Bezpieczeństwo wewnętrzne - Poznań

Bezpieczeństwo wewnętrzne - Poznań

Bezpieczeństwo wewnętrzne - Poznań

Studia w Poznaniu na kierunku

bezpieczeństwo wewnętrzne

Odkryj kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne w Poznaniu i sprawdź gdzie możesz studiować

Bezpieczeństwo wewnętrzne studia Poznań | woj. wielkopolskie

Żadna zbiorowość ludzka nie mogłaby tworzyć dobrze funkcjonującego społeczeństwa bez poczucia bezpieczeństwa – jest to bowiem według Maslova jedna z kluczowych do zaspokojenia potrzeb, aby jednostka mogła dążyć do kolejnych szczebli swojego osobistego rozwoju.

W czasach masowych ataków terrorystycznych i wszechobecnych zagrożeń nikogo już chyba nie dziwi rosnące zapotrzebowanie na dobrze wykwalifikowanych absolwentów studiów wojskowych. W odpowiedzi na nie wiele polskich uczelni postanowiło wzbogacić oferowany repertuar studiów o kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne.

 

Czego się nauczysz na studiach

Bezpieczeństwo wewnętrzne w Poznaniu to interdyscyplinarny kierunek, wymagający od studentów przyswojenia wiedzy historycznej, politycznej, prawnej, gospodarczej, ekonomicznej, a ponadto stawiają na wykształcenie w przyszłych absolwentach dużej wytrzymałości psychicznej i kondycji fizycznej.

 

Dla kogo te studia

Zanim ostatecznie zdecydujesz się na podjęcie studiów na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Poznaniu, spróbuj odpowiedzieć sobie na kilka poniższych pytań. Nie każdy z kandydatów nada się do kroczenia tą ścieżką edukacji. Czas zweryfikuje wszelkie błędy i brak osobistych predyspozycji do pełnienia pracy w zawodzie.

Jesteś sprawny fizycznie i wytrzymały na różnorakie niedogodności ze strony otoczenia? Nauka sztuk walki i obezwładniania napastników nie jest ci straszna? Interesujesz się losami mieszkańców swojego kraju? Chciałbyś w swoim przyszłym życiu zawodowym zadbać o dobro ukochanej ojczyzny?

Jeśli „tak” to twoja odpowiedź na te pytania, to nie wahaj się dłużej i aplikuj na studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Poznaniu, gdyż prawdopodobnie jest to idealny kierunek dla ciebie!

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W POZNANIU JEST KIERUNEK BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne w Poznaniu?

Żeby dostać się na studia pierwszego stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Poznaniu należy nie tylko wykazać się dobrą znajomością zagadnień z dziedziny wiedzy o społeczeństwie, historii, geografii oraz języka obcego nowożytnego, ale również przejść pomyślnie dosyć trudne testy sprawnościowe, mające wyłonić kandydatów o najlepszych predyspozycjach do pełnienia bardzo odpowiedzialnych ról społecznych.

Kandydaci na studia drugiego stopnia wezmą udział w konkursie dyplomów ukończenia poprzedniego etapu edukacji, a dokładniej rzecz ujmując – ocen uzyskanych z końcowych egzaminów. Ze względu na sporą konkurencję, warto do rekrutacji podejść na poważnie.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Harmonogram rekrutacji +

Swoją przygodę z rekrutacją na studia na kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne warto zacząć od dokładnego prześledzenia harmonogramu rekrutacji. Obowiązuje on na każdej uczelni, może różnić się jednak szczegółowymi terminami. Trzon takiej rekrutacji pozostaje jednak bardzo zbliżony. Przyszli studenci mogą rejestrować się na wybrane przez siebie kierunki już na przełomie maja i kwietnia.

Trzeba jedynie pamiętać, że w przypadku rekrutacji na wszystkie kierunków studiów w Polsce nie obowiązuje kolejność zgłoszeń, lecz liczba punktów, jakie zostały uzyskane w procesie kwalifikacji. Studia w Poznaniu na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne są coraz częściej wybierane przez absolwentów szkół średnich. Wyniki, kto znalazł się na listach osób przyjętych, ogłaszane są na ogół w połowie lipca, czyli niedługo po ogłoszeniu wyników maturalnych.

Uczelnie w Poznaniu otwierają dodatkowe etapy rekrutacji na te kierunki studiów, na które nie zostały wypełnione limity miejsc. Kandydaci na studia mają zatem szansę dostać się na wybrane przez siebie kierunki nie tylko w sierpniu, lecz także we wrześniu. Pamiętaj jedynie o tym, by harmonogram rekrutacji śledzić szczegółowo na stronach internetowych uczelni.

Dokumenty rekrutacyjne +

Jeżeli dostałeś się na studia w Poznaniu na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, pamiętaj że do dziekanatu musisz dostarczyć zestaw niezbędnych dokumentów. Każda uczelnia indywidualnie ustala, jakie dokumenty przyszli studenci powinni dostarczyć w pierwszej kolejności. Można wyróżnić jedynie wspólny mianownik dokumentów, wśród których obligatoryjnie powinny się znaleźć:

  • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty;
  • świadectwo lub inny dokument, które zostały wydane poza polskim systemem oświaty (jeśli takie posiadasz);
  • aktualna fotografia;
  • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej;
  • różnego rodzaju podpisane umowy.

Pamiętaj, żeby szczegółowych informacji szukać na stronach internetowych konkretnych ośrodków akademickich. Jeżeli dokumenty nie zostaną dostarczone przez ciebie terminowo, zostaniesz skreślony z list osób przyjętych na studia.

Opłaty rekrutacyjne +

Każda osoba, która rozpoczyna studia, musi liczyć się z tym, że będzie uiszczać opłatę rekrutacyjną. To jeden z wymogów, który obowiązuje na większości uczelni w Polsce. Opłaty rekrutacyjne wahają się od 85 do nawet 150 zł. Obejmują jeden lub pulę kierunków. Uczelnie w Poznaniu określają swój indywidualny system, więc szczegóły śledź na stronach internetowych ośrodków akademickich. Pamiętaj jedynie, że opłaty rekrutacyjne wykonasz za pośrednictwem poczty, przy pomocy przelewu lub płatności elektronicznych. Potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej będziesz musiał dostarczyć także do dziekanatu wybranej przez siebie uczelni.

Przedmioty kwalifikacyjne +

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne są dość interdyscyplinarne i w siatce kształcenia znajduje się wiele zróżnicowanych zagadnień z wielu, często odmiennych, dyscyplin. Wśród przedmiotów, które zdawać będziesz podczas egzaminów maturalnych, mogą się zatem znaleźć przykładowo: historia, WOS, język polski, geografia, matematyka, wybrany język obcy nowożytni, czy nawet filozofia. Pamiętaj, by część wybranych przez siebie przedmiotów zdawać na poziomie rozszerzonym. To uatrakcyjni Twoją kandydaturę.

Przelicznik punktów kwalifikacyjnych +

Wewnętrzne przeliczniki punktów kwalifikacyjnych zostają indywidualnie przygotowane przez każdą uczelnię w Polsce. To, jak wyglądać będzie ostateczna liczba punktów uzyskana przez kandydata, zależy od tego, jakie przedmioty zdawał podczas egzaminów maturalnych. Liczy się przede wszystkim to, czy znajdowały się one pośród wymogów rekrutacyjnych. W przeliczniku punktów uwzględniany jest jeszcze poziom zdawanego przedmiotu – podstawowy lub rozszerzony. Warto, abyś z przelicznikiem punktów kwalifikacyjnych zapoznał się odpowiednio wcześnie, dzięki temu odpowiednio wcześnie będziesz mógł się dobrze przygotować do egzaminów.

Olimpiady oraz konkursy +

Jeżeli zaliczysz się do grona ambitnych uczniów, którzy nie boją się poszerzania swojej wiedza, a w kręgu twoich zainteresowań znajdują się zagadnienia społeczno-prawne, możesz śmiało pomyśleć o wzięciu udziału w olimpiadzie przedmiotowej. To propozycja jedynie dla najzdolniejszych, jest jednak o co walczyć. Laureaci oraz finaliści olimpiad znajdują się na listach osób przyjętych poza kolejnością. Także jeżeli rozważasz studia w Poznaniu na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, to pomyśl także o wzięciu udziału w olimpiadach takich jak:

  • Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie;
  • Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym;
  • Olimpiada Policyjna;
  • Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności.

Jak wyglądają studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Poznaniu

Uczenie w Poznaniu, na których można podjąć studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne, mają własne rozporządzenia odnośnie programu edukacji. Oczywiście ostatecznie każdy z absolwentów będzie posiadał identyczną wiedzę, uprawniającą do podjęcia tego samego zawodu, jednak pewne niuanse mogą być różne.
Zatem warto zdać sobie sprawę, że bardzo wiele będzie zależało od miejsca, któremu powierzysz swoją edukację. Każdy z absolwentów Bezpieczeństwa wewnętrznego w Poznaniu z pewnością udoskonali swoją kondycję podczas licznych zajęć z wychowania fizycznego.

Ponadto nie obce im będą podstawowe techniki samoobrony, bez których praca ze znacznie silniejszymi i niejednokrotnie doświadczonymi we wszelkiego rodzaju walkach napastnikami nie byłaby możliwa.

 

Program studiów i przedmioty

W trakcie teoretycznych zajęć wykładowych zgłębisz historię Polski, co pozwoli ci zrozumieć istotność sił zbrojnych w perspektywie ewentualnych zagrożeń terrorystycznych. Nauczysz się również rozróżniania poszczególnych rodzajów ataków wraz z uwzględnieniem profilów psychologicznych zamachowców.

A jeśli o psychologii mowa – bez jej podstawowego zgłębienia nie byłbyś w stanie zrozumieć motywów, jakimi kierowani są przestępcy działający na skalę masową. Wniknięcie w psychikę terrorystów i zamachowców pozwoli ci działać z większą skutecznością na korzyść państwa.

Każdy z przyszłych absolwentów pozna szereg zapisków prawnych, bez których nie mógłby funkcjonować żaden odłam wykonywanej przez nich pracy zgodnej z kierunkiem kształcenia. Wielu studentów naukę kodeksów traktuje jako jedną z najmniej przyjemnych części edukacji, jednak sam przyznasz, że bez tego żaden pracownik działający w służbie sprawiedliwości nie odniósłby sukcesu.

Jako absolwent Bezpieczeństwa wewnętrznego będziesz uposażony w szereg wiedzy i umiejętności, dzięki którym w odpowiedzialny sposób podejmiesz bardzo ważną dla społeczeństwa rolę zawodową.

 

Sprawdź na w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE POZNAŃ STUDIA STACJONARNE

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE POZNAŃ STUDIA ZAOCZNE

 

bezpieczeństwo wewnętrzne studia Poznań

 

Ile trwają studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Poznaniu

Studia w Poznaniu na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne można podzielić na dwa uzupełniające się etapy, w których ukończenie pierwszego gwarantuje uzyskanie potrzebnych do wykonywania pracy w zawodzie kompetencji oraz wyższego wykształcenia.

Studia pierwszego stopnia na Bezpieczeństwie wewnętrznym w Poznaniu będą trwały trzy i pół roku oraz zostaną zwieńczone uzyskaniem tytułu licencjata, a co za tym idzie, uprawnień do wykonywania wyuczonego zawodu.

Magisterskie studia drugiego stopnia powstały, aby poszerzyć posiadane przez absolwentów kompetencje wzbogacając o całkiem nowe zagadnienia. Na ich ukończenie będzie trzeba poświęcić półtora roku.

 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne w Poznaniu

Specyficzne kierunki studiów w Poznaniu, cechujące się nieco inną procedurą rekrutacyjną niż znaczna większość, wymagają rzetelniejszego zorientowania się w całym procesie rekrutacyjnym, aby nie był on przykrą niespodzianką. Jest tak właśnie w przypadku Bezpieczeństwa wewnętrznego.

Żeby dostać się na studia pierwszego stopnia na jednej z uczelni oferujących możliwość podjęcia Bezpieczeństwa wewnętrznego, poza dobrze zdanym egzaminem maturalnym z historii, geografii, wiedzy o społeczeństwie oraz języka obcego, należy wykazać się ponadprzeciętną sprawnością fizyczną podczas egzaminu wstępnego.

 

Proces rekrutacji i przedmioty

Należy pamiętać, że procedury rekrutacyjne są wynikiem odgórnych ustaleń Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego oraz samych władz wybranej uczelni, dlatego mogą ulegać zmianom na przestrzeni czasu. Warto wobec tego śledzić bieżące ustalenia na stronie internetowej lub zaczerpnąć informacji bezpośrednio w dziekanacie.

Warunkiem dostania się na studia drugiego stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Poznaniu będzie wzięcie udziału w konkursie dyplomów ukończenia poprzedniego etapu edukacji, co pozwoli na wyłonienie najbardziej kompetentnych przyszłych studentów.

Bezpieczeństwo wewnętrzne można podjąć w ramach studiów stacjonarnych, co pozwoli na zachowanie pewnej ciągłości zdobywanej wiedzy i nie narazi studentów na żadne opłaty, chyba, że zdecydują się oni na podjęcie edukacji na jednej z uczelni prywatnych.

Tryb niestacjonarny jest kierowany głównie do osób chcących pogodzić zobowiązania zawodowe ze zdobywaniem wykształcenia wyższego, jednak stają oni przed koniecznością uiszczania systematycznych opłat semestralnych oraz stawiania się na cotygodniowych zjazdach.

Aby nie zostać skreślonym z listy szczęśliwców, którzy rozpoczną studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Poznaniu już od października, należy skompletować plik potrzebnych dokumentów i dostarczyć je na biurko komisji rekrutacyjnej.

W tym celu przyda ci się fotografia o wymiarach 35X45mm, rzetelnie wypełniony formularz aplikacyjny oraz świadectwo maturalne lub dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia wraz z kserokopią.

zasady rekrutacji na studia

 

bezpieczeństwo wewnętrzne studia Poznań

 

Jaka praca po studiach na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Poznaniu?

Zastanawiasz się, jakie zatrudnienie gwarantuje ukończenie studiów na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Poznaniu, gdyż twoje zainteresowanie tym kierunkiem wciąż rośnie? Spieszymy z odpowiedzią na nurtujące się pytania.

Studia prawnicze w Poznaniu na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne są swoistą gwarancją zdobycia dobrze płatnej i potrzebnej, z punktu widzenia całego społeczeństwa, pracy. Dlatego żaden z absolwentów nie powinien martwić się o swoją finansową przyszłość – ich zarobki prawdopodobnie uplasują się znacznie powyżej średniej krajowej.

Każdy z absolwentów po ukończeniu studiów na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Poznaniu i przejściu koniecznych testów sprawnościowych, będzie mógł znaleźć zatrudnienie w policji, straży granicznej, czy kontroli celnej, dbając tym samym o przestrzeganie norm prawnych na przydzielonym obszarze, zapobieganiu działaniom związanym z przemytem narkotyków oraz transportem nielegalnych imigrantów.

Jeśli po ukończeniu Bezpieczeństwa wewnętrznego będziesz chciał podjąć pracę biurową, otworzy się przed tobą możliwość zatrudnienia w jednostkach szeroko pojętej administracji, gdzie zza swojego stanowiska będziesz mógł kontrolować i wdrażać normy i przepisy prawne, dotyczące jednostek o określonych cechach demograficznych.

Jednym z najbardziej ekstremalnych wariantów zawodowych, oferowanych przez ukończenie studiów na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Poznaniu, będzie praca w wojsku na stanowisku żołnierza zawodowego. Ta niezwykle ryzykowna i obciążająca psychicznie profesja wymusi na chętnych wiele poświęceń, jednak czego nie robi się dla ukochanej ojczyzny i możliwości przejścia na wcześniejszą emeryturę?

Jak doskonale pokazuje powyższa treść, spektrum możliwości zawodowych po ukończeniu studiów na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne będzie niezwykle szerokie, a nieustające zapotrzebowanie światowego rynku pracy na ludzi zdolnych do poświęcenia dla kraju sprawi, że każdy znajdzie swoje miejsce zawodowe.

 

Jakie opinie mają studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Poznaniu?

Pewnie niejeden z przyszłych maturzystów i kandydatów na studia zastanawia się nad wymarzonym dla siebie kierunkiem. Niestety, młody, nastoletni wiek nie sprzyja podejmowaniu racjonalnych decyzji, dlatego opinie starszych kolegów mogą okazać się bardzo cenne.

Aleksander, student pierwszego roku Bezpieczeństwa wewnętrznego w Poznaniu, mówi:

„Zawsze zależało mi na tym, aby moja rodzina i przyjaciele żyli w wolnym i bezpiecznym państwie. Miłość do ojczyzny skłoniła mnie do wyboru studiów na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne. Zdecydowałem się na Poznań, aby być blisko rodziny. Póki co nie żałuję żadnej decyzji.”

KIERUNKI OCHRONA I BEZPIECZEŃSTWO W POZNANIU

 

 

Komentarze (0)