Bezpieczeństwo wewnętrzne studia prywatne w Poznaniu - uczelnie niepubliczne

Komentarze (0)

Bezpieczeństwo wewnętrzne studia prywatne w Poznaniu - uczelnie niepubliczne

Komentarze (0)
Bezpieczeństwo wewnętrzne studia prywatne w Poznaniu - uczelnie niepubliczne

Bezpieczeństwo wewnętrzne studia prywatne w Poznaniu - uczelnie niepubliczne

Studia w Poznaniu na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne można podjąć na 1 uczelni prywatnej - niepublicznej:

  • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Studia stacjonarne i niestacjonarne w uczelniach prywatnych są płatne.

 

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, realizowane są w systemie jednostopniowym – są to trzyletnie studia I stopnia, które kończą się uzyskaniem tytułu licencjata.

W rekrutacji 2022/2023 studia możesz podjąć w trybach:

  • stacjonarne (cena za pierwszy rok studiów wynosi 4350 zł).
  • niestacjonarne (cena za pierwszy rok studiów wynosi 4350 zł).

 

Studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oferują specjalności w zależności od wybranego trybu nauczania. Na studiach stacjonarnych można wybrać pomiędzy: kryminalistyką, służbami mundurowymi i porządkiem publicznym, a zarządzaniem kryzysowym. Na studiach niestacjonarnych do wyboru są: kryminalistyka, ochrona danych osobowych i informacji niejawnych, służby mundurowe i porządek publiczny i zarządzanie kryzysowe.

Bezpieczeństwo wewnętrzne w Poznaniu jest przeznaczone dla osób, które chcą zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. Jest to idealny kierunek dla osób, które w przyszłości chciałyby pracować w strukturach i instytucjach mających wpływ na bezpieczeństwo. Studiując ten kierunek, nabędziesz zdolności negocjacyjne i mediacyjne, które są istotne w sytuacjach zagrożeń bezpieczeństwa wewnętrznego. Nabędziesz także potrzebne umiejętności, by móc pracować w policji. Poznasz również elementy kultury języka, zasady retoryki, terminologię wykorzystywaną w badaniach z zakresu nauk społecznych i humanistycznych. Zdobędziesz kompetencje językowe z zakresu języków obcych dla poziomu B2, Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Przedmioty czekające na studentów kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne to m.in. historia doktryn politycznych i prawnych, prawne podstawy bezpieczeństwa, zarządzanie kryzysowe, prawo karne, podstawy kryminologii, międzynarodowe stosunki polityczne, międzynarodowe stosunki wojskowe oraz negocjacje i mediacje w sytuacjach kryzysowych.

Absolwenci kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne mogą znaleźć zatrudnienie m.in. w Policji, Siłach Zbrojnych RP, Służbie Celnej, ABW, Straży Granicznej, agencjach detektywistycznych, w organach administracji rządowej i samorządowej oraz firmach z sektora ochrony osób i mienia.

Dowiedz się więcej

Sprawdź

Kierunki studiów w Poznaniu

 

WSZYSTKO O KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - POZNAŃ

Komentarze (0)