Pedagogika - Wrocław

Pedagogika - Wrocław

Pedagogika - Wrocław

Studia we Wrocławiu na kierunku

Pedagogika

Odkryj kierunek pedagogika we Wrocławiu i sprawdź gdzie możesz studiować 

Pedagogika studia Wrocław | woj. dolnośląskie

Dla kogo ten kierunek
Nie od dziś wiadomo, że przekazywanie dobrych wzorców młodym pokoleniom pozytywnie wpłynie w przyszłości na funkcjonowanie społeczeństwa. Inwestycja we wszechstronną edukację dzieci powinna stanowić podstawowy cel funkcjonowania każdej państwowości. Przekazywanie wzorców i wartości to owocna inwestycja, ponieważ nie kształtuje wyłącznie jednostkowych postaw, lecz wpływa na jakość życia wszystkich grup społecznych. O tym wszystkim wiedzą osoby, które zdecydowały się na studia na kierunku pedagogika.
To studia, które od wielu dekad cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród abiturientów szkół średnich, ponieważ dostrzegamy potrzebę zaszczepiania odpowiednich wzorców zachowań u innych ludzi. Pedagogika w najogólniejszym rozumieniu to zespół nauk o wychowaniu, w skład których wchodzą różne formy wychowawcze. Jeżeli jesteś osobą, która dostrzega w sobie powołanie do wykonywania tego bardzo trudnego i odpowiedzialnego zawodu pedagoga, to studia na tym kierunku będą dla ciebie stworzone.
 

Program kształcenia i gdzie studiować
Uczelnie we Wrocławiu dostrzegają, jak popularne są studia na kierunku pedagogika, więc ich oferta jest niezwykle bogata. Przeanalizuj, który program kształcenia będzie najbardziej odpowiadać twoim oczekiwaniom i ambicjom. Jeżeli zdecydujesz na studia we Wrocławiu, to będziesz mógł wybierać spośród ofert: Uniwersytetu Wrocławskiego, Dolnośląskiej Szkoły Wyższej i Wyższej Szkoły Zarządzania. Każda z tych uczelni zakłada, że jej absolwenci będą pedagogami o dużej wiedzy, którą będą się mogli dzielić w swojej karierze zawodowej.
Studia pedagogiczne we Wrocławiu cechuje interdyscyplinarność, ponieważ osoby kształcące się na tym kierunku, poznają wiele zagadnień humanistyczno-społecznych. Dobry pedagog posiada rozbudowaną wiedzę filozoficzną, historyczną i socjologiczną. Wszystkie te aspekty pomogą ci w zdobyciu wiedzy pedagogicznej, dzięki której będziesz mógł uczestniczyć w rozwijaniu wychowawczym nie tylko dzieci, ale także młodzieży i dorosłych.
 

Praca po studiach
Abiturienci pedagogiki nie powinni mieć żadnych problemów ze znalezieniem stabilnego zatrudnienia, które będzie odpowiadać ich umiejętnościom. Należy jedynie pamiętać, że kształcenie na tym kierunku powinno się wiązać z pasją i zaangażowaniem, ponieważ jedynie powołanie chroni pedagogów przed wypaleniem zawodowym. Studia we Wrocławiu przygotowują do pracy w różnego rodzaju ośrodkach edukacyjnych takich jak szkoły i przedszkola.
W zależności od ukończonej specjalizacji możesz także znaleźć pracę w domach dziennego pobytu, domach poprawczych, czy nawet więzieniach, jednak to praca, która wymaga szczególnych predyspozycji i odporności psychicznej. Przyszli pedagodzy mogą podejmować współpracę z psychologami w placówkach ochrony zdrowia psychicznego, ich wykształcenie pozwala na prowadzenie różnego rodzaju warsztatów.

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W MIEŚCIE WROCŁAWIU JEST KIERUNEK PEDAGOGIKA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
  typ studiów
   tryb studiów

    Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

    grupa kierunku

     Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

     Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Pedagogika we Wrocławiu?

     Studia na kierunku pedagogika cieszą się dużą popularnością także ze względu na interdyscyplinarność kształcenia. Osoby, które decydują się na naukę na tym kierunku, najpierw muszą wziąć udział w procesie rekrutacji, a w nim najważniejszą rolę odgrywają wyniki, otrzymane podczas egzaminu maturalnego. Studia pedagogiczne we Wrocławiu dają bardzo wiele możliwości, jednak by je otrzymać, trzeba ukończyć studia, a najpierw się na nie dostać. By zasilić listę osób przyjętych, musisz zdawać przedmioty takie jak: język polski, język obcy nowożytni oraz do wyboru: historię, biologię lub wiedzę o społeczeństwie. Wybierz taki przedmiot, który także w przyszłości przełoży się na efekty twojego kształcenia, a swoje przygotowania do matury rozpocznij już dziś.

     szczegółowe wymagania na uczelniach

     POPULARNE KIERUNKI PEDAGOGICZNE W MIEŚCIE WROCŁAWIU

     Harmonogram rekrutacji +

     Przyszli studenci pedagogiki mogą rejestrować się na wybrane przez siebie kierunki już na przełomie maja i kwietnia. Zapoznanie się z harmonogramem rekrutacji powinno stanowić punkt wyjścia dla każdej osoby, która chce rozpocząć studia w Wrocławiu na kierunku pedagogika. Obowiązuje on na każdej uczelni wyższej w Polsce. Konkretne terminy, związane z rozpoczęciem rejestracji, zakończeniem rekrutacji i czasem składania dokumentów, znajdują się na stronach internetowych poszczególnych ośrodków akademickich, ich trzon pozostaje jednak podobny.

     Warto mieć świadomość, że w Polsce nie obowiązuje kolejność zgłoszeń, lecz liczba punktów uzyskanych podczas egzaminów maturalnych i to właśnie ona ogrywa decydujące znaczenie. To od nich zależy, czy dany kandydat ma szansę znaleźć się na listach osób przyjętych. Wyniki, kto zakwalifikował się na studia w Wrocławiu na kierunku pedagogika, ogłaszane są na ogół w połowie lipca, czyli niedługo po ogłoszeniu wyników maturalnych.

     Maturzyści jeszcze w sierpniu, a nawet we wrześniu dostają szansę, by wziąć udział w dodatkowej rekrutacji. Nie każda osoba ma szansę dostać się na wymarzone studia podczas pierwszego etapu rekrutacji. W harmonogramach uczelni uwzględnione są także dodatkowe etapy kwalifikacji na te kierunki studiów, na które nie zostały wypełnione limity miejsc.

     Dokumenty rekrutacyjne +

     Jeżeli zobaczyłeś swoje nazwisko na listach osób przyjętych na studia na kierunku pedagogika, to pamiętaj, by złożyć do dziekanatu zestaw podstawowych dokumentów. Jeżeli ten element zostanie przez ciebie zaniedbany, zostaniesz skreślony z listy osób przyjętych na pierwszy rok kształcenia wyższego. Każda uczelnia indywidualnie ustala, co konkretnie powinno znaleźć się w takim zestawie dokumentów, ich trzon jest jednak bardzo podobny. Pośród dostarczanych przez ciebie dokumentów powinny zatem figurować:

     • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty;
     • świadectwo lub inny dokument, które zostały wydane poza polskim systemem oświaty (jeśli takie posiadasz);
     • aktualna fotografia;
     • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej;
     • różnego rodzaju podpisane umowy.

     Pamiętaj, żeby szczegółowych informacji szukać na stronach internetowych konkretnych ośrodków akademickich.

     Opłaty rekrutacyjne +

     Właściwie to terminowe uiszczenie opłaty rekrutacyjnej jest jednym z najważniejszych kroków, który powinien zostać przez ciebie wykonany w procesie rekrutacji. Pominięcie go sprawi, że twoja kandydatura na studia w Wrocławiu na kierunku pedagogika w ogóle nie zostanie rozważona. W Polsce takie opłaty w zależności od kierunku wahają się od 85 do nawet 150 zł. Mogą one obejmować jeden lub pulę kierunków. Możesz ich dokonać za pośrednictwem poczty, przy pomocy przelewu lub płatności elektronicznych (PayU). Pamiętaj, żeby opłatę rekrutacyjną uiścić odpowiednio wcześnie, ponieważ liczy się czas księgowania przelewu, a nie data jego wykonania. Potwierdzenie dokonanej opłaty rekrutacyjnej będziesz musiał dostarczyć także do dziekanatu wybranej uczelni.

     Przedmioty kwalifikacyjne +

     Studia pedagogiczne mają charakter interdyscyplinarny i są przeznaczone dla osób, które czują prawdziwe powołanie do wykonywania odpowiedzialnego zawodu nauczyciela. Osoby, które chcą pracować w tej profesji, powinny bardzo dokładnie przygotować się do rekrutacji, choć w wymogach uwzględnionych jest wiele różnorodnych przedmiotów. Wśród przedmiotów maturalnych mogą się znaleźć: język polski, WOS, historia, geografia, wybrany język obcy nowożytny, czy nawet filozofia lub historia sztuki. Aby uniknąć rozczarowań w przyszłości, swoje przygotowania zacznij już dziś!

     Przelicznik punktów kwalifikacyjnych +

     Przelicznik punktów kwalifikacyjnych to indywidualny system ustalany przez każdą uczelnię w Polsce. Według niego są przeliczane wyniki z egzaminów maturalnych. Informacje na jego temat znajdziesz zawsze w zakładkach rekrutacyjnych na stronach internetowych ośrodków akademickich. To, czy dany kandydat zakwalifikuje się na studia, zależy wyłącznie od tego, czy przedmioty, które zdawał na maturze są punktowane w procedurze rekrutacyjnej. Każdy kierunek studiów wiąże się ze zdawaniem innych przedmiotów. Przelicznik punktów kwalifikacyjnych uwzględnia także poziom, na jakim zdawany był dany przedmiot. Maturzyści zawsze mają do wybory dwa poziomy – podstawowy oraz rozszerzony.

     Olimpiady oraz konkursy +

     Ambitni uczniowie szkół średnich powinni pomyśleć o wzięciu udziału w wybranej olimpiadzie przedmiotowej. Wiedza osób, które decydują się na start w takim prestiżowym konkursie powinna jednak znacznie wykraczać poza szkolne ławki. Warto podkreślić, że jest o co walczyć, ponieważ laureaci oraz finaliści olimpiad stopnia centralnego znajdą się na listach osób przyjętych poza kolejnością. W przypadku studiów pedagogicznych rozważ olimpiady takie jak:

     • Olimpiada Literatury i Języka Polskiego;
     • Olimpiada Geograficzna
     • Olimpiada Biologiczna;

     Pamiętaj, że bycie finalistą olimpiady nie zwalnia cię z obowiązku przystąpienia do egzaminów maturalnych, ponieważ to one stanowią twoją przepustkę na drodze do rekrutacji.

     Jak wyglądają studia na kierunku pedagogika we Wrocławiu?

     Studia na kierunku pedagogika cieszą się wyjątkową popularnością. Zatem uczelnie we Wrocławiu starają się zrobić wszystko, by ich oferta kształcenia była atrakcyjna dla większości abiturientów szkół średnich. Jednym z takich udogodnień, które przyciągnie więcej osób zainteresowanych, jest możliwość rozpoczęcia nauki albo w trybie stacjonarnym albo zaocznym. Studia dzienne są obecnie najbardziej popularne, ponieważ wiedza jest zdobywana przez studentów systematycznie. Mają oni nieustanny kontakt z wykładowcami, co znacznie przekłada się na efekty kształcenia. Dodatkowo, jeżeli zdecydujesz się rozpocząć studia dzienne na państwowej uczelni, to będziesz zwolniony z opłat za czesne. Z kolei studia zaoczne mają charakter weekendowych zjazdów naukowych. Studenci mają czas wolny w tygodniu, więc mogą go poświęcać na inne aktywności. Warto jedynie pamiętać, że studia zaoczne są płatne, a większość materiału teoretycznego musi być opanowana we własnym zakresie.

      

     Program studiów i przedmioty

     Studia pedagogiczne muszą obejmować wiele interdyscyplinarnych treści kształcenia. Przyszli pedagodzy muszą przede wszystkim stanowić przykład dla swoich wychowanków. Blok przedmiotów ogólnych zadedykowany jest dla wszystkich studentów. Będą oni zgłębiać różnego rodzaju zagadnienia humanistyczno-społeczne, które przy odpowiedniej interpretacji mogą posłużyć za skuteczne narzędzia pedagogiczne. Zatem obszary wiedzy interdyscyplinarnej związane są z dziedzinami takimi jak:

     • filozofia;
     • socjologia;
     • historia.

      

      

     Warto także podkreślić rolę psychologii. Podstawowe kwalifikacje z tej dziedziny są niezbędne w pracy abiturientów studiów pedagogicznych. Będą oni nieustannie wychowywać i kształtować odpowiednie postawy nie tylko dzieci, ale i dorosłych, więc muszą oni korzystać ze zdobyczy wiedzy psychologicznej, która odnosi się do ludzkich motywacji i zachowań. Cykl edukacyjny na tym kierunku studiów opiera się przede wszystkim na zgłębianiu tajników pedagogiki – poznają jej ogóle teorie, założenia oraz historię. Jednak najważniejsza część nauki na tym kierunku wiąże się z wyborem odpowiedniej specjalizacji, która będzie rozwijać już bardzo wąskie kwalifikacje przyszłych pedagogów. Mogą oni wybierać spośród specjalizacji takich jak:

     • resocjalizacja;
     • poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna;
     • pedagogika opiekuńcza z terapią itd.

      

     Wybór odpowiedniej specjalizacji jest bardzo istotny, ponieważ rzutuje na przyszły rozwój kariery zawodowej. Warto także pamiętać, że studiom na tym kierunku powinna towarzyszyć przede wszystkim pasja. Pedagodzy muszą posiadać szereg kompetencji społecznych takich jak otwartość, komunikatywność, tolerancja, empatia, chęć do niesienia pomocy innym. To niezwykle ważne cechy, które sprawią, że wykonywanie zawodu pedagoga nie będzie jedynie obowiązkiem, lecz także życiową misją.

      

     Sprawdź na w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

     PEDAGOGIKA WROCŁAW STUDIA STACJONARNE

     PEDAGOGIKA WROCŁAW STUDIA ZAOCZNE

      

     pedagogika studia Wrocław


     Ile trwają studia na kierunku pedagogika we Wrocławiu?

     Studenci swoją przygodę z pedagogiką rozpoczynają od trzyletnich studiów pierwszego stopnia. To niezwykle intensywny czas nauki, ponieważ wszystkie osoby, kształcące się na tym kierunku, poznają niezbędną i podstawową wiedzę do wykonywania tego odpowiedzialnego zawodu pedagoga. Na koniec kształcenia na tym stopniu studenci podchodzą do obrony pracy dyplomowej i otrzymują tytuł licencjata. Zatem wszystkie osoby posiadają już pewne uprawnienia zawodowe, jednak nie są one kompletne.

     Pełnię wykształcenia da jedynie rozpoczęcie studiów drugiego stopnia. Trwają one dwa lata i oczywiście nie są obligatoryjne (studenci mogą poprzestać na studiach licencjackich). Jednak ich podjęcie da wszechstronność wykształcenia, a to z kolei znacznie przełoży się na możliwości zawodowe i bardzo atrakcyjną pozycję na rynku pracy. W trakcie studiów drugiego stopnia wiedza studentów jest znacznie poszerzana o nowe zagadnienia. Osoby, kształcące się dalej, mają także szansę na usystematyzowanie wiedzy, która została pozyskana wcześniej. Najważniejszym punktem jest jednak przystąpienie do obrony pracy magisterskiej, ponieważ pomyślność podczas tego egzaminu sprawi, że abiturienci studiów pedagogicznych otrzymają wszystkie niezbędne uprawnienia do wykonywania zawodu.

      

      

     Sprawdź gdzie znajdziesz studia I i II stopnia na poszczególnych uczelniach:

     PEDAGOGIKA WROCŁAW STUDIA I STOPNIA

     PEDAGOGIKA WROCŁAW STUDIA II STOPNIA

      

     Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek pedagogika we Wrocławiu?

     Studia pedagogiczne zajmują bardzo wysoką pozycję w rankingu najpopularniejszych kierunków. Jednak czy każda osoba, która je wybiera, stworzona jest do wykonywania tego niezwykle odpowiedzialnego zawodu? Czy każda osoba dostrzega w sobie powołanie? Zanim zdecydujesz się na rozpoczęcie kształcenia na tym kierunku, zastanów się, czy masz te predyspozycje, które niezbędne są w pracy pedagoga:

     • otwartość;
     • tolerancja;
     • empatia;
     • chęć niesienia pomocy innym.

      

     Proces rekrutacji i przedmioty

     Jeżeli dostrzegasz u siebie te cechy, to znaczy, że możesz poważnie pomyśleć o rozpoczęciu studiów pedagogicznych we Wrocławiu. Jednak zanim znajdziesz się na liście osób przyjętych, musisz najpierw wziąć udział w procesie rekrutacji. Twoją jedyną bronią będą jak najlepsze wyniki otrzymane podczas egzaminu dojrzałości. Przedmioty, które pomogą ci osiągnąć wymarzony cel, to: język polski oraz dowolny język obcy nowożytni. Oprócz tego musisz wybrać jeszcze jeden dowolny przedmiot: historię, biologię lub WOS.

     Lubisz poszerzać swoją wiedzę i uważasz się za osobą ambitną. Jeżeli tak, to pomyśl koniecznie o wzięciu udziału w olimpiadzie przedmiotowej. To bardzo ciekawa propozycja dla wszystkich osób, których zainteresowania wykraczają poza ramy szkoły średniej. Laureaci oraz finaliści olimpiad znajdują się na listach osób przyjętych na studia poza kolejnością. W przypadku pedagogiki rozważ:

     • Olimpiadę Biologiczną;
     • Olimpiada Geograficzna;
     • Olimpiada Literatury i Języka Polskiego itd.

      

     Pamiętaj także o terminowym uiszczeniu wszystkich opłat rekrutacyjnych, ponieważ to dzięki nim twoja kandydatura zostanie rozpatrzona. Gdy już znajdziesz się na listach osób przyjętych, będziesz musiał dostarczyć do dziekanatu zestaw podstawowych dokumentów takich jak: zdjęcia do legitymacji, świadectwo maturalne oraz skany dowodu.

     zasady rekrutacji na studia

      

     pedagogika studia Wrocław


     Jaka praca po studiach na kierunku pedagogika we Wrocławiu?

     Kierunki studiów we Wrocławiu takie jak pedagogika przygotowują do pracy jedynie najlepszych specjalistów, którzy mogą podejmować różnorodne działania zawodowe związane z kształtowaniem odpowiednich postaw dorosłych, młodzieży oraz dzieci. Wyjątkowo istotne w przypadku rozwoju kariery zawodowej pedagoga jest to, jaką specjalizację on ukończył. Oczywiście podstawowym miejscem jego pracy mogą być zarówno państwowe, jak i prywatne ośrodki edukacyjne takie jak szkoły i przedszkola.

     Pedagodzy znają także pracę w różnego rodzaju domach kultury, ośrodkach aktywności twórczych, czy w ogóle miejscach, które ze szczególną dbałością zajmują się rozwojem intelektualnym i wychowawczym. W ostatnich latach bardzo popularny jest zawód animatora, który wręcz stworzony jest dla abiturientów pedagogiki. Osoby te zajmują się opracowywaniem planu animacyjnego, w którym znaleźć się mogą różnego rodzaju zajęcia, rozwijającego różnego rodzaju aktywności twórcze nie tylko dzieci, lecz także dorośli.

     Abiturienci pedagogiki mogą także znaleźć zatrudnienie w więzieniach, domach dziennej opieki, czy w ośrodkach resocjalizacyjnych. To wyjątkowo trudna praca, która musi się wiązać z zaangażowaniem i wysoką odpornością psychiczną. Jednak jeżeli do wykonywanego zawodu podchodzi się z pasją, to satysfakcja będzie gwarantowana. Abiturienci wrocławskich uczelni mogą także podejmować owocną współpracę z psychologami w różnego rodzaju ośrodkach ochrony zdrowia psychicznego. Przygotowani są oni do prowadzenia terapii, warsztatów oraz ćwiczeń, których celem jest kształtowanie poprawnych zachowań społecznych. Zatem jak widzisz – możliwości zawodowe dla pedagogów są niezmierzone.

      

     Studia na kierunku pedagogika we Wrocławiu - zaoczne

     Studia pedagogiczne we Wrocławiu możesz realizować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Jeśli nie możesz pozwolić sobie na studia dzienne i spotkania od poniedziałku do piątku, warto zastanowić się nad studiami zaocznymi realizowanymi w trybie weekendowym, czyli od piątku do niedzieli.

     Studenci mają szansę rozwijać swoje zainteresowania w ramach wybranych specjalizacji takich jak na przykład: edukacja dorosłych i marketing społeczny, poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna, pedagogika opiekuńcza z terapią, resocjalizacja. Oferty specjalnościowe warto śledzić na stronach internetowych uczelni we Wrocławiu, ponieważ są one zmienne i zależą od zainteresowań studentów.

     Studenci zdobywają interdyscyplinarne wykształcenie, które obejmuje szczegółową wiedzę pedagogiczną oraz ogólną wiedzę humanistyczną skupiającą się na psychologii, historii, socjologii czy filozofii. Studenci zdobywają wiedzę, która wyjaśnia, na czym polega psychologiczny, społeczny, biologiczny i kulturowy rozwój człowieka. Rozwijają predyspozycje komunikatywne i analityczne, które przekładają się na pracę z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi oraz prawidłową diagnozę ich potrzeb.

     dowiedz się więcej na temat kierunku pedagogika studia zaoczne we Wrocławiu

      

     Jakie są ceny studiów na kierunku pedagogika we Wrocławiu?

     Studia we Wrocławiu w trybie niestacjonarnym są płatne, a odnosi się to do wszystkich kierunków realizowanych w formie zaocznej lub wieczorowej. Ceny semestralne i roczne są zróżnicowane i indywidualnie ustalane przez uczelnie we Wrocławiu. Czesne za rok studiów na kierunku pedagogika możesz opłacić jednorazowo, realizować w ratach miesięcznych lub w wysokości dwóch rat semestralnych. Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości czesnego, opłat ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni we Wrocławiu. Studia stacjonarne w zależności od wybranej uczelni są płatne lub bezpłatne.

     dowiedz się więcej na temat cen za studia na kierunku pedagogika - ceny we Wrocławiu

      

     Jakie opinie mają studia na kierunku pedagogika we Wrocławiu?

     Studenci pedagogiki niejednokrotnie bardzo poważnie podchodzą do swoich obowiązków, które wynikają z profilu kształcenia.

     Daria, studentka pedagogiki, mówi:

     Dla mnie – jako przyszłego pedagoga – postać Janusza Korczaka jest bardzo ważna. To on jako pierwszy mówił odważnie o prawach dziecka. Każde dziecko ma prawo do bycia szanowanym, tego przede wszystkim uczą mnie te studia, chcę tę wiedzę przekazywać innym, więc nie żałuję swojego wyboru.

     KIERUNKI PEDAGOGICZNE W MIEŚCIE WROCŁAWIU

     POPULARNE KIERUNKI PEDAGOGICZNE NIESTACJONARNE W MIEŚCIE WROCŁAWIU

     POZOSTAŁE UCZELNIE W MIEŚCIE WROCŁAWIU NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK PEDAGOGIKA

     25 Uczelni we Wrocławiu

     Wrocław jest jednym z największych ośrodków akademickich. Na 10 uczelniach publicznych i kilkunastu niepublicznych studiuje blisko 100 tysięcy studentów. Według rankingów oceniających blisko 200 szkół wyższych, uczelnie we Wrocławiu są jednymi z najlepszych w kraju.

     Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują wrocławskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

     Sprawdź uczelnie i kierunki studiów we Wrocławiu

      


     #MUSISZ TO WIEDZIEĆ

      

      

     Komentarze (1)

     oedsw odpowiedz

     Drodzy Państwo, zapraszam wszystkich zainteresowanych na studia I stopnia na kierunku Pedagogika do Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu. Szczegółowy opis tego kierunku oraz dostępne specjalności znaleźć można tutaj: dlakandydata.dsw.edu.pl/oferta-edukacyjna/studia-licencjackie/pedagogika Dodam, że aplikując na studia do 16 lipca można skorzystać z promocji zniżkowej i zaoszczędzić 600 zł dzięki zniżce w czesnym oraz 85 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej. Zapraszam! W razie pytań służę pomocą Pozdrawiam, Online Ekspert Dolnośląskiej Szkoły Wyższej