Informatyka - Poznań

Informatyka - Poznań

Studia na kierunku informatyka w Poznaniu możesz podjąć na 2 uczelniach publicznych oraz 2 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym), niestacjonarnym oraz online.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Informatyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku informatyka

Politechnika Poznańska

Politechnika Poznańska

Collegium Da Vinci w Poznaniu

Collegium Da Vinci w Poznaniu

Informatyka stopień: (I), czas trwania: 4 lata • 3,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne, online

Ścieżki kształcenia na kierunku informatyka

Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu

Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu

Informatyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Uczelnie, gdzie informatyka jako specjalność / ścieżka kształcenia

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Informatyka i ekonometria stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku informatyka i ekonometria

25.09.2023

Informatyka studia Poznań 2023 | woj. wielkopolskie

Informatyka w Poznaniu to 3,5-letnie lub 4-letnie studia I stopnia (inżynierskie) oraz 1,5-letnie lub 2-letnie studia II stopnia (magisterskie), których program oferuje 23 różne specjalności. Studia można podjąć na 4 uczelniach w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej (zaocznej i online). Ceny na informatyce w Poznaniu w 2023 r. zaczynają się od 6800 zł za pierwszy rok studiów.

Informatyka - Poznań
Studia na kierunku informatyka w Poznaniu
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne, online
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)

Opis kierunku

Informatyka to kierunek studiów, który oferuje zdobycie wiedzy z wielu dziedzin branży IT. W programie nauczania na studentów czekają zajęcia z programowania, projektowania stron internetowych i gier, a także administrowania sieciami. Rozbudowany charakter studiów daje przyszłym absolwentom wybór dostosowanej do niego ścieżki zawodowej kariery. W planie zajęciowym student może spodziewać się przedmiotów takich jak np.: podstawy kryptografii, bioinformatyka, teoria informacji i metody kompresji danych, projektowanie mikrosystemów czy grafika komputerowa i wizualizacja.

Dynamiczny rozwój branży IT sprawia, że na rynku pracy poszukiwani są specjaliści z dziedzin informatyki. Absolwenci dzięki znajomości wielu języków programowania, mogą podjąć pracę na przykład w firmach wytwarzających oprogramowanie, czy wytwórniach gier komputerowych. Studia na kierunku informatyka pozwalają też na zdobycie niezbędnej wiedzy do przyszłej pracy administratora baz danych lub analityka systemowego. Ponadto absolwent może szukać zatrudnienia w organizacjach oraz przedsiębiorstwach korzystających z technologii komputerowych, np. banki, instytucje finansowe, administracja publiczna, opieka zdrowotna, sektor energetyczny, transport, branża ubezpieczeniowa.

 

Uczelnie

W Poznaniu informatykę możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 3 uczelniach publicznychPolitechnice Poznańskiej (Wydział Informatyki i Telekomunikacji PP), Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Wydział Matematyki i Informatyki UAM) oraz 2 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Collegium Da Vinci w Poznaniu, Uniwersytecie WSB Merito w Poznaniu.
 
Specjalności
Współczesne studia z informatyki charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Poznaniu na kierunku informatyka w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: informatyka, język obcy, matematyka. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku informatykę w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Ceny wahają się od 6800 zł do 10200 zł za pierwszy rok studiów. Wykaz opłat za studia na kierunku informatyka w Poznaniu >

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Informatyka w Poznaniu?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku informatyka najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: biologia, chemia, fizyka, informatyka, język obcy, język polski, matematyka.

Proces kwalifikacyjny zakłada konkurs świadectw, w którym należy pochwalić się jak najlepszą oceną z matematyki. Warto także przyłożyć się do nauki języka angielskiego, gdyż traktowany jest niemal jako język ojczysty każdego informatyka. Dla pewności, należy jeszcze sprawdzić system kwalifikacji, gdyż może on się różnić w zależności od wybranej uczelni.
Wymagania na kierunek Informatyka w Poznaniu są niemałe, aby w trakcie nauki poradzić sobie z nie najkrótszą listą przedmiotów, na której znajdują się, między innymi: podstawy techniki cyfrowej, programowanie obiektowe, optymalizacja kombinatoryczna, inżynieria oprogramowania, systemy wbudowane, sztuczna inteligencja.
 

Informatyka Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - przedmioty maturalne

W rekrutacji na kierunek informatyka w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w roku 2023/2024 pod uwagę są brane dwa przedmioty maturalne. Kandydaci na ten kierunek studiów w tej uczelni wyższej muszą wykazać znajomością matematyki oraz jednego przedmiotu spośród: informatyka, chemia, fizyka lub fizyka i astronomia. dowiedz się więcej

Informatyka Politechnika Poznańska - przedmioty maturalne

Kandydaci na studia na kierunku informatyka w Politechnice Poznańskiej w rekrutacji 2023/2024 muszą przedstawić wyniki z trzech przedmiotów maturalnych: języka polskiego, języka obcego nowożytnego oraz matematyki. Ponadto brany pod uwagę jest również wynik z maksymalnie dwóch dodatkowych przedmiotów spośród: biologia, chemia, fizyka, informatyka. Kandydaci na ten kierunek zamiast przedmiotu dodatkowego mogą przedstawić wynik z egzaminu zawodowego lub z dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe kandydata. dowiedz się więcej

Rekrutacja na informatykę w uczelniach niepublicznych (prywatnych)

Uczelnie niepubliczne w Poznaniu przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni. Lista przedmiotów branych pod uwagę w rekrutacji może różnić się na poszczególnych uczelniach publicznych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Informatyka w Poznaniu

Aktualności rekrutacyjne

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie studiować informatykę w Poznaniu

W Poznaniu informatykę można studiować na 3 uczelniach publicznych: Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Politechnice Poznańskiej oraz na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, a także na 2 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Colledium Da Vinci w Poznaniu oraz Uniwersytecie WSB Merito w Poznaniu.

Gdzie studiować informatykę bezpłatnie w Poznaniu

Informatykę w Poznaniu można studiować bezpłatnie tylko w formie stacjonarnej na 2 uczelniach publicznych, są to: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Politechnika Poznańska.

Gdzie studiować informatykę niestacjonarnie w Poznaniu

Studia niestacjonarne (zaoczne) na kierunku informatyka w Poznaniu można podjąć na kilku uczelniach:

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Politechnka Poznańska
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (jako specjalość)
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Colledium Da Vinci w Poznaniu 

Ile kosztują studia niestacjonarne na informatyce w Poznaniu

Studia niestacjonarne na uczelniach publicznych i prywatnych są płatne. Ceny za jeden rok akademicki na kierunku informatyka w Poznaniu wahają się od 6800 zł do 10200 zł za pierwszy rok studiów.  

Czy są studia niestacjonarne bezpłatne

Studia niestacjonarne, które oferowane są przez uczelnie publiczne i niepubliczne są płatne. Wyjątkiem są jedynie studnia stacjonarne na uczelniach publicznych. 

Pokaż wszystkie

Opis kierunku

Studenci kierunku informatyka nauczą się administrowania sieciami informatycznymi oraz programowania. Ponadto rozwiną zdolności z zakresu tworzenia grafiki komputerowej i baz danych, prowadzenia sklepów internetowych, czy projektowania stron internetowych, gier komputerowych i aplikacji mobilnych.
Informatyka należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2021/2022 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia wybrana była przez ponad 36 tys. kandydatów. W Poznaniu najwięcej kandydatów (ponad 750 osób) chciało studiować informatykę w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Informatyka należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich wybrana była przez ponad 40 tys. kandydatów (o 4616 więcej niż rok wcześniej).
Wśród poznańskich uczelni publicznych informatyka znalazła się wśród najpopularniejszych kierunków na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (ponad 500 zgłoszeń) oraz na Politechnice Poznańskiej (ponad 1,8 tys. zgłoszeń)
 

Praca po studiach

Absolwenci znajdą zatrudnienie w zawodzie programisty, analityka komputerowego, projektanta stron internetowych i aplikacji mobilnych, czy grafika komputerowego. Ponadto mogą podjąć pracę w firmach informatycznych, wydawnictwach, bankowości oraz w zawodzie nauczyciela informatyki.

 

Program studiów i przedmioty

Program kształcenia uzależniony jest od wybranej uczelni. Przewidywane efekty edukacji w zakresie informatyki są zbliżone, ale siatki zajęć i propozycje specjalizacyjne mogą się różnić. Studenci uczęszczają na przedmioty obowiązkowe i fakultatywne, a także specjalnościowe, a wybór ścieżki kształcenia ma realny wpływ na dalszą drogę zawodową.

Studenci mają okazję opanować zagadnienia dotyczące sieci komputerowych, architektury systemów komputerowych, bazy danych, inżynierii oprogramowania. Studia informatyczne w Poznaniu umożliwiają zdobycie umiejętności programowania, pozwalają rozwijać zdolności graficznych, a także dają szansę, by nauczyć się projektowania stron WWW.

W programie studiów na kierunku Informatyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 

Ogólne cele kształcenia

Informatyka to dziedzina studiów, która zajmuje się m.in. nauką o przetwarzaniu informacji za pomocą komputerów. Programy na studiach informatycznych obejmują szeroki zakres przedmiotów, takich jak np.: programowanie komputerowe, systemy operacyjne, bazy danych, algorytmy, sieci komputerowe, teoria grafów, sztuczna inteligencja, projektowanie oprogramowania, bezpieczeństwo informatyczne, matematyka dyskretna, analiza danych, inżynieria oprogramowania i wiele innych. Studenci mogą również uczyć się różnych języków programowania oraz zdobywać wiedzę z zakresu technologii webowych, baz danych, projektowania interfejsów użytkownika i innych.

W trakcie studiów informatycznych studenci mają możliwość rozwijać swoje umiejętności programistyczne, rozwiązywać problemy techniczne, projektować i tworzyć oprogramowanie, zarządzać projektami informatycznymi, a także zdobywać wiedzę z zakresu zarządzania technologią, komunikacji i biznesu. Mogą pracować na rzeczywistych projektach informatycznych, zarówno indywidualnie, jak i w zespołach, co pozwala im na zdobycie doświadczenia i praktycznego przygotowania do pracy w branży IT.

Studia informatyczne dają również możliwość specjalizacji w określonych obszarach, takich jak programowanie, analiza danych, inżynieria oprogramowania, bezpieczeństwo sieci, sztuczna inteligencja, gry komputerowe, e-commerce czy big data. Po ukończeniu studiów informatycznych absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie np. w różnorodnych dziedzinach, takich jak oprogramowanie, rozwijanie aplikacji, zarządzanie bazami danych, sieci komputerowe, bezpieczeństwo informatyczne, analiza danych, sztuczna inteligencja, projektowanie stron internetowych, gry komputerowe, konsulting IT, a także założyć własne firmy informatyczne lub pracować jako freelancerzy.

 

Gdzie studiować na kierunku informatyka w Poznaniu?

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych: Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Politechnice Poznańskiej, jako specjalność na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Colledium Da Vinci w Poznaniu oraz Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku informatyka, w roku akademickim 2023/2024, Politechnika Poznańska oferuje 210 miejsc, a Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 100 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na PUT, UAM oraz uczelniach prywatnych. Ceny wahają się od 6800 zł do10200 zł za pierwszy rok studiów.

Kierunek informatyka - uczelnie w Poznaniu

czytaj dalej uczelnie w Poznaniu

Limity miejsc

Rekrutacja na poszczególne kierunku studiów odbywa się w ramach postępowania kwalifikacyjnego. Kandydaci przyjmowani są na studia na podstawie listy rankingowej i w oparciu o określony limit miejsc.

Limity miejsc na kierunku informatyka w Poznaniu:

 • Politechnika Poznańska: 210
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: 100

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

 

Ile kosztują studia

Za studia stacjonarne w uczelniach publicznych nie trzeba płacić. Niestety studia niestacjonarne w uczelniach publicznych oraz studia w prywatnych szkołach wyższych są zazwyczaj płatne.

Informatyka studia w Poznaniu - ceny 2023

 • Collegium Da Vinci w Poznaniu – od 10200 zł
 • Politechnika Poznańska – 6800 zł
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – 10000 zł
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu – od 8600 zł

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2023/2024). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Terminy poszczególnych etapów rekrutacji są indywidualne dla poszczególnych szkół wyższych. Informacje na temat wyników rekrutacji są publikowane w prywatnym profilu kandydata w systemie IRK lub ERK – kandydaci zostają poinformowani o tym, czy zakwalifikowali się na wybrane studia oraz ile punktów uzyskali w procesie rekrutacyjnym.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2023 w uczelniach publicznych w Poznaniu:

 • Politechnika Poznańska – 12.07.2023
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – 18.07.2023

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Kandydaci na studia, którzy zostali przyjęci na wybrany kierunek, mogą złożyć komplet dokumentów rekrutacyjnych zazwyczaj bezpośrednio w siedzibie uczelni. Niektóre szkoły wyższe preferują jednak pośrednie formy przekazania niezbędnych dokumentów – np. za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Zakwalifikowani kandydaci zazwyczaj mają kilka dni na dostarczenie wymaganych dokumentów do wybranej uczelni – najczęściej mogą to robić tuż po ogłoszeniu wyników rekrutacji. Kandydaci powinni zatem się pospieszyć! Spóźnienie lub dostarczenie niekompletnego zestawu dokumentów może zakończyć się skreśleniem z listy osób, które zostały przyjęte na studia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Terminy składania dokumentów na studia 2023 w uczelniach publicznych w Poznaniu:

 • Politechnika Poznańska – od 12.07.2023 do 17.07.2023
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – od 18.07.2023 do 21.07.2023

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Uczelnie w Poznaniu - kierunek informatyka:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Collegium Da Vinci w Poznaniu stacjonarne, niestacjonarne, online I stopnia więcej
Politechnika Poznańska (Wydział Informatyki i Telekomunikacji PP) stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Wydział Matematyki i Informatyki UAM) stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Jakie opinie mają studia na kierunku Informatyka w Poznaniu?

Podejmowanie decyzji odnośnie własnej przyszłości bywa niełatwe. Nawet jeśli wybrało się już kierunek kształcenia, to pozostaje pytanie, w którym mieście podjąć studia? Jeśli w orbicie Waszych zainteresowań znajduję się stolica Wielkopolski, warto zagaić pytanie: Jakie ma kierunek Informatyka w Poznaniu opinie?

 

Bartłomiej, student pierwszego roku Informatyki w Poznaniu, mówi:

„Studia w Poznaniu to świetna zabawa. Chociaż nie brzmi to poważnie, to naprawdę tak jest. Uczę się rzeczy, które mnie pasjonują. Poznaję rozwiązania, o których niejednokrotnie myślałem. Studiuję najfajniejszy kierunek na świecie w najfajniejszym mieście. Czy to nie brzmi jak dobra zabawa? Polecam każdemu takie studia. Polecam każdemu studiować w Poznaniu.”

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Informatyka Poznań studia i stopnia

Informatyka Poznań studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Informatyka Poznań studia stacjonarne

Informatyka Poznań studia niestacjonarne

Popularne kierunki informatyczne niestacjonarne w Poznaniu

23 Uczelnie w Poznaniu

Poznań jest jednym z większych ośrodków akademickich w Polsce. Znajduje się tu osiem uczelni publicznych i aż piętnaście niepublicznych. Spośród nich przyszli studenci mogą wybrać m. in. słynny Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Przyrodniczy, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Politechnikę Poznańską, Uniwersytet Artystyczny, a także Akademię Muzyczną i Akademię Wychowania Fizycznego.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują poznańskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Poznaniu


 

 

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia