Pedagogika - Wrocław

Pedagogika - Wrocław

Studia na kierunku pedagogika w mieście Wrocławiu możesz podjąć na 1 uczelni publicznej oraz 3 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia we Wrocławiu)

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia we Wrocławiu)

Pedagogika stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku pedagogika

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Uczelnie, gdzie pedagogika jako specjalność / ścieżka kształcenia

Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu

Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu

Pedagogika specjalna stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku pedagogika specjalna

08.01.2024

Pedagogika studia Wrocław 2024 | woj. dolnośląskie

Pedagogika we Wrocławiu to 3-letnie studia I stopnia (licencjackie) lub 2-letnie studia II stopnia (magisterskie), których program oferuje 35 różnych specjalności. Studia można podjąć na 3 uczelniach w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej (zaocznej). Ceny na pedagogice we Wrocławiu w 2024 r. zaczynają się od 5560 zł za pierwszy rok studiów.

Pedagogika - Wrocław
Studia na kierunku pedagogika w mieście Wrocławiu
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Opis kierunku

Pedagogika to interdyscyplinarny kierunek studiów, który zawiera elementy nauk społecznych, socjologicznych a nawet biologicznych. Studenci tego kierunku uczą się rozwiązywania problemów społecznych i wychowawczych czy prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych. Studia mają charakter teoretyczny, ale zawierają liczne warsztaty, które pozwolą na rozwinięcie m.in. zdolności prowadzenia negocjacji.

Studia przygotowują do podjęcia pracy w zawodach takich jak pedagog szkolny, trener personalny, czy opiekun. Absolwenci pedagogiki mają szerokie możliwości rozwoju zawodowego i umiejętność pracy z ludźmi w różnym wieku. Specjaliści nauk pedagogicznych poszukiwani są w szkołach, więzieniach i zakładach poprawczych, firmach szkoleniowych oraz w działach ds. rozwoju kadr.
 

Uczelnie

We Wrocławiu pedagogikę możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Wrocławskim oraz niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego, Uniwersytecie Dolnośląskim DSW oraz Wyższej Szkole Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu.

 

Specjalności

Współczesne studia z pedagogiki charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

Popularne specjalności na kierunku pedagogika we Wrocławiu: doradztwo zawodowe i hrkryminologia i resocjalizacjaopieka i wsparcie osób niepełnosprawnychpedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami socjoterapiipedagogika szkolna z profilaktyką uzależnieńprofilaktyka i interwencja kryzysowazarządzanie w usługach społecznych i edukacyjnych.

 

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia we Wrocławiu na kierunku pedagogika w roku akademickim 2024/2025 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, historia, język polski, język obcy, wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

 

Ceny

Studia stacjonarne na kierunku pedagogika w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacićCeny wahają się od 5560 zł do 5900 zł za pierwszy rok studiów. (Wykaz opłat za studia znajdziesz w dziale poniżej)

 

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Pedagogika we Wrocławiu?

Rekrutacja na uczelnie publiczne w Polsce odbywa się na podstawie konkursu świadectw. Uczelnie niepubliczne we Wrocławiu przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

Pedagog musi znać zarówno psychologiczne, jak i społeczne czy biologiczne aspekty rozwoju człowieka. Dlatego kandydaci na ten kierunek przy wyborze dodatkowych przedmiotów maturalnych powinni zastanowić się nad wiedzą o społeczeństwie, historią czy biologią. Ponadto przyszli studenci powinni podszkolić swoje zdolności językowe.

W procesie rekrutacji na studia na kierunku pedagogika najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: biologia, historia, język polski, język obcy, wiedza o społeczeństwie.

 

Pedagogika Uniwersytet Wrocławski - przedmioty maturalne

Kandydaci na studia na kierunku pedagogika na Uniwersytecie Wrocławskim w roku 2024/2025 muszą wykazać się wynikami egzaminów maturalnych z dwóch przedmiotów obowiązkowych: języka obcego nowożytnego oraz języka polskiego. Ponadto kandydaci mogą wybrać jeden przedmiot do wyboru spośród: wiedza o społeczeństwie, historia lub biologia. dowiedz się więcej

 

Rekrutacja na pedagogika w uczelniach niepublicznych (prywatnych)

Uczelnie niepubliczne we Wrocławiu przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni. Lista przedmiotów branych pod uwagę w rekrutacji może różnić się na poszczególnych uczelniach publicznych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Uczelnie w mieście Wrocławiu - kierunek pedagogika:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia we Wrocławiu) stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Uniwersytet Wrocławski (Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr) stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu online I stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Opis kierunku

Pedagogika szkoli studentów w zakresie niesienia pomocy dzieciom, młodzieży dorosłym i osobom starszym w osiągnięciu ich optymalnego poziomu rozwoju. W trakcie studiów uczestnicy zajęć zdobywają wiedzę humanistyczną z dziedzin takich jak m.in.: socjologia, psychologia, historia czy filozofia. Studenci poznają najskuteczniejsze współczesne narzędzia stosowane w praktykach pedagogicznych i prowadzą badania związane z obserwacją i wspomaganiem rozwoju człowieka (w różnych jego aspektach).

 

Praca po studiach

Absolwenci pedagogiki efektywnie rozwiązują problemy wychowawcze podopiecznych, a także umiejętnie organizują i realizują terapie zajęciowe skierowane zarówno do grup, jak i indywidualnych klientów. Pedagodzy mogą szukać zatrudnienia w takich miejscach jak m.in.: przedszkola i szkoły; placówki socjalizacyjne, interwencyjne, edukacyjno-terapeutyczne czy adopcyjne lub ośrodki kultury. Kompetencje absolwentów tego kierunku cenione są na stanowisku np. trenera personalnego, opiekuna, wychowawcy czy animatora kultury.

 

Ogólne cele kształcenia

Pedagogika to kierunek czerpiący z dziedzin takich jak m.in.: socjologia, psychologia, prawo, zarządzanie czy dydaktyka. Studenci rozwijają się zarówno w przestrzeni wychowawczo-opiekuńczej, jak i dydaktycznej czy kulturalnej. Uczestnicy zajęć wykorzystują wiedzę teoretyczną w celu m.in. analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych, resocjalizacyjnych, opiekuńczych, kulturalnych czy pomocowych, a także projektowania działań pedagogicznych z wykorzystaniem profesjonalnych narzędzi dydaktycznych. Absolwenci tego kierunku poprawnie diagnozują i prognozują motywy oraz wzory ludzkich zachowań.

Uczestnicy zajęć dokonują pogłębionej analizy otaczającej ich rzeczywistości społecznej i kulturowej – absolwenci potrafią refleksyjnie zinterpretować współczesne role społeczne i są wrażliwi na różnorodne problemy m.in.: socjalne, kulturowe czy edukacyjne jednostek i grup. Przyszli specjaliści pedagogiki szkolą się w zakresie np. prowadzenia badań naukowych – uczestnicy zajęć formułują i rozwiązują określone problemy natury pedagogicznej, a także dokonują analizy i samodzielnie organizują działania edukacyjno-dydaktyczne. Studenci przygotowani są także do prowadzenia działań doradczych i animacji kultury.

Specjaliści tej dziedziny mogą podjąć pracę w zawodach wymagających wykształcenia wyższego pedagogicznego oraz przygotowania pedagogicznego. Dzięki temu pedagodzy z łatwością odnajdą się na takich stanowiskach jak m.in.: nauczyciel, wychowawca czy opiekun. Uniwersalne zdolności pedagogów cenione są także np. w szpitalach, sanatoriach, ośrodkach pomocy społecznej czy instytucjach wspierających dzieci i rodzinę. Absolwenci pedagogiki mogą również rozpocząć karierę związaną z animacją kultury lub resocjalizacją.

 

Program studiów i przedmioty

Pedagogika to kierunek interdyscyplinarny. W trakcie studiów przyszli specjaliści zdobywają podstawową wiedzę z zakresu różnorodnych nauk humanistycznych czy społecznych oraz biologii. Tego typu wiedza umożliwia studentom zrozumienie różnorodnych czynników wpływających na rozwój człowieka.

Obszary wiedzy insterdyscyplinarnej na pedagogice:

 • filozofia;
 • socjologia;
 • historia.

W programie tego kierunku przewidywane są przedmioty poświęcone specjalistycznym zagadnieniom pedagogicznym. Studenci pedagogiki poznają najważniejsze metody oraz narzędzia stosowane w profesjonalnym środowisku. Uczestnicy zajęć uczą się m.in. kształtowania odpowiednich postaw wśród dzieci i młodzieży, a także prowadzenia działań resocjalizacyjnych, opiekuńczych czy poradniczych.

Studenci pedagogiki we Wrocławiu mogą wybierać spośród specjalizacji takich jak:

 • resocjalizacja;
 • poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna;
 • pedagogika opiekuńcza z terapią itd.

 

Gdzie studiować na kierunku pedagogika we Wrocławiu?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie Wrocławskim oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Wyższej Szkole Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu oraz Dolnośląskiej Szkole Wyższej.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku pedagogika, w roku akademickim 2023/2024, Uniwersytet Wrocławski oferuje 150 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UWr oraz uczelniach niepublicznychCeny wahają się od 5560 zł do 5900 zł za pierwszy rok studiów.

Kierunek pedagogika - uczelnie we Wrocławiu:

czytaj dalej uczelnie we Wrocławiu

 

Limity miejsc

Kandydaci przyjmowani są na studia w oparciu o limit miejsc na poszczególnych kierunkach studiów. Oznacza to, że przyszli studenci obejmowani są postępowaniem kwalifikacyjnym, na podstawie którego uczelnie wybierają najlepszych kandydatów.

Limity miejsc na kierunku pedagogika we Wrocławiu:

 • Uniwersytet Wrocławski: 150

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

 

Ile kosztują studia

Osoby, którym zależy na podjęciu bezpłatnej nauki, mogą zdecydować się na studia stacjonarne w dowolnej uczelni publicznej. Płatne studia dotyczą studiów prowadzonych w trybie niestacjonarnym w uczelniach publicznych oraz studiów oferowanych przez prywatne szkoły wyższe.

Pedagogika studia we Wrocławiu - ceny 2023

 • Uniwersytet Dolnośląski DSW – od 5560 zł
 • Uniwersytet Wrocławski – 5900 zł

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2023/2024). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Wyniki rekrutacji publikowane są przez uczelnie w terminie wybranym przez daną szkołę wyższą. Kandydaci zostają poinformowaniu o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu się na studia za pomocą systemów IRK lub ERK. Informacje na temat liczby zdobytych przez kandydata punktów oraz zajętego miejsca na liście rankingowej umieszczane są w prywatnych profilach użytkowników.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2024 w uczelniach publicznych we Wrocławiu:

 • Uniwersytet Wrocławski – lipiec 2024

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Kompletne zestawy dokumentów rekrutacyjnych należy złożyć zgodnie z preferowaną formą dostarczenia plików. Zakwalifikowani kandydaci mogą doręczać dokumenty osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej czy elektronicznej.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Dokumenty rekrutacyjne można składać najczęściej tuż po ogłoszeniu wyników rekrutacji, czyli w terminie indywidualnie wyznaczonym przez daną uczelnię. Kandydaci na dopełnienie formalności mają zaledwie kilka dni, a spóźnienie może skutkować skreśleniem z listy osób, które dostały się na studia. Warto więc przygotować wcześniej wszystkie niezbędne dokumenty, by bez problemu dokończyć proces rekrutacji.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Terminy składania dokumentów na studia 2024 w uczelniach publicznych we Wrocławiu:

 • Uniwersytet Wrocławski – lipiec 2024

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

 

Ile zarabia się po Pedagogice?

Pedagogika, między innymi z racji dyscyplin, na które się dzieli, otwiera przed absolwentami wiele drzwi do kariery zawodowej. Absolwenci przygotowani są do pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, a ich obowiązki mogą polegać na przykład na diagnozowaniu potrzeb oraz opracowywaniu planu działań wspomagających ich rozwój i prawidłowe funkcjonowanie. Z posiadanym dyplomem, osoby kończące naukę pracują między innymi w: szkołach, placówkach socjalizacyjnych, ośrodkach kultury, firmach szkoleniowych, czy działach personalnych. A ile zarabiają absolwenci Pedagogiki?

Średnie zarobki absolwentów Pedagogiki w 2023 roku:

 • pedagog szkolny – 4400 złotych
 • wychowawca w placówce wychowawczej – 3900 złotych
 • wychowawca działu penitencjarnego – 4420 złotych
 • pedagog w poradni psychologiczno- pedagogicznej – 4600 złotych

 

Czy warto iść na Pedagogikę?

Pedagogika jest kierunkiem, który pozwala zdobyć wszechstronne wykształcenie i jest to jeden z tych elementów, który każdego roku przyciąga niemałą rzeszę kandydatów. Ponadto, bardzo często w ramach kształcenia oferowane są specjalności, dzięki którym studenci mogą nie tylko rozwijać zainteresowania, ale i solidnie przygotowywać się do wejścia na rynek pracy i wykonywania jasno określonych obowiązków zawodowych.

 

Gdzie warto studiować Pedagogikę?

Pedagogika jest kierunkiem popularnym, a kandydaci na studia we Wrocławiu otrzymują dwie opcje wyboru. Mogą zdobywać wykształcenie w uczelnie publicznej lub niepublicznej.

Pedagogika studia – uczelnie publiczne (państwowe) we Wrocławiu:

 • Uniwersytet Wrocławski

Czy warto podjąć naukę w uczelni niepublicznej? Wątpliwości rozwiać powinien fakt, że w przypadku takiego kierunku jak Pedagogika programy nauczania nie różnią się diametralnie między uczelniami. Różnica polega na tym, że w uczelni niepublicznej, niezależnie od formy kształcenia, pobierane są opłaty.

Pedagogika studia – uczelnie niepubliczne (prywatne) we Wrocławiu:

 • Uniwersytet Dolnośląski DSW

 

Program studiów i przedmioty

Studenci Pedagogiki rozwijają liczne umiejętności, a do najważniejszych należą między innymi: posługiwanie się warsztatem diagnostycznym oraz posługiwanie się pojęciami teoretycznymi i badawczymi. W toku kształcenia realizują między innymi takie przedmioty jak:

 • pedagogika społeczna
 • współczesne kierunki pedagogiczne
 • psychologia wychowania i kształcenia
 • prawo oświatowe
 • pedagogika porównawcza

 

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie studiować pedagogikę we Wrocławiu

Pedagogikę we Wrocławiu można studiować na jednej uczelni publicznej: Uniwersytecie Wrocławskim, a także na dwóch uczelniach niepublicznych: Collegium Humanum - Szkole Głównej Menedżerskiej (filia we Wrocławiu), Uniwersytecie Dolnośląskim DSW.

 

 

Gdzie studiować pedagogikę bezpłatnie we Wrocławiu

Kierunek studiów Pedagogika we Wrocławiu oferowany jest bezpłatnie tyko na studiach stacjonarnych na Uniwersytecie Wrocławskim. 

Gdzie studiować pedagogikę niestacjonarnie we Wrocławiu

Pedagogikę we Wrocławiu niestacjonarnie można studiować na następujących uczelniach:

 • Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia we Wrocławiu)
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW

Ile kosztują studia niestacjonarne na pedagogice we Wrocławiu

Uczelnie publiczne jak i niepubliczne oferują tylko płatne studia niestacjonarne. Jednak ceny mogą się różnić w zależności od uczelni. Ceny na kierunku Pedagogika we Wrocławiu wahają się od 5560 zł do 5900 zł za pierwszy rok studiów.

Czy są studia niestacjonarne bezpłatne

Wszystkie studia niestacjonarne są płatne niezależnie czy jest to uczelnia publiczna czy niepubliczna. Wyjątkiem są jedynie studnia stacjonarne na uczelniach publicznych. 

Pokaż wszystkie

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Pedagogika Wrocław studia i stopnia

Pedagogika Wrocław studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Pedagogika Wrocław studia stacjonarne

Pedagogika Wrocław studia niestacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku pedagogika w Mieście wrocławiu

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Pedagogika w mieście Wrocławiu

Aktualności rekrutacyjne

Popularne kierunki pedagogiczne niestacjonarne w mieście Wrocławiu

Jakie opinie mają studia na kierunku pedagogika we Wrocławiu?

Studenci pedagogiki niejednokrotnie bardzo poważnie podchodzą do swoich obowiązków, które wynikają z profilu kształcenia.

Daria, studentka pedagogiki, mówi:

Dla mnie – jako przyszłego pedagoga – postać Janusza Korczaka jest bardzo ważna. To on jako pierwszy mówił odważnie o prawach dziecka. Każde dziecko ma prawo do bycia szanowanym, tego przede wszystkim uczą mnie te studia, chcę tę wiedzę przekazywać innym, więc nie żałuję swojego wyboru.

25 Uczelni we Wrocławiu

Wrocław jest jednym z największych ośrodków akademickich. Na 10 uczelniach publicznych i kilkunastu niepublicznych studiuje blisko 100 tysięcy studentów. Według rankingów oceniających blisko 200 szkół wyższych, uczelnie we Wrocławiu są jednymi z najlepszych w kraju.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują wrocławskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów we Wrocławiu

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Pozostałe uczelnie w mieście Wrocławiu na których jest kierunek PEDAGOGIKA

komentarze (2)

Perka odpowiedz

Moja siostra skończyła pedagogikę online i bardzo polecała mi taki sposób studiowania. Ja wybrałam studia z pedagogiki na WSKZ i jestem już bardzo zadowolona: nauka odbywa się online, wszystkie materiały mam zawsze udostępnione i mogę je przerabiać w swoim tempie. To ode mnie (i internetu;) zależy kiedy, jak i skąd chcę studiować.

oedsw odpowiedz

Drodzy Państwo, zapraszam wszystkich zainteresowanych na studia I stopnia na kierunku Pedagogika do Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu. Szczegółowy opis tego kierunku oraz dostępne specjalności znaleźć można tutaj: dlakandydata.dsw.edu.pl/oferta-edukacyjna/studia-licencjackie/pedagogika Dodam, że aplikując na studia do 16 lipca można skorzystać z promocji zniżkowej i zaoszczędzić 600 zł dzięki zniżce w czesnym oraz 85 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej. Zapraszam! W razie pytań służę pomocą Pozdrawiam, Online Ekspert Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

wsaib

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia