Informatyka - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Informatyka - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Studia na kierunku informatyka w Gdańsku | Gdyni | Sopocie możesz podjąć na 4 uczelniach publicznych oraz 3 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Polsko - Japońska Akademia Technik Komputerowych w Gdańsku

Polsko - Japońska Akademia Technik Komputerowych w Gdańsku

Informatyka stopień: (I), czas trwania: 4 lata • 3,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Politechnika Gdańska

Politechnika Gdańska

Informatyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 2 lata • 1,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet WSB Merito Gdynia

Uniwersytet WSB Merito Gdynia

Informatyka stopień: (I), czas trwania: 3 lub 3,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Informatyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet Morski w Gdyni

Uniwersytet Morski w Gdyni

Informatyka stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku informatyka

Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku

Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

Informatyka stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Uczelnie, gdzie informatyka jako specjalność / ścieżka kształcenia

Uniwersytet Morski w Gdyni

Uniwersytet Morski w Gdyni

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie

Politechnika Gdańska

Politechnika Gdańska

Automatyka, robotyka i systemy sterowania stopień: (I)  (II), czas trwania: 1,5 roku • 3,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku automatyka, robotyka i systemy sterowania

Pokaż więcej
Akademia Ateneum w Gdańsku

Akademia Ateneum w Gdańsku

Zarządzanie stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

Automatyka i robotyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku automatyka i robotyka

12.01.2024

Informatyka studia 2024 – Trójmiasto (Gdańsk, Gdynia, Sopot) | woj. pomorskie

Informatyka w Trójmieście (Gdańsk, Gdynia, Sopot) to 3-letnie, 3,5-letnie lub 4-letnie studia I stopnia (inżynierskie i licencjackie) oraz 1,5-letnie lub 2-letnie studia II stopnia (magisterskie), których program oferuje 30 różnych specjalności. Studia można podjąć na 7 uczelniach w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej (zaocznej). Ceny na informatyce w Trójmieście w 2023 r. zaczynają się od 7800 zł za pierwszy rok studiów, a próg punktowy na bezpłatne studia stacjonarne 2023/2024 wyniósł: na PG 148,42 punktu, na UG 109,2 pkt., a na UMG 64,7 pkt.

Informatyka - Gdańsk, Gdynia, Sopot
Studia na kierunku informatyka w Gdańsku | Gdyni | Sopocie
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3 do 4 lat (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)

Opis kierunku

Informatyka to kierunek studiów, który oferuje zdobycie wiedzy z wielu dziedzin branży IT. W programie nauczania na studentów czekają zajęcia z algorytmiki, grafiki komputerowej, programowania obektowego czy sztucznej inteligencji. Rozbudowany charakter studiów daje przyszłym absolwentom wybór dostosowanej do niego ścieżki zawodowej kariery.

Dynamiczny rozwój branży IT sprawia, że na rynku pracy poszukiwani są specjaliści z dziedzin informatyki. Absolwenci znajdują zatrudnienie jako programiści, inżynierowie systemowi, czy administratorzy baz danych. Poza firmami zajmującymi się m.in. wytwarzaniem oprogramowania, czy gier komputerowych informatycy poszukiwani są także w firmach spoza sektora IT.

 

Uczelnie

W Trójmieście (Gdańsku, Gdyni, Sopocie) informatykę możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 4 uczelniach publicznychUniwersytecie Gdańskim, Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w GdyniUniwersytecie Morskim w Gdyni, Politechnice Gdańskiej oraz 4 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższychUniwersytecie WSB Merito w Gdańsku, Uniwersytecie WSB Merito w Gdyni, Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Gdańsku, Akademii Ateneum w Gdańsku.
 
Specjalności
Współczesne studia z informatyki charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Trójmieście na kierunku informatyka w roku akademickim 2024/2025 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: informatyka, matematyka, język obcy  szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku informatyka w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Ceny wahają się od 7800 zł do 17000 zł za pierwszy rok studiów. Wykaz opłat za studia na kierunku informatyka w Trójmieście >

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Informatyka w Gdańsku?

Rekrutacja na uczelnie publiczne w Polsce odbywa się na podstawie konkursu świadectw. Oznacza to, że kandydaci do państwowych szkół wyższych powinni wykazać się wysokimi wynikami egzaminów maturalnych.

Przyszli studenci informatyki muszą mieć podstawową wiedzę i praktyczne umiejętności, które ułatwią im zbieranie i analizowanie danych w przestrzeni cyfrowej. Dlatego kandydaci na ten kierunek powinni uwzględnić na swojej liście rozszerzonych przedmiotów maturalnych m.in. matematykę i informatykę.

W procesie rekrutacji na studia 2024/2025 na kierunku informatyka w Trójmieście najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: informatyka, język obcy, matematyka.

Rekrutacja na informatykę w uczelniach niepublicznych (prywatnych)

Uczelnie niepubliczne w Trójmieście przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni. Lista przedmiotów branych pod uwagę w rekrutacji może różnić się na poszczególnych uczelniach publicznych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Informatyka w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

Aktualności rekrutacyjne

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie studiować informatykę w Trójmieście

Informatykę w Trójmieście można studiować na czterech uczelniach publicznych: Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni, Politechnice Gdańskiej, Uniwersytecie Gdańskim oraz Uniwersytecie Morskim w Gdyni.
A także na trzech niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Gdańsku, Uniwersytecie WSB Merito w Gdańsku oraz w Uniwersytecie WSB Merito w Gdyni. 
 
Informatykę w Trójmieście można studiować również jako specjalność w Uniwersytecie Morskim w Gdyni, Politechnice Gdańskiej, Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni oraz w Akademii Ateneum w Gdańsku.
 

Gdzie studiować informatykę bezpłatnie w Trójmieście

Informatykę w Trójmieście można studiować bezpłatnie tylko w formie stacjonarnej na czterech uczelniach publicznych: Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni, Politechnice Gdańskiej, Uniwersytecie Gdańskim oraz Uniwersytecie Morskim w Gdyni.

Gdzie studiować informatykę niestacjonarnie w Trójmieście

Studia niestacjonarne (zaoczne) na kierunku informatyka w Trójmieście można podjąć na uczelniach: Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni, Politechnice Gdańskiej, Uniwersytecie Gdańskim, Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Gdańsku, Uniwersytecie WSB Merito w Gdańsku oraz w Uniwersytecie WSB Merito w Gdyni.

Ile kosztują studia niestacjonarne na informatyce w Trójmieście

Kierunek studiów Informatyka w Trójmieście w formie niestacjonarnej na uczelniach publicznych, jak i prywatnych jest płatny. Wysokość czesnego na kierunku informatyka w Trójmieście waha się od 7800 zł do 17000 zł za pierwszy rok studiów.  

Czy są studia niestacjonarne bezpłatne

Studia niestacjonarne w Trójmieście oferowane przez uczelnie publiczne i niepubliczne są płatne. Wyjątkiem są jedynie studnia stacjonarne na uczelniach publicznych. 

Pokaż wszystkie

Opis kierunku

Informatyka stanowi odpowiedź na stale rosnące zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu IT. Studenci tego kierunku zdobywają profesjonalną wiedzę z zakresu m.in.: projektowania i wdrażania systemów informatycznych, administrowania bazami danych czy analizy danych na potrzeby podmiotów gospodarczych. Absolwenci umiejętnie projektują i tworzą aplikacje mobilne, a także bez problemu zarządzają stronami internetowymi.
Informatyka należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2023/2024 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich wybrana była przez ponad 43,5 tys. kandydatów (o 2965 więcej niż rok wcześniej).
Wśród trójmiejskich uczelni publicznych informatyka znalazła się wśród najpopularniejszych kierunków na Politechnice Gdańskiej (1,9 tys. zgłoszeń - osób na miejsce), Uniwersytecie Gdańskim (11 osób na miejsce) oraz na Uniwersytecie Morskim w Gdyni (ponad 300 zgłoszeń - 5 osób na miejsce).
 
 

Praca po studiach

Informatycy cenieni są przez pracodawców na całym świecie i w różnorodnych branżach zawodowych. Absolwenci tych studiów mogą szukać zatrudnienia m.in. w: firmach informatycznych, przedsiębiorstwach wykorzystujących narzędzia i systemy informatyczne, oświacie czy agencjach reklamowych. Specjaliści tej dziedziny mogą np.: testować nowe oprogramowanie, tworzyć gry i grafiki komputerowe czy administrować bazami danych.
 

Program studiów i przedmioty

Studenci informatyki zdobywają kompleksowe przygotowanie do pełnienia obowiązków związanych m.in. z programowaniem, testowaniem aplikacji, projektowaniem sieci, zapewnianiem bezpieczeństwa użytkownikom cyberprzestrzeni czy tworzeniem gier komputerowych i grafik. W trakcie nauki uczestnicy zajęć mają okazję przyjrzeć się określonym aspektom informatyki – zarówno z teoretycznej, jak i praktycznej perspektywy.

Przedmioty, które prawdopodobnie napotkasz na drodze swojej przygody z tymi studiami, to między innymi:

 • Administrowanie sieciami komputerowymi
 • Technologie bezprzewodowe
 • Paradygmaty programowania
 • Programowanie obiektowe
 • Grafika komputerowa i wizualizacja
 • Komunikacja człowiek – komputer
 • Sztuczna inteligencja
 • Programowanie funkcyjne
 • Algorytmy i struktury danych
 • Systemy operacyjne
 • Programowanie imperatywne
 • Bazy danych

 

Ile punktów na informatykę w Trójmieście

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne na informatykę na rok 2023/2024 musieli uzyskać co najmniej: na Politechnice Gdańskiej 148,42 punktu, na Uniwersytecie Gdańskim 109,2 pkt., a na Uniwersytecie Morskim w Gdyni 64,7 pkt.

czytaj dalej progi na informatykę w Trójmieście

 

Ile osób na miejsce na informatykę w Trójmieście

Informatyka w Trójmieście należy do jednego z najbardziej popularnych kierunków w Trójmieście. O przyjęcie na studia stacjonarne w 2023 roku na Politechnikę Gdańską aplikowało 1909 kandydatów co oznacza, że o jedno miejsce ubiegało się ponad 19 kandydatów, na Uniwersytet Morski w Gdyni aplikowało 314 kandydatów co oznacza, że o jedno miejsce ubiegało się ponad 5 kandydatów, natomiast na Uniwersytet Gdański o jedno miejsce ubiegało się 11 kandydatów. 

 

Ogólne cele kształcenia

Informatyka to dziedzina studiów, która skupia się m.in. na naukach komputerowych, technologiach informacyjnych, programowaniu, analizie danych, sieciach komputerowych, bezpieczeństwie informacyjnym i innych aspektach związanych z komputerami i technologią. Programy na studiach informatycznych obejmują zazwyczaj szeroki zakres przedmiotów, takich jak np.: programowanie, matematyka dyskretna, struktury danych, algorytmy, bazy danych, systemy operacyjne, sieci komputerowe, projektowanie oprogramowania, inżynieria oprogramowania, sztuczna inteligencja, analiza danych, bezpieczeństwo informatyczne.

W trakcie studiów informatycznych studenci mają możliwość m.in. rozwijać swoje umiejętności praktyczne, uczestniczyć w projektach programistycznych, pracować w zespołach, rozwiązywać problemy informatyczne i zdobywać doświadczenie w praktycznym zastosowaniu technologii informatycznych. Mogą również specjalizować się w określonych obszarach, takich jak programowanie aplikacji mobilnych, sztuczna inteligencja, big data, cyberbezpieczeństwo, sieci komputerowe, zarządzanie projektami informatycznymi czy tworzenie stron internetowych.

Po ukończeniu studiów informatycznych absolwenci mają szerokie możliwości zatrudnienia. Mogą pracować jako programiści, analitycy danych, administratorzy sieci, specjaliści ds. cyberbezpieczeństwa, projektanci oprogramowania, konsultanci IT, specjaliści ds. zarządzania bazami danych, a także założyć swoje własne firmy informatyczne czy pracować jako freelancerzy.


Gdzie studiować na kierunku informatyka w Trójmieście?

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych: Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni, Politechnice Gdańskiej, Uniwersytecie Gdańskim, Uniwersytecie Morskim w Gdyni oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Gdańsku, Uniwersytecie WSB Merito w Gdańsku, Uniwersytecie WSB Merito w Gdyni, jako specjalność w Akademii Ateneum w Gdańsku.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku informatyka, w roku akademickim 2023/2024, Uniwersytet Gdański oferuje 200 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Bezpłatne studia oferuje również Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni, Politechnika Gdańska i Uniwersytet Morski w Gdyni. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UG, AMW, PG oraz uczelniach niepublicznych. Ceny wahają się od 7800 zł do 17000 zł za pierwszy rok studiów.

Kierunek informatyka - uczelnie w Trójmieście

czytaj dalej uczelnie w Trójmieście

 

Limity miejsc

Uczelnie w Trójmieście oferujące informatykę, podobnie jak w przypadku innych kierunków studiów, ustalają limity miejsc. W przypadku informatyki jest to około 200 miejsc.

Na jakiej podstawie wybierani są przyszli studenci informatyki w Trójmieście? Rekrutacja na uczelnie w Trójmieście opiera się na konkursie świadectw.

Przedmioty, jakie brane są pod uwagę w czasie rekrutacji na informatykę w Trójmieście, to m.in.: biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, język obcy oraz matematyka.   

Limity miejsc na kierunku informatyka w Trójmieście: 

 • Uniwersytet Gdański: 200
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni: 60

 *Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

 

Ile kosztują studia

Informatyka w Trójmieście w trybie stacjonarnym jest bezpłatna. Sytuacja nieco inaczej wygląda w przypadku uczelni prywatnych bowiem w nich studia stacjonarne są płatne.  

Z kolei studia niestacjonarne niezależnie od wybranej uczelni zawsze są płatne.

Stawki czesnego uzależnione są od poszczególnych uczelni, jednak każda z nich oferuje możliwość rozłożenia go na raty. 

Informatyka studia w Trójmieście - ceny 2023:   

 • Polsko - Japońska Akademia Technik Komputerowych w Gdańsku: od 15000 zł
 • Uniwersytet Gdański: od 7800 zł
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku: od 8200 zł 
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdyni: od 8200 zł 

 *Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2023/2024). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Kandydaci po zarejestrowaniu się na informatykę w Trójmieście muszą czekać około kilku tygodni na ogłoszenie wyników.

Uczelnie indywidualnie ustalają terminy opublikowania wyników. Kandydaci informację o zakwalifikowaniu się na informatykę w Trójmieście będą mogli znaleźć w swoim profilu w systemie IRK (Internetowa Rekrutacja Kandydatów).

Terminy wyników rekrutacji na studia 2024 w uczelniach publicznych w Trójmieście: 

 • Uniwersytet Gdański: lipiec 2024
 • Uniwersytet Morski w Gdyni: lipiec 2024   
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni: lipiec 2024 
 • Politechnika Gdańska: lipiec 2024

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne?

Po ogłoszeniu wyników na informatykę w Trójmieście, kandydaci, którzy są zdecydowanie na studiowanie tego kierunku będą musieli złożyć dokumenty rekrutacyjne do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.   

Kandydaci na informatykę w Trójmieście muszą dostarczyć dokumenty osobiście do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, istnieje jeszcze inna opcja i jest to wysłanie dokumentów pocztą tradycyjną – w takim przypadku liczy się data nadania listu. 

Kandydaci na informatykę w Trójmieście powinni zadbać o to, aby dokumenty były w odpowiedniej formie i kompletne.

O jakich dokumentach powinni pamiętać kandydaci? Są to m.in.: podanie na studia i oświadczenie, oryginał świadectwa dojrzałości, a także zdjęcie do legitymacji.

Kandydaci na informatykę więcej informacji mogą znaleźć na stronach internetowych poszczególnych uczelni.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Po ogłoszeniu wyników rekrutacji kandydaci, którzy dostali się na informatykę w Trójmieście muszą złożyć komplet dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. 

Kiedy należy złożyć dokumenty na kierunek informatyka w Trójmieście? Uczelnie rozpoczynają przyjmowanie dokumentów zwykle zaraz po ogłoszeniu listy osób zakwalifikowanych. Kandydaci na dostarczenie ich mają zwykle około kilku dni.

W przypadku niedopilnowania terminu przez kandydata istnieje ryzyko skreślenia z listy zakwalifikowanych, podobnie jak w przypadku, kiedy dokumenty będą niekompletne lub w niewłaściwej formie. 

Terminy składania dokumentów na studia 2024 w uczelniach publicznych w Trójmieście: 

 • Uniwersytet Gdański: lipiec 2024
 • Uniwersytet Morski w Gdyni: lipiec 2024
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni: od czerwca do sierpnia 2024 
 • Politechnika Gdańska: lipiec 2024

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

 

Ile zarabia się po Informatyce?

Informatyka jest kierunkiem, który każdego roku przyciąga niezliczoną rzeszę kandydatów na studia. Trudno się temu dziwić, ponieważ rynek bez chwili wytchnienia poszukuje wykształconych specjalistów, którzy mogą liczyć nie tylko na rozmaite oferty zatrudnienia, ale również dobre zarobki. Absolwenci tego kierunku znajdują pracę między innymi jako: programiści, inżynierowie i architekci oprogramowania, specjaliści do spraw oprogramowania, czy administratorzy. A jak przedstawiają się ich zarobki?

Średnie zarobki absolwentów Informatyki w 2023 roku:

 • programista – 7780 złotych
 • programista aplikacji mobilnych – 8500 złotych
 • administrator sieci informatycznej – 5250 złotych
 • administrator systemów IT – 7530 złotych
 • kierownik działu IT – 12200 złotych

 

Czy warto iść na Informatykę?

Wszyscy kandydaci na studia informatyczne znają odpowiedź na powyższe pytanie. Do studiowania Informatyki przekonuje wiele czynników, a najpoważniejszym argumentem jest zapotrzebowanie rynku na różnego rodzaju stanowiska powiązane z tą dyscypliną. Informatyka to kierunek nad wyraz perspektywiczny, praktyczny, którego znaczenie prawdopodobnie nigdy nie osłabnie.

 

Gdzie warto studiować Informatykę?

Kandydaci na studia w Trójmieście, którzy zainteresowani są studiami w zakresie Informatyki mogą skorzystać w wielu propozycji kształcenia. Wśród nich znajduje się kilka ofert płynących od uczelni publicznych, za wyborem których przemawia fakt, że za kształcenie prowadzone w formie stacjonarnej nie są pobierane opłaty.

Informatyka studia – uczelnie publiczne (państwowe) w Trójmieście:

 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Politechnika Gdańska
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Morski w Gdyni

Kandydaci na studia wybierają również uczelnie niepubliczne, których oferty są ciekawe i różnorodne, przede wszystkim pod kątem proponowanych specjalności. Decydując się na naukę w jednej z nich należy pamiętać o tym, że studia w każdej formie są odpłatne.

Informatyka studia – uczelnie niepubliczne (prywatne) w Trójmieście:

 • Polsko- Japońska Akademia Technik Komputerowych w Gdańsku
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdyni

Uczelnie w Gdańsku | Gdyni | Sopocie - kierunek informatyka:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni (Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego) stacjonarne, niestacjonarne I stopnia więcej
Politechnika Gdańska (Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki) stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Polsko - Japońska Akademia Technik Komputerowych w Gdańsku stacjonarne, niestacjonarne I stopnia więcej
Uniwersytet Gdański (Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UG) stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Uniwersytet Morski w Gdyni (Wydział Elektryczny UMG) stacjonarne I stopnia więcej
Uniwersytet WSB Merito Gdynia stacjonarne, niestacjonarne I stopnia więcej
Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Jakie opinie mają studia na kierunku Informatyka w Gdańsku?

Zdecydować o kierunku kształcenia nie jest taką łatwą decyzją, a na domiar złego musimy jeszcze wybrać miasto, w którym będziemy się uczyć. Ile miast na mapie tyle możliwości? Czy można to sprawdzić? Można, zadając proste pytanie: Jakie ma kierunek Informatyka w Gdańsku, Gdyni i Sopocie opinie?

Grzegorz, student ostatniego roku Informatyki w Trójmieście, mówi:

„Moje podejście może wydać się komuś dziwne, ale ja chciałem studiować ciekawy, opłacalny kierunek w ładnym, fajnym mieście. Z takiego założenia studiuję Informatykę w Trójmieście. Kierunek ciekawy, przyszłościowy, a miasto cudowne, jedyne w swoim rodzaju.”

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Informatyka Gdańsk | Gdynia | Sopot studia i stopnia

Informatyka Gdańsk | Gdynia | Sopot studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Informatyka Gdańsk | Gdynia | Sopot studia stacjonarne

Informatyka Gdańsk | Gdynia | Sopot studia niestacjonarne

Popularne kierunki informatyczne niestacjonarne w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

19 Uczelni w Trójmieście

Gdańsk ma wszystko, czego potrzebuje młody człowiek: dobre uczelnie, niesamowity klimat i bogatą historię, puby, bary, kawiarnie… Jako region turystyczny ma rozbudowaną strefę gastronomiczną i hotelową. Studenci nie mają tu żadnych problemów ze znalezieniem dodatkowej pracy.

W kwestii edukacji Trójmiasto ma wiele do zaoferowania: działa tutaj 19 uczelni wyższych, w tym 6 publicznych: Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Sztuk Pięknych, Akademia Wychowania Fizycznego i Akademia Muzyczna.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują trójmiejskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Trójmieście

 

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • Drzwi Otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ-1e4NozBD0cRCFt8gAWtS5k https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/bfdcf-wsh-wroclaw.jpg Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Aula Uniwersytecka Wydziału Prawa i Administracji UMCS https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJCxKWr2NXIkcRYECcap5lmJQ https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/99092-umcs-kierunki.jpg Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Drzwi Otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJlUta6UScGEcReTNKOPAxYMc https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/36d11-wsosp-deblin.jpg Lotnicza Akademia Wojskowa
 • ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=Wyższa+Szkoła+Przedsiębiorczości+i+Administracji+w+Lublinie https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/67f82-wspa-lublin.jpg Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • UL.ROLNA 43,, 40-555 KATOWICE, WOJ. ŚLĄSKIE https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=wyższa+szkoła+techniczna+katowice https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/b6936-wst-katowice.jpg Akademia Śląska
 • Drzwi otwarte Wydziału Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=uniwersytet%20zielonog%C3%B3rski https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/acf58-uniwersytet-zielona-gora.jpg Uniwersytet Zielonogórski