Bezpieczeństwo wewnętrzne - Rzeszów

Bezpieczeństwo wewnętrzne - Rzeszów

Bezpieczeństwo wewnętrzne - Rzeszów

Studia w Rzeszowie

bezpieczeństwo wewnętrzne

Odkryj bezpieczeństwo wewnętrzne w Rzeszowie i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

Bezpieczeństwo wewnętrzne – studia Rzeszów | woj. podkarpackie

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Rzeszowie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych - Uniwersytecie Rzeszowskim, Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza oraz niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, w roku akademickim 2021/2022, Uniwersytet Rzeszowski oferuje 75 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Bezpłatne studia oferuje również Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UR, PRZ oraz uczelni niepublicznejCeny wahają się od 3100 zł do 5340 zł za pierwszy rok studiów.

czytaj dalej wszystko o Bezpieczeństwo wewnętrzne - Rzeszów

Zobacz, na jakich uczelniach w Rzeszowie jest kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Jednostka prowadząca

Bezpieczeństwo wewnętrzne stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski

Jednostka prowadząca

Bezpieczeństwo wewnętrzne stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne w Rzeszowie

Wymagania na uczelniach, na których można zdobyć kierunkowe wykształcenie z Bezpieczeństwa wewnętrznego sprawiają, że jako kandydat będziesz musiał podejść do matury z matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie oraz języka obcego, aby mieć realne szanse na zasilenie grona studentów.

 

W procesie rekrutacji na studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Rzeszowie najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • geografia,
 • historia,
 • język obcy,
 • matematyka,
 • wiedza o społeczeństwie

 

Pamiętaj, że procedury rekrutacyjne mogą się różnić w zależności od wybranej uczelni, a także ulegać pewnym zmianom w czasie. Dlatego postaraj się na bieżąco śledzić stronę internetową wybranej placówki edukacyjnej, zgłębiając niezbędną wiedzę.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Bezpieczeństwo wewnętrzne w Rzeszowie - zasady rekrutacji

Poziom i tryb studiów


JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZ W RZESZOWIE?

Kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne w Rzeszowie jest idealny dla osób, które chcą poznać zasady funkcjonowania instytucji państwa. Studenci mają okazję zdobyć rzetelne wykształcenie, które obejmuje znajomość norm prawnych, regulujących funkcjonowanie państwa. Zapoznają się z zadaniami administracji publicznej w wymiarze tych regulacji, a także z problematyką zarządzania kryzysowego.

Studenci bezpieczeństwa wewnętrznego mogą specjalizować się w zarządzaniu kryzysowym, bezpieczeństwie publicznym, służbach mundurowych, zarządzaniu bezpieczeństwem publicznym i wiele innych. Zgłębiają nauki społeczne, które wiążą się stricte z zagadnieniami odnoszącymi się do polityki bezpieczeństwa państwa. Zapoznają się również z zagadnieniami z zakresu kryminologii i kryminalistyki oraz sposobów zwalczania przestępczości. Przede wszystkim zdobędziesz wiedzę na tematy polityczne, historyczne, prawne, ekonomiczne, psychologiczne i kulturowe w odniesieniu do bezpieczeństwa państwa.

 

2. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Rzeszowie realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata. 

Uczelnie w Rzeszowie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. 

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Zdobywana wiedza i umiejętności

Wiedza

Studenci kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Rzeszowie zapoznają się z systemami społeczno-politycznymi i ich elementami. Zdobywają wiedzę z zakresu organizacji państwa, instytucji, a także ich roli. Uczą się podstawowych elementów systemu bezpieczeństwa państwa, jak również występujących relacji w ujęciu krajowym, międzynarodowym i międzykulturowym. Poznają czynniki, które kształtują systemy bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, jak również ich wpływ na zmiany zachodzące w państwie.

W trakcie zdobywanego kształcenia będziesz miał/a okazję poznać metody i narzędzia pozyskiwania danych oraz ich przetwarzania, co może mieć zastosowanie w zakresie kształtowania bezpieczeństwa wewnętrznego. Znają podstawowe normy prawne, które regulują funkcjonowanie struktur i instytucji, działających w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego. Poznają uczestników stosunków międzynarodowych, ich pozycje i role, czynniki je kształtujące.

 

Umiejętności

Studia w Rzeszowie w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego pozwolą Ci interpretować zjawiska, które zachodzą w państwie, a także określać ich wpływ na bezpieczeństwo wewnętrzne. Studenci uczą się rozpoznawać i definiować zagrożenia bezpieczeństwa państwa, a także pozyskiwać dane niezbędne do analizowania i oceny rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego.

Nauczysz się przeprowadzać krytyczną analizę problemów z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego, dokonywać ich oceny i podejmować odpowiednie decyzje. Dzięki zdobywanej wiedzy będziesz w stanie przewidywać procesy, które zachodzą w kraju i na arenie międzynarodowej, mające wpływ na stan bezpieczeństwa wewnętrznego. Studenci analizują procesy i zjawiska, które zachodzą w obrębie współczesnych stosunków międzynarodowych. Stosują także wszelkiego rodzaju procedury prawne, odnoszące się do bezpieczeństwa, również procedury zarządzania kryzysowego.

 

Kompetencje społeczne

Absolwenci bezpieczeństwa wewnętrznego w Rzeszowie rozumieją potrzebę nieustannego dokształcania się i podwyższania swoich kwalifikacji. Są przygotowani do pracy w zespole, w którym pełnią różne role i funkcje. We właściwy sposób formułują cele i określają priorytety, które prowadzą do ich osiągnięcia.

Zdobędziesz wiedzę i umiejętności, które będą niezbędne do podejmowania decyzji w pracy zawodowej. Będziesz opracowywał/a różnego typu projekty społeczne przy uwzględnieniu aspektów związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym. Absolwenci są także przygotowani do podejmowania działalności przedsiębiorczych i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

 

4. Program studiów i przedmioty

Program kształcenia i siatka zajęć na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Rzeszowie uzależnione są od wybranej uczelni i specjalności. Studenci mają okazję zgłębiać nauki społeczne, organizacji i zarządzania. Zapoznają się z regulacjami prawnymi odnoszącymi się do bezpieczeństwa wewnętrznego, a także poznają konkretne, optymalne sposoby postępowania.

Studenci uczą się uwzględniać ryzyko i przewidywać skutki podejmowanych decyzji. Poznają zasady i formy funkcjonowania podmiotów bezpieczeństwa, szczegóły odnoszące się do ochrony danych osobowych i informacji niejawnych, a także metod zwalczania przestępczości i terroryzmu.

 

W programie studiów na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • bezpieczeństwo konsumentów
 • polityka obronna państwa
 • podstawy socjologii
 • bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ergonomia
 • zwalczanie przestępczości
 • organizacja i zarządzanie
 • ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów
 • system penitencjarny
 • media w sytuacjach kryzysowych
 • systemy ratownictwa Rzeczypospolitej Polskiej

 

5. Jakie predyspozycje i zainteresowania są ważne?

Studia w Rzeszowie na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne są przeznaczone dla osób, które chcą zajmować się ochroną danych osobowych, kryminalistyką, zwalczaniem przestępczości i terroryzmu. Zawodowo Twoim obowiązkiem będzie dbanie o bezpieczeństwo obywateli w różnorodnym zakresie.

Kandydaci powinni być komunikatywni i odpowiedzialni. Muszą odznaczać się zorganizowaniem i poczuciem spełniania społecznej misji. Odnajdą się tutaj osoby, które chcą pracować w służbach mundurowych lub chcą przyspieszyć swój awans zawodowy w tym zakresie. Czekają na Ciebie różnego rodzaju specjalizacje, między innymi wojskowość i edukacja obronna. Kierunek daje wiele możliwości rozwoju i zatrudnienia.

Ile trwają studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Rzeszowie

Ile trwają studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Rzeszowie

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Rzeszowie, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Kierunki studiów w Rzeszowie zawierają w sobie wiele organizacyjnych kwestii, które warto poznać tuż przed przystąpieniem do rekrutacji. Jedną z nich jest czas, jaki należy poświęcić, aby ukończyć wybrane studia. Jeżeli rozważasz podjęcie Bezpieczeństwa wewnętrznego w Rzeszowie, musisz być przygotowany na trzyletni cykl kształcenia, ukończony licencjatem.

Studia drugiego stopnia na tym kierunku trwają dwa lata, a każdy z absolwentów zostanie nagrodzony tytułem magistra za wytrwałość i dodatkowy wysiłek intelektualny. Zdecydowanie warto rozważyć ukończenie obu stopni, bo to nie tylko świetna przygoda, ale również dodatkowe szanse na dobry zawód.

PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO WEWENĘTRZNE W RZESZOWIE

PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO WEWENĘTRZNE W RZESZOWIE

Absolwenci bezpieczeństwa wewnętrznego znają zasady funkcjonowania instytucji państwa oraz procedury zapewniania mu bezpieczeństwa. Oznacza to, że mogą poszczycić się wiedzą na temat norm prawnych, które regulują funkcjonowanie państwa, a także zadań administracji publicznej w tym wymiarze. Posiadają umiejętności w zakresie strzelectwa i samoobrony.

Absolwenci aktywnie uczestniczą w życiu publicznym, cenią pracę zespołową w organizacjach politycznych, są zatrudniani w strukturach administracji publicznej, instytucjach zajmujących się bezpieczeństwem obywateli. Możesz pracować w instytucjach unijnych, instytucjach bezpieczeństwa narodowego, służbach specjalnych, a także w przedsiębiorstwach zajmujących się bezpieczeństwem w jego praktycznym wymiarze.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne:

 • Policja
 • Siły Zbrojne RP
 • Służba Celna
 • ABW
 • Agencja Wywiadu
 • Straż Graniczna
 • organy administracji rządowej i samorządowej
 • firmy i instytucje z sektora ochrony osób i mienia
 • wewnętrzne służby ochrony firm i instytucji
 • agencje detektywistyczne

 

Stanowisko pracy uzależnione jest od realizowanej specjalizacji oraz zdobywanych kompetencji. Możliwości zatrudniania jest bardzo wiele.

 

Przykładowe stanowiska po studiach na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne:

 • specjalista ds. bezpieczeństwa sektorów publicznych i prywatnych
 • pracownik Narodowych Sił Rezerwowych
 • pracownik Wojska Obrony Terytorialnej
 • strażnik graniczny
 • strażnik kolei
 • policjant
 • pracownik personelu pomocniczego prokuratora
 • pracownik personelu pomocniczego kuratora sądowego

Gdzie studiować na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Rzeszowie?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne w Rzeszowie:

czytaj dalej uczelnie w Rzeszowie

CO WARTO SPRAWDZIĆ PRZED REKRUTACJĄ NA KIERUNEK BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE W RZESZOWIE?

Proces rekrutacji

Jeśli chcesz studiować kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, musisz najpierw spełnić określone wymagania kwalifikacyjne. Ponieważ konkurencja jest wysoka, warto już wcześniej zapoznać się z wymaganiami rekrutacyjnymi, które uczelnie ustalają indywidualnie. Pamiętaj, że w zależności od etapu i trybu kształcenia przebieg procesu kwalifikacyjnego będzie wyglądał inaczej.

Jakie przedmioty brane są pod uwagę

Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów warto zdawać egzaminy dodatkowe na poziomie rozszerzonym. Z pewnością wysoko punktowane będą przedmioty humanistyczne, ale i ścisłe oraz językowe.

Wymagane dokumenty

Sprawdź, czy kandydaci powinni przechodzić badania lekarskie lub innego rodzaju testy. Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu wymaganych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Szczegóły znajdziesz na stronie internetowej wybranej uczelni.

 

STUDIA W RZESZOWIE - ważne informacje

kierunki studiów w Rzeszowie

studia w Rzeszowie

 

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - ważne informacje

bezpieczeństwo wewnętrzne studia

bezpieczeństwo wewnętrzne studia online

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Rzeszowie

Świadome podjęcie wybranego kierunku studiów wiąże się z wnikliwym poznaniem siatki programowej, wymagań rekrutacyjnych, a także opinii absolwentów i aktualnych studentów. Dlatego jeśli jesteś zainteresowany podjęciem Bezpieczeństwa wewnętrznego, poniższy akapit z pewnością okaże się dla ciebie wartościowy.

Wojciech, student drugiego roku Bezpieczeństwa wewnętrznego w Rzeszowie, mówi:

„Ważne jest, aby studiować taki kierunek, dzięki któremu czujesz, że nie marnujesz swojego cennego czasu na uczelni. Ja tak mam z Bezpieczeństwem wewnętrznym. Lubię politykę, jestem patriotą, zależy mi na zapewnianiu swojemu państwu ochrony. A dlaczego Rzeszów? Bo to moje miast rodzinne, lubię towarzystwo moich bliskich.”

Kierunki ochrona i bezpieczeństwo w Rzeszowie

5 uczelni w Rzeszowie

Według danych statystyczny co piąty mieszkaniec Rzeszowa jest studentem! To znaczy, że uczelnie w Rzeszowie wybiera wielu młodych ludzi — to zdecydowanie świadczy o ich poziomie. W mieście funkcjonuje 5 szkół wyższych, w tym 2. publiczne: Uniwersytet Rzeszowski oraz Politechnika Rzeszowska. 
Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują rzeszowskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Rzeszowie

 #MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia wojskowe wybrać

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)