Informatyka - Gdańsk, Gdynia, Sopot
Dodaj do ulubionych

08.06.2022

Informatyka studia 2022 – Trójmiasto (Gdańsk, Gdynia, Sopot) | woj. pomorskie

Studia na kierunku informatyka w Trójmieście to studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3 do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata, inżyniera lub magistra lub magistra inżyniera).

Studia na kierunku informatyka w Gdańsku | Gdyni | Sopocie
Rok akademicki 2022/2023
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3 do 4 lat (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku informatyka w Gdańsku | Gdyni | Sopocie rozpocznie się 29 marca 2022 r. i potrwa do 15 października 2022 r. | Informatyka Gdańsk | Gdynia | Sopot - terminy rekrutacji >

Uczelnie

W Trójmieście informatykę możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 4 uczelniach publicznych: Politechnice Gdańskiej (Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG), Uniwersytecie Gdańskim (Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UG), Uniwersytecie Morskim w Gdyni (Wydział Elektryczny UMG), Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni (Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego AMW) oraz 5 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).
 
Opis kierunku
Informatyka stanowi odpowiedź na stale rosnące zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu IT. Studenci tego kierunku zdobywają profesjonalną wiedzę z zakresu m.in.: projektowania i wdrażania systemów informatycznych, administrowania bazami danych czy analizy danych na potrzeby podmiotów gospodarczych. Absolwenci umiejętnie projektują i tworzą aplikacje mobilne, a także bez problemu zarządzają stronami internetowymi.
Informatyka należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2021/2022 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia wybrana była przez ponad 36 tys. kandydatów. W Trójmieście najwięcej kandydatów (ponad 2,9 tys. osób) chciało studiować informatykę w Uniwersytecie Gdańskim, gdzie na jedno miejsce przypadło ponad 15 kandydatów. 
 
Specjalności
Współczesne studia z informatyki charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.
Popularne specjalności na kierunku informatyka w Trójmieście: administrator baz danych, aplikacje internetowe, aplikacje internetowe i mobilne, aplikacje internetu rzeczy ... specjalności na informatyce w Trójmieście >
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Trójmieście na kierunku informatyka w roku akademickim 2022/2023 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: informatyka, język obcy, matematyka. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku informatyka w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Ceny wahają się od 6000 zł do 13500 zł za pierwszy rok studiów. Wykaz opłat za studia na kierunku informatyka w Trójmieście >
 
Praca po studiach
Informatycy cenieni są przez pracodawców na całym świecie i w różnorodnych branżach zawodowych. Absolwenci tych studiów mogą szukać zatrudnienia m.in. w: firmach informatycznych, przedsiębiorstwach wykorzystujących narzędzia i systemy informatyczne, oświacie czy agencjach reklamowych. Specjaliści tej dziedziny mogą np.: testować nowe oprogramowanie, tworzyć gry i grafiki komputerowe czy administrować bazami danych.

czytaj dalej wszystko o Informatyka - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Zobacz, na jakich uczelniach w Gdańsku | Gdyni | Sopocie jest kierunek informatyka

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Gdańska

Politechnika Gdańska

Jednostka prowadząca

Informatyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Polsko - Japońska Akademia Technik Komputerowych w Gdańsku

Polsko - Japońska Akademia Technik Komputerowych w Gdańsku

Jednostka prowadząca

Informatyka stopień: (I), czas trwania: 4 lata • 3,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Jednostka prowadząca

Informatyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet Morski w Gdyni

Uniwersytet Morski w Gdyni

Jednostka prowadząca

Informatyka stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku informatyka

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni

Jednostka prowadząca

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

Jednostka prowadząca

Informatyka stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Uczelnie, gdzie informatyka jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

Jednostka prowadząca

Zarządzanie +

Filia w Lęborku stopień: (I), czas trwania: 3 lata,
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 1,5 roku,
tryb: niestacjonarne, online, stacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie

Pokaż więcej
Ateneum - Akademia Nauk Stosowanych w Gdańsku

Ateneum - Akademia Nauk Stosowanych w Gdańsku

Jednostka prowadząca

Zarządzanie stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie

Politechnika Gdańska

Politechnika Gdańska

Jednostka prowadząca

Automatyka, robotyka i systemy sterowania stopień: (I)  (II), czas trwania: 1,5 roku • 3,5 roku
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku automatyka, robotyka i systemy sterowania

Pokaż więcej
Uniwersytet Morski w Gdyni

Uniwersytet Morski w Gdyni

Jednostka prowadząca

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

Jednostka prowadząca

Automatyka i robotyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku automatyka i robotyka

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Informatyka w Gdańsku?

Rekrutacja na uczelnie publiczne w Polsce odbywa się na podstawie konkursu świadectw. Oznacza to, że kandydaci do państwowych szkół wyższych powinni wykazać się wysokimi wynikami egzaminów maturalnych.

Przyszli studenci informatyki muszą mieć podstawową wiedzę i praktyczne umiejętności, które ułatwią im zbieranie i analizowanie danych w przestrzeni cyfrowej. Dlatego kandydaci na ten kierunek powinni uwzględnić na swojej liście rozszerzonych przedmiotów maturalnych m.in. matematykę i informatykę.

W procesie rekrutacji na studia 2022/2023 na kierunku informatyka w Trójmieście najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • informatyka,
 • matematyka,
 • język obcy.

Uczelnie niepubliczne w Trójmieście przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Informatyka w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

Aktualności rekrutacyjne

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie studiować informatykę w Trójmieście

Informatykę w Trójmieście można studiować na czterech uczelniach publicznych: Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni, Politechnice Gdańskiej, Uniwersytecie Gdańskim oraz Uniwersytecie Morskim w Gdyni, a także na trzech niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Gdańsku, Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku oraz w Wyższej Szkole Bankowej w Gdyni. 
Informatykę w Trójmieście można studiować również jako specjalność w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni oraz w Ateneum - Szkoly Wyższej w Gdańsku.
 

Gdzie studiować informatykę bezpłatnie w Trójmieście

Informatykę w Trójmieście można studiować bezpłatnie tylko w formie stacjonarnej na czterech uczelniach publicznych: Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni, Politechnice Gdańskiej, Uniwersytecie Gdańskim oraz Uniwersytecie Morskim w Gdyni.

Gdzie studiować informatykę niestacjonarnie w Trójmieście

Studia niestacjonarne (zaoczne) na kierunku informatyka w Trójmieście można podjąć na uczelniach: Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni, Politechnice Gdańskiej, Uniwersytecie Gdańskim, Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Gdańsku, Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku oraz w Wyższej Szkole Bankowej w Gdyni.

Ile kosztują studia niestacjonarne na informatyce w Trójmieście

Kierunek studiów Informatyka w Trójmieście w formie niestacjonarnej na uczelniach publicznych, jak i prywatnych jest płatny. Wysokość czesnego na kierunku informatyka w Trójmieście waha się od 5050 zł do 10000 zł za pierwszy rok studiów.  

Czy są studia niestacjonarne bezpłatne

Studia niestacjonarne w Trójmieście oferowane przez uczelnie publiczne i niepubliczne są płatne. Wyjątkiem są jedynie studnia stacjonarne na uczelniach publicznych. 

POKAŻ WSZYSTKIE

Jak wyglądają studia na kierunku Informatyka w Trójmieście

 

 

Ciągły rozwój informatyki na współczesnym rynku światowym sprawia, że studenci tego kierunku mogą zdecydować się na jedną z wielu specjalizacji poświęconych wykorzystaniu narzędzi informatycznych w różnorodnych dziedzinach zawodowych. Uczestnicy zajęć m.in. testują aplikacje internetowe, wdrażają zmiany w złożonych systemach komputerowych czy zarządzają bezpieczeństwem użytkowników cyberprzestrzeni.

 

Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku informatyka możemy podzielić na:

1. Poziom studiów:

2. Forma:

 

Studia na kierunku informatyka w Trójmieście realizowane są w ramach studiów I stopnia (inżynierskich) lub studiów II stopnia (magisterskich).

Studia I stopnia trwają od 3 do 4 lat, studia II stopnia przewidują od 1,5 roku do 2 lat nauki. Studenci mogą rozpocząć studia na tym kierunku zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

 

Studia stacjonarne

Zajęcia stacjonarne na studiach dziennych najczęściej odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach porannych i popołudniowych.

Stacjonarna nauka zachęca do aktywnego udziału w życiu uczelnianym – studenci mogą dołączać m.in. do organizacji studenckich lub kół naukowych. Studenci pracują pod okiem specjalistów z różnorodnych branż. Ten tryb może utrudnić lub uniemożliwić studentom prace na pełnym etacie.

Studia stacjonarne na uczelniach publicznych są zazwyczaj bezpłatne. Za stacjonarną naukę na uczelniach prywatnych najczęściej należy zapłacić.

 

Studia niestacjonarne

Zajęcia niestacjonarne mogą odbywać się wieczorowo lub zaocznie. Studenci wieczorowi spotykają się na terenie uczelni od poniedziałku do piątku w godzinach wieczornych. Studenci zaoczni pojawiają się tam w weekendy średnio co dwa tygodnie, a ich spotkania przyjmują formę tzw. zjazdów.

Niestacjonarni studenci rzadziej widują się z wykładowcami lub innymi studentami – dlatego ważnym jest to, żeby systematycznie uczestniczyli w zajęciach i uzupełniali swoją wiedzę samodzielnie. Tryb ten skierowany jest w szczególności do tych osób, którym zależy na pogodzeniu pracy na pełnym etacie z nauką.

Studia niestacjonarne zazwyczaj są płatne zarówno na uczelniach publicznych, jak i niepublicznych.


 

Program studiów i przedmioty

Studenci informatyki zdobywają kompleksowe przygotowanie do pełnienia obowiązków związanych m.in. z programowaniem, testowaniem aplikacji, projektowaniem sieci, zapewnianiem bezpieczeństwa użytkownikom cyberprzestrzeni czy tworzeniem gier komputerowych i grafik. W trakcie nauki uczestnicy zajęć mają okazję przyjrzeć się określonym aspektom informatyki – zarówno z teoretycznej, jak i praktycznej perspektywy.

Przedmioty, które prawdopodobnie napotkasz na drodze swojej przygody z tymi studiami, to między innymi:

 • Administrowanie sieciami komputerowymi
 • Technologie bezprzewodowe
 • Paradygmaty programowania
 • Programowanie obiektowe
 • Grafika komputerowa i wizualizacja
 • Komunikacja człowiek – komputer
 • Sztuczna inteligencja 

Jakie predyspozycje i zainteresowania są ważne?

Informatyka to studia wymagające od studentów zdolności analitycznych i matematycznych. Studenci tego kierunku powinni mieć dobrą pamięć i myśleć logicznie. Do wykonywania zawodu informatyka niezbędne będzie zainteresowanie np. komputerami lub przestrzenią cyfrową, a także znajomość i umiejętność obsługi najważniejszych programów komputerowych. Kandydaci na ten kierunek powinni być ambitni, a stres nie powinien być im straszny.

Studenci muszą skutecznie pracować pod presją czasu, istotne jest też dotrzymywanie ustalonych terminów na wykonanie określonych zleceń. Informatyk powinien być cierpliwy i odpowiedzialny. W tym zawodzie niezbędne będą spostrzegawczość oraz dokładność. Dobrze, żeby kandydaci na informatykę posługiwali się językiem obcym w stopniu co najmniej komunikatywnym.

Predyspozycje kandydatów na kierunek informatyka:

 • zdolności analityczne i matematyczne
 • dobra pamięć, umiejętność logicznego myślenia
 • zainteresowanie przestrzenią cyfrową i technologią
 • znajomość obsługi najważniejszych programów komputerowych
 • odporność na stres, umiejętność pracy pod presją
 • terminowość, cierpliwość, odpowiedzialność
 • spostrzegawczość, dokładność
 • znajomość języka obcego

 

Wiedza i umiejętności

Uczelnie w Trójmieście kładą nacisk na umożliwienie studentom wykorzystanie zdolności i możliwości informatycznych w różnorodnych branżach, szczególnie biznesowych. Dzięki odpowiedniemu przygotowaniu teoretycznemu i praktycznemu absolwentów informatyki doświadczeni specjaliści mogą realnie wpływać na rozwój współczesnego rynku gospodarczego – zarówno w Polsce, jak i na świecie.

 

Wiedza

Studenci informatyki przygotowują się kompleksowo do prowadzenia złożonych prac o charakterze informatycznym. W trakcie studiów uczestnicy zajęć opanowują podstawy matematyczne oraz specyfikę budowy komputera. Studenci uzyskują niezbędną wiedzę z zakresu ekonomii i prawnej działalności firm, a także rozwijają swoje zdolności językowe.

Przyszli informatycy zapoznają się z problematyką sieci komputerowych oraz bezpieczeństwem i programowaniem w sieci. W trakcie zajęć teoretycznych studenci zgłębiają tajniki sztucznej inteligencji i relacji człowiek-komputer.

Wiedza, którą mają absolwenci informatyki:

 • prowadzą złożone prace o charakterze informatycznym
 • stosują matematyczne podstawy
 • znają specyfikę budowy komputera
 • rozumieją znaczenie ekonomii oraz prawa w kontekście działalności firm
 • umiejętnie posługują się językiem obcym
 • rozumieją podstawy bezpieczeństwa i programowania w sieci
 • rozumieją relację człowiek-komputer i podstawy sztucznej inteligencji

 

Umiejętności

Studenci informatyki w trakcie praktycznych zajęć korzystają z nowoczesnych technologii i profesjonalnie wyposażonych laboratoriów informatycznych. Przyszli specjaliści uczą się np. testować aplikacje internetowe oraz wdrażać określone poprawki. Absolwenci tego kierunku bez problemu administrują środowiskami serwerowymi, projektują i zarządzają bezpieczeństwem sieci teleinformatycznych.

W zależności od wybranej specjalizacji studenci informatyki w Trójmieście uczą się programowania w językach takich jak np.: Python czy C# lub tworzenia animacji z wykorzystaniem języków skryptowych.

Umiejętności, które mają absolwenci informatyki:

 • testują aplikacje internetowe
 • wdrażają określone poprawki
 • administrują środowiskami serwerowymi
 • projektują i tworzą animacje z wykorzystaniem języków skryptowych
 • zarządzają bezpieczeństwem sieci teleinformatycznych
 • stosują języki programowania
Ile trwają studia na kierunku Informatyka w Trójmieście

Ile trwają studia na kierunku Informatyka w Trójmieście

Program studiów na kierunku informatyka w Trójmieście organizowany jest w ramach studiów I stopnia (inżynierskich) lub studiów II stopnia (magisterskich).

Studenci informatyki przez 6 lub 8 semestrów poznają najważniejsze narzędzia informatyczne, które niezbędne są m.in. do programowania, projektowania grafiki komputerowej czy zarządzania bazami danych i serwerami komputerowymi. W trakcie studiów przyszli informatycy uczą się wykorzystywania informatycznych rozwiązań w różnorodnych środowiskach zawodowych, w tym w biznesie, marketingu czy oświacie.

Inżynierowie, którzy postanowili kontynuować naukę na studiach II stopnia, przez kolejne 3 lub 4 semestry wykorzystują w praktyce nabytą wiedzę informatyczną, poznając z bliska środowisko zawodowe informatyka.

Informatyka w Gdańsku | Gdyni | Sopocie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia od 3 do 4 lat licencjat / inżynier
studia II stopnia od 1,5 do 2 lat magister inżynier / magister

Jaka praca po studiach na kierunku Informatyka w Gdańsku?

Absolwenci informatyki mogą zostać zatrudnieni np. w firmach zajmujących się rozwojem oprogramowania i zarządzania projektami IT. Przyszli specjaliści są cenieni zarówno w Polsce, jak i na świecie. Zdolności informatyczne niezbędne są także na stanowiskach zapewniających bezpieczeństwo informacji oraz w dziedzinach poświęconych przetwarzaniu danych.

Informatycy mogą podjąć pracę na takich stanowiskach takich jak m.in. deweloper, projektant czy analityk. Specjalność, w której będą się odnajdywać najlepiej, zależna jest nie tylko od wybranej w trakcie studiów ścieżki edukacyjnej, ale także ich zainteresowań oraz indywidualnych predyspozycji.
 

Absolwent informatyki może rozpocząć pracę jako:

 • Deweloper/programista
 • Projektant
 • Analityk
 • Administrator baz danych
 • Informatyk
 • Tester oprogramowania

 

Ile zarabiają absolwenci kierunku studiów Informatyka?

Po ukończeniu studiów na kierunku Informatyka absolwenci są gruntownie przygotowani do objęcia pracy w sektorze IT. Najczęściej kierują oni swoje kroki do firm związanych z tworzeniem aplikacji, oprogramowań czy systemów operacyjnych, a także do przedsiębiorstw zajmujących się testowaniem aplikacji. Niektórzy z absolwentów decydują się na otworzenie własnej działalności z tego zakresu. Najczęściej wybieranymi zawodami są m.in. programista, tester oprogramowania, a także informatyk. Czym zajmują się na co dzień i ile wynoszą ich średnie miesięcznie zarobki?

 

Programista

Programista może podjąć zatrudnienie w wielu firmach zajmujących się branżą IT, a także może zatrudnić się w działach IT. Czym się zajmuje? Do obowiązków programisty możemy zaliczyć tworzenie stron internetowych, programów, aplikacji, a także bezpiecznych zapór. Programista pilnuje, aby dana strona lub aplikacja działała poprawnie, a jeśli pojawią się błędy zgłoszone np. do helpdesku, to je rozwiązuje, a następnie testuje czy nie pojawiły się kolejne problemy. Mediana zarobków programisty wynosi około 7780 zł brutto miesięcznie.

 

Tester oprogramowania

Tester oprogramowania na co dzień zajmuje się testowaniem np. nowych aplikacji lub stron pod względem technicznym. Sprawdza on czy aplikacja nie ma błędów i czy jest poprawna pod względem wymagań systemowych na różnych urządzaniach. Jeśli aplikacja lub strona internetowa działa właściwie, to jest ona dopuszczana do użytku. Mediana zarobków testera oprogramowania wynosi około 6500 zł brutto miesięcznie.

 

Informatyk

Informatycy poza firmami z branży IT mogą pracować również np. w szkołach. Odpowiada on za programowanie, a także nadzór m.in. nad poprawnością działania systemów komputerowych. Jednak większość jego obowiązków jest uzależniona od miejsca pracy np. jeśli informatyk pracuje w szkole, może on również prowadzić zajęcia dydaktyczne, jeśli posiada potrzebne uprawnienia. Mediana zarobków informatyka wynosi 4900 zł brutto miesięcznie.

Źródło: wynagrodzenia.pl (marzec 2022)

 

*Pamiętaj, że są to tylko orientacyjne zarobki i w rzeczywistości mogą się one różnić pomiędzy sobą. Wpływ na to ma wiele czynników. Wahania pomiędzy stawkami uzależnione są m.in. od wykształcenia, stażu pracy, doświadczenia, znajomości języków lub nawet miejsca pracy. Wynagrodzenia mogą różnić się między poszczególnymi województwami, a nawet miastami.

Gdzie studiować na kierunku informatyka w Trójmieście?

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych: Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni, Politechnice Gdańskiej, Uniwersytecie Gdańskim, Uniwersytecie Morskim w Gdyni oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Gdańsku, Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku, Wyższej Szkole Bankowej w Gdyni, jako specjalność w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni oraz jako specjalność w Ateneum - Akademii Nauk Stosowanych w Gdańsku.

 

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku informatyka, w roku akademickim 2022/2023, Uniwersytet Gdański oferuje 175 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Bezpłatne studia oferuje również Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni, Politechnika Gdańska i Uniwersytet Morski w Gdyni. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UG, AMW, PG oraz uczelniach niepublicznych. Ceny wahają się od 6000 zł do 13500 zł za pierwszy rok studiów.

 

Informatyka studia w Trójmieście - uczelnie:

 

czytaj dalej uczelnie w Trójmieście

Uczelnie w Gdańsku | Gdyni | Sopocie - kierunek informatyka:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni (Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego) stacjonarne, niestacjonarne studia I stopnia więcej
Ateneum - Akademia Nauk Stosowanych w Gdańsku niestacjonarne, stacjonarne studia I stopnia więcej
Politechnika Gdańska (Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Polsko - Japońska Akademia Technik Komputerowych w Gdańsku stacjonarne, niestacjonarne studia I stopnia więcej
Uniwersytet Gdański (Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UG) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Uniwersytet Morski w Gdyni (Wydział Elektryczny UMG) stacjonarne studia I stopnia więcej
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni niestacjonarne, stacjonarne studia I i II stopnia więcej
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni stacjonarne, niestacjonarne studia I stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Informatyka w Trójmieście

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Informatyka w Trójmieście

Studia w Gdańsku, Gdyni i Sopocie na kierunku Informatyka gwarantują solidne wykształcenie każdemu z absolwentów, który w trakcie studiów będzie systematycznie wywiązywał się ze swoich obowiązków. Zanim jednak wykonasz krok ku spełnieniu swoich marzeń o staniu się światowym informatykiem i aplikujesz na ten kierunek, powinieneś zapoznać się z procedurą rekrutacyjną, narzuconą przez regulamin wybranej przez ciebie uczelni.

Przedmiotami odgrywającymi kluczową rolę w całej rekrutacji dla większości uczelni, są matematyka, fizyka, informatyka oraz język obcy nowożytny. Warto podjąć próbę zdania ich na rozszerzonym egzaminie maturalnym, bo wówczas wynik liczy się bardziej.

Laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych i olimpiad o zasięgu ogólnopolskim będą mieli z górki – odniesiony przez nich sukces znajdzie przełożenie w rekrutacji na studia, gdyż prawdopodobnie odgórnie otrzymają oni stuprocentowy wynik bez konieczności podchodzenia do egzaminu, jeżeli zdawanie go nie jest wymagane do uzyskania świadectwa maturalnego.

 

Proces rekrutacji

Aby zgłosić swoją kandydaturę na studia na kierunku Informatyka w Gdańsku, Gdyni i Sopocie, w pierwszej kolejności należy dołączyć do bazy kandydatów poprzez elektroniczny formularz, zamieszczony na stronie internetowej wybranej przez ciebie uczelni. Zazwyczaj instrukcja, którą ujrzysz na ekranie swojego monitora, będzie bardzo przejrzysta i nierodząca zbędnych wątpliwości. Kiedy po czasie oczekiwania na ostateczny werdykt okaże się, że twoje nazwisko znalazło swoje miejsce na liście przyjętych, będziesz musiał dostarczyć odpowiednie dokumenty.

 

Potrzebne dokumenty

Świadectwo maturalne lub dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia wraz z kserokopiami, fotografia o standardowych wymiarach do dokumentów oraz rzetelnie wypełniony formularz aplikacyjny – to prawdopodobnie wszystko, czego będziesz potrzebować, aby już od października rozpocząć edukację na wymarzonym kierunku studiów.

 

STUDIA W TRÓJMIEŚCIE - ważne informacje

kierunki studiów w Trójmieście

studia w Trójmieście

 

INFORMATYKA - ważne informacje

informatyka studia

informatyka studia online

studia informatyczne w Trójmieście

studia informatyczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku Informatyka w Gdańsku?

Zdecydować o kierunku kształcenia nie jest taką łatwą decyzją, a na domiar złego musimy jeszcze wybrać miasto, w którym będziemy się uczyć. Ile miast na mapie tyle możliwości? Czy można to sprawdzić? Można, zadając proste pytanie: Jakie ma kierunek Informatyka w Gdańsku, Gdyni i Sopocie opinie?

Grzegorz, student ostatniego roku Informatyki w Trójmieście, mówi:

„Moje podejście może wydać się komuś dziwne, ale ja chciałem studiować ciekawy, opłacalny kierunek w ładnym, fajnym mieście. Z takiego założenia studiuję Informatykę w Trójmieście. Kierunek ciekawy, przyszłościowy, a miasto cudowne, jedyne w swoim rodzaju.”

Poziom i tryb studiów


Kierunki informatyczne w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

Popularne kierunki informatyczne niestacjonarne w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

19 Uczelni w Trójmieście

Gdańsk ma wszystko, czego potrzebuje młody człowiek: dobre uczelnie, niesamowity klimat i bogatą historię, puby, bary, kawiarnie… Jako region turystyczny ma rozbudowaną strefę gastronomiczną i hotelową. Studenci nie mają tu żadnych problemów ze znalezieniem dodatkowej pracy.

W kwestii edukacji Trójmiasto ma wiele do zaoferowania: działa tutaj 19 uczelni wyższych, w tym 6 publicznych: Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Sztuk Pięknych, Akademia Wychowania Fizycznego i Akademia Muzyczna.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują trójmiejskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Trójmieście

 

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2022

 

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia