Bezpieczeństwo wewnętrzne studia w Rzeszowie

Komentarze (0)

Bezpieczeństwo wewnętrzne studia w Rzeszowie

Komentarze (0)
Bezpieczeństwo wewnętrzne studia w Rzeszowie

Jednym z najchętniej wybieranych kierunków studiów w Rzeszowie jest obecnie Bezpieczeństwo wewnętrzne. Każdego roku liczba kandydatów znacząco przekracza dostępne miejsca, sprawiając, że rekrutacja staje się dosyć rygorystyczna. Czym właściwie zajmuje się ten kierunek studiów i na jakie pytania odpowiada?

 

1. Czego się nauczysz na studiach

Program studiów na Bezpieczeństwie wewnętrznym składa się z dwóch bloków – zajęć teoretycznych, stanowiących filar pod rozwój kompetencji praktycznych. Jako student tego wymagającego kierunku najprawdopodobniej napotkasz na swojej drodze:

 • prawo karne skarbowe,
 • prawo wykroczeń,
 • prawo celne,
 • historia doktryn polityczno-prawnych,
 • ochrona bezpieczeństwa i pewności obrotu gospodarczego,
 • ewolucja ustroju państwa w zakresie funkcjonowania służb państwowych.

 

2. Dla kogo te studia

Bezpieczeństwo wewnętrzne to specyficzny kierunek studiów, cechujący się wieloma aspektami, które sprawiają, że kandydaci powinni prezentować pewien ustalony wzór osobowości. Zatem jak wygląda sylwetka idealnego aplikanta na Bezpieczeństwo wewnętrzne w Rzeszowie?

Studenci powinni mieć w sobie ducha patriotyzmu, bo bez niego troska o dobro ojczyzny prawdopodobnie będzie przychodzić z trudem. Ponadprzeciętna wytrzymałość i odporność psychiczna to kolejna z cech przydatnych w odniesieniu sukcesu. Jeśli do tego lubisz wiedzę o społeczeństwie, historię i język angielski, to prawdopodobnie właśnie ty jesteś idealnym kandydatem na opisywany kierunek studiów!

Choć może się to wydać na pierwszy rzut oka nieoczywiste, największy wpływ na wygląd siatki studiów wybranego kierunku będziesz miał ty sam. Bezpieczeństwo wewnętrzne, podobnie jak większość innych kierunków studiów, można podjąć w ramach trybu stacjonarnego lub zaocznego. Studia stacjonarne są odpowiedzią na zapotrzebowania znacznej większości studentów, pragnących pobierać naukę kierunkową w sposób systematyczny i regularny. Wszystko to dzięki zajęciom, które odbywają się codziennie przez pięć dni w tygodniu.

Studia zaoczne to propozycja dla pełnoetatowych pracowników, chcących pogodzić zdobywanie niezwykle cennego doświadczenia zawodowego z edukacją na studiach wyższych. Zajęcia mające charakter weekendowych zjazdów uposażą przyszłych absolwentów w potrzebne do wykonywania zawodu kompetencje, zostawiając przy tym sporo przestrzeni na samorealizacje w innych sferach życia.

 

3. Program studiów

Bezpieczeństwo wewnętrzne zostało stworzone w celu wyspecjalizowania szeregu specjalistów, których przeznaczeniem jest wdrażanie działań ochronnych w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa, zapewniającego społeczeństwu poczucie ochrony i stabilizacji.

Studia te w głównej mierze mają charakter praktyczny w formie zajęć warsztatowych, podczas których przyszli absolwenci uczą się najskuteczniejszych technik samoobrony, zastosowania konkretnych działań w przypadku zagrożenia atakiem terrorystycznym, a także wykonywania podstawowej analizy kryminalistycznej zgromadzonego materiału dowodowego pod kątem obecności substancji toksycznych jak leki lub narkotyki oraz etyki wykonywanego zawodu, ze szczególnym uwzględnieniem zasad zatrzymywania podejrzanych i sposobu ich przesłuchiwania.

 

 

Warto wiedzieć przed rekrutacją

Aby kandydować na studia w Rzeszowie na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne, należy odpowiednio wcześnie zgłębić potrzebne informacje, do których zastosowanie się zagwarantuje szansę na obsadzenie swoją osobą jednego z miejsc na wybranej uczelni w Rzeszowie.

Pierwszą z kwestii, jakie należy sprawdzić przez aplikacją, to oferta edukacyjna poszczególnych uczelni oferujących dany kierunek. Bezpieczeństwo na Rzeszowskiej Szkole Wyższej oraz Uniwersytecie Rzeszowskim różni się nieco siatką prezentowanej edukacji – wybór najwłaściwszej zagwarantuje pomyślność przebiegu nauki.

Jeśli dopiero ukończyłeś szkołę średnią, a egzamin maturalny za pasem, już dzisiaj rozpocznij przygotowania do zdawania go na poziomie rozszerzonym z matematyki, wiedzy o społeczeństwie, historii oraz języka polskiego – właśnie te przedmioty wezmą udział w procesie rekrutacji.

Kandydaci na studia drugiego stopnia zostaną wyłonieni na drodze konkursu dyplomów ukończenia pierwszego etapu edukacji, dlatego warto zadbać o jak najlepsze oceny z egzaminów zwieńczających każdy przedmiot kierunkowy.

Alternatywą dla obu powyższych sposobów dostania się na studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne jest uzyskanie tytułu finalisty lub laureata jednej z przedmiotowych olimpiad o zasięgu ogólnopolskim. Takie godne dumy osiągnięcie zapewni ci najlepszy z możliwych startów w przyszłość.

 

Proces rekrutacji i dokumenty

Wszystkie uczelnie w Rzeszowie słusznie uległy obowiązującym standardom odnośnie procesu rekrutacji, zamieszczając na swojej stronie internetowej formularz zgłoszeniowy, za pomocą którego każdy z kandydatów może poinformować komisję rekrutacyjną o osiągniętych wynikach edukacyjnych. Dzięki temu zostaną wyłonieni najlepsi, którzy dzięki efektom kształcenia, staną się kompetentnymi pracownikami dzisiejszego rynku pracy.

Oczywiście sama kandydatura to nie wszystko, ponadto należy pod koniec rekrutacji dostarczyć następujące dokumenty:

 • kserokopię świadectwa maturalnego lub dyplomu studiów pierwszego stopnia,
 • formularz zgłoszeniowy,
 • fotografię do legitymacji,
 • dokument tożsamości.

 

 

Praca po studiach

Zastanawiasz się, jakie furtki do kariery zawodowej otworzą się, kiedy ukończysz Bezpieczeństwo wewnętrzne w Rzeszowie? Studia te dają gruntowną wiedzę teoretyczną, popartą konkretnymi umiejętnościami praktycznymi, przygotowując do pracy w wielu obszarach, ściśle związanych z przeciwdziałaniem zagrożeniom, na które może być narażone każde państwo.

Bezpieczeństwo wewnętrzne to doskonała propozycja dla osób chcących podjąć ciekawą, jednak bardzo często niebezpieczną, pracę w służbach mundurowych. Jeżeli marzysz o pracy w

 • Policji,
 • Służbach Więziennych,
 • Straży Granicznej,
 • Biurze Ochrony Rządu,
 • Straży Miejskiej,

a nawet w Wojsku, pełniąc czynną służbę i będąc w nieustannej gotowości do niesienia pomocy zagrożonemu organizmowi ukochanego kraju, to Bezpieczeństwo wewnętrzne z pewnością okaże się strzałem w dziesiątkę.

Jednak zawód ściśle związany z służbami mundurowymi to nie jedyna dostępna zawodowa opcja dla absolwentów opisywanego kierunku studiów. Dla miłośników polityki, kodeksów karnych i przestrzegania norm prawnych, ustalanych przez polski rząd na przestrzeni wieków, zaistnieje możliwość zatrudnienia się w administracji rządowej i samorządowej.

Jeżeli natomiast w przyszłej pracy zawodowej chciałbyś nieustannie znajdować wspólny mianownik dla działań ochronnych w zakresie państwa i całego społeczeństwa oraz pracą naukową z odczynnikami chemicznymi w laboratorium, poszukasz zatrudnienia w jednostkach badawczych, analizujących dowody pod kątem obecności materiału genetycznego, narkotyków, czy innych substancji chemicznych.

Jedną z najbardziej nietypowych, ale adekwatnych do potrzeb dzisiejszych czasów, będzie praca w jednostkach odpowiadających za bezpieczeństwo cybernetyczne oraz ochronę szeroko pojętych danych wrażliwych, umieszczonych w elektronicznych bazach. Jak sam widzisz, wachlarz możliwości zawodowych po ukończeniu Bezpieczeństwa wewnętrznego zagwarantuje ci możliwość dokonania najlepszego z możliwych wyborów.

WSZYSTKO O KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - RZESZÓW

Komentarze (0)