• BIOTECHNOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister
  Studia w Częstochowie - Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie - kierunek studiów biotechnologia
  Biotechnologia to kierunek praktyczny, w ramach którego studenci, w oparciu o wiedzą z zakresu nauk biologicznych (m. in. biologia molekularna, genetyka, mikrobiologia), jak również nauk ścisłych (chemia) zdobywają umiejętności z zakresu biotechnologii tj. wykonywanie analiz laboratoryjnych i badań z użyciem materiału biologicznego oraz wykorzystania technologii i nowoczesnych metod biologii eksperymentalnej w działalności społeczno-gospodarczej.
  Zdobyte kwalifikacje i kompetencje umożliwiają sprawne poruszanie się absolwentów kierunku Biotechnologia na styku technologii i współczesnych metod biologii eksperymentalnej, a także przygotowują do współpracy ze specjalistami z innych dziedzin. Studia przeznaczone są dla osób zainteresowanych biotechnologią, mikrobiologią, genetyką, biologią molekularną, a także browarnictwem, produkcją napojów fermentowanych i agrobiotechnologią.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Agrobiotechnologia
  • Browarnictwo i napoje fermentowane

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Biotechnologia żywności
  • Biotechnologia przemysłowa

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Agrobiotechnologia
  • Browarnictwo i napoje fermentowane

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Biotechnologia żywności
  • Biotechnologia przemysłowa

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku biotechnologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia jest dyplom ukończenia studiów I stopnia w zakresie biotechnologii lub posiadanie kwalifikacji I stopnia oraz średnia ocen z ukończonych studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • CHEMIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister
  Studia w Częstochowie - Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie - kierunek studiów chemia
  Absolwent posiada wiedzę z zakresu współczesnej chemii oraz wykazuje biegłość w wybranej specjalności. Jest też przygotowany do rozpoczęcia badań w wybranej specjalności, kompleksowej analizy procesów chemicznych. Potrafi rozwiązywać problemy chemiczne przy wykorzystaniu nowoczesnych metod analizy oraz posługiwać się nowoczesną aparaturą chemiczną i analityczną.
  Posiada także umiejętność pracy w zespołach i zna zasady organizowania i kierowania pracą zespołową. Ma wiedzę z zakresu ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju, zna zasady prawne, etyczne i ekonomiczne, którymi kieruje się w pracy zawodowej. 
  Program studiów wzbogacony o zagadnienia związane z ekonomią, przedsiębiorczością̨ w małej i średniej firmie oraz zarzadzaniem innowacyjnymi projektami, przygotowuje również̇ absolwenta do rozwijania własnej działalności gospodarczej w sektorze chemicznym. Absolwent jest ponadto przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Chemia leków
  • Drug chemistry
  • Specjalizacja nauczycielska – nauczanie chemii i przyrody

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Chemia leków
  • Drug chemistry
  • Specjalizacja nauczycielska – nauczanie chemii i przyrody

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Chemia leków
  • Drug chemistry
  • Specjalizacja nauczycielska – nauczanie chemii i przyrody

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Chemia leków
  • Drug chemistry
  • Specjalizacja nauczycielska – nauczanie chemii i przyrody

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku chemia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia jest dyplom ukończenia studiów I stopnia w zakresie chemii lub posiadanie kwalifikacji I stopnia oraz średnia ocen z ukończonych studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • CHEMISTRY

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II)
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania:
  tytuł zawodowy:

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • COMPUTER SCIENCE

  Rekrutacja

  stopień: (II)
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: II stopnia
  czas trwania:
  tytuł zawodowy:

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • DIETETYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3 lata 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat licencjat
  Studia w Częstochowie - Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie - kierunek studiów dietetyka

  Studia na kierunku Dietetyka przeznaczone są przede wszystkim dla osób, które pragną poznać zasady prawidłowego żywienia, nabyć profesjonalną umiejętność oceny stanu odżywienia oraz zaplanować prawidłową dietę. Dietetyka to studia przeznaczone dla osób, które swoją przyszłość zawodową wiążą z pracą z ludźmi, są otwarci na ich potrzeby
  i wykazują pasję studiowania nowości i uzupełniania wiedzy.

  Celem kształcenia na kierunku Dietetyka jest: nauczenie umiejętności posługiwania się wiedzą ogólną z zakresu nauk o zdrowiu oraz wiedzą szczegółową z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego, zapobiegania chorobom żywieniowo-zależnym oraz przygotowanie kompetentnych pracowników zajmujących się żywieniem i prawidłowym odżywianiem człowieka w stanie zdrowia i choroby.

  Absolwent Dietetyki będzie posiadał umiejętności planowania diet dla różnych grup ludności oraz udzielenia porady dietetycznej i prowadzenia edukacji żywieniowej. Będzie umiał dokonać podstawowej analizy i oceny jakości żywności oraz zaplanować i przygotować potrawy wchodzące w skład różnych diet.

  Dlatego ukończenie studiów, uzyskanie wiedzy i umiejętności na naszej uczelni umożliwia absolwentom udany start, a w perspektywie zdobycie interesującego zawodu.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku dietetyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FIZYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister
  Studia w Częstochowie - Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie - kierunek studiów fizyka
  Celem kształcenia na studiach licencjackich na kierunku Fizyka, jest przekazanie studentom wiedzy ogólnej z zakresu fizyki opartej na gruntownych podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych oraz wiedzy z zakresu wybranej specjalności. Studia rozwijają umiejętności rozumienia i ścisłego opisywania zjawisk fizycznych, uczą korzystania z nowoczesnej aparatury pomiarowej oraz technicznych systemów diagnostycznych.
  Studia kształtują umiejętności gromadzenia, przetwarzania oraz przekazywania informacji z zakresu nauk przyrodniczych, a w szczególności nauk fizycznych i technicznych. Absolwent kierunku Fizyka, zna język obcy na poziomie średnio-zaawansowanym (poziom biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy) a także potrafi posługiwać się językiem obcym technicznym.
  Dlatego też, w procesie kształcenia szczególny nacisk kładziony jest na znajomość języka specjalistycznego z zakresu nauk fizycznych. W zależności od wybranej specjalności absolwent uzyskuje umiejętności pożądane dla różnych zawodów.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Akustyka i realizacja dźwięku
  • Nanotechnologia
  • Nauczanie fizyki i przyrody

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Nauczanie fizyki i przyrody
  • Nanofizyka i nanomateriały
  • Akustyka i układy audio

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Akustyka i realizacja dźwięku
  • Nanotechnologia
  • Nauczanie fizyki i przyrody

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Nauczanie fizyki i przyrody
  • Nanofizyka i nanomateriały
  • Akustyka i układy audio

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku fizyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  chemia, fizyka, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest konkurs dyplomów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INFORMATYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier magister
  Uczelnie Częstochowa - kierunek Informatyka

  Celem kształcenia:

  Celem kształcenia na kierunku Informatyka, studia I stopnia, profil praktyczny,  jest przekazanie studentom wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie:

  • wiedzy technicznej obejmującej terminologię, pojęcia, teorie, metody, techniki i narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu zadań inżynierskich z informatyki.
  • wiedzy ogólnej dotyczącej standardów i norm technicznych dotyczących zagadnień informatycznych.
  • wiedzy dotyczącej bhp, ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego niezbędnej dla rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości i działalności gospodarczej związanej z informatyką.
  • umiejętności posługiwania się specjalistycznym oprogramowaniem, projektowania sieci, programowania aplikacji, projektowania i modelowania graficznego, projektowania gier komputerowych, posługiwania się zaawansowanymi środowiskami projektowo-uruchomieniowymi, stosowania nowoczesnych urządzeń i podzespołów peryferyjnych (np. googli VR, drukarek 3D), konfigurowania sieci komputerowych.
  • umiejętności zarządzania pracami w zespole, koordynacji prac i oceny ich wyników oraz sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami komputerowymi, wyciągania wniosków, opisu sprzętu dostrzegając kryteria użytkowe, prawne i ekonomiczne oraz rozwiązywania praktycznych zadań inżynierskich.
  • przygotowanie do uczenia się przez całe życie, podnoszenie kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych w zmieniającej się rzeczywistości.
  • uświadomienie ważności i rozumienia społecznych skutków działalności inżynierskiej informatyka.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Grafika komputerowa
  • Inżynieria oprogramowania

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Programowanie
  • Tworzenie gier komputerowych

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Grafika komputerowa
  • Inżynieria oprogramowania

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Programowanie
  • Tworzenie gier komputerowych

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku informatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia jest konkurs dyplomów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INNOWACYJNE TECHNOLOGIE I NOWOCZESNE MATERIAŁY

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier inżynier
  Studia w Częstochowie - Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie - kierunek studiów innowacyjne technologie i nowoczesne materiały

  Studia inżynierskie realizowane w formie dualnej – przy ścisłej współpracy z pracodawcami. Studia dualne to nowoczesny model studiów efektywnie wiążący naukę w uniwersytecie z pracą zawodową. Dzięki studiom dualnym student jednocześnie zdobywa wykształcenie wyższe oraz praktyczne przygotowanie do pracy zawodowej. 

  Kierunek Innowacyjne Technologie i Nowoczesne Materiały jest odpowiedzią na zapotrzebowanie współczesnego rynku pracy na specjalistów wdrażania nowych produktów i procesów, posiadających inżynierskie kompetencje związane z efektywnym wykorzystaniem innowacyjnych technologii wytwarzania i projektowania wspomaganego komputerowo.

  • Studiuj na kierunku współtworzonym przez pracodawców – studia dualne
  • Zdobądź cenne doświadczenie realizując w sumie 12 miesięcy praktyk zawodowych w trakcie studiów
  • Bierz udział w praktycznych zajęciach prowadzonych przez przedsiębiorców

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Design i wzornictwo przemysłowe
  • Virtual prototyping

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Design i wzornictwo przemysłowe
  • Virtual prototyping

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku innowacyjne technologie i nowoczesne materiały brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier magister inżynier
  Studia w Częstochowie - Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie - kierunek studiów inżynieria bezpieczeństwa

  Studia I stopnia inżynierskie (7 semestrów) o profilu praktycznym są ofertą adresowaną do osób legitymujących się świadectwem dojrzałości, zainteresowanych szeroko rozumianą problematyką bezpieczeństwa. Celem kształcenia na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa studia I stopnia o profilu praktycznym jest zdobycie przez studentów wiedzy, umiejętności i postaw niezbędnych do podjęcia pracy w jednostkach związanych z funkcjonowaniem systemów bezpieczeństwa i ochrony ludności, których priorytetem jest ratowanie i ochrona życia, zdrowia i mienia przed zagrożeniami.

  W zależności od wybranej specjalności cele kształcenia ukierunkowane są na zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy lub na bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne
  • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Bezpieczeństwo środowiska
  • Bezpieczeństwo techniczne
  • Wywiad gospodarczy i bezpieczeństwo informacji

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne
  • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Bezpieczeństwo środowiska
  • Bezpieczeństwo techniczne
  • Wywiad gospodarczy i bezpieczeństwo informacji

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  chemia, fizyka, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest konkurs dyplomów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INŻYNIERIA MEDYCZNA

  Rekrutacja

  stopień: (II)
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: II stopnia
  czas trwania:
  tytuł zawodowy:

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INŻYNIERIA MULTIMEDIÓW

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier inżynier

  Studia w Częstochowie - Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie - kierunek studiów inżynieria multimediów

  Absolwent kierunku Inżynieria Multimediów jest specjalistą w dziedzinie wykorzystywania wszelakiego sprzętu i oprogramowania użytecznego w technikach audio-wizualnych. Posiada umiejętności obsługi różnorodnych systemów operacyjnych posiadając jednocześnie solidną wiedzę z zakresu  informatyki, akustyki, matematyki oraz optyki.

  Oprócz ugruntowanej wiedzy teoretycznej i umiejętności obsługi narzędzi programistycznych, inżynier multimediów potrafi obsługiwać specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w technikach multimedialnych i filmowych. 

  W modułach kształcenia kierunkowego znajdują się zarówno przedmioty z obszaru nauk technicznych (65%) jak i ścisłych (35%). Przedmioty są tak dobrane, aby absolwent kierunku oprócz umiejętności związanych z multimediami zdobył solidne podwaliny teoretyczne.

  Absolwent będzie posiadał wiedzę z podstaw matematyki wyższej, wybranych działów fizyki (związanych przede wszystkim z akustyką, elektrycznością i światłem) oraz wybranych działów informatyki (związanych przede wszystkim z grafiką komputerową) po to, aby z w pełni zrozumieć mechanizmy i procesy zachodzące w pracy z multimediami. Dodatkowymi atutami jakimi dysponować będzie absolwent to umiejętności pracy z różnymi systemami operacyjnymi -- Windows, OS X oraz Linux.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Film i montaż obrazu filmowego
  • Reżyseria dźwięku
  • Realizacja obrazu

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Film i montaż obrazu filmowego
  • Reżyseria dźwięku
  • Realizacja obrazu

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku inżynieria multimediów brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • KRYMINALISTYKA I SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3 lata 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat licencjat

  Studia w Częstochowie - Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie - kierunek studiów kryminalistyka i systemy bezpieczeństwa

  Kryminalistyka i Systemy Bezpieczeństwa to przyszłościowy i interdyscyplinarny kierunek kompleksowo przygotowujący studentów do realizacji zadań w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa takich jak m.in. zabezpieczanie miejsca zdarzenia, ujawnianie, zabezpieczanie śladów, badania fizykochemiczne, przeprowadzanie oględzin, identyfikowanie i monitorowanie zagrożeń, także w cyberprzestrzeni, projektowanie systemów bezpieczeństwa: alarmowych i kontroli dostępu.

  • Zdobądź wiedzę o współczesnych tendencjach w zakresie przestępczości kryminalnej i gospodarczej, wykorzystania metod i środków technicznych do rozpoznawania i wykrywania przestępstw oraz ich sprawców, a także projektowania nowoczesnych systemów bezpieczeństwa.
  • Zdobądź cenne doświadczenie realizując u potencjalnych pracodawców w sumie 6 miesięcy  praktyk zawodowych w trakcie studiów.
  • Poznaj technologię wirtualnej rzeczywistości (VR) wykorzystując innowacyjne narzędzie szkolenia techników kryminalistycznych – wirtualne miejsce zbrodni.
  • Zdobywaj wiedzę i umiejętności w procesie kształcenia realizowanym przez zawodowców - zajęcia dydaktyczne o profilu praktycznym realizuje starannie dobrana kadra, w tym doświadczeni oficerowie w stanie spoczynku, którzy pełnili służbę m.in. w Policji, w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji, w Biurze Ochrony Rządu i w Służbie Ochrony Państwa.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Biometria i informatyka śledcza
  • Chemia w kryminalistyce

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Biometria i informatyka śledcza
  • Chemia w kryminalistyce

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku kryminalistyka i systemy bezpieczeństwa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MATEMATYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3 lata 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat licencjat

  Studia w Częstochowie - Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie - kierunek studiów matematyka

  Zasadniczym celem kształcenia na studiach licencjackich na kierunku matematyka jest opanowanie przez absolwenta wiedzy i umiejętności z zakresu matematyki i jej wybranych zastosowań. W toku studiów student poznaje podstawowe struktury matematyczne oraz metody stosowane w analizie problemów matematycznych. Ponadto student poznaje fundamentalne narzędzia, jakimi posługuje się współczesna matematyka.

  Celem studiów jest wypracowanie u studentów umiejętności: przeprowadzania rozumowań matematycznych; dokonywania złożonych obliczeń; wydobywania informacji jakościowych z danych ilościowych; formułowania problemów w sposób matematyczny w postaci symbolicznej; korzystania z istniejących i tworzenia nowych modeli matematycznych niezbędnych w zastosowaniach matematyki; posługiwania się narzędziami informatycznymi przy rozwiązywaniu problemów matematycznych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Analiza danych
  • Informatyczna

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Analiza danych
  • Informatyczna

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku matematyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PHYSICS

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II)
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania:
  tytuł zawodowy:

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PRODUKCJA I MARKETING ŻYWNOŚCI

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier inżynier

  Studia w Częstochowie - Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie - kierunek studiów produkcja i marketing żywności

  Celem kształcenia na kierunku produkcja i marketing żywności, studia I stopnia o profilu praktycznym, jest przygotowanie specjalistów posiadających wiedzę i umiejętności z zakresu produkcji i przetwarzania żywności oraz marketingu produktów rolno-spożywczych, zarządzania rolnictwem w fazie przetwórstwa, przechowalnictwa oraz dystrybucji, specjalistów wyposażonych w kompetencje łączące specjalistę z technologii żywności ze specjalistą ds. marketingu.

  Program kształcenia kładzie nacisk na wykształcenie umiejętności praktycznych, które przygotowują do pracy w różnych w sektorach gospodarki i instytucjach związanych z produkcją żywności i jej zbytem. Praktyczny charakter studiów pozwoli na zdobycie umiejętności, które przygotowują do podjęcie pracy w zakresie produkcji surowców spożywczych, przetwarzania, utrwalania, przechowywania i kontroli jakości żywności oraz jej dystrybucji, a także ułatwiających uruchomienie własnej działalności gospodarczej np. w zakresie przetwarzania i zbytu żywności. 

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku produkcja i marketing żywności brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ŻYWIENIE CZŁOWIEKA I DIETETYKA

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: II stopnia II stopnia
  czas trwania: 2 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: magister magister

  Studia w Częstochowie - Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie - kierunek studiów żywienie człowieka i dietetyka

  Studia na kierunku Żywienie Człowieka i Dietetyka przeznaczone są dla osób zainteresowanych kontynuacją kształcenia z zakresu żywności i żywienia człowieka, chcących nabyć zaawansowaną wiedzę i rozszerzone umiejętności praktyczne obejmujące żywienie człowieka w powiązaniu z technologią żywności.  

  Studia te pozwalają rozszerzyć wiadomości i umiejętności z zakresu prawidłowego żywienia i dietetyki, ale również nabyć umiejętności związane z bezpieczeństwem, przetwarzaniem, utrwalaniem i przechowywaniem żywności. Program studiów dostosowany jest do aktualnych wymogów rynku pracy, co przyczyni się do podniesienia kompetencji zawodowych absolwentów oraz optymalnego przygotowania ich do przyszłej pracy zawodowej.

  Absolwent kierunku Żywienie Człowieka i Dietetyka będzie posiadał umiejętności, które przygotowują go do podjęcia pracy w zakresie przetwarzania, utrwalania, przechowywania i kontroli jakości żywności oraz racjonalnego żywienia indywidualnego i zbiorowego, a także ułatwiających uruchomienie własnej działalności gospodarczej, np. w zakresie przetwarzania żywności czy w gastronomii.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest konkurs dyplomów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Opinie (0)