Pedagogika studia prywatne w Wrocławiu - uczelnie niepubliczne

Komentarze (0)

Pedagogika studia prywatne w Wrocławiu - uczelnie niepubliczne

Komentarze (0)

Pedagogika studia prywatne w Wrocławiu - uczelnie niepubliczne

Studia w Wrocławiu na kierunku pedagogika można podjąć na 2 uczelniach prywatnych - niepublicznych:

 • Dolnośląska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu

Studia stacjonarne i niestacjonarne w uczelniach prywatnych są płatne.

 

1. Dolnośląska Szkoła Wyższa

Pedagogika znajduje się w ofercie Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Są studia realizowane w systemie dwustopniowym. Jako pierwsze są trzyletnie studia I stopnia, a następnie dwuletnie studia II stopnia.

W rekrutacji 2022/2023 studia możesz podjąć w trybach:

 • stacjonarne
 • niestacjonarne

 

Dla kogo są studia na kierunku Pedagogika? Na Pedagogice z pewnością odnajdą się osoby, których pasją jest praca z dziećmi oraz ich rozwój. Dolnośląska Szkoła Wyższa w swojej ofercie zawarła takie specjalności jak:

 • pedagog szkolny i doradca zawodowy,
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i elementy socjoterapii,
 • doradca edukacji zdalnej,
 • edukacja małego dziecka,
 • sztuka w edukacji,
 • teaching english in a non-formal environment.

Dzięki takiemu wyborowi specjalności, każdy ze studentów może rozwijać się w interesującej go dziedzinie.

 

Studiując kierunek studiów Pedagogika we Wrocławiu, zdobędziesz wiedzę z psychologii, pedagogiki, historii, filozofii, a także kultury, która jest bardzo ważna i pozytywnie wpływa na rozwój dziecka. Studenci poza blokiem zajęć ogólnych i ze specjalizacji, będą brać udział w przedmiotach, które dotyczą komunikacji werbalnej, ale także i niewerbalnej. Adepci dowiedzą się również w czasie zajęć jak opracowywać scenariusze lekcji, a także jak bawić się z dziećmi, aby te poprzez zabawę rozwijały się i uczyły pracować w grupie. Program studiów przewiduje obowiązkowy język obcy na poziomie B2 oraz praktyki, które mogą się odbywać w przedszkolach publicznych i niepublicznych, a także w żłobkach.

Absolwenci są przygotowani do pracy pedagoga i mogą podjąć pracę w specjalnych ośrodkach, domach kultury, przedszkolach, żłobkach, a także w poradniach.

Dowiedz się więcej

 

2. Dolnośląska Szkoła Wyższa

Pedagogika specjalna jest propozycją Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Są to jednolite studia magisterskie lub studia II stopnia, które kończą się tytułem magistra.

W rekrutacji 2022/2023 studia możesz podjąć w trybach:

 • stacjonarne
 • niestacjonarne

 

Studia na kierunku Pedagogika specjalna przeznaczone są dla osób, które chcą poświęcić się pracy pedagoga i chciałyby zdobyć wiedzę i doświadczenie w pracy z dziećmi chorymi lub z dysfunkcjami. W ofercie studiów znajdują się również specjalności, które są dostosowane do specyfiki pracy i zainteresowań studentów, dla studiów II stopnia, są to:

 • edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną z terapią autyzmu,
 • pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową,
 • terapia zajęciowa z psychomotoryką,
 • wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka z psychomotoryką.

 

A dla studentów jednolitych studiów magisterskich zaoferowano takie specjalności jak:

 • edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną,
 • logopedia,
 • pedagogika lecznicza,
 • pedagogika resocjalizacyjna,
 • surdopedagogika.

 

Studiując Pedagogikę specjalną, zdobędziesz szeroką wiedzę nie tylko z zakresu pedagogiki, psychologii czy innych nauk społecznych, ale także z prawa, które dotyczy również przyszłych pedagogów, którzy chcieliby w przyszłości zajmować się resocjalizacją młodzieży. Poznasz również zasady rehabilitacji, aby móc jak najlepiej pomóc swoim podopiecznym. Studenci są zobowiązani do odbycia praktyk w placówkach zajmujących się dziećmi oraz młodzieżą z niepełnosprawnościami.

Studenci w czasie zajęć będą musieli zmierzyć się z zagadnieniami dotyczącymi m.in. prawa, rehabilitacji, edukacji wczesnoszkolnej, psychologii oraz resocjalizacji. W czasie studiów odbywają się również zajęcia z języka obcego, które mają przygotować studentów do posługiwania się językiem specjalistycznym na poziomie B2.

Po uzyskaniu dyplomu absolwenci mogą podjąć pracę np. w państwowych oraz prywatnych ośrodkach, szkołach, przedszkolach oraz żłobkach. Możliwe jest również otworzenie własnej działalności gospodarczej.

Dowiedz się więcej

 

3. Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu

Studia na kierunku Pedagogika oferowane przez Wyższą Szkołę Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu realizowane są w systemie dwustopniowym. Są to trzyletnie studia licencjackie oraz dwuletnie studia magisterskie.

W rekrutacji 2022/2023 studia możesz podjąć w trybach:

 • stacjonarne
 • niestacjonarne

Pedagogika będzie świetnym wyborem kierunku studiów dla osób, które lubią pracę z dziećmi i młodzieżą, a także chcą zdobyć wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki oraz edukacji. Wybierając Wyższą Szkołę Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu, możesz wybrać jedną ze specjalności, są to:

 • resocjalizacja z profilaktyką uzależnień,
 • edukacja dorosłych i marketing społeczny,
 • pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z elementami terapii pedagogicznej,
 • socjoterapia z elementami pedagogiki resocjalizacyjnej,
 • psychobiologia i psychosomatyka w edukacji.

Oferowane specjalności umożliwiają studentom zdobycie wiedzy z interesujących ich dziedzin.

Studiując Pedagogikę, zdobędziesz szeroką wiedzę, która umożliwi ci pracę nie tylko w szkołach, przedszkolach czy żłobkach, ale także w firmach szkoleniowych, domach kultury oraz w świetlicach. W czasie studiów będziesz brać udział w zajęciach z różnych dziedzin psychologii, historii, pedagogiki, a także z negocjacji i mediacji co jest niezwykle przydatną umiejętnością nie tylko w pracy, ale także w życiu prywatnym. Program studiów obejmuje również naukę języka angielskiego na poziomie B2, co pozwoli adeptom poznać słownictwo specjalistyczne. Studenci są również zobowiązani do odbycia praktyk, gdzie będą mieli okazje do wykorzystania wiedzy z metodologii i edukacji w praktyce.

Absolwenci po odebraniu dyplomu mogą szukać pracy w organizacjach pozarządowych, placówkach oświatowych, domach kultury, firmach szkoleniowych i wielu innych. Mogą również otworzyć własną działalność gospodarczą jak np. prywatne przedszkole.

Dowiedz się więcej

 

WSZYSTKO O KIERUNKU PEDAGOGIKA - WROCŁAW

Komentarze (0)