Pedagogika studia prywatne w Wrocławiu - uczelnie niepubliczne

Komentarze (0)

Pedagogika studia prywatne w Wrocławiu - uczelnie niepubliczne

Komentarze (0)

Pedagogika studia prywatne w Wrocławiu - uczelnie niepubliczne

Studia w Wrocławiu na kierunku pedagogika można podjąć na 3 uczelniach prywatnych - niepublicznych: Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia we Wrocławiu), Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu, Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja" we WrocławiuStudia stacjonarne i niestacjonarne w uczelniach prywatnych są płatne.

 

Pedagogika studia - uczelnie niepubliczne (prywatne) we Wrocławiu 

 

1. Uniwersytet Dolnośląski DSW

Pedagogika znajduje się w ofercie Uniwersytet Dolnośląski DSW. Są studia realizowane w systemie dwustopniowym. Jako pierwsze są trzyletnie studia I stopnia, a następnie dwuletnie studia II stopnia.

W rekrutacji 2023/2024 studia możesz podjąć w trybach:

 • stacjonarne (cena za pierwszy rok studiów wynosi 5560 zł)
 • niestacjonarne (cena za pierwszy rok studiów wynosi 5560 zł)

 

Dla kogo są studia na kierunku Pedagogika? Na Pedagogice z pewnością odnajdą się osoby, których pasją jest praca z dziećmi oraz ich rozwój. Dolnośląska Szkoła Wyższa w swojej ofercie zawarła takie specjalności jak:

 • pedagog szkolny i doradca zawodowy,
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i elementy socjoterapii,
 • doradca edukacji zdalnej,
 • edukacja małego dziecka,
 • sztuka w edukacji,
 • teaching english in a non-formal environment.

Dzięki takiemu wyborowi specjalności, każdy ze studentów może rozwijać się w interesującej go dziedzinie.

 

Studiując kierunek studiów Pedagogika we Wrocławiu, zdobędziesz wiedzę z psychologii, pedagogiki, historii, filozofii, a także kultury, która jest bardzo ważna i pozytywnie wpływa na rozwój dziecka. Studenci poza blokiem zajęć ogólnych i ze specjalizacji, będą brać udział w przedmiotach, które dotyczą komunikacji werbalnej, ale także i niewerbalnej. Adepci dowiedzą się również w czasie zajęć jak opracowywać scenariusze lekcji, a także jak bawić się z dziećmi, aby te poprzez zabawę rozwijały się i uczyły pracować w grupie. Program studiów przewiduje obowiązkowy język obcy na poziomie B2 oraz praktyki, które mogą się odbywać w przedszkolach publicznych i niepublicznych, a także w żłobkach.

Absolwenci są przygotowani do pracy pedagoga i mogą podjąć pracę w specjalnych ośrodkach, domach kultury, przedszkolach, żłobkach, a także w poradniach.

Dowiedz się więcej

 

2. Uniwersytet Dolnośląski DSW

Pedagogika specjalna jest propozycją Uniwersytet Dolnośląski DSW. Są to jednolite studia magisterskie lub studia II stopnia, które kończą się tytułem magistra.

W rekrutacji 2023/2024 studia możesz podjąć w trybach:

 • stacjonarne
 • niestacjonarne

 

Studia na kierunku Pedagogika specjalna przeznaczone są dla osób, które chcą poświęcić się pracy pedagoga i chciałyby zdobyć wiedzę i doświadczenie w pracy z dziećmi chorymi lub z dysfunkcjami. W ofercie studiów znajdują się również specjalności, które są dostosowane do specyfiki pracy i zainteresowań studentów, dla studiów II stopnia, są to:

 • edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną z terapią autyzmu,
 • pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową,
 • terapia zajęciowa z psychomotoryką,
 • wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka z psychomotoryką.

 

A dla studentów jednolitych studiów magisterskich zaoferowano takie specjalności jak:

 • edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną,
 • logopedia,
 • pedagogika lecznicza,
 • pedagogika resocjalizacyjna,
 • surdopedagogika.

 

Studiując Pedagogikę specjalną, zdobędziesz szeroką wiedzę nie tylko z zakresu pedagogiki, psychologii czy innych nauk społecznych, ale także z prawa, które dotyczy również przyszłych pedagogów, którzy chcieliby w przyszłości zajmować się resocjalizacją młodzieży. Poznasz również zasady rehabilitacji, aby móc jak najlepiej pomóc swoim podopiecznym. Studenci są zobowiązani do odbycia praktyk w placówkach zajmujących się dziećmi oraz młodzieżą z niepełnosprawnościami.

Studenci w czasie zajęć będą musieli zmierzyć się z zagadnieniami dotyczącymi m.in. prawa, rehabilitacji, edukacji wczesnoszkolnej, psychologii oraz resocjalizacji. W czasie studiów odbywają się również zajęcia z języka obcego, które mają przygotować studentów do posługiwania się językiem specjalistycznym na poziomie B2.

Po uzyskaniu dyplomu absolwenci mogą podjąć pracę np. w państwowych oraz prywatnych ośrodkach, szkołach, przedszkolach oraz żłobkach. Możliwe jest również otworzenie własnej działalności gospodarczej.

Dowiedz się więcej

 

WSZYSTKO O KIERUNKU PEDAGOGIKA - WROCŁAW

Komentarze (0)