Studia na kierunku Informatyka w Poznaniu. Stacjonarnie czy niestacjonarnie – jaki tryb wybrać?

Komentarze (0)

Studia na kierunku Informatyka w Poznaniu. Stacjonarnie czy niestacjonarnie – jaki tryb wybrać?

Komentarze (0)
Studia na kierunku Informatyka w Poznaniu. Stacjonarnie czy niestacjonarnie – jaki tryb wybrać?

Studia na kierunku Informatyka w Poznaniu. Stacjonarnie czy niestacjonarnie – jaki tryb wybrać?

Studia stacjonarne.

Studia stacjonarne są najpowszechniejszą formą kształcenia. Bardzo często nazywane są również studiami dziennymi, ponieważ polegają na odbywaniu zajęć w tygodniu, czyli od poniedziałku do piątku, zazwyczaj od godzin porannych.

Studia w Poznaniu mogą nieco przypominać tryb kształcenia znany ze szkoły średniej. Na lekcje także uczęszczaliśmy w tygodniu, i rozpoczynaliśmy je w godzinach porannych.

Co jeszcze wiemy o studiach stacjonarnych? Otóż, studia stacjonarne są bezpłatne. Ale wyłącznie w uczelniach publicznych.

 

Studia niestacjonarne.

Studia niestacjonarne dzielą się na studia wieczorowe i studia zaoczne.

Studia wieczorowe polegają na odbywaniu zajęć w tygodniu, czyli od poniedziałku do piątku, w godzinach popołudniowych i wieczornych. Na co należy zwrócić uwagę? Na to, że taki tryb kształcenia występuje stosunkowo rzadko, a na dodatek zdarza się, iż studia wieczorowe to tylko nazwa, pod którą i tak kryje się całodniowy harmonogram zajęć.

Studia zaoczne polegają natomiast na odbywaniu zajęć w weekendy. Studenci uczęszczają na uczelnie w soboty i niedziele, bądź w piątki, soboty i niedziele. Zajęcia organizowane są w ramach tzw. zjazdów, które odbywają się zazwyczaj co dwa tygodnie.

Zastanawiając się nad podjęciem studiów niestacjonarnych należy pamiętać o aspekcie finansowym. Studia niestacjonarne są studiami płatnymi. Wszędzie. Każda uczelnia pobiera opłaty za niestacjonarną formę nauki.

 

Jak podjąć decyzję?

Studiując Informatykę w Poznaniu otrzymujemy wybór. Studia stacjonarne czy niestacjonarne? Która forma kształcenia jest lepsza? Otóż, nie ma formy lepszej i gorszej. Każda realizuje ten sam program kształcenia, a zatem studenci stacjonarni i niestacjonarni pozyskują identyczną wiedzę i nabywają identycznych umiejętności. Wybór formy nauki to nasza indywidualna sprawa, podyktowana pomysłem na kilka lat studiowania.

Część studentów pragnie połączyć naukę ze zdobywaniem doświadczenia, bardziej bądź mniej aktywną pracą. I prawdą jest, że takie połączenie lepiej wychodzi studiując w trybie zaocznym, bo łatwiej uporządkować sobie zakres obowiązków.

Mówiąc o wyborze formy kształcenia trudno nie wspomnieć o aspekcie finansowym, ale ma on znaczenie tylko wtedy, gdy chcemy uczyć się w uczelni publicznej. W uczelniach niepublicznych każdy tryb kształcenia jest płatny.

Sprawdź

Studia informatyczne w Poznaniu

Studia informatyczne 

Kierunki studiów w Poznaniu

WSZYSTKO O KIERUNKU INFORMATYKA - POZNAŃ

Komentarze (0)