Studia na kierunku Informatyka w Trójmieście. Stacjonarnie czy niestacjonarnie – jaki tryb wybrać?

Studia na kierunku Informatyka w Trójmieście. Stacjonarnie czy niestacjonarnie – jaki tryb wybrać?
Informatyka - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Studia na kierunku Informatyka w Trójmieście. Stacjonarnie czy niestacjonarnie – jaki tryb wybrać?

Studia stacjonarne.

Studia stacjonarne nazywane są studiami dziennymi, ponieważ polegają na uczęszczaniu na uczelnie w tygodniu, czyli od poniedziałku do piątku i odbywaniu zajęć, które rozpoczynają się zwykle w godzinach porannych. Ich charakter może przypominać tryb nauki znany ze szkoły średniej i jest to jeden z powodów, dla których jest tak często wybierany.

Kształcenie realizowane przez kilka dnia tygodnia pozwala na harmonijne rozłożenie obowiązującego materiału i stopniowe pozyskiwanie wiedzy. Daje to również więcej czasu studentom na prowadzenie dyskusji w trakcie zajęć, zadawanie licznych pytań, wyjaśnianie niejasności, czy powtarzanie trudniejszego materiału.

Opisując studia stacjonarne trudno nie wspomnieć o aspekcie finansowym. Otóż, dzienna forma kształcenia – ale tylko w uczelniach publicznych – jest bezpłatna. To kolejny powód, na bazie którego studia dzienne są tak popularne.

 

Studia niestacjonarne.

W przestrzeni studiów niestacjonarnych funkcjonują dwie formy kształcenia: studia wieczorowe i studia zaoczne.

Studia wieczorowe polegają na uczęszczaniu na uczelnie w tygodniu, czyli od poniedziałku do piątku, i realizowaniu zajęć w godzinach popołudniowych i wieczornych. Warto jednak zwrócić uwagę na to, iż przestaje to być regułą. Zdarza się, że studia te bywają wieczorowymi wyłącznie z nazwy, a w praktyce zajęcia prowadzone są przez cały dzień. Ponadto, wieczorowa forma kształcenia jest coraz rzadziej oferowana przez uczelnie.

Studia zaoczne to studia weekendowe. Polegają na uczęszczaniu na uczelnie w soboty i niedziele, bądź w piątki, soboty i niedziele. Zajęcia prowadzone są w ramach tzw. zjazdów, organizowanych zazwyczaj co dwa tygodnie.

Taka forma kształcenia wymaga od studentów większej samodzielności, a także opanowywania części obowiązującego materiału we własnym zakresie. Dlaczego? Ponieważ w trybie zaocznym nie ma czasu, aby w trakcie zajęć zagłębiać się w najdrobniejsze elementy programowe.

Omawiając studia niestacjonarne również należy zaznaczyć kwestię finansową. Otóż, studia niestacjonarne są płatne, na dodatek w każdej uczelni.

 

Jak podjąć decyzję?

Aby podjąć decyzję o wyborze trybu kształcenia należy stworzyć plan na studia. To w końcu kilka lat i warto mieć pomysł na to, jak je zagospodarować. Studentów można podzielić na tych, którzy wybierają studia dzienne i na tych, którzy wybierają studia zaoczne. Osoby wybierające studia dzienne to zwykle osoby, które pragną skupić się wyłącznie na nauce i odbywaniu zajęć na uczelni. Osoby decydujące się na studia zaoczne to zazwyczaj osoby, które pragną połączyć obowiązki akademickie z innego rodzaju aktywnością, przeważnie zawodową.

Podjęcie pracy jest łatwiejsze wtedy, gdy studiujemy zaocznie. Można wtedy ułożyć sobie płynny harmonogram działania. W tygodniu pracujemy, w weekend uczymy. Nie oznacza to jednak, że podjęcie pracy na studiach dziennych jest zupełnie niemożliwe. Jest możliwe, choć wymaga to większej energii i lepszej organizacji.

W procesie podejmowania decyzji trudno nie zaznaczyć aspektu finansowego, choć tak naprawdę dotyczy on jedynie tych, którzy decydują się na studia w uczelni publicznej. Kandydaci do niepublicznych szkół wyższych nie mają takiego dylematu, ponieważ w nich każda forma nauki jest odpłatna.

WSZYSTKO O KIERUNKU INFORMATYKA - GDAŃSK, GDYNIA, SOPOT

Komentarze (0)