Psychologia w zarządzaniu - Warszawa

Psychologia w zarządzaniu - Warszawa

Psychologia w zarządzaniu - Warszawa

Studia w Warszawie

psychologia w zarządzaniu

Odkryj psychologię w zarządzaniu w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Psychologia w zarządzaniu studia Warszawa | woj. mazowieckie

Dla kogo ten kierunek

Studia psychologiczne są w Polsce od kilku lat najpopularniejszym kierunkiem kształcenia. Co roku wybiera je wielu absolwentów szkół średnich. Tendencja ta pokazuje, że ten profil dydaktyczny doceniany jest również na rynku pracy. Dziś kształcenie wyższe powinno zagwarantować nam nie tylko rozwój pasji, lecz także perspektywę dalszego rozwoju. Uczelnie na rynku akademickim bacznie obserwują trendy, które pojawiają się na rynku pracy i okazuje się, że dziś psychologia daje wiele możliwości, ale przede wszystkim wtedy, gdy ma konkretny doprecyzowany profil. Dlatego też coraz popularniejsze stają się kierunki studiów takie jak psychologia w zarządzaniu.

Studia na tym kierunku mogą zainteresować te osoby, które fascynację naukami psychologicznymi chciałyby połączyć z konkretnym fachem. Struktury zarządzania stanowią bowiem bardzo ważną część organizacji przedsiębiorstw i różnego rodzaju firm. Tego typu studia psychologiczne idealne będą dla osób, które nie boją się zawodowych wyzwań, uwielbiają pracę z drugim człowiekiem, są otwarte, empatyczne i komunikatywne. Jeżeli odnajdujesz te cechy u siebie, to studia na kierunku psychologia w zarządzaniu będą dla ciebie idealne.

 

Program kształcenia i gdzie studiować

Uczelnie w Warszawie każdego roku przygotowują taką ofertę kształcenia, która atrakcyjna będzie nie tylko ze względu na program dydaktyczny, lecz także ze względu na perspektywy zatrudnienia w przyszłości. Jeżeli studia na kierunku psychologia w zarządzaniu są tą dziedziną, w zakresie której chcesz się rozwijać, to czekają na ciebie studia w Warszawie. Będziesz mieć do wyboru dwie uczelnie – jedna z nich to Akademia Leona Koźmińskiego, a druga to Uczelnia Łazarskiego. Przeanalizuj programy każdej z tych uczelni, by mieć pewność, że wybrane przez ciebie studia spełnią wszystkie twoje oczekiwania?

Czego uczyć się będą studenci kierunku psychologia w zarządzaniu? Otóż czeka na nich wiele interdyscyplinarnych przedmiotów, wśród których znajdą się te ściśle psychologiczne, jak i te powiązane z zarządzaniem, biznesem i marketingiem. W siatkę programową wpisany jest szereg wykładów i ćwiczeń praktycznych, dzięki którym studenci na bieżąco aktualizować będą swoją wiedzę i umiejętności.

 

Praca po studiach

Nikogo nie trzeba przekonywać, że studia psychologiczne wybierane są przez absolwentów szkół średnich właśnie ze względu na perspektywy zatrudnienia w przyszłości. Trzeba jednak pamiętać, że w przypadku tego profilu kształcenia warto jest obrać konkretną ścieżką, w której będziemy się rozwijać. Dlatego też dobrym rozwiązaniem są kierunki studiów takie jak psychologia w zarządzaniu. Przygotowują one bowiem do podejmowania różnorodnych aktywności, związanych z wykorzystaniem narzędzi psychologicznych w zarządzaniu.

Abiturienci tego kierunku mogą znaleźć zatrudnienie w różnego rodzaju przedsiębiorstwach zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Psychologowie w zarządzaniu mogą rozwijać się także na stanowiskach menedżerskich. Absolwenci warszawskich uczelni sprawdzą się także w roli coachów, czy mentorów zawodowych.

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W WARSZAWIE JEST KIERUNEK PSYCHOLOGIA W ZARZĄDZANIU

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek psychologia w zarządzaniu w Warszawie?

Przyszli studenci psychologii w zarządzaniu, aby ubiegać się o przyjęcie na wymarzony kierunek, muszą wybrać na maturze przedmioty, które będą uwzględniane w procesie rekrutacji. Na ogół najwyżej punktowany jest język polski, a oprócz niego język obcy nowożytni oraz przedmioty do wyboru: historia, biologia, lub wiedza o społeczeństwie, czy nawet filozofia i historia sztuki. Oczywiście im większa liczba przedmiotów zadanych na poziomie rozszerzonym, tym większa szansa na znalezienie się na liście osób przyjętych na studia.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2020/2021

I stopnia i jednolite II stopnia
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie Termin rekrutacji I stopnia:
od 04.05.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 04.05.2020
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Harmonogram rekrutacji +

Każda osoba, która chce rozpocząć studia wyższe, powinna bardzo dobrze zapoznać się z harmonogramem rekrutacji. Zaczyna się ona jeszcze przed egzaminami maturalnymi i uczniowie szkół średnich mogą rejestrować swoje zgłoszenia na stronach internetowych poszczególnych ośrodków akademickich. Warto jednak pamiętać, że nie liczy się kolejność zgłoszeń, lecz liczba punktów, jakie przyszli studenci otrzymają po przeliczeniu. To od nich zależy, czy absolwenci szkół średnich znajdą się na listach osób przyjętych na studia.

Na ogół przyszli studenci dowiadują się o tym, czy zostali przyjęci na studia, jeszcze w lipcu, tuż po ogłoszeniu wyników matur. I jest to tak zwany pierwszy etap rekrutacji. Osoby, które dostały się na studia, składają odpowiednie dokumenty i mogą szczęśliwie oczekiwać na październik. Nie wszyscy chętni dostają się na wymarzony kierunek w pierwszym terminie. Studia w Warszawie na kierunku psychologia w zarządzaniu są bardzo prestiżowe, co przekłada się na ograniczoną liczbę miejsc.

Jeżeli nie dostałeś się jednak na studia w pierwszym terminie, to nic straconego. Uczelnie w Warszawie przygotowują na ogół jeszcze dodatkowy etap rekrutacji na przełomie sierpnia i oraz września. Wtedy szansę na dostanie się na wymarzone studia ma dodatkowa pula osób.

Dokumenty rekrutacyjne +

To, że dostałeś się na wymarzone studia na kierunku psychologia w zarządzaniu, nie oznacza, że możesz spocząć na laurach. Pamiętaj, że teraz przed tobą bardzo intensywny czas, związany z kwestiami formalnymi. Musisz bowiem dostarczyć do dziekanatu wybranej uczelni zestaw podstawowych dokumentów. To niezwykle ważne, więc nie zaniedbaj tego. Osoby, które zbagatelizują tę kwestię, zostają automatycznie skreślane z list przyjętych na studia. Jeżeli taka sytuacja będzie mieć miejsce, to nie pozostanie ci nic innego, jak wzięcie udziału w ponownym procesie rekrutacji, który odbywa się na przełomie sierpnia i września.

 • świadectwo maturalne polskiego systemu oświaty;
 • świadectwo lub inny dokument, które zostały wydane poza system oświaty (jeżeli takie posiadasz);
 • aktualna fotografia;
 • różnego rodzaju umowy;
 • potwierdzenie opłat rekrutacyjnych.

Każda z uczelni dowolnie ustala trzon takich dokumentów, więc musisz szczegółowo zorientować się, które z nich dostarczyć w pierwszej kolejności. Wszystkie informacje na ten temat znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

Opłaty rekrutacyjne +

Uiszczenie opłaty rekrutacyjnej to warunek niezbędny do tego, by móc kandydować na studia. Poszczególne uczelnie w Warszawie dowolnie ustalają taką opłatę rekrutacyjną, waha się ona na ogół w granicy od 85 do 100 zł. Studia na kierunku psychologia w zarządzaniu również objęte są taką obligatoryjną opłatą rekrutacyjną. Możesz jej dokonać przy pomocy płatności elektronicznych, za pośrednictwem poczty lub przelewu bankowego. Pamiętaj, by podczas składania dokumentów na studia nie zapomnieć o dostarczeniu potwierdzenia takiego przelewu. Możesz otrzymać je w placówce banku, poczty lub wygenerować za pośrednictwem platformy internetowej banku.

Przedmioty kwalifikacyjne +

Studia na kierunku psychologia w zarządzaniu nie należą do najłatwiejszych. Na ogół wybierają je wielbiciele nauk humanistycznych, którym zależy na otrzymaniu konkretnego zawodu. Należy pamiętać, że uczelnie w Warszawie cieszą się dużą popularnością i wielu absolwentów szkół średnich to właśnie na nich chce rozpocząć swoją karierę. Drogę do tego otworzą tylko doskonałe wyniki, otrzymane podczas egzaminów dojrzałości. Przedmioty, które powinieneś zdawać na maturze, jeżeli myślisz o studiach na kierunku psychologia w zarządzaniu to przede wszystkim język polski, język obcy nowożytni oraz bardzo często – WOS, historia, geografia, czy nawet informatyka i filozofia lub biologia.

Przelicznik punktów kwalifikacyjnych +

Wyniki maturalne, które uzyskają kandydaci na studia wyższe, to dopiero początek na drodze rekrutacyjnej. Otóż każda z uczelni ustala swój indywidualny przelicznik punktów maturalnych. Uwzględniane są w nim przede wszystkim przedmioty, które zdawane były przez kandydatów oraz poziom. Maturzyści mają do wyboru dwa poziomy – podstawowy oraz rozszerzony. Poziom rozszerzony zawsze punktowany jest dużo wyżej, dlatego to osoby, które zdawały wybrane przez siebie przedmioty na poziomie rozszerzonym, mają szansę na znalezienie się na listach osób przyjętych.

Olimpiady oraz konkursy +

Kandydaci na studia wyższe otrzymują także ciekawą możliwość wzięcia udziału w wybranej olimpiadzie przedmiotowej. To oczywiście propozycja wyłącznie dla ambitnych osób, jest jednak o co walczyć. Laureaci oraz finaliści tych prestiżowych konkursów znajdują się na listach osób przyjętych na studia poza kolejnością. Te prestiżowe konkursy organizowane są dla uczniów szkół średnich i mają kilka etapów. Na liście olimpiad znajdują się również mniej typowe konkursy, które sprawdzają wiedzę z już bardzo wąskich dziedzin, na przykład ekonomicznych W przypadku studiów na kierunku psychologia w zarządzaniu możesz rozważyć olimpiady takie jak:

•          Olimpiada Wiedzy Biologicznej;

•          Olimpiada Matematyczna;

•          Olimpiada Języka Angielskiego;

•          Ogólnopolski Turniej Wiedzy Psychologicznej.

KIERUNKI PSYCHOLOGICZNE I SPOŁECZNE W WARSZAWIE

slawistyka
Rozwiń

WAŻNE TEMATY

Jak wyglądają studia na kierunku psychologia w zarządzaniu w Warszawie?

Studia psychologiczne w Warszawie są niezwykle popularne. Zatem uczelnie we Warszawie starają się przygotowywać taką ofertę kształcenia, która będzie atrakcyjna dla bardzo wielu osób. Jednym z takich wyznaczników atrakcyjności jest właśnie możliwość rozpoczęcia studiów w trybie dziennym lub zaocznym. Nauka stacjonarna stanowi obecnie najbardziej popularny sposób kształcenia, ponieważ zajęcia odbywają się w trakcie trwania tygodnia i na państwowych uczelniach nie trzeba uiszczać dodatkowych opłat za czesne. Z kolei studia zaoczne to świetna propozycja dla osób, które z różnych przyczyn nie dysponują zbyt dużym czasem, a chciałby kontynuować naukę. Zjazdy w takim trybie odbywają się w weekendy, jednak warto pamiętać, że studenci część materiału teoretycznego opanowują we własnym zakresie, a studia te są płatne. Wiedza studentów zaocznych i tak zawsze zostanie zweryfikowana podczas egzaminów.

Studia w Warszawie na kierunku psychologia w zarządzaniu mają charakter interdyscyplinarny. Oznacza to w praktyce, że studenci zdobywają wiedzę z zakresu dwóch potężnych dziedzin – psychologii oraz zarządzania. Do przedmiotów, które znalazły się w pierwszej grupie można zaliczyć przykładowo:

 • historię psychologii;
 • psychologię poznawczą;
 • psychologię behawioralną;
 • psychologię emocji itd.

 

Uczestnictwo w tych przedmiotach gwarantuje podstawową i rzetelną wiedzę, jaką posiadać powinien każdy z psychologów, pracujący w zawodzie. Bardzo ważne są także przedmioty, które znajdują się w drugiej grupie. Odnajdziemy pośród nich:

 • podstawy zarządzania;
 • strategie organizacji;
 • mikro- makroekonomię;
 • statystykę opisową itd.

 

Studia w Warszawie na kierunku psychologia w zarządzaniu zapewnią ci wszechstronne wykształcenie, dzięki któremu będziesz wiedział, jak świadomie zarządzać różnego rodzaju organizacjami. Będziesz znał techniki, które pozwolą motywować pracowników. Twoja wiedza i umiejętności pozwolą ci na wprowadzanie takich zmian w przedsiębiorstwach, dzięki którym zostaną one docenione na rynku gospodarczym. To studia, które uczynią z ciebie prawdziwego profesjonalistę.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

PSYCHOLOGIA W ZARZĄDZANIU WARSZAWA STUDIA STACJONARNE

PSYCHOLOGIA W ZARZĄDZANIU WARSZAWA STUDIA NIESTACJONARNE

Ile trwają studia na kierunku psychologia w zarządzaniu w Warszawie?

Psychologia w zarządzaniu w Warszawie należy do kręgu tych kierunków, które przewidują kształcenie studentów na dwóch stopniach edukacyjnych. Oznacza to, że po ukończeniu pierwszego stopnia, abiturienci dysponują już podstawową wiedzą, która pozwala na rozpoczęcie pracy w zawodzie. Jednak nie jest to wiedza kompletna, więc – aby ją uzupełnić, uporządkować i poszerzyć – potrzebne są studia drugiego stopnia.

Studia licencjackie, czyli pierwszego stopnia, trwają trzy lata i kończą się obroną pracy dyplomowej. Po otrzymaniu tytułu licencjata abiturient bierze ponowny udział w procesie rekrutacji, tak by dostać się na studia magisterskie. Te z kolei trwają dwa lata. Ich finalizacją jest obrona pracy magisterskiej. Jeżeli wszystko uda się zakończyć pomyślnie, to abiturient może w pełni rozwinąć swoją karierę zawodową.

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

PSYCHOLOGIA W ZARZĄDZANIU WARSZAWA STUDIA I STOPNIA

PSYCHOLOGIA W ZARZĄDZANIU WARSZAWA STUDIA II STOPNIA

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na studia na kierunku psychologia w zarządzaniu w Warszawie?

Studia na kierunku psychologia w zarządzaniu cieszą się od lat niegasnącą popularnością, przez co konkurencja podczas rekrutacji jest dość duża i wymaga od aplikantów dużego zaangażowania i determinacji. Każda osoba, która zainteresowana jest tymi studiami w pierwszej kolejności powinna sprawdzić, jakie zasady rekrutacji obowiązują na danej uczelni. Zanim wybierzesz ten profil kształcenia, zastanów się, czy posiadasz jeszcze cechy, którymi powinien dysponować każdy psycholog. Mowa o:

 • empatii;
 • tolerancji;
 • otwartości;
 • umiejętności słuchania i pracy z drugim człowiekiem.

 

Jeżeli dostrzegasz u siebie te cechy, możesz rozważyć udział w rekrutacji. Najważniejsze powinno być dla ciebie przygotowanie do egzaminów maturalnych. W Warszawie większość ośrodków akademickich swoją rekrutację na kierunek psychologia w zarządzaniu opiera o konkurs świadectw maturalnych. Oznacza to, że spośród kandydatów zostają wybrani ci z największą liczbą zdobytych punktów. W przypadku kierunku psychologia w zarządzaniu przedmioty, które najczęściej brane są pod uwagę – oczywiście na poziomie rozszerzonym – to język polski, język obcy nowożytni, biologia oraz matematyka.

Im większa liczba przedmiotów rozszerzonych z puli dodatkowej, tym większa szansa na realne przyjęcie na psychologię. Uczelnie wyznaczają swoje przeliczniki punktowe, które określonym przedmiotom i poziomom (podstawowy / rozszerzony) nadają dodatkową wagę i dopiero po odpowiednim ich przeliczeniu zostaje podjęta decyzja o przejęciu bądź odrzuceniu danego kandydata.

Osoby, chcące rozpocząć studia na kierunku psychologia w zarządzaniu, muszą liczyć się z dużą konkurencją, dlatego ważne jest, by na bieżąco obserwować, czy wymogi rekrutacyjne nie ulegają żadnym przekształceniom. Decydując się na złożenie aplikacji, warto jest także prześledzić jak wygląda cały formalny proces rekrutacji, który obejmuje nie tylko wymogi punktowe, lecz także kwestie związane z dokonaniem opłaty zapisowej, czy dostarczeniem odpowiednich dokumentów (już po zakończeniu rekrutacji) takich jak podanie, kopie dowodu oraz komplet zdjęć. Brak okazania tych dokumentów stanowi dla rekruterów informację o rezygnacji ze studiów.

Jaka praca po studiach na kierunku psychologia w zarządzaniu w Warszawie?

Nikomu nie trzeba udowadniać, że studia psychologiczne wybierane są przez absolwentów szkół średnich właśnie ze względu na perspektywy zatrudnienia w przyszłości. Dziś uczelnie w Warszawie starają się przygotowywać taką ofertę kształcenia, która atrakcyjna będzie właśnie ze względu na pracę po zakończeniu studiów. Każdy młody człowiek chce opuszczać mury z uczelni z poczuciem, że otrzymana wiedza i umiejętności wpłyną znacząco na jakość zatrudnienia.

Warto podkreślić, że dziś obszar związany z zarządzaniem towarzyszy niemal każdemu sektorowi gospodarczemu, ponieważ zarządzane są nie tylko korporacje, lecz także wielkie przedsiębiorstwa przemysłowe. W praktyce oznacza to, że nieustannie potrzebni są specjaliści, którzy wiedzą, jak zdobycze psychologiczne praktycznie wykorzystywać w zarządzaniu. Jako specjalista z tej dziedziny będziesz doskonale wiedział, jak zarządzać personelem, jak motywować pracowników, jak poprawiać jakość relacji, jak aktywnie wpływać na przestrzeń zarządzania.

Studia na kierunku psychologia w zarządzaniu przygotują cię do pracy dla:

 • korporacji i przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej;
 • lokalnych firm;
 • agencji reklamowych;
 • agencji PR-owych;
 • agencji reklamowych itd.

 

Możesz występować także w roli coacha i mentora, który prowadzi różnego rodzaju szkolenia dla kadry zarządzającej przedsiębiorstwami. To z kolei wiąże się z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej. Pamiętaj, że twoja kariera może mieć charakter międzynarodowy. Weź również pod uwagę, że podczas wszystkich lat zawodowego rozwoju powinieneś nieustannie aktualizować swoją wiedzę i wzbogacać ją o nowe szkolenia i kursy.

Jakie opinie mają studia na kierunku psychologia w zarządzaniu w Warszawie?

Kierunki studiów w Warszawie takie jak psychologia w zarządzaniu dają wiele możliwości interesującego rozwoju.

Patrycja, studentka trzeciego roku, mówi:

Dziś sektor związany z zarządzaniem jestem jednym z potężniejszych. Wierzę, że po ukończeniu studiów na kierunku psychologia w zarządzaniu będę się mogła w pełni w nim rozwijać. Uwielbiam pracę z ludźmi, więc myślę, że będzie mi ona sprawiać naprawdę dużo radości.

59 Uczelni w Warszawie

Warszawa przyciąga młodych ludzi z całego kraju. Przyjeżdżają tu na studia lub do pracy, w nadziei na zdobycie wykształcenia, doświadczenia zawodowego i wysoko płatnej pracy z perspektywami. Liczą na prestiż, sukces.

Warszawa ma wiele do zaoferowania dla studentów i kandydatów, ale także wiele od nich wymaga – progi punktowe oraz liczba chętnych na studia są tu wysokie. Również liczba studentów jest największa w Polsce: 15 uczelni publicznych i ponad 40 niepublicznych. Największą popularnością cieszą się Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Warszawskie uczelnie są uznawane za prestiżowe nie tylko w Polsce ale i za granicą. Cenione są za profesjonalną kadrę naukową i szerokie perspektywy rozwoju.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Warszawie

 #MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)