Bezpieczeństwo wewnętrzne - Poznań

Bezpieczeństwo wewnętrzne - Poznań

Bezpieczeństwo wewnętrzne - Poznań
Dodaj do ulubionych

16.08.2023

Bezpieczeństwo wewnętrzne studia Poznań 2023 | woj. wielkopolskie

Bezpieczeństwo wewnętrzne w Poznaniu to 3-letnie studia I stopnia (licencjackie) oraz 2-letnie studia II stopnia (magisterskie), których program oferuje 6 różnych specjalności. Studia można podjąć na 2 uczelniach w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej (zaocznej). Ceny na bezpieczeństwie wewnętrznym w Poznaniu w 2023 r. zaczynają się od 4800 zł za pierwszy rok studiów.

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Poznaniu
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Poznaniu rozpocznie się 3 kwietnia 2023 r. i potrwa do 31 października 2023 r. | Bezpieczeństwo wewnętrzne Poznań - terminy rekrutacji >

Opis kierunku

Bezpieczeństwo wewnętrzne to kierunek studiów, który łączy w sobie zagadnienia z zakresu nauk prawnych, ekonomii i zarządzania. Studenci mają do wyboru szeroką gammę specjalności, takich jak: obronność państwa, zarządzanie kryzysowe czy cyberbezpieczeństwo. W toku studiów studenci mogą zdobyć umiejętności opracowywania dokumentów na stanowiskach przewidzianych do planowania działań na rzecz bezpieczeństwa w strukturach administracji specjalnej.

Ukończenie studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne daje możliwość zatrudnienia instytucjach bezpieczeństwa narodowego lub cywilnego. Absolwenci mogą podjąć pracę w Policji, Służbie Więziennej, Straży Pożarnej, służbach specjalnych czy centrach zarządzania kryzysowego.

 

Uczelnie

W Poznaniu bezpieczeństwo wewnętrzne możesz studiować w ramach kierunku na 2 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Akademii Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I w Poznaniu, Uniwersytecie WSB Merito w Poznaniu.
 
Specjalności
Współczesne studia z bezpieczeństwa wewnętrznego charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Poznaniu na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane jest złożenie wymaganych dokumentów. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Cena za pierwszy rok studiów wynosi około 4800 złWykaz opłat za studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Poznaniu >

czytaj dalej wszystko o Bezpieczeństwo wewnętrzne - Poznań

Zobacz, na jakich uczelniach w Poznaniu jest kierunek BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu

Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu

Bezpieczeństwo wewnętrzne stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Uczelnie, gdzie bezpieczeństwo wewnętrzne jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

WSHIU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu

WSHIU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu

Bezpieczeństwo narodowe stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo narodowe

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne w Poznaniu?

Żeby dostać się na studia pierwszego stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Poznaniu należy nie tylko zdać egzamin maturalny , ale również wykazywać zainteresowanie szeroko pojętą wojskowością, co z pewnością ułatwi rozpoczęcie przygody z tym kierunkiem.

Rekrutacja na bezpieczeństwo wewnętrzne w uczelniach niepublicznych (prywatnych)

Uczelnie niepubliczne w Poznaniu przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni. Lista przedmiotów branych pod uwagę w rekrutacji może różnić się na poszczególnych uczelniach publicznych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Bezpieczeństwo wewnętrzne w Poznaniu

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie studiować bezpieczeństwo wewnętrzne w Poznaniu

Bezpieczeństwo wewnętrzne w Poznaniu można podjąć na 2 szkołach wyższych. Są to niepubliczne (prywatne) szkoły wyższe: Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu. oraz Akademia Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I w Poznaniu.

Gdzie studiować bezpieczeństwo wewnętrzne bezpłatnie w Poznaniu

Na bezpieczeństwo wewnętrzne Poznaniu można aplikować jedynie na płatnych uczelniach niepublicznych.

Gdzie studiować bezpieczeństwo wewnętrzne niestacjonarnie w Poznaniu

Bezpieczeństwo wewnętrzne w formie niestacjonarnej w Poznaniu można podjąć na 2 szkołach wyższych. Są to niepubliczne (prywatne) szkoły wyższe: Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu. oraz Akademia Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I w Poznaniu.

Ile kosztują studia niestacjonarne na bezpieczeństwo wewnętrzne w Poznaniu

Studia niestacjonarne w Poznaniu na uczelniach prywatnych są płatne. Cena za jeden rok akademicki na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Poznaniu często różni się w zależności od szkoły, jednak średnio wynosi ona około 4800 zł za pierwszy rok studiów. 

Czy są studia niestacjonarne bezpłatne

Studia niestacjonarne są płatne i tak dzieje się również w Poznaniu, gdzie wszystkie uczelnie oferujące studia niestacjonarne pobierają za nie opłaty. Bezpłatnie można studiować tylko na kierunkach stacjonarnych na uczelniach publicznych. 

Pokaż wszystkie

Opis kierunku

W czasie studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne studenci nauczą się analizowania współczesnych zjawisk społecznych i politycznych oraz prognozowania ich skutków. Ponadto poznają zasady przeciwdziałania zagrożeniom wewnętrznym i zewnętrznym, a także dowiedzą się więcej na temat metod zarządzania kryzysowego. Co więcej dowiedzą się, w jaki sposób identyfikować zachowania przestępcze i wdrażać poszukiwania sprawców rożnego rodzaju przestępstw.
 

Praca po studiach

Absolwenci znajdą zatrudnienie w służbach mundurowych, jednostkach administracji rządowej i samorządowej, agencjach detektywistycznych, centrach zarządzania kryzysowego, czy w firmach ochroniarskich.
 

Program studiów i przedmioty

W zależności od wybranej uczelni i specjalizacji studia w Poznaniu w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego będą wyglądać inaczej. Studenci mają szansę nabyć lub poszerzyć wiedzę z zakresu militarnych i pozamilitarnych zagrożeń, które występują we współczesnym świecie. Uczą się analizować i przewidywać zagrożenia lokalne i krajowe.

Realizowane zajęcia często mają charakter praktyczny, a odbywają się również w terenie. Nauczysz się organizować akcje ratunkowe w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia ludzi. Na zajęciach z wychowania fizycznego będziesz miał/a okazję poznać taktykę i techniki interwencji. Odwiedzisz między innymi placówki Straży Granicznej, Centrum Zarządzania Kryzysowego, Centrum Powiadamiania Ratunkowego, jednostki Straży Pożarnej.

W programie studiów na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 

Ogólne cele kształcenia

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne to interdyscyplinarny kierunek skupiający się m.in. na analizie, diagnozowaniu i przeciwdziałaniu zagrożeniom wewnętrznym, takim jak terroryzm, przestępczość zorganizowana, cyberzagrożenia oraz inne formy przestępczości i zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa i jego obywateli. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu np. prawa, administracji, psychologii, socjologii, nauk politycznych, zarządzania i bezpieczeństwa narodowego.

W programie nauczania znajdują się zajęcia z zakresu m.in. teorii bezpieczeństwa, taktyki i strategii działań antyterrorystycznych, prawnych i instytucjonalnych aspektów ochrony informacji, a także innych zagadnień związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym. Podczas studiów istotną rolę odgrywa praktyka, w formie staży i ćwiczeń praktycznych, które pozwalają na poznanie realiów pracy w służbach bezpieczeństwa oraz na nabycie umiejętności praktycznych z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego.

Absolwenci kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne znajdują zatrudnienie np. w służbach specjalnych, jednostkach antyterrorystycznych, agencjach ochrony informacji, organach administracji państwowej, a także w sektorze prywatnym, w firmach zajmujących się bezpieczeństwem IT, ochroną danych osobowych czy analizą ryzyka. Ponadto osoby, które ukończyły ten kierunek studiów, mogą liczyć na podjęcie pracy m.in. w biurze detektywistycznym, laboratorium kryminalistycznym czy w firmach zajmujących się organizacją imprez o masowym charakterze.

 

Gdzie studiować na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Poznaniu?

Studia możesz podjąć na kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz Akademii Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I w Poznaniu.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, w roku akademickim 2022/2023, czekają miejsca na studiach płatnych na uczelni niepublicznej. Cena za pierwszy rok studiów wynosi około 4800 zł.

Kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne - uczelnie w Poznaniu

czytaj dalej uczelnie w Poznaniu

 

Limity miejsc

Kandydaci przyjmowani są w ramach limitu miejsc – liczba osób, które uczelnie mogą przyjąć na poszczególne kierunki studiów, jest ograniczona, dlatego kandydaci wybierani są na podstawie listy rankingowej, utworzonej w trakcie postępowania kwalifikacyjnego.

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

 

Ile kosztują studia

Studenci stacjonarni nie muszą płacić za naukę – o ile studiują na uczelni publicznej. Studia w prywatnych szkołach wyższych z reguły są płatne, podobnie do studiów niestacjonarnych w uczelniach publicznych.

  • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu: od 4800 zł
     

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2023/2024). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Wyniki rekrutacji publikowane są przez uczelnie w indywidualnie wyznaczonym przez uczelnie terminie. Informacje na temat przyjęcia lub odrzucenia kandydata na wybrane kierunki studiów udostępniane są w prywatnych profilach użytkowników systemu IRK lub ERK. Dzięki temu kandydaci mogą dowiedzieć się, ile punktów zdobyli podczas postępowania kwalifikacyjnego, a także które miejsce zajęli na liście rankingowej.

 

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Dokumenty rekrutacyjne składać można najczęściej niedługo po tym, jak opublikowane zostaną wyniki postępowania kwalifikacyjnego. Kandydaci zazwyczaj doręczają dokumenty osobiście, bezpośrednio do siedziby uczelni. Czasem jednak uczelnie dopuszczają możliwość dostarczenia kompletnych zestawów za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Zakwalifikowani kandydaci mogą składać dokumenty rekrutacyjne przez kilka dni od ogłoszenia wyników rekrutacji – pliki należy dostarczyć w wyznaczonym przez uczelnię terminie, w przeciwnym wypadku kandydat może zostać skreślony z listy osób, które dostały się na studia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

 

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Uczelnie w Poznaniu - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
WSHIU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Jakie opinie mają studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Poznaniu?

Pewnie niejeden z przyszłych maturzystów i kandydatów na studia zastanawia się nad wymarzonym dla siebie kierunkiem. Niestety, młody, nastoletni wiek nie sprzyja podejmowaniu racjonalnych decyzji, dlatego opinie starszych kolegów mogą okazać się bardzo cenne.

Aleksander, student pierwszego roku Bezpieczeństwa wewnętrznego w Poznaniu, mówi:

„Zawsze zależało mi na tym, aby moja rodzina i przyjaciele żyli w wolnym i bezpiecznym państwie. Miłość do ojczyzny skłoniła mnie do wyboru studiów na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne. Zdecydowałem się na Poznań, aby być blisko rodziny. Póki co nie żałuję żadnej decyzji.”

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Bezpieczeństwo wewnętrzne Poznań studia i stopnia

Bezpieczeństwo wewnętrzne Poznań studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Bezpieczeństwo wewnętrzne Poznań studia stacjonarne

Bezpieczeństwo wewnętrzne Poznań studia niestacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Poznaniu

Kierunki ochrona i bezpieczeństwo w Poznaniu

23 Uczelnie w Poznaniu

Poznań jest jednym z większych ośrodków akademickich w Polsce. Znajduje się tu osiem uczelni publicznych i aż piętnaście niepublicznych. Spośród nich przyszli studenci mogą wybrać m. in. słynny Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Przyrodniczy, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Politechnikę Poznańską, Uniwersytet Artystyczny, a także Akademię Muzyczną i Akademię Wychowania Fizycznego.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują poznańskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Poznaniu

 

 

POZOSTAŁE UCZELNIE W POZNANIU NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

Komentarze (1)

Kasia odpowiedz

Ja z siostrą zdecydowałyśmy się również na bezpieczeństwo wewnętrzne, ale organizowane w trybie online przez WSKZ. Na początku byłyśmy mocno zestresowane kwestią studiów, ale niepotrzebnie. Jeżeli chodzi o sam proces rekrutacji to przebiegł bardzo sprawnie. Kontakt z dziekanatem był zawsze bardzo miły, Panie udzieliły nam odpowiedzi na wszystkie pytania, a sam proces aplikacji załatwiłyśmy też przez internet. 

wsaib

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia