Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych

42-200 Częstochowa

Al. Armii Krajowej 13/15

tel. 34 361-21-79

e-mail: wnspt@ujd.edu.pl

 

Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

42-200 Częstochowa

Al. Armii Krajowej 13/15

tel. 34 361-21-79

e-mail: wnspt@ujd.edu.pl

 

 • BIOTECHNOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister
  Studia w Częstochowie - Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie - kierunek studiów biotechnologia
  Biotechnologia to kierunek praktyczny, w ramach którego studenci, w oparciu o wiedzą z zakresu nauk biologicznych (m. in. biologia molekularna, genetyka, mikrobiologia), jak również nauk ścisłych (chemia) zdobywają umiejętności z zakresu biotechnologii tj. wykonywanie analiz laboratoryjnych i badań z użyciem materiału biologicznego oraz wykorzystania technologii i nowoczesnych metod biologii eksperymentalnej w działalności społeczno-gospodarczej.
  Zdobyte kwalifikacje i kompetencje umożliwiają sprawne poruszanie się absolwentów kierunku Biotechnologia na styku technologii i współczesnych metod biologii eksperymentalnej, a także przygotowują do współpracy ze specjalistami z innych dziedzin. Studia przeznaczone są dla osób zainteresowanych biotechnologią, mikrobiologią, genetyką, biologią molekularną, a także browarnictwem, produkcją napojów fermentowanych i agrobiotechnologią.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Agrobiotechnologia
  • Browarnictwo i napoje fermentowane

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Biotechnologia żywności
  • Biotechnologia przemysłowa

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Agrobiotechnologia
  • Browarnictwo i napoje fermentowane

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Biotechnologia żywności
  • Biotechnologia przemysłowa

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  język obcy nowożytny, język polski lub matematyka oraz 1 przedmiot do wyboru z: biologia, chemia, fizyka, informatyka, matematyka.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia jest dyplom ukończenia studiów I stopnia w zakresie biotechnologii lub posiadanie kwalifikacji I stopnia oraz średnia ocen z ukończonych studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • CHEMIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister
  Studia w Częstochowie - Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie - kierunek studiów chemia
  Absolwent posiada wiedzę z zakresu współczesnej chemii oraz wykazuje biegłość w wybranej specjalności. Jest też przygotowany do rozpoczęcia badań w wybranej specjalności, kompleksowej analizy procesów chemicznych. Potrafi rozwiązywać problemy chemiczne przy wykorzystaniu nowoczesnych metod analizy oraz posługiwać się nowoczesną aparaturą chemiczną i analityczną.
  Posiada także umiejętność pracy w zespołach i zna zasady organizowania i kierowania pracą zespołową. Ma wiedzę z zakresu ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju, zna zasady prawne, etyczne i ekonomiczne, którymi kieruje się w pracy zawodowej. 
  Program studiów wzbogacony o zagadnienia związane z ekonomią, przedsiębiorczością̨ w małej i średniej firmie oraz zarzadzaniem innowacyjnymi projektami, przygotowuje również̇ absolwenta do rozwijania własnej działalności gospodarczej w sektorze chemicznym. Absolwent jest ponadto przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Chemia leków
  • Specjalizacja nauczycielska – nauczanie chemii

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Chemia leków
  • Specjalizacja nauczycielska – nauczanie chemii

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Chemia leków
  • Specjalizacja nauczycielska – nauczanie chemii

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Chemia leków
  • Specjalizacja nauczycielska – nauczanie chemii

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  język obcy nowożytny, język polski lub matematyka oraz 1 przedmiot do wyboru z: biologia, chemia, fizyka, informatyka, matematyka.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia jest dyplom ukończenia studiów I stopnia w zakresie chemii lub posiadanie kwalifikacji I stopnia oraz średnia ocen z ukończonych studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • CHEMISTRY

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia w Częstochowie - Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie - kierunek studiów chemistry

  Chemistry, Full-time, 1st Degree

  Specialty:

  • Drug Chemistry

  First-degree studies (6 semesters) are intended for people interested in chemical sciences. The educational objective in the first-degree chemistry studies includes obtaining knowledge and skills in the field of general chemistry issues and related fields, based on the foundations of mathematical and natural sciences. The graduate has knowledge in the field of modern chemistry and shows proficiency in the specialty. He/she is also ready to start research in the specialty and to comprehensive analysis of chemical processes. He/she can solve chemical problems by applying of contemporary analysis and using of  modern analytical equipment. He/she has also the ability to work in a group and knows the rules of organizing and managing teamwork. He/she has knowledge in the field of environmental protection and sustainable development as well as knows the legal, ethical and economic principles of the professional work. The study program is enriched with issues related to economy and entrepreneurship in a small and medium-sized company and managing of innovative projects, what provides the graduate to develop own business in the chemical sector. Moreover, the graduate is ready to undertake second-degree studies in the field of Chemistry.

  • specialty Drug Chemistry – the study program of this speciality, in addition to subjects providing chemical education, enables to gain of extended knowledge and skills regarding methods used in the synthesis and analysis of drugs, drug design as well as methods of obtaining medicinal substances. Additionally, the student achieves and develops skills in the field of technical English in Chemistry.

  The graduates of the 1st degree Chemistry will obtain an interdisciplinary education:
   

  • in the field of chemical sciences, related natural sciences (mathematics, physics), as well as biochemistry and materials engineering, at a level that allows the graduates to meet the requirements of the job market and to work in the various branches of chemical industry, as well as at modern and advanced technical workplaces of pharmaceutical and biotechnology industries,
  • covering the knowledge and skills in the field of synthesis, purification, separation, analysis of the composition and determination of the structure of chemical compounds using classical and instrumental methods, especially useful in the work in research and analytical laboratories of chemical and medical profile with modern and advanced equipment,
  • covering knowledge of the principles of occupational health and safety, rational and safe use of chemicals and legal regulations in the field of chemical management, 
  • covering the knowledge and skills in the field of interpretation, presentation and documentation of the chemical experiment results,
  • covering the skills of creative thinking and solving problems that may occur during the professional work.

  Why is it worth studying Chemistry at the Jan Dlugosz University in Czestochowa?

  • Interesting specialty (Drug Chemistry) tailored to the needs of the job market, 
  • Possibility of studying in English,
  • Highly qualified and student-friendly staff,
  • Classes are mostly experimental,
  • A modern and still developed didactic base,
  • Access to a well-equipped library, internet databases and the department's computer lab,
  • Possibility of development within student organizations and research clubs,
  • Possibility of implementation of part of studies at foreign universities under the Erasmus + Program,
  • Scholarships and accommodation at the Dormitory.

  Employment Opportunity

  Chemistry is a dynamically developing field of science, and specialists in this field are highly valued.

  The graduates of 1st degree Chemistry:

  • have the possibility of further education and continuation of studies in the field of 2nd degree Chemistry,
  • they can work in many sectors of the business - from education and science to industry and administration,
  • they can work in chemical, cosmetic and pharmacological laboratories, both industrial and research, as well as in industrial plants of the chemical and food sectors,
  • they can be able to professionally fulfill in the marketing and sales departments of companies operating in the chemical, biotechnological, pharmaceutical, biomedical and related fields.
    

  Chemistry, Full-time, 2st Degree

  Specialty:

  • Drug Chemistry

  Second-degree studies (4 semesters) are addressed to people who possess diploma of completing first-degree studies in the field of Chemistry or possessing first-degree qualifications (obtained professional title of bachelor, engineer, master, or master engineer) and possessing competences necessary to continue education at second-degree studies in the field of Chemistry. In particular, the candidate should:

  • possess structured knowledge of mathematics, physics, physical, inorganic, and organic chemistry, biochemistry, chemistry of materials, and chemical technology to the extent needed to solve tasks related to chemistry,
  • possess knowledge and skills in the field of synthesis, purification, separation, composition analysis and determination of the structure of chemical compounds using classic and instrumental methods,
  • understand the principles of occupational health and safety, rational and safe use of chemicals, as well as legal regulations in the field of managing chemicals,
  • possess knowledge and skills in terms of interpreting, presenting, and documenting the results of a chemical experiment.

  The aim of education in the field of chemistry of second-degree studies is:

  - preparing specialists possessing advanced knowledge, skills, and social competences in the field of chemical sciences and the specialty,

  - preparing specialists possessing knowledge and skills to solve chemical problems, able to discuss chemical topics with both other specialists and non-specialists, as well as demonstrating the ability to organize group work and manage teamwork.

  The education program emphasizes, among others, the ability to combine chemical processes taking place in a broadly understood environment with knowledge of chemistry. The graduate is prepared and possesses experience in laboratory work in the field of chemical analysis and synthesis as well as physicochemical measurements. Moreover, the graduates are ready to undertake education at the Doctoral School.

  Specialty Drug Chemistry – the study program of this specialty, in addition to subjects providing chemical education, enables gaining of additional extended knowledge and skills concerning issues such as synthesis, isolation, and identification of pharmacopoeial substances, modern methods of controlled drug release, pharmacopoeial methods of quantitative analysis of pharmaceuticals and phytotherapy. Additionally, the student achieves and develops skills in the field of technical English in Chemistry.

  The graduates of the 2nd degree Chemistry will obtain an interdisciplinary education:
   

  • in the field of chemical sciences, related natural sciences (mathematics, physics), as well as biochemistry and materials engineering, at a level that allows the graduates to meet the requirements of the job market and to work in the various branches of chemical industry, as well as at modern and advanced technical workplaces of pharmaceutical and biotechnology industries,
  • covering the knowledge and skills in the field of synthesis, purification, separation, analysis of the composition and determination of the structure of chemical compounds, polymers and metal alloys using classical and instrumental methods, especially useful in the work in research and analytical laboratories of chemical and medical profile with modern and advanced equipment, covering knowledge of the principles of occupational health and safety, rational and safe use of chemicals and legal regulations in the field of chemical management as well as skills of planning laboratory work and the course of chemical processes with risk minimization, 
  • covering the knowledge and skills in the field of interpretation, presentation and documentation as well as formulating final hypotheses and conclusions from the experiments, tests and chemical analyzes carried out in the team,
  • covering the skills of creative thinking and solving problems that may occur during the professional work related to making decisions and leading subordinates.

  Why is it worth studying Chemistry at the Jan Dlugosz University in Czestochowa?

  • Interesting specialty (Drug Chemistry) tailored to the needs of the job market, 
  • Possibility of studying in English,
  • Highly qualified and student-friendly staff,
  • Classes are mostly experimental,
  • A modern and still developed didactic base,
  • Access to a well-equipped library, internet databases and the department's computer lab
  • Possibility of personal development within student organizations and research clubs,
  • Possibility of implementation of part of studies at foreign universities under the Erasmus + Program,
  • Scholarships and accommodation at the Dormitory.

  Employment Opportunity

  The graduates of 2nd degree Chemistry:

  • the most talented, with special predispositions to conduct scientific research, have the possibility of further education and continuing their studies at the Doctoral School, 
  • they can work in many sectors of the business as managers - from education and science to industry and administration,
  • they can work in chemical, cosmetic and pharmacological laboratories, both industrial and research, as well as in industrial plants of the chemical and food sectors, as managers or experts,
  • they can professionally fulfill in the marketing and sales departments of companies operating in the chemical, biotechnological, pharmaceutical, biomedical and related fields.

   

  Chemistry, Part-time, 1st Degree

  Specialty:

  • Drug Chemistry

  First-degree studies (6 semesters) are intended for people interested in chemical sciences. The educational objective in the first-degree chemistry studies includes obtaining knowledge and skills in the field of general chemistry issues and related fields, based on the foundations of mathematical and natural sciences. The graduate has knowledge in the field of modern chemistry and shows proficiency in the specialty. He/she is also ready to start research in the specialty and to comprehensive analysis of chemical processes. He/she can solve chemical problems by applying of contemporary analysis and using of modern analytical equipment. He/she has also the ability to work in a group and knows the rules of organizing and managing teamwork. He/she has knowledge in the field of environmental protection and sustainable development as well as knows the legal, ethical and economic principles of the professional work. The study program is enriched with issues related to economy and entrepreneurship in a small and medium-sized company and managing of innovative projects, what provides the graduate to develop own business in the chemical sector. Moreover, the graduate is ready to undertake second-degree studies in the field of Chemistry.

  • specialty Drug Chemistry – the study program of this speciality, in addition to subjects providing chemical education, enables to gain of extended knowledge and skills regarding methods used in the synthesis and analysis of drugs, drug design as well as methods of obtaining medicinal substances. Additionally, the student achieves and develops skills in the field of technical English in Chemistry.

  The graduates of the 1st degree Chemistry will obtain an interdisciplinary education:
   

  • in the field of chemical sciences, related natural sciences (mathematics, physics), as well as biochemistry and materials engineering, at a level that allows the graduates to meet the requirements of the job market and to work in the various branches of chemical industry, as well as at modern and advanced technical workplaces of pharmaceutical and biotechnology industries,
  • covering the knowledge and skills in the field of synthesis, purification, separation, analysis of the composition and determination of the structure of chemical compounds using classical and instrumental methods, especially useful in the work in research and analytical laboratories of chemical and medical profile with modern and advanced equipment,
  • covering knowledge of the principles of occupational health and safety, rational and safe use of chemicals and legal regulations in the field of chemical management,
    
  • covering the knowledge and skills in the field of interpretation, presentation and documentation of the chemical experiment results,
  • covering the skills of creative thinking and solving problems that may occur during the professional work.

  Why is it worth studying Chemistry at the Jan Dlugosz University in Czestochowa?

  • Interesting specialty (Drug Chemistry) tailored to the needs of the job market, 
  • Possibility of studying in English,
  • Highly qualified and student-friendly staff,
  • Classes are mostly experimental,
  • A modern and still developed didactic base,
  • Access to a well-equipped library, internet databases and the department's computer lab,
  • Possibility of development within student organizations and research clubs,
  • Possibility of implementation of part of studies at foreign universities under the Erasmus + Program,
  • Scholarships and accommodation at the Dormitory.  

  Employment Opportunity

  Chemistry is a dynamically developing field of science, and specialists in this field are highly valued.

  The graduates of 1st degree Chemistry:

  • have the possibility of further education and continuation of studies in the field of 2nd degree Chemistry,
  • they can work in many sectors of the business - from education and science to industry and administration,
  • they can work in chemical, cosmetic and pharmacological laboratories, both industrial and research, as well as in industrial plants of the chemical and food sectors,
  • they can be able to professionally fulfill in the marketing and sales departments of companies operating in the chemical, biotechnological, pharmaceutical, biomedical and related fields.

   

  Chemistry, Part-time, 2st Degree

  Specialty:

  • Drug Chemistry

  Second-degree studies (4 semesters) are addressed to people who possess diploma of completing first-degree studies in the field of Chemistry or possessing first-degree qualifications (obtained professional title of bachelor, engineer, master, or master engineer) and possessing competences necessary to continue education at second-degree studies in the field of Chemistry. In particular, the candidate should:

  • possess structured knowledge of mathematics, physics, physical, inorganic, and organic chemistry, biochemistry, chemistry of materials, and chemical technology to the extent needed to solve tasks related to chemistry,
  • possess knowledge and skills in the field of synthesis, purification, separation, composition analysis and determination of the structure of chemical compounds using classic and instrumental methods,
  • understand the principles of occupational health and safety, rational and safe use of chemicals, as well as legal regulations in the field of managing chemicals,
  • possess knowledge and skills in terms of interpreting, presenting, and documenting the results of a chemical experiment.

  The aim of education in the field of chemistry of second-degree studies is:

  • preparing specialists possessing advanced knowledge, skills, and social competences in the field of chemical sciences and the specialty,
  • preparing specialists possessing knowledge and skills to solve chemical problems, able to discuss chemical topics with both other specialists and non-specialists, as well as demonstrating the ability to organize group work and manage teamwork.

  The education program emphasizes, among others, the ability to combine chemical processes taking place in a broadly understood environment with knowledge of chemistry. The graduate is prepared and possesses experience in laboratory work in the field of chemical analysis and synthesis as well as physicochemical measurements. Moreover, the graduates are ready to undertake education at the Doctoral School.

  Specialty Drug Chemistry – the study program of this specialty, in addition to subjects providing chemical education, enables gaining of additional extended knowledge and skills concerning issues such as synthesis, isolation, and identification of pharmacopoeial substances, modern methods of controlled drug release, pharmacopoeial methods of quantitative analysis of pharmaceuticals and phytotherapy. . Additionally, the student achieves and develops skills in the field of technical English in Chemistry.

  The graduates of the 2nd degree Chemistry will obtain an interdisciplinary education:
  in the field of chemical sciences, related natural sciences (mathematics, physics), as well as biochemistry and materials engineering, at a level that allows the graduates to meet the requirements of the job market and to work in the various branches of chemical industry, as well as at modern and advanced technical workplaces of pharmaceutical and biotechnology industries,

  • covering the knowledge and skills in the field of synthesis, purification, separation, analysis of the composition and determination of the structure of chemical compounds, polymers and  metal alloys using classical and instrumental methods, especially useful in the work in research and analytical laboratories of chemical and medical profile with modern and advanced equipment,
  • covering knowledge of the principles of occupational health and safety, rational and safe use of chemicals and legal regulations in the field of chemical management as well as skills of planning laboratory work and the course of chemical processes with risk minimization, 
  • covering the knowledge and skills in the field of interpretation, presentation and documentation as well as formulating final hypotheses and conclusions from the experiments, tests and chemical analyzes carried out in the team,
  • covering the skills of creative thinking and solving problems that may occur during the professional work related to making decisions and leading subordinates.

   

  Why is it worth studying Chemistry at the Jan Dlugosz University in Czestochowa?

  • Possibility to choose an interesting specialty (Drug Chemistry) tailored to the needs of the job market, 
  • Possibility of studying in English,
  • Highly qualified and student-friendly staff,
  • Classes are mostly experimental,
  • A modern and still developed didactic base,
  • Access to a well-equipped library, internet databases and the department's computer lab,
  • Possibility of personal development within student organizations and research clubs,
  • Possibility of implementation of part of studies at foreign universities under the Erasmus + Program,
  • Scholarships and accommodation at the Dormitory.

   

  Employment Opportunity

  The graduates of 2nd degree Chemistry:

  • the most talented, with special predispositions to conduct scientific research, have the possibility of further education and continuing their studies at the Doctoral School, 
  • they can work in many sectors of the business as managers - from education and science to industry and administration,
  • they can work in chemical, cosmetic and pharmacological laboratories, both industrial and research, as well as in industrial plants of the chemical and food sectors, as managers or experts,
  • they can professionally fulfill in the marketing and sales departments of companies operating in the chemical, biotechnological, pharmaceutical, biomedical and related fields.

   

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Drug chemistry

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Drug chemistry

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Drug chemistry

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Drug chemistry

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  język obcy nowożytny, język polski lub matematyka oraz 1 przedmiot do wyboru z: biologia, chemia, fizyka, informatyka, matematyka.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • COMPUTER SCIENCE

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 1,5 roku
  tytuł zawodowy: magister

  Studia w Częstochowie - Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie - kierunek studiów pedagogika

  The educational objective of second-degree studies with a practical profile in the field of Computer Science is to prepare specialists possessing advanced knowledge and skills in the field of programming and creating computer games. Therefore, second-degree studies in the field of Computer Science offer two specializations: Programming and Creating computer games.

  The curriculum, developed in cooperation with business representatives, is designed in a way that guarantees the education of comprehensively prepared specialists who will have competences enabling them to dynamically enter the labor market and take the position of leaders of task and management teams in domestic enterprises from the broadly understood IT sector.

  Programming specialization. The programming specialization was created for students interested in both practical skills in software engineering as well as knowledge concerning theoretical basics of computer science, including algorithms supporting the programming process and mathematical basics of cryptography. Thanks to it, the graduate will gain experience in creating practical IT solutions based on modern languages and programming technologies. The specialization will also allow to deepen the knowledge of object-oriented programming, compiler design and principles of ensuring the security of computer systems. In addition, the graduate will acquire additional knowledge and skills in the field of functional programming, data mining, business application programming, cloud computing technology and methods of managing IT projects enabling teamwork. A graduate of the programming specialization will possess skills in the field of creating, developing and implementing IT systems, which will ensure a good position on the labour market.

  A graduate of the programming specialization is a qualified:

  • tester and programmer,
  • software architect,
  • back-end developer,
  • specialist in the production, implementation, and development of modern software.

  Creating computer games specialization. Computer games are currently one of the most recognizable Polish export goods. Although the title of the Polish gaming capital belongs to Katowice and it is there that numerous companies related to computer graphics and the computer games industry have their offices and branches, Częstochowa is the most important urban centre located in the northern subregion of the Silesian Voivodeship, which is dynamically developing and becoming a competitive counterweight to the offer of Katowice and the Upper Silesian Metropolis. Hence, the idea of providing graduates with the creating computer games specialization, which was created to teach practical skills and develop competences in the field of designing and programming computer games, including designing interfaces for games, ways of using and operating engines to simulate a specific scene, methods of modeling and animating 2D and 3D objects, designing 3D scenes that will be physically simulated, programming games for mobile devices, using artificial intelligence methods and algorithms in games. The curriculum focuses on the subjects related to computer and multimedia graphics, in particular: designing and programming graphics for the needs of games, proper sounding in games, designing augmented reality (AR) and programming virtual reality (VR). A graduate of this major is able to practically use the latest technologies in computer graphics and multimedia and quickly adapt to market requirements and needs.

  We guarantee:

  • Practical profile of the classes (laboratory and exercise classes).
  • Extensive contacts with potential employers, including in the field of internships and apprenticeships - we provide 3-month internships.
  • Staff with high teaching qualifications, practical and significant scientific achievements.
  • A modern and constantly developed teaching base.
  • Laboratory classes that take place in modern laboratories in small groups - max. 12 people.
  • Access to the well-equipped University Library, Internet databases and the faculty's computer lab.
  • Possibility of part of studies at partner universities under the Erasmus+ program.
  • Scholarships and accommodation at the Student House.
  • Development of interests through activity in the Scientific Association of Students of the the Faculty of Science and Technology.

  Nice and friendly atmosphere conducive to studying, based on direct contact between the student and the lecturer.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • DIETETYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3 lata 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat licencjat
  Studia w Częstochowie - Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie - kierunek studiów dietetyka

  Studia na kierunku Dietetyka przeznaczone są przede wszystkim dla osób, które pragną poznać zasady prawidłowego żywienia, nabyć profesjonalną umiejętność oceny stanu odżywienia oraz zaplanować prawidłową dietę. Dietetyka to studia przeznaczone dla osób, które swoją przyszłość zawodową wiążą z pracą z ludźmi, są otwarci na ich potrzeby
  i wykazują pasję studiowania nowości i uzupełniania wiedzy.

  Celem kształcenia na kierunku Dietetyka jest: nauczenie umiejętności posługiwania się wiedzą ogólną z zakresu nauk o zdrowiu oraz wiedzą szczegółową z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego, zapobiegania chorobom żywieniowo-zależnym oraz przygotowanie kompetentnych pracowników zajmujących się żywieniem i prawidłowym odżywianiem człowieka w stanie zdrowia i choroby.

  Absolwent Dietetyki będzie posiadał umiejętności planowania diet dla różnych grup ludności oraz udzielenia porady dietetycznej i prowadzenia edukacji żywieniowej. Będzie umiał dokonać podstawowej analizy i oceny jakości żywności oraz zaplanować i przygotować potrawy wchodzące w skład różnych diet.

  Dlatego ukończenie studiów, uzyskanie wiedzy i umiejętności na naszej uczelni umożliwia absolwentom udany start, a w perspektywie zdobycie interesującego zawodu.

   

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  język obcy nowożytny, język polski lub matematyka oraz 1 przedmiot do wyboru z: biologia, chemia, informatyka, matematyka.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

 • FIZYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister
  Studia w Częstochowie - Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie - kierunek studiów fizyka
  Celem kształcenia na studiach licencjackich na kierunku Fizyka, jest przekazanie studentom wiedzy ogólnej z zakresu fizyki opartej na gruntownych podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych oraz wiedzy z zakresu wybranej specjalności. Studia rozwijają umiejętności rozumienia i ścisłego opisywania zjawisk fizycznych, uczą korzystania z nowoczesnej aparatury pomiarowej oraz technicznych systemów diagnostycznych.
  Studia kształtują umiejętności gromadzenia, przetwarzania oraz przekazywania informacji z zakresu nauk przyrodniczych, a w szczególności nauk fizycznych i technicznych. Absolwent kierunku Fizyka, zna język obcy na poziomie średnio-zaawansowanym (poziom biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy) a także potrafi posługiwać się językiem obcym technicznym.
  Dlatego też, w procesie kształcenia szczególny nacisk kładziony jest na znajomość języka specjalistycznego z zakresu nauk fizycznych. W zależności od wybranej specjalności absolwent uzyskuje umiejętności pożądane dla różnych zawodów.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Nanotechnologia
  • Nauczanie fizyki

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Nanofizyka i nanomateriały
  • Nauczanie fizyki

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Nanotechnologia
  • Nauczanie fizyki

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Nanofizyka i nanomateriały
  • Nauczanie fizyki

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  język obcy nowożytny, 1 przedmiot do wyboru z: chemia, fizyka, matematyka oraz 1 przedmiot do wyboru z: biologia, chemia, geografia, informatyka, język polski, matematyka.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest konkurs dyplomów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INFORMATYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier magister
  Uczelnie Częstochowa - kierunek Informatyka

  Celem kształcenia:

  Celem kształcenia na kierunku Informatyka, studia I stopnia, profil praktyczny,  jest przekazanie studentom wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie:

  • wiedzy technicznej obejmującej terminologię, pojęcia, teorie, metody, techniki i narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu zadań inżynierskich z informatyki.
  • wiedzy ogólnej dotyczącej standardów i norm technicznych dotyczących zagadnień informatycznych.
  • wiedzy dotyczącej bhp, ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego niezbędnej dla rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości i działalności gospodarczej związanej z informatyką.
  • umiejętności posługiwania się specjalistycznym oprogramowaniem, projektowania sieci, programowania aplikacji, projektowania i modelowania graficznego, projektowania gier komputerowych, posługiwania się zaawansowanymi środowiskami projektowo-uruchomieniowymi, stosowania nowoczesnych urządzeń i podzespołów peryferyjnych (np. googli VR, drukarek 3D), konfigurowania sieci komputerowych.
  • umiejętności zarządzania pracami w zespole, koordynacji prac i oceny ich wyników oraz sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami komputerowymi, wyciągania wniosków, opisu sprzętu dostrzegając kryteria użytkowe, prawne i ekonomiczne oraz rozwiązywania praktycznych zadań inżynierskich.
  • przygotowanie do uczenia się przez całe życie, podnoszenie kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych w zmieniającej się rzeczywistości.
  • uświadomienie ważności i rozumienia społecznych skutków działalności inżynierskiej informatyka.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Grafika komputerowa
  • Inżynieria oprogramowania

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Programowanie
  • Tworzenie gier komputerowych

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Grafika komputerowa
  • Inżynieria oprogramowania

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Programowanie
  • Tworzenie gier komputerowych

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  język obcy nowożytny, informatyka lub matematyka oraz 1 przedmiot do wyboru z: fizyka, informatyka, język polski.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia jest konkurs dyplomów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INNOWACYJNE TECHNOLOGIE I NOWOCZESNE MATERIAŁY

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier inżynier
  Studia w Częstochowie - Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie - kierunek studiów innowacyjne technologie i nowoczesne materiały

  Specjalności:

  - Virtual prototyping

  - Nanotechnologia

  Studia inżynierskie realizowane w formie dualnej – przy ścisłej współpracy z pracodawcami. Studia dualne to nowoczesny model studiów efektywnie wiążący naukę w uniwersytecie z pracą zawodową. Dzięki studiom dualnym student jednocześnie zdobywa wykształcenie wyższe oraz praktyczne przygotowanie do pracy zawodowej. Kierunek Innowacyjne Technologie i Nowoczesne Materiały jest odpowiedzią na zapotrzebowanie współczesnego rynku pracy na specjalistów wdrażania nowych produktów i procesów, posiadających inżynierskie kompetencje związane z efektywnym wykorzystaniem innowacyjnych technologii wytwarzania i projektowania wspomaganego komputerowo.

  • Studiuj na kierunku współtworzonym przez pracodawców – studia dualne
  • Zdobądź cenne doświadczenie realizując w sumie 12 miesięcy praktyk zawodowych w trakcie studiów
  • Bierz udział w praktycznych zajęciach prowadzonych przez przedsiębiorców

  Wybierz jedną z praktycznych specjalności i zaprojektuj swoją przyszłość (wybór po semestrze drugim):

  Virtual Prototyping

  Absolwenci tej unikatowej specjalności są przygotowani do pracy w firmach i działach zajmujących się projektowaniem i wdrażaniem produktów z wykorzystaniem najnowszych technik komputerowych oraz przygotowaniem procesów obróbczych z zastosowaniem obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC) oraz drukarek 3D.

  Nanotechnologia

  Absolwenci tej specjalności posiadają umiejętności z zakresu m.in.: analizy problemów badawczych i konstrukcyjnych dotyczących urządzeń nowoczesnej mikroelektroniki, nowoczesnych metod badawczych fizyki ciała stałego umożliwiających testowanie nowoczesnych materiałów elektronicznych, modelowania struktur materiałów kompozytowych, umiejętność pracy w zespole specjalistów pracujących w laboratoriach badawczych zakładów przemysłowych oferujących wykorzystanie nowoczesnych technologii.

  Dlaczego warto wybrać ten kierunek?

  • Rynek pracy potrzebuje wysoko wykwalifikowanych inżynierów.
  • Studenci mają szerokie kontakty z potencjalnymi pracodawcami w trakcie zajęć i praktyk zawodowych.
  • Studenci mogą uczestniczyć w płatnych praktykach, stażach i programach szkoleniowych finansowanych w ramach funduszy europejskich.
  • Możliwość odbywania części studiów i praktyk za granicą w ramach Programu Erasmus +.
  • Praktyczny profil kształcenia gwarantuje znaczący udział warsztatów w zajęciach dydaktycznych.
  • Studia dają możliwość zdobycia na preferencyjnych warunkach dodatkowych kwalifikacji potwierdzonych certyfikatami: międzynarodowy certyfikat potwierdzający znajomość obsługi oprogramowania SolidWorks – SOLIDWORKS Associate (CSWA), uprawnienia audytorów wewnętrznych wybranych systemów zarządzania nadawane przez Urząd Dozoru Technicznego.

  Absolwenci są przygotowani do pracy w:

  • wielu sektorach przemysłu, w tym związanych z innowacyjnymi technologiami wytwarzania (obrabiarki CNC i druk 3D) i nowoczesnymi materiałami,
  • laboratoriach badawczych, badawczo-rozwojowych i diagnostycznych,
  • jednostkach kontroli jakości,
  • biurach projektowych, wykorzystujących projektowanie wspomagane komputerowo,
  • laboratoriach badawczych zakładów przemysłowych oferujących wykorzystanie nowoczesnych technologii,
  • parkach technologicznych,
  • studiach graficznych i firmach marketingowych realizujących usługi z zakresu kompleksowego tworzenia identyfikacji wizualnej produktu.
    

  Wykształcenie wzbogacone o zagadnienia związane z ekonomią, przedsiębiorczością oraz zarządzaniem innowacyjnymi projektami przygotowuje również absolwenta do rozwijania własnej działalności gospodarczej w sektorze innowacyjnych technologii.

  Więcej informacji na stronie: www.inzynierprzyszlosci.pl

   

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Virtual prototyping
  • Nanotechnologia

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Virtual prototyping
  • Nanotechnologia

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  język obcy nowożytny, język polski lub matematyka oraz 1 przedmiot do wyboru z: chemia, fizyka, informatyka, matematyka.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

 • INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier magister inżynier
  Studia w Częstochowie - Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie - kierunek studiów inżynieria bezpieczeństwa

  Studia I stopnia inżynierskie (7 semestrów) o profilu praktycznym są ofertą adresowaną do osób legitymujących się świadectwem dojrzałości, zainteresowanych szeroko rozumianą problematyką bezpieczeństwa. Celem kształcenia na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa studia I stopnia o profilu praktycznym jest zdobycie przez studentów wiedzy, umiejętności i postaw niezbędnych do podjęcia pracy w jednostkach związanych z funkcjonowaniem systemów bezpieczeństwa i ochrony ludności, których priorytetem jest ratowanie i ochrona życia, zdrowia i mienia przed zagrożeniami.

  W zależności od wybranej specjalności cele kształcenia ukierunkowane są na zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy lub na bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne.

   

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
  • Biometria i informatyka śledcza

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Bezpieczeństwo techniczne
  • Wywiad gospodarczy i bezpieczeństwo informacji

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
  • Biometria i informatyka śledcza

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Bezpieczeństwo techniczne
  • Wywiad gospodarczy i bezpieczeństwo informacji

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  język obcy nowożytny, język polski lub matematyka oraz 1 przedmiot do wyboru z: chemia, fizyka, informatyka, matematyka.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest konkurs dyplomów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INŻYNIERIA MEDYCZNA

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 1,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: II stopnia II stopnia
  czas trwania: 1,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: magister inżynier magister inżynier

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Biomechanika
  • Sztuczna inteligencja w diagnostyce medycznej

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INŻYNIERIA MULTIMEDIÓW

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier inżynier

  Studia w Częstochowie - Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie - kierunek studiów inżynieria multimediów

  Absolwent kierunku Inżynieria Multimediów jest specjalistą w dziedzinie wykorzystywania wszelakiego sprzętu i oprogramowania użytecznego w technikach audio-wizualnych. Posiada umiejętności obsługi różnorodnych systemów operacyjnych posiadając jednocześnie solidną wiedzę z zakresu  informatyki, akustyki, matematyki oraz optyki.

  Oprócz ugruntowanej wiedzy teoretycznej i umiejętności obsługi narzędzi programistycznych, inżynier multimediów potrafi obsługiwać specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w technikach multimedialnych i filmowych. 

  W modułach kształcenia kierunkowego znajdują się zarówno przedmioty z obszaru nauk technicznych (65%) jak i ścisłych (35%). Przedmioty są tak dobrane, aby absolwent kierunku oprócz umiejętności związanych z multimediami zdobył solidne podwaliny teoretyczne.

  Absolwent będzie posiadał wiedzę z podstaw matematyki wyższej, wybranych działów fizyki (związanych przede wszystkim z akustyką, elektrycznością i światłem) oraz wybranych działów informatyki (związanych przede wszystkim z grafiką komputerową) po to, aby z w pełni zrozumieć mechanizmy i procesy zachodzące w pracy z multimediami. Dodatkowymi atutami jakimi dysponować będzie absolwent to umiejętności pracy z różnymi systemami operacyjnymi -- Windows, OS X oraz Linux.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Grafika komputerowa
  • Akustyka i realizacja dźwięku

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Grafika komputerowa
  • Akustyka i realizacja dźwięku

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  język obcy nowożytny, 1 przedmiot do wyboru z: fizyka, informatyka, matematyka oraz 1 przedmiot do wyboru z: fizyka, informatyka, język polski, matematyka.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

 • KRYMINALISTYKA I SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3 lata 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat licencjat

  Studia w Częstochowie - Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie - kierunek studiów kryminalistyka i systemy bezpieczeństwa

  Kryminalistyka i Systemy Bezpieczeństwa to przyszłościowy i interdyscyplinarny kierunek kompleksowo przygotowujący studentów do realizacji zadań w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa takich jak m.in. zabezpieczanie miejsca zdarzenia, ujawnianie, zabezpieczanie śladów, badania fizykochemiczne, przeprowadzanie oględzin, identyfikowanie i monitorowanie zagrożeń, także w cyberprzestrzeni, projektowanie systemów bezpieczeństwa: alarmowych i kontroli dostępu.

  • Zdobądź wiedzę o współczesnych tendencjach w zakresie przestępczości kryminalnej i gospodarczej, wykorzystania metod i środków technicznych do rozpoznawania i wykrywania przestępstw oraz ich sprawców, a także projektowania nowoczesnych systemów bezpieczeństwa.
  • Zdobądź cenne doświadczenie realizując u potencjalnych pracodawców w sumie 6 miesięcy  praktyk zawodowych w trakcie studiów.
  • Poznaj technologię wirtualnej rzeczywistości (VR) wykorzystując innowacyjne narzędzie szkolenia techników kryminalistycznych – wirtualne miejsce zbrodni.
  • Zdobywaj wiedzę i umiejętności w procesie kształcenia realizowanym przez zawodowców - zajęcia dydaktyczne o profilu praktycznym realizuje starannie dobrana kadra, w tym doświadczeni oficerowie w stanie spoczynku, którzy pełnili służbę m.in. w Policji, w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji, w Biurze Ochrony Rządu i w Służbie Ochrony Państwa.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Biometria i informatyka śledcza
  • Chemia w kryminalistyce

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Biometria i informatyka śledcza
  • Chemia w kryminalistyce

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  język obcy nowożytny, język polski lub wiedza o społeczeństwie oraz 1 przedmiot do wyboru z: biologia, chemia, fizyka, informatyka, matematyka.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

 • MATEMATYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3 lata 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat licencjat

  Studia w Częstochowie - Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie - kierunek studiów matematyka

  Zasadniczym celem kształcenia na studiach licencjackich na kierunku matematyka jest opanowanie przez absolwenta wiedzy i umiejętności z zakresu matematyki i jej wybranych zastosowań. W toku studiów student poznaje podstawowe struktury matematyczne oraz metody stosowane w analizie problemów matematycznych. Ponadto student poznaje fundamentalne narzędzia, jakimi posługuje się współczesna matematyka.

  Celem studiów jest wypracowanie u studentów umiejętności: przeprowadzania rozumowań matematycznych; dokonywania złożonych obliczeń; wydobywania informacji jakościowych z danych ilościowych; formułowania problemów w sposób matematyczny w postaci symbolicznej; korzystania z istniejących i tworzenia nowych modeli matematycznych niezbędnych w zastosowaniach matematyki; posługiwania się narzędziami informatycznymi przy rozwiązywaniu problemów matematycznych.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Analiza danych
  • Matematyczne metody informatyki

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Analiza danych
  • Matematyczne metody informatyki

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  język obcy nowożytny, fizyka lub matematyka oraz 1 przedmiot do wyboru z: fizyka, informatyka, język polski.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

 • MEDICAL ENGINEERING

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 1,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: II stopnia II stopnia
  czas trwania: 1,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: magister magister

  Second-cycle engineering studies lasting 3 semesters is an offer addressed to candidates who obtained a bachelor's degree in engineering  (first-degree studies). Graduates of Medical Engineering obtain the degree of Master of Engineering.

  These are interdisciplinary studies, educating specialists ready to carry out scientific research in the field of medical engineering and experts prepared to provide engineering support to medical personnel in the institutions of the health care system.

  Within the field of Medical Engineering, the following specialties are offered:

  • Artificial Intelligence in Medical Diagnostics 
  • Biomechanics 

  Artificial Intelligence in the Medical Diagnostics specialty constitutes a response to the observed dynamic progress in the medical technologies area concerning the field of imaging diagnostics and digital tools supporting the analysis of a patient's health, as well as to the unprecedented increase in the possibilities of using artificial intelligence algorithms in medical diagnostics.

  A graduate of this specialty has knowledge and skills in the application of artificial intelligence methods in medicine. Moreover, a graduate can develop and implement IT tools dedicated to the processing and analysis of biomedical data, interpret real-time output from diagnostic apparatus, and design decision-making models in medical diagnostics.

   

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PHYSICS

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Częstochowie - Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie - kierunek studiów physics

  Specialities (choice after 2nd semester):

  • Acoustics and sound engineering
  • Nanotechnology
  • Bachelor of Science degree in Physics.

  The aim of undergraduate studies in physics is to provide students with general knowledge of physics based on thorough foundations of mathematical and natural sciences as well as knowledge in the field of a selected specialization. The studies develop skills of understanding and accurate description of physical phenomena, teach the use of modern measuring equipment and technical diagnostic systems. The studies shape the skills of gathering, processing and transferring information in the field of natural sciences, in particular physical and technical sciences. The graduates of the Physics major have an intermediate level of knowledge of a foreign language (proficiency level B2 of the Common European Framework of Reference for Languages of the Council of Europe) and are able to use a foreign technical language. Therefore, in the educational process special emphasis is placed on the knowledge of specialist language in the physical sciences. Depending on the chosen specialisation, the graduate acquires skills desirable for various professions.

  Graduates of the Physics I degree programme are prepared to undertake education in the Physics II degree programme.

  Studying acoustics and sound engineering allows you to gain knowledge and skills in general physics, as well as professional knowledge in the field of formation and propagation of waves and acoustics, modern electronic materials that are the basis for the construction of electroacoustic transducers, and issues related to the operation and maintenance of a recording studio. Thorough technical preparation will be complemented by musical education in the field of ear training and phonographic score analysis as well as knowledge of history of music and music literature.

  The first two semesters cover general science education. Study of specialised subjects begins in the 3rd semester. Students then receive theoretical and practical knowledge necessary for the work of a recording engineer. Great emphasis is put on the practical aspects of the subjects discussed. After the 4th semester, students do an internship in a recording studio or a radio studio to get acquainted with the practical aspects of a sound engineer's work. Under the Erasmus+ programme, students have the opportunity to go to foreign partner universities to do part of their classes or work placements.

  Graduates of this specialty possess skills that enable them to work as sound engineers or their assistants. They are prepared to work in phonographic, radio, television and theatre studios, in film production groups, in sound reinforcement of concerts and outdoor events. They have the ability to produce various forms of sound recordings, produce soundtracks for shows and produce multimedia soundtracks, for example for advertising agencies and companies providing Internet services. Alumni have theoretical and practical knowledge of techniques of recording and processing audio signals, as well as specialist knowledge of acoustics and wave generation and propagation, and general knowledge of physics and mathematics required at the bachelor degree level. The graduate acquires musical sensitivity in order to understand the language of a musician and translate it into the practical language of an acoustician-sound engineer.

  Graduates of this specialisation will be able to find employment, for example as:
  sound engineers
  music producers,
  sound editors,
  sound operators,
  in phonographic, radio, television and theatre studios,
  In theatrical and film production groups as well as in the sound system for concerts and outdoor events.
  Nanotechnology specialization in Physics is a new specialization that meets the interests of young people wishing to obtain an attractive profession in the European market. The aim of the specialization is to educate graduates in physics with professional knowledge of solid-state physics, modern materials on a nanometric scale (with industrial applications) and their structural, electronic, optical and magnetic properties. Full-time first degree studies in Physics last 3 years (6 semesters). Classes within the specialization start from the 3rd semester of studies. They mainly concern issues related to e.g. physical foundations of nanotechnology, technology of nanostructures, nanosensors and computational nanotechnology. In addition to lectures and seminars, students also attend laboratory classes where they become acquainted with methods of nanostructure fabrication and structural studies using tunneling and atomic force microscopes.

  Students have the opportunity to receive an Erasmus+ scholarship and undertake work placements in research centres and industry abroad.

  Graduates of the Nanotechnology specialisation have skills in:
  analysis of research and design problems concerning devices of modern microelectronics;
  modern solid state physics research methods for testing modern electronic materials;
  theoretical modelling of composite material structures and analysis of their physical properties;
  ability to work in a team of specialists working in research laboratories of industrial plants offering the use of modern technologies.

  Graduates of this specialisation can find employment at home and abroad:
  in specialised industrial and research laboratories
  in emerging companies implementing innovative technologies
  in Science and Technology Parks
  in High Tech Centres

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Nuclear safety and radiological protection
  • Nanotechnology

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Nanophysics and nanomaterials
  • Radiation protection in medicine

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PRODUKCJA I MARKETING ŻYWNOŚCI

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier inżynier

  Studia w Częstochowie - Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie - kierunek studiów produkcja i marketing żywności

  Menadżerskie studia z “zielonej” produkcji i marketingu

  Produkcja i marketing żywności to unikatowe studia inżynierskie na Uniwersytecie Jana Długosza w Częstochowie. Dzięki nim zyskasz możliwość kariery w agrobiznesie i sektorze spożywczym. Zostaniesz specjalistą od kreowania produktu, marki, promocji, logistyki i sprzedaży oraz zarządzania projektami marketingowymi i handlowymi w innowacyjnej branży “zielonej gospodarki” i FMCG (Fast Moving Consumer Goods). Kierunek dostępny jest w trybie dziennym (stacjonarnym) i zaocznym.

  To studia dla Ciebie, jeśli chcesz:

  • studiować na jedynym w Polsce kierunku marketingowym i biznesowym  wyspecjalizowanym w sektorze rolnictwa, ogrodnictwa, produkcji i handlu żywności,
  • uczestniczyć w ćwiczeniach i wykładach przygotowanych we współpracy z liderami “zielonej gospodarki”, w tym
  • jednym z największych MASPEX (m.in. marki Tymbark, Lubella…)
  • największym w Polsce integratorem sektora rolno-spożywczego JURAJSKI AGRO FRESH PARK (JAFP) w Częstochowie,
  • pracować podczas studiów w unikatowych laboratoriach:
  • produkcji żywności funkcjonalnej, z dodatkowymi wartościami prozdrowotnymi - m.in. zawierającymi probiotyki,     prebiotyki,
  • analizy żywności,
  • pracowni biologicznych funkcji żywności,
  • Pracowni metabolomiki,
  • laboratorium badań środowiskowych i nowoczesnych materiałów,
  • uczestniczyć w zajęciach na uczelni oraz praktykach studenckich prowadzonych przez doświadczonych praktyków, specjalistów z sektora
  • rolno – spożywczego w tym owocowo -warzywnego, zbożowego, soków i napojów,
  • przetwórstwa żywności,
  • KRUS,
  • zdobyć kompetencje menadżera projektów biznesowych dających szansę na szybką karierę nie tylko w sektorze spożywczym i rolniczym:
  • prowadząc własne gospodarstwo rolne lub zarządzając gospodarstwem rodziców,
  • prowadząc własną firmę z sektora spożywczego - punkt skupu, hurtownię, sklep,
  • pracując w firmie z sektora agrobiznesu, przetwórstwa żywności i branży FMCG, takich jak mleczarnia, młyn zbożowy, firma produkująca i przetwarzająca żywność.

  Kariera po studiach

  Po kierunku produkcja i marketing żywności zostaniesz menadżerem projektów biznesowych, przygotowanym do pracy w agrobiznesie, sektorze spożywczym i FMCG:

  • możesz prowadzi własną działalności gospodarczej w zakresie produkcji, przetwarzania oraz dystrybucji żywności - nasz kierunek daje kwalifikacje rolnicze wymagane prawem;
  • możesz pracować w przedsiębiorstwach produkcyjnych, przetwórczych, handlowych z sektora żywności (surowce i produkty).

  Dodatkowo będziesz mieć kompetencje eksperta - towaroznawcy, dzięki którym możesz pracować:

  • jako analityk w laboratoriach związanych z oceną jakości żywności;
  • jako specjalista ds. zamówień i dostaw w restauracjach, sieciach fast food, stołówkach i innych firmach gastronomicznych,
  • jako doradca w instytucjach otoczenia rolniczego, ośrodkach badawczo-rozwojowych, jednostkach administracyjnych i gospodarczych związanych z branżą rolniczą i spożywczą.

  Agrobiznes

  Biznes związany z produkcją żywności to jedna z dominujących branż gospodarki.

  Z raportu Santandera wynika, że Polska jest liderem na rynku żywności. Rocznie produkujemy jedzenie o wartości 250 mld złotych. Mamy też duże nadwyżki, ponieważ aż 40 proc. żywności powstałej w Polsce, idzie na eksport. To zasługa dynamicznego rozwoju - w ciągu ostatniej dekady produkcja żywności w naszym kraju wzrosła o 57 procent.

  Jako absolwent naszych studiów możesz znaleźć zatrudnienie w takich sektorach, jak:

  • rolnictwo,
  • ogrodnictwo,
  • rybołówstwo,
  • leśnictwo,
  • środki produkcji dla rolnictwa i przemysłu spożywczego,
  • sektor spożywczy,
  • handel hurtowy,
  • FMCG.

  Co można dalej studiować?

  Po kierunku produkcja i marketing żywności możesz iść na magisterskie studia “uzupełniające”, podyplomowe lub kursy specjalistyczne. To dobra podstawa do rozwijania kwalifikacji w kierunkach związanych z:

  • technologią żywności,
  • rolnictwem,
  • handlem i marketingiem,
  • dietetyką,
  • bezpieczeństwem i higieną żywności.

  Agrobiznesowy program studiów

  Program studiów opracowaliśmy we współpracy z przedstawicielami “zielonego” biznesu. Dzięki temu dopasowaliśmy go do oczekiwań pracodawców tak, aby nasze studia dawały pożądane przez nich kompetencje specjalistów z obszaru produkcji, handlu i marketingu.

  Podczas studiów dowiesz się m.in.

  • jak wykorzystywać nowoczesne techniki i narzędzia zarządzania rolnictwem, w tym modele marketingowe, systemy IT,
  • jak prowadzić negocjacje biznesowe,
  • jak zarządzać projektami w fazie przetwórstwa, przechowalnictwa, logistyki i dystrybucji hurtowej i detalicznej,
  • jak podejmować decyzje biznesowe w zmiennej rzeczywistości sektora rolnego, spożywczego i FMCG na rynku krajowym, unijnym i zagranicznym,
  • jak przeprowadzać analizy rynkowe - przedsiębiorstwa i jego otoczenia biznesowego,
  • jak budować relacje z otoczeniem uwzględniając specyfikę kulturową mieszkańców obszarów wiejskich.

  Po piątym semestrze wybierasz jedną z trzech specjalizacji, dzięki którym wyspecjalizujesz się w takich dziedzinach, jak:

  • przetwórstwo żywności,
  • agrobiznes,
  • logistyka w łańcuchu żywnościowym.

  Nowoczesna infrastruktura

  Zajęcia realizować będziesz w unikatowym kompleksie laboratoriów wyspecjalizowanych w analizach żywności. Podczas zajęć będziesz pracować z nowoczesną aparaturą pomiarową i sprzętem komputerowy. Nasze laboratoria to m.in.

  • pracownia żywności funkcjonalnej,
  • pracownia analizy żywności,
  • pracownia biologicznych funkcji żywności,
  • pracownia metabolomiki,
  • laboratorium badań środowiskowych i nowoczesnych materiałów.

  Eksperci na wykładach

  Twoje zajęcia prowadzi kadra o wysokich kwalifikacjach dydaktycznych, praktycznych i liczących się osiągnięciach naukowych, m.in.:

  • przedsiębiorców i menadżerów - praktyków z branży rolno-spożywczej,
  • prawników zajmujących się tematyką ochrony towarowej i relacjami biznesowymi,
  • marketingowców z branży agrobiznesu, sektora spożywczego i FMCG,
  • ekonomistów badających sektor rolny i spożywczy,
  • kspertów z instytucji zajmujących się “zieloną gospodarką” oraz z takich instytucji jak:
  • Komitetu Nauk o Żywności i Żywieniu PAN,
  • Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności,
  • Komitetu Nauk o Żywieniu Człowieka PAN,
  • Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego,
  • Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
  • Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa,
  • organizacji międzynarodowych, jak The European Polysaccharide Network of Excellence (EPNOE).

  Praktyki u liderów

  Podczas naszych studiów przygotowaliśmy program praktyk w unikatowej formule. Zamiast zwyczajowego jednego bloku staży studenckich w jednej firmie będziesz odbywać sześć praktyk (po miesiącu w każdym semestrze) w różnych obszarach i firmach:

  • produkcja rolnicza, ogrodnicza i hodowlana,
  • żywienie zbiorowe,
  • przetwórstwo żywności,
  • przechowalnictwo,
  • obrót surowców i produktów żywnościowych,
  • nadzór i certyfikacja w agrobiznesie.

  Najlepsze studentki i studenci zapraszani są na płatne staże i otrzymują stypendia od pracodawców - nawet 3000 zł miesięcznie. Gwarantujemy Ci miejsca praktyk w gospodarstwach rolnych oraz firmach i instytucjach związanych z branżą rolno-spożywczą. Wśród 50 naszych partnerów znajdziesz liderów rynku i ważne dla niego instytucje, m.in.

  • JURAJSKIM AGRO FRESH PARK S.A. (JAFP S.A.) - największy w Polsce integrator rynku rolno-spożywczego,
  • Pamapol - producent dań gotowych, zup, konserw i pasztetów,
  • Goliard - prodcent makaronów,
  • Kubara - producent żywności funkcjonalnej - marki Dobra Kaloria i Amarello,
  • Cargill Feed & Nutrition - Cargill Feed & Nutrition
  • Bromex Poland - producent nasion przyprawowych, przetworzonego zboża oraz ziół,
  • Cargill Feed & Nutrition,
  • Agropasz, 
  • KRUS - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Częstochowie,
  • KOWR - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa OT Częstochowa ,
  • ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Śląski Oddział Regionalny,
  • ODR - Śląski Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Częstochowie,
  • Sanepid - Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Częstochowie i Chorzowie.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Agrobiznes
  • Logistyka w łańcuchu żywnościowym
  • Przetwórstwo żywności

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Agrobiznes
  • Logistyka w łańcuchu żywnościowym
  • Przetwórstwo żywności

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  język obcy nowożytny, informatyka lub matematyka oraz 1 przedmiot do wyboru z: biologia, chemia, język polski.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

 • ŻYWIENIE CZŁOWIEKA I DIETETYKA

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: II stopnia II stopnia
  czas trwania: 2 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: magister magister

  Studia w Częstochowie - Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie - kierunek studiów żywienie człowieka i dietetyka

  Studia na kierunku Żywienie Człowieka i Dietetyka przeznaczone są dla osób zainteresowanych kontynuacją kształcenia z zakresu żywności i żywienia człowieka, chcących nabyć zaawansowaną wiedzę i rozszerzone umiejętności praktyczne obejmujące żywienie człowieka w powiązaniu z technologią żywności.  

  Studia te pozwalają rozszerzyć wiadomości i umiejętności z zakresu prawidłowego żywienia i dietetyki, ale również nabyć umiejętności związane z bezpieczeństwem, przetwarzaniem, utrwalaniem i przechowywaniem żywności. Program studiów dostosowany jest do aktualnych wymogów rynku pracy, co przyczyni się do podniesienia kompetencji zawodowych absolwentów oraz optymalnego przygotowania ich do przyszłej pracy zawodowej.

  Absolwent kierunku Żywienie Człowieka i Dietetyka będzie posiadał umiejętności, które przygotowują go do podjęcia pracy w zakresie przetwarzania, utrwalania, przechowywania i kontroli jakości żywności oraz racjonalnego żywienia indywidualnego i zbiorowego, a także ułatwiających uruchomienie własnej działalności gospodarczej, np. w zakresie przetwarzania żywności czy w gastronomii.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest konkurs dyplomów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)