie, przemyśle rozrywkowym oraz do wizualizacji danych eksperymentalnych, wyników obliczeń inżynierskich i naukowych. Absolwent ma również kwalifikacje w zakresie komputerowego składu tekstu, posiada umiejętność współpracy z artystami-grafikami, filmowcami i innymi przedstawicielami świata kultury i sztuki. W szczególności absolwent ten posiada umiejętności w zakresie:

  • obsługi komercyjnych i darmowych programów graficznych,
  • przygotowania statycznej i interaktywnej dwu- i trójwymiarowej grafiki rastrowej i wektorowej,
  • tworzenia plików graficznych na potrzeby Internetu,
  • obróbki fotografii cyfrowej,
  • wykonywania post-produkcyjnych prac w zakresie nagrań video,
  • generowania realistycznej animacji komputerowej,
  • tworzenia multimedialnych aplikacji i prezentacji,
  • komputerowego montażu materiału audio i wideo,
  • procesów przygotowania do druku (DTP).

   Absolwent specjalności Realizacja obrazu jest gotowy do podjęcia pracy w:

  • pracowniach projektanckich (przy komputerowej, trójwymiarowej wizualizacji produktów takich jak: budynki, wnętrza mieszkalne, mebli, itp.),
  • drukarniach i studiach reklamowych (przy komputerowym składzie tekstu),
  • firmach zajmujących się wideorejestracją i komputerowym montażem wideo,
  • studiach telewizyjnych,
  • firmach projektujących serwisy internetowe,
  • firmach tworzącym aplikacje multimedialne.

  Reżyseria dźwięku

  Absolwent specjalności Reżyseria Dźwięku to inżynier z umiejętnościami pozwalającymi na wykonywanie pracy realizatora i reżysera dźwięku. Cechuje się umiejętnością realizacji różnych form nagrań dźwiękowych, biegle wykorzystując sprzęt i narzędzia dostępne w studiach nagrań. Jest specjalistą potrafiącym realizować oprawę dźwiękową widowisk czy też różnorodnych form multimedialnych - na przykład w agencjach reklamowych i firmach świadczących usługi internetowe. Absolwent posiada wiedzę:

  • teoretyczną i praktyczną dotyczącą technik rejestracji i przetwarzania sygnałów fonicznych,
  • specjalistyczną z zakresu akustyki, generacji i propagacji fal,
  • ogólną z zakresu akustyki, matematyki i informatyki.

  Absolwent specjalności Reżyseria Dźwięku przygotowany jest do pracy w:

  • studiach fonograficznych, radiowych, telewizyjnych i teatralnych,
  • studiach teatralnych i filmowych grupach produkcyjnych,
  • firmach zajmujących się modelowaniem akustyki pomieszczeń,
  • branży zajmującej się nagłośnianiem koncertów i imprez plenerowych.

  Oprócz wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych wymaganych od inżyniera multimediów, absolwent przygotowany jest do prowadzenia własnej działalności gospodarczej związanej z multimediami.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria multimediów brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • matematyka lub informatyka lub fizyka
  • matematyka lub informatyka lub fizyka lub chemia lub biologia lub geografia
  • język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

 • KRYMINALISTYKA I SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA Stopień: I REKRUTACJA

  Specjalności:

  - Chemia w kryminalistyce

  - Biometria i informatyka śledcza

  Studia na kierunku Kryminalistyka i systemy bezpieczeństwa trwają sześć semestrów i kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata. Kierunek realizowany jest w formie profilu praktycznego. Studia przeznaczone są przede wszystkim dla osób, które pragną zdobyć wiedzę o współczesnych tendencjach w zakresie przestępczości kryminalnej i gospodarczej, wykorzystania metod i środków technicznych do rozpoznawania i wykrywania przestępstw i ich sprawców oraz projektowania nowoczesnych systemów bezpieczeństwa.

  Absolwent Kryminalistyki i systemów bezpieczeństwa będzie potrafił zastosować metodologię ekspertyz kryminalistycznych z wykorzystaniem m.in. badań fizykochemicznych, fotograficznych, identyfikacyjnych, zabezpieczyć ślady, wnioskować na podstawie ujawnionych śladów, przeprowadzić oględziny miejsca, osób i rzeczy, a ponadto będzie umiał monitorować zagrożenia, projektować systemy bezpieczeństwa, w tym systemy alarmowe i systemy kontroli dostępu oraz będzie dokonywał oceny zjawisk społecznych związanych z przestępczością, jak również identyfikował i współuczestniczył w zwalczaniu działalności przestępczej. Absolwent  jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.

  Ponadto specjalność Chemia w kryminalistyce pozwoli zdobyć dodatkową wiedzę i umiejętności z zakresu zagadnień dotyczących chemii kryminalistycznej, opartych na podstawach nauk matematyczno- przyrodniczych. Absolwent zdobędzie umiejętności praktyczne, takie jak umiejętności pracy z nowoczesną aparaturą i sprzętem analitycznym oraz posługiwania się sprzętem komputerowym i jego wykorzystaniem w pracy zawodowej. Absolwent będzie potrafił wykorzystać metody analityczne i procedury badawcze m.in. do identyfikacji i charakterystyki badanych substancji, zastosować w praktyce techniki chromatograficzne i spektroskopowe, jak również interpretować wyniki prowadzonych analiz i wyciągać na ich podstawie poprawne wnioski.

  Natomiast specjalność Biometria i informatyka śledcza umożliwi zdobycie dodatkowej wiedzy i umiejętności, związanej z procesem identyfikowania, zabezpieczania, analizowania i prezentowania dowodów elektronicznych w sposób umożliwiający dopuszczenie ich w postępowaniu sądowym, zarządzania bezpieczeństwem systemów informacyjnych oraz wykorzystania metod biometrycznej identyfikacji tożsamości. Absolwent będzie posiadał wiedzę dotyczącą poszczególnych aspektów informatyki śledczej, w tym również odzyskiwania danych, audytu IT oraz cyberprzestępczości. Absolwent będzie w szczególności przygotowany do przeprowadzania i raportowania analiz śledczych różnych nośników informacji, zabezpieczania informacji przetwarzanych, gromadzonych i przesyłanych w sieci oraz wykrywania i zapobiegania oszustwom i nadużyciom teleinformatycznym. Zajęcia będą prowadzone przez praktyków, którzy posiadają aktualną wiedzę o metodach biometrycznej identyfikacji tożsamości oraz sposobach i narzędziach działania osób dokonujących przestępstw z wykorzystaniem narzędzi informatycznych.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Kryminalistyka i systemy bezpieczeństwa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • chemia lub fizyka lub informatyka lub matematyka
  • język polski lub wiedza o społeczeństwie
  • język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

 • PHYSICS Stopień: I II REKRUTACJA

  Celem kształcenia na licencjackim kierunku Fizyka, jest przekazanie wiedzy ogólnej z zakresu fizyki opartej na gruntownych podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych oraz wiedzy z zakresu wybranej specjalności. Studia rozwijają umiejętności rozumienia i ścisłego opisywania zjawisk fizycznych, uczą korzystania z nowoczesnej aparatury pomiarowej czy też technicznych systemów diagnostycznych. Studia wykształcają umiejętności gromadzenia, przetwarzania oraz przekazywania informacji z zakresu nauk przyrodniczych, a w szczególności nauk fizycznych i technicznych. Absolwent kierunku Fizyka, zna język obcy na poziomie średnio-zaawansowanym (poziom biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy) a także potrafi posługiwać się językiem obcym technicznym. Dlatego też, podczas kształcenia szczególny nacisk położony jest na znajomość języka specjalistycznego z zakresu nauk fizycznych. W zależności od wybranej specjalności absolwent uzyskuje umiejętności pożądane dla różnych zawodów.

  Magisterskie studia z Fizyki przekazują rozszerzoną wiedzę z zakresu fizyki opartej na gruntownych podstawach nauk matematyczno - przyrodniczych oraz wiedzę z zakresu wybranej specjalności. Rozwijają umiejętności rozumowania i ścisłego opisu zjawisk fizycznych, korzystania z nowoczesnej aparatury pomiarowej oraz technicznych systemów diagnostycznych. Studia wykształcają umiejętności gromadzenia, przetwarzania oraz przekazywania informacji z zakresu nauk przyrodniczych, a w szczególności nauk fizycznych i technicznych. Absolwenci tego kierunku są także przygotowani do podjęcia studiów trzeciego stopnia. W zależności od wybranej specjalności absolwent uzyskuje umiejętności pożądane dla różnych zawodów.

  Czytaj dalejZwiń

 • ŻYWIENIE CZŁOWIEKA I DIETETYKA Stopień: II REKRUTACJA

  Dlaczego warto podjąć studia na naszej uczelni

  Studia na kierunku Żywienie Człowieka i Dietetyka przeznaczone są dla osób, które pragną rozszerzyć wiadomości i umiejętności z zakresu prawidłowego żywienia i dietetyki, ale również nabyć umiejętności związane z bezpieczeństwem, przetwarzaniem, utrwalaniem i przechowywaniem żywności. Nasz program studiów dostosowany jest do aktualnych wymogów rynku pracy co przyczyni się do podniesienia kompetencji zawodowych absolwentów oraz optymalnego przygotowania ich do przyszłej pracy zawodowej.

  Dlaczego warto studiować Żywienie Człowieka i Dietetykę na  Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie?

  • Program studiów dostosowany do aktualnych wymogów rynku pracy.
  • Praktyczny charakter zajęć (warsztaty, zajęcia realizowane również w zakładach przetwórstwa spożywczego, ćwiczenia, konwersatoria, zajęcia laboratoryjne).
  • Wysoka jakość kształcenia.
  • Miła i życzliwa atmosfera sprzyjająca studiowaniu oparta na bezpośrednim kontakcie studenta z wykładowcą.

  Zapewniamy:

  • Laboratoria wyposażone w nowoczesna aparaturę pomiarową i sprzęt komputerowy najnowszej generacji.
  • Kadrę o wysokich kwalifikacjach dydaktycznych i liczących się osiągnięciach naukowych.
  • Dostęp do dobrze wyposażonej biblioteki wydziałowej, internetowych baz danych i wydziałowej pracowni komputerowej.
  • Wyjazdy zagraniczne w ramach programu SOCRATES, ERASMUS+
  • Rozwój zainteresowań przez działalność w Kole Naukowym Studentów Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia
   
  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Żywienie człowieka i dietetyka jest konkurs dyplomów.
   

Opinie (0)