Informatyka - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Informatyka - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Informatyka - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Studia w Gdańsku na kierunku

informatyka 

Odkryj informatykę w Gdańsku i sprawdź gdzie możesz studiować 

Informatyka studia – Gdańsk, Gdynia, Sopot | woj. pomorskie

Studia na kierunku informatyka w Trójmieście to studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3 do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata, inżyniera lub magistra lub magistra inżyniera).

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych - Uniwersytecie Gdańskim, Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni, Politechnice Gdańskiej, Uniwersytecie Morskim w Gdyni oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku informatyka, w roku akademickim 2021/2022, Uniwersytet Gdański oferuje 190 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Bezpłatne studia oferuje również Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni, Politechnika Gdańska i Uniwersytet Morski w Gdyni. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UG, AMW, PG oraz uczelniach niepublicznych.

 

Informatyka uchodzi za jeden z najbardziej rozwojowych kierunków studiów, właśnie dlatego nie mogło go zabraknąć w ofercie uczelni w Trójmieście. W trakcie zdobywanego wykształcenia nauczysz się testować aplikacje internetowe i wdrażać poprawki, administrować środowiskami serwerowymi, projektować i zarządzać bezpieczeństwem sieci teleinformatycznych, tworzyć animacje z wykorzystaniem obiektowych języków skryptowych, a także programować.

Absolwenci studiów informatycznych nie muszą martwić się brakiem pracy. W zależności od ukończonej specjalizacji pracują w charakterze specjalistów ds. blockchain, programistów smart kontraktów, programistów aplikacji mobilnych, inżynierów oprogramowania. Zatrudniani są również w studiach graficznych i fotograficznych, firmach tworzących gry komputerowe, agencjach reklamowych i marketingowych.

czytaj dalej wszystko o Informatyka - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Zobacz, na jakich uczelniach w Gdańsku | Gdyni | Sopocie jest kierunek informatyka

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Gdańska

Politechnika Gdańska

Jednostka prowadząca

Polsko - Japońska Akademia Technik Komputerowych w Gdańsku

Polsko - Japońska Akademia Technik Komputerowych w Gdańsku

Jednostka prowadząca

Informatyka stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku • 4 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Jednostka prowadząca

Informatyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni

Jednostka prowadząca

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

Jednostka prowadząca

Informatyka stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Uniwersytet Morski w Gdyni

Jednostka prowadząca

Informatyka stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku informatyka

Uczelnie, gdzie informatyka jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

Jednostka prowadząca

Zarządzanie +

Filia w Lęborku stopień: (I), czas trwania: 3 lata,
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 1,5 roku,
tryb: niestacjonarne, stacjonarne, online

Specjalności na kierunku zarządzanie

Pokaż więcej
Ateneum - Szkoła Wyższa w Gdańsku

Ateneum - Szkoła Wyższa w Gdańsku

Jednostka prowadząca

Zarządzanie stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie

Politechnika Gdańska

Politechnika Gdańska

Jednostka prowadząca

Automatyka, robotyka i systemy sterowania stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku automatyka, robotyka i systemy sterowania

Pokaż więcej

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

Jednostka prowadząca

Automatyka i robotyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku automatyka i robotyka

Uniwersytet Morski w Gdyni

Jednostka prowadząca

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Informatyka w Gdańsku?

Jak wygląda rekrutacja na kierunek Informatyka w Gdańsku, Gdyni i Sopocie? Obowiązuje konkurs świadectw, w którym należy pochwalić się bardzo dobrymi wynikami z takich przedmiotów jak: matematyka albo informatyka, język obcy.

 

W procesie rekrutacji na studia na kierunku informatyka w Trójmieście najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • informatyka,
 • matematyka,
 • język obcy.

 

Warto sprawdzić dokładne kryteria kwalifikacyjne, gdyż mogą one ulegać zmianom, bądź różnić się w zależności od konkretnej uczelni. Aby być pewnym swojego wyboru, pamiętaj o odwiedzeniu strony internetowej wybranej wcześniej placówki edukacyjnej.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 16.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 16.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 17.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 17.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Ateneum - Szkoła Wyższa w Gdańsku Ateneum - Szkoła Wyższa w Gdańsku stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 30.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 30.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 30.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 30.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Politechnika Gdańska Politechnika Gdańska stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 11.05.2021
do 07.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 05.07.2021
do 14.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 11.05.2021
do 14.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 05.07.2021
do 14.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Polsko - Japońska Akademia Technik Komputerowych w Gdańsku Polsko - Japońska Akademia Technik Komputerowych w Gdańsku stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 04.05.2021
do 30.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 04.05.2021
do 30.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Gdański Uniwersytet Gdański stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 23.06.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 20.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 20.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 17.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

POKAŻ WSZYSTKIE

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Czas trwania studiów na kierunku informatyka na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Polsko - Japońska Akademia Technik Komputerowych w Gdańsku Polsko - Japońska Akademia Technik Komputerowych w Gdańsku stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
4 lata
(inżynier)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Politechnika Gdańska Politechnika Gdańska stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
1,5 roku
(magister inżynier)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
2 lata
(magister inżynier)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Morski w Gdyni Uniwersytet Morski w Gdyni stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku stac. I stopnia:
3 lub 3,5 roku
(licencjat lub inżynier)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
3 lub 3,5 roku
(licencjat lub inżynier)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

POKAŻ WSZYSTKIE

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek informatyka na poszczególnych uczelniach

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni Przedmioty:

informatyka, język obcy, matematyka

Dowiedz się więcej
Politechnika Gdańska Politechnika Gdańska Przedmioty:

fizyka, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

Dowiedz się więcej
Uniwersytet Gdański Uniwersytet Gdański Przedmioty:

informatyka, język obcy, matematyka

Dowiedz się więcej
Uniwersytet Morski w Gdyni Uniwersytet Morski w Gdyni Przedmioty:

biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, język obcy, matematyka

Dowiedz się więcej
Polsko - Japońska Akademia Technik Komputerowych w Gdańsku Polsko - Japońska Akademia Technik Komputerowych w Gdańsku Przedmioty:

Dowiedz się więcej

POKAŻ WSZYSTKIE

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku informatyka na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Gdański Uniwersytet Gdański stac. I stopnia:
190
II stopnia:
65
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
80
II stopnia:
40
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Politechnika Gdańska Politechnika Gdańska stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Polsko - Japońska Akademia Technik Komputerowych w Gdańsku Polsko - Japońska Akademia Technik Komputerowych w Gdańsku stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Morski w Gdyni Uniwersytet Morski w Gdyni stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

POKAŻ WSZYSTKIE

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek informatyka na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Gdańska Politechnika Gdańska stac. I stopnia:
142,64
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
68,84
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Polsko - Japońska Akademia Technik Komputerowych w Gdańsku Polsko - Japońska Akademia Technik Komputerowych w Gdańsku stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Gdański Uniwersytet Gdański stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Morski w Gdyni Uniwersytet Morski w Gdyni stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

POKAŻ WSZYSTKIE

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Gdzie studiować na kierunku informatyka w Trójmieście?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek informatyka w Trójmieście:

czytaj dalej uczelnie w Trójmieście

Kierunki informatyczne w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

Popularne kierunki informatyczne niestacjonarne w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

Ważne tematy

Jak wyglądają studia na kierunku Informatyka w Trójmieście

Studia w Gdańsku, Gdyni i Sopocie na kierunku Informatyka to długa i kręta droga przez wiele technicznych zawiłości, których rozwiązanie uczyni z każdego absolwenta wybitnego fachowca, o którego będzie się starać większość pracodawców na współczesnym rynku. Zanim jednak spełni się idylliczna wizja każdego ze studentów, staną oni przed zadaniem wyboru trybu studiów – bowiem Informatykę, tak jak niektóre inne kierunki, można studiować dwojako.

Pierwszą z opcji, idealną dla przyszłych studentów nastawionych na ciągłość i regularność przyswajanej wiedzy, równomiernie rozłożonej na pięć roboczych dni w tygodniu, będą studia stacjonarne. Jedyną wadą tego wyboru jest jego pożądanie przez znaczną większość kandydatów, co implikuje dość poważną konkurencję do pokonania.

Studia niestacjonarne wyróżniają się weekendowym charakterem kształcenia. Jeśli z jakichś powodów chciałbyś uniknąć zdobywania wykształcenia w tygodniu, wybór ten prawdopodobnie okaże się właściwy. Ponadto zaoczny tryb studiów to ukłon w stronę ludzi chcących pogodzić swoje zobowiązania życiowe, często związane z pracą, z możliwością zdobywania wyższego wykształcenia podczas weekendowych, kilkugodzinnych zjazdach. Wybór ten będzie wiązał się z obowiązkiem uiszczania opłat semestralnych.

 

 

 

Przyszło nam żyć w czasach niezwykle prężnego rozwoju gospodarczego, przekładającego się na niemal każdą dziedzinę życia człowieka. Niesie to za sobą zauważalne wady w postaci zwiększenia tempa codziennego życia i tak zwanego wiecznego wyścigu szczurów. Jednak zwykle lepiej skupić się na zaletach – jedną z nich będzie coraz szybciej rozwijająca się branża elektroniczna i informatyczna, dająca społeczeństwu możliwość odetchnięcia od natłoku obowiązków poprzez ułatwienie ich wykonywania – czy życie bez urządzeń elektronicznych nie byłoby o wiele trudniejsze?

Jak długo świat wytrzymałby bez osiągnięć informatycznych? Dzień, może dwa…? Prawdopodobnie nie dłużej, gdyż zatrzymałoby to idący postęp. Informatyka jest dziedziną, która jest oczywista, która funkcjonuje w naszym życiu niemal bez przerwy, a niektórzy nawet porównują ją do powietrza, gdyż nie potrafią bez niej żyć. Warto podkreślić, że w jej rozwoju mamy swój udział, gdyż Polacy należą do najzdolniejszych informatyków na świecie. A jak zaczynają oni swoją przygodę? Oczywiście, na studiach.

Informatyka wysuwa się na prowadzenie w rankingu wyborów kierunków studiów, dokonywanych przez maturzystów. Już chyba nikogo ten fakt nie dziwi – na próżno szukać bardziej przyszłościowej i pragmatycznej dziedziny rozwoju, która poza walorami zarobkowymi oferuje również wiele korzyści w zwyczajnym, codziennym życiu. Jeśli znajdujesz się w szerokim gronie zainteresowanych podjęciem tych studiów, pamiętaj, że będziesz musiał zmierzyć się z ogromną konkurencją.

 

1. Czego się nauczysz na studiach

Kierunek Informatyka w Gdańsku, Gdyni i Sopocie polega na przekazywaniu wiedzy z zakresu przedmiotów ogólnych, podstawowych i kierunkowych. Następnie, studenci wybierają strumienie kształcenia i przyswajają wiedzę specjalistyczną. Przedmioty, które prawdopodobnie napotkasz na drodze swojej przygody z tymi studiami, to między innymi:

 • Administrowanie sieciami komputerowymi
 • Technologie bezprzewodowe
 • Paradygmaty programowania
 • Programowanie obiektowe
 • Grafika komputerowa i wizualizacja
 • Komunikacja człowiek – komputer
 • Sztuczna inteligencja

Wszystko na studiach pierwszego i drugiego stopnia. Kierunek Informatyka w Gdańsku, Gdyni i Sopocie to możliwość odbycia ciekawych praktyk i nawiązania współpracy z wieloma znaczącymi firmami z branży.

 

2. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku informatyka możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie, inżynierskie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku informatyka w Trójmieście realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia inżynierskie lub licencjackie, które trwają od 3 do 4 lat. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające od 1,5 roku do 2 lat. 

Uczelnie w Trójmieście umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. 

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Dla kogo te studia

Studia informatyczne w Gdańsku, Gdyni i Sopocie to nowe spojrzenie na współczesne cuda techniki w zakresie branży IT. Dlatego bardzo ważne jest, aby każdy z absolwentów był zdolny do sprostania dynamicznie zmieniającym się potrzebom gnającego naprzód świata, w którym żyjemy. W związku z tym przyszli informatycy powinni posiadać zestaw cech, dzięki którym z pewnością odniosą sukces.

Jeśli jesteś pasjonatem techniki, znasz na pamięć działanie większości najczęściej używanych programów komputerowych, nauka matematyki to dla ciebie bułka z masłem, chciałbyś rozwijać się w branży niezwykle przyszłościowej i uznawanej za prestiżową, to studia na kierunku Informatyka w Trójmieście z pewnością okażą się strzałem w dziesiątkę!

 

4. Program studiów i przedmioty

Nauka, z jaką zetkniesz się na studiach, prawdopodobnie nie będzie zależała od wyboru trybu ich podjęcia – daje to równe szanse odnalezienia się na współczesnym rynku pracy każdemu z absolwentów Informatyki. Jako że opisywany kierunek należy do kanonu nauk ścisłych, domyślasz się pewnie, że jego ogólne założenia bazują na wiedzy matematycznej.

Wymagania na Informatykę w Gdańsku, Gdyni i Sopocie są duże, ale między innymi dlatego, by potem, w trakcie nauki poradzić sobie z bogatym programem nauczania, w którym znajdują się takie zagadnienia jak:

 • architektura systemów komputerowych,
 • teleinformatyka,
 • bazy danych,
 • inteligentne systemy interaktywne.

 

Dlatego też przygodę z Informatyką rozpoczniesz od przypomnienia sobie złożonych zagadnień z pogranicza królowej nauk, aby z pełną świadomością wkroczyć w świat tworzenia skomplikowanych logarytmów, programowania kolejnych linijek rozmaitych aplikacji, a także od podszewki poznać fizyczną budowę komputera.

Informatyka to również bogate zaplecze teoretyczne, kształtujące w studentach świadomość podniosłości przyswajanej wiedzy i jej znaczenia dla społeczeństwa. Poznasz zatem teorię sztucznej inteligencji, inteligentnych systemów interaktywnych i wiele, wiele innych.

Ile trwają studia na kierunku Informatyka w Trójmieście

Ile trwają studia na kierunku Informatyka w Trójmieście

Studia na kierunku informatyka w Trójmieście, w zależności od typu studiów trwają od 3 do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia).

Uczelnie w Gdańsku, Gdyni i Sopociektóre postanowiły odpowiedzieć na rosnące zainteresowanie przyszłych studentów kierunkiem informatycznym poprzez zaoferowanie możliwości zgłębiania wiedzy z tego zakresu, oferują pierwszy stopień Informatyki w charakterze studiów inżynierskich.

Studia pierwszego stopnia na kierunku Informatyka będą trwały od sześciu do ośmiu semestrów, a każdy z absolwentów będzie mógł się pochwalić dyplomem licencjata lub inżyniera.

Drugi stopień studiów będzie trwał jedynie od półtora roku do dwóch lat, a zagwarantuje znaczne poszerzenie kwalifikacji i jednocześnie atrakcyjność w oczach przyszłych pracodawców, dlatego warto dodatkowo postarać się o uzyskanie tytułu magistra.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Informatyka w Trójmieście

Studia w Gdańsku, Gdyni i Sopocie na kierunku Informatyka gwarantują solidne wykształcenie każdemu z absolwentów, który w trakcie studiów będzie systematycznie wywiązywał się ze swoich obowiązków. Zanim jednak wykonasz krok ku spełnieniu swoich marzeń o staniu się światowym informatykiem i aplikujesz na ten kierunek, powinieneś zapoznać się z procedurą rekrutacyjną, narzuconą przez regulamin wybranej przez ciebie uczelni.

Przedmiotami odgrywającymi kluczową rolę w całej rekrutacji dla większości uczelni, są matematyka, fizyka, informatyka oraz język obcy nowożytny. Warto podjąć próbę zdania ich na rozszerzonym egzaminie maturalnym, bo wówczas wynik liczy się bardziej.

Laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych i olimpiad o zasięgu ogólnopolskim będą mieli z górki – odniesiony przez nich sukces znajdzie przełożenie w rekrutacji na studia, gdyż prawdopodobnie odgórnie otrzymają oni stuprocentowy wynik bez konieczności podchodzenia do egzaminu, jeżeli zdawanie go nie jest wymagane do uzyskania świadectwa maturalnego.

 

Proces rekrutacji

Aby zgłosić swoją kandydaturę na studia na kierunku Informatyka w Gdańsku, Gdyni i Sopocie, w pierwszej kolejności należy dołączyć do bazy kandydatów poprzez elektroniczny formularz, zamieszczony na stronie internetowej wybranej przez ciebie uczelni. Zazwyczaj instrukcja, którą ujrzysz na ekranie swojego monitora, będzie bardzo przejrzysta i nierodząca zbędnych wątpliwości. Kiedy po czasie oczekiwania na ostateczny werdykt okaże się, że twoje nazwisko znalazło swoje miejsce na liście przyjętych, będziesz musiał dostarczyć odpowiednie dokumenty.

 

Potrzebne dokumenty

Świadectwo maturalne lub dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia wraz z kserokopiami, fotografia o standardowych wymiarach do dokumentów oraz rzetelnie wypełniony formularz aplikacyjny – to prawdopodobnie wszystko, czego będziesz potrzebować, aby już od października rozpocząć edukację na wymarzonym kierunku studiów.

zasady rekrutacji na studia

Jaka praca po studiach na kierunku Informatyka w Gdańsku?

Jaka praca po studiach na kierunku Informatyka w Gdańsku?

Jaką pracę można znaleźć po ukończeniu studiów na kierunku Informatyka w Gdańsku? Wielu maturzystów zadaje sobie to pytanie, gdyż odpowiedź na nie bywa ostatecznością w procesie decyzyjnym. Dlatego warto wiedzieć, że żaden z absolwentów Informatyki nie będzie narzekał na brak zatrudnienia.

Kierunki studiów w Gdańsku, Gdyni i Sopocie Absolwenci znajdą zatrudnienie w zespołach zajmujących się obsługą IT i wytwarzaniem oprogramowania w firmach informatycznych, jednostkach administracji i instytucjach edukacyjnych, na stanowiskach specjalistów w zakresie instalacji i utrzymania urządzeń i systemów informatycznych.

Jakie opinie mają studia na kierunku Informatyka w Gdańsku?

Zdecydować o kierunku kształcenia nie jest taką łatwą decyzją, a na domiar złego musimy jeszcze wybrać miasto, w którym będziemy się uczyć. Ile miast na mapie tyle możliwości? Czy można to sprawdzić? Można, zadając proste pytanie: Jakie ma kierunek Informatyka w Gdańsku, Gdyni i Sopocie opinie?

Grzegorz, student ostatniego roku Informatyki w Trójmieście, mówi:

„Moje podejście może wydać się komuś dziwne, ale ja chciałem studiować ciekawy, opłacalny kierunek w ładnym, fajnym mieście. Z takiego założenia studiuję Informatykę w Trójmieście. Kierunek ciekawy, przyszłościowy, a miasto cudowne, jedyne w swoim rodzaju.”

19 Uczelni w Trójmieście

Gdańsk ma wszystko, czego potrzebuje młody człowiek: dobre uczelnie, niesamowity klimat i bogatą historię, puby, bary, kawiarnie… Jako region turystyczny ma rozbudowaną strefę gastronomiczną i hotelową. Studenci nie mają tu żadnych problemów ze znalezieniem dodatkowej pracy.

W kwestii edukacji Trójmiasto ma wiele do zaoferowania: działa tutaj 19 uczelni wyższych, w tym 6 publicznych: Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Sztuk Pięknych, Akademia Wychowania Fizycznego i Akademia Muzyczna.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują trójmiejskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Trójmieście

 

Komentarze (0)