Psychologia w zarządzaniu studia prywatne w Warszawie - uczelnie niepubliczne

Komentarze (0)

Psychologia w zarządzaniu studia prywatne w Warszawie - uczelnie niepubliczne

Komentarze (0)

Psychologia w zarządzaniu studia prywatne w Warszawie - uczelnie niepubliczne

Studia w Warszawie na kierunku psychologia w zarządzaniu można podjąć na 1 uczelni prywatnej - niepublicznej: Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie. Studia stacjonarne i niestacjonarne w uczelniach prywatnych są płatne.

 

1. Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Kierunek studiów Psychologia w zarządzaniu będący propozycją Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie realizowany jest w systemie dwustopniowym. Jako pierwsze są to trzyletnie studia I stopnia, które kończą się tytułem licencjata, a następnie są to dwuletnie studia II stopnia, kończące się tytułem magistra. 

W rekrutacji 2021/2022 studia możesz podjąć w trybie:

  • stacjonarnym
  • niestacjonarnym

Jeśli interesujesz się zagadnieniami z zakresu psychologii, nauk społecznych, a także jesteś ciekaw kwestii związanych z zarządzaniem i marketingiem, to kierunek studiów Psychologia w zarządzaniu może być dla ciebie świetną propozycją. Ważne, aby kandydaci na ten kierunek studiów nie mieli również problemów z przedmiotami ścisłymi, ponieważ możemy je znaleźć w programie studiów.

Studiując na kierunku studiów Psychologia w zarządzaniu, będziesz mieć szansę na rozwijanie się w zakresie m.in. psychologii, a także zarządzania m.in. zasobami ludzkimi, a także przedsiębiorstwami. Jako student dowiesz się m.in. jak zarządzać organizacją pracy, a także psychologią pracy. W trakcie studiów będziesz również mieć okazję do rozwijania swoich kompetencji językowych w czasie lektoratu z wybranego języka obcego na poziomie B2.

W programie studiów na kierunku Psychologia w zarządzaniu możemy znaleźć wiele różnych przedmiotów, które związane są z zagadnieniami psychologicznymi, a także z zarządzania. Niektóre z nich to m.in. podstawy zarządzania, strategie organizacji, historię psychologii, psychologię poznawczą, język obcy, a także psychologię emocji. W planie studiów możemy również znaleźć czas przeznaczony na zrealizowanie praktyk zawodowych w wybranej przez studenta placówce.

Po ukończonych studiach na kierunku Psychologia w zarządzaniu możesz podjąć zatrudnienie m.in. w lokalnych firmach, korporacjach i przedsiębiorstwach, agencjach reklamowych, agencjach marketingowych, a także w agencjach PR. Jako absolwent będziesz również świetnie przygotowany do poprowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Dowiedz się więcej

WSZYSTKO O KIERUNKU PSYCHOLOGIA W ZARZĄDZANIU - WARSZAWA

Komentarze (0)