Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych KANS w Jeleniej Górze

ul. Lwówecka 18, Budynek 11

58 - 506 Jelenia Góra

tel. (75) 645 33 04

tel. (75) 645 33 03

e-mail: DziekanatWNHiS@kans.pl

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych KANS w Jeleniej Górze

Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze

ul. Lwówecka 18, Budynek 11

58 - 506 Jelenia Góra

tel. (75) 645 33 04

tel. (75) 645 33 03

e-mail: DziekanatWNHiS@kans.pl

 • FINANSE I ZARZĄDZANIE W SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest wprowadzenie w tematykę finansów i zarządzania w samorządzie terytorialnym. Studia mają na celu zapoznanie uczestników z systemem dochodów jednostek samorządu terytorialnego, zasadami realizacji wydatków oraz procedurą planowania finansowego w jednostkach samorządu terytorialnego. Ponadto studia wyposażą uczestników w wiedzę oraz umiejętności z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej, a także umiejętność analizy i oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • JĘZYK NIEMIECKI W KONTAKTACH BIZNESOWYCH I TURYSTYCZNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia mają na celu podwyższenie kwalifikacji zawodowych, poprzez doskonalenie kompetencji językowych umożliwiających funkcjonowanie w instytucjach związanych z biznesem i obsługą ruchu turystycznego, które  współpracują z partnerami z krajów niemieckojęzycznych. Uzyskane kompetencje ułatwią samodzielne prowadzenie działalności w tym zakresie.

  Uczestnicy zostaną zapoznani ze specjalistycznym słownictwem z zakresu biznesu i turystyki, co umożliwi im tworzenie oraz  rozumienie typowych tekstów pisanych ze sfery biznesu i turystyki, aktywne branie udziału w negocjacjach oraz nawiązywanie kontaktów. Oprócz wiedzy i umiejętności językowych słuchacze nabędą kompetencje w zakresie gospodarki i kultury krajów niemieckojęzycznych oraz marketingu i PR.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • KREOWANIE MARKI LIDERA W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych jest przekazanie wiedzy oraz doskonalenie kompetencji komunikacyjnych i przywódczych w sferze publicznej, między innymi:
  - zdobycie przez uczestników umiejętności efektywnego komunikowania się z kluczowymi grupami otoczenia, zarówno zewnętrznego, jak i wewnętrznego (pracownikami, mieszkańcami, liderami opinii, organizacjami, partnerami);
  - zdobycie umiejętności kreowania własnej marki i wizerunku; 
  -praktyczne zapoznanie się z najnowszymi trendami i wyzwaniami w zarządzaniu publicznym, takimi jak budowanie partnerstw i współpraca, także międzysektorowa, myśleniem projektowym i sieciowym, współzarządzaniem; 
  - zapoznanie z najnowszymi trendami; 
  - zdobycie praktycznych kompetencji liderskich; 
  - poznanie i rozwijanie umiejętności planowania, przygotowywania, realizowania i analizowania przeprowadzonych kampanii komunikacyjnych z wykorzystaniem najnowocześniejszych narzędzi.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (2)

John Ocena odpowiedz pokaż odpowiedzi (1)

Uczelnia w Karkonoszach - mega miejscówce. Spoko studia, akademik w ludzkiej cenie i nie jakiś syf, tylko elegancja. Brałbym.

Dział Promocji KANS W odpowiedzi do: John odpowiedz

Dziękujemy! Cieszymy się, że lubisz KANS.