Pedagogika - Wrocław

Pedagogika - Wrocław

Pedagogika - Wrocław

Studia we Wrocławiu na kierunku Pedagogika

Odkryj kierunek pedagogika we Wrocławiu i sprawdź gdzie możesz studiować 

Pedagogika studia Wrocław | woj. dolnośląskie

Dla kogo ten kierunek
Nie od dziś wiadomo, że przekazywanie dobrych wzorców młodym pokoleniom pozytywnie wpłynie w przyszłości na funkcjonowanie społeczeństwa. Inwestycja we wszechstronną edukację dzieci powinna stanowić podstawowy cel funkcjonowania każdej państwowości. Przekazywanie wzorców i wartości to owocna inwestycja, ponieważ nie kształtuje wyłącznie jednostkowych postaw, lecz wpływa na jakość życia wszystkich grup społecznych. O tym wszystkim wiedzą osoby, które zdecydowały się na studia na kierunku pedagogika.
To studia, które od wielu dekad cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród abiturientów szkół średnich, ponieważ dostrzegamy potrzebę zaszczepiania odpowiednich wzorców zachowań u innych ludzi. Pedagogika w najogólniejszym rozumieniu to zespół nauk o wychowaniu, w skład których wchodzą różne formy wychowawcze. Jeżeli jesteś osobą, która dostrzega w sobie powołanie do wykonywania tego bardzo trudnego i odpowiedzialnego zawodu pedagoga, to studia na tym kierunku będą dla ciebie stworzone.

Program kształcenia i gdzie studiować
Uczelnie we Wrocławiu dostrzegają, jak popularne są studia na kierunku pedagogika, więc ich oferta jest niezwykle bogata. Przeanalizuj, który program kształcenia będzie najbardziej odpowiadać twoim oczekiwaniom i ambicjom. Jeżeli zdecydujesz na studia we Wrocławiu, to będziesz mógł wybierać spośród ofert: Uniwersytetu Wrocławskiego, Dolnośląskiej Szkoły Wyższej i Wyższej Szkoły Zarządzania. Każda z tych uczelni zakłada, że jej absolwenci będą pedagogami o dużej wiedzy, którą będą się mogli dzielić w swojej karierze zawodowej.
Studia pedagogiczne we Wrocławiu cechuje interdyscyplinarność, ponieważ osoby kształcące się na tym kierunku, poznają wiele zagadnień humanistyczno-społecznych. Dobry pedagog posiada rozbudowaną wiedzę filozoficzną, historyczną i socjologiczną. Wszystkie te aspekty pomogą ci w zdobyciu wiedzy pedagogicznej, dzięki której będziesz mógł uczestniczyć w rozwijaniu wychowawczym nie tylko dzieci, ale także młodzieży i dorosłych.

Praca po studiach
Abiturienci pedagogiki nie powinni mieć żadnych problemów ze znalezieniem stabilnego zatrudnienia, które będzie odpowiadać ich umiejętnościom. Należy jedynie pamiętać, że kształcenie na tym kierunku powinno się wiązać z pasją i zaangażowaniem, ponieważ jedynie powołanie chroni pedagogów przed wypaleniem zawodowym. Studia we Wrocławiu przygotowują do pracy w różnego rodzaju ośrodkach edukacyjnych takich jak szkoły i przedszkola.
W zależności od ukończonej specjalizacji możesz także znaleźć pracę w domach dziennego pobytu, domach poprawczych, czy nawet więzieniach, jednak to praca, która wymaga szczególnych predyspozycji i odporności psychicznej. Przyszli pedagodzy mogą podejmować współpracę z psychologami w placówkach ochrony zdrowia psychicznego, ich wykształcenie pozwala na prowadzenie różnego rodzaju warsztatów.

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W MIEŚCIE WROCŁAWIU JEST KIERUNEK PEDAGOGIKA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Pedagogika we Wrocławiu?

Studia na kierunku pedagogika cieszą się dużą popularnością także ze względu na interdyscyplinarność kształcenia. Osoby, które decydują się na naukę na tym kierunku, najpierw muszą wziąć udział w procesie rekrutacji, a w nim najważniejszą rolę odgrywają wyniki, otrzymane podczas egzaminu maturalnego. Studia pedagogiczne we Wrocławiu dają bardzo wiele możliwości, jednak by je otrzymać, trzeba ukończyć studia, a najpierw się na nie dostać. By zasilić listę osób przyjętych, musisz zdawać przedmioty takie jak: język polski, język obcy nowożytni oraz do wyboru: historię, biologię lub wiedzę o społeczeństwie. Wybierz taki przedmiot, który także w przyszłości przełoży się na efekty twojego kształcenia, a swoje przygotowania do matury rozpocznij już dziś.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Jak wyglądają studia na kierunku pedagogika we Wrocławiu?

Studia na kierunku pedagogika cieszą się wyjątkową popularnością. Zatem uczelnie we Wrocławiu starają się zrobić wszystko, by ich oferta kształcenia była atrakcyjna dla większości abiturientów szkół średnich. Jednym z takich udogodnień, które przyciągnie więcej osób zainteresowanych, jest możliwość rozpoczęcia nauki albo w trybie stacjonarnym albo zaocznym. Studia dzienne są obecnie najbardziej popularne, ponieważ wiedza jest zdobywana przez studentów systematycznie. Mają oni nieustanny kontakt z wykładowcami, co znacznie przekłada się na efekty kształcenia. Dodatkowo, jeżeli zdecydujesz się rozpocząć studia dzienne na państwowej uczelni, to będziesz zwolniony z opłat za czesne. Z kolei studia zaoczne mają charakter weekendowych zjazdów naukowych. Studenci mają czas wolny w tygodniu, więc mogą go poświęcać na inne aktywności. Warto jedynie pamiętać, że studia zaoczne są płatne, a większość materiału teoretycznego musi być opanowana we własnym zakresie.

 

Program studiów i przedmioty

Studia pedagogiczne muszą obejmować wiele interdyscyplinarnych treści kształcenia. Przyszli pedagodzy muszą przede wszystkim stanowić przykład dla swoich wychowanków. Blok przedmiotów ogólnych zadedykowany jest dla wszystkich studentów. Będą oni zgłębiać różnego rodzaju zagadnienia humanistyczno-społeczne, które przy odpowiedniej interpretacji mogą posłużyć za skuteczne narzędzia pedagogiczne. Zatem obszary wiedzy interdyscyplinarnej związane są z dziedzinami takimi jak:

 • filozofia;
 • socjologia;
 • historia.

Warto także podkreślić rolę psychologii. Podstawowe kwalifikacje z tej dziedziny są niezbędne w pracy abiturientów studiów pedagogicznych. Będą oni nieustannie wychowywać i kształtować odpowiednie postawy nie tylko dzieci, ale i dorosłych, więc muszą oni korzystać ze zdobyczy wiedzy psychologicznej, która odnosi się do ludzkich motywacji i zachowań. Cykl edukacyjny na tym kierunku studiów opiera się przede wszystkim na zgłębianiu tajników pedagogiki – poznają jej ogóle teorie, założenia oraz historię. Jednak najważniejsza część nauki na tym kierunku wiąże się z wyborem odpowiedniej specjalizacji, która będzie rozwijać już bardzo wąskie kwalifikacje przyszłych pedagogów. Mogą oni wybierać spośród specjalizacji takich jak:

 • resocjalizacja;
 • poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna;
 • pedagogika opiekuńcza z terapią itd.

Wybór odpowiedniej specjalizacji jest bardzo istotny, ponieważ rzutuje na przyszły rozwój kariery zawodowej. Warto także pamiętać, że studiom na tym kierunku powinna towarzyszyć przede wszystkim pasja. Pedagodzy muszą posiadać szereg kompetencji społecznych takich jak otwartość, komunikatywność, tolerancja, empatia, chęć do niesienia pomocy innym. To niezwykle ważne cechy, które sprawią, że wykonywanie zawodu pedagoga nie będzie jedynie obowiązkiem, lecz także życiową misją.

 

 

Sprawdź na w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

PEDAGOGIKA WROCŁAW STUDIA STACJONARNE

PEDAGOGIKA WROCŁAW STUDIA ZAOCZNE

 

pedagogika studia Wrocław


Ile trwają studia na kierunku pedagogika we Wrocławiu?

Studenci swoją przygodę z pedagogiką rozpoczynają od trzyletnich studiów pierwszego stopnia. To niezwykle intensywny czas nauki, ponieważ wszystkie osoby, kształcące się na tym kierunku, poznają niezbędną i podstawową wiedzę do wykonywania tego odpowiedzialnego zawodu pedagoga. Na koniec kształcenia na tym stopniu studenci podchodzą do obrony pracy dyplomowej i otrzymują tytuł licencjata. Zatem wszystkie osoby posiadają już pewne uprawnienia zawodowe, jednak nie są one kompletne.

Pełnię wykształcenia da jedynie rozpoczęcie studiów drugiego stopnia. Trwają one dwa lata i oczywiście nie są obligatoryjne (studenci mogą poprzestać na studiach licencjackich). Jednak ich podjęcie da wszechstronność wykształcenia, a to z kolei znacznie przełoży się na możliwości zawodowe i bardzo atrakcyjną pozycję na rynku pracy. W trakcie studiów drugiego stopnia wiedza studentów jest znacznie poszerzana o nowe zagadnienia. Osoby, kształcące się dalej, mają także szansę na usystematyzowanie wiedzy, która została pozyskana wcześniej. Najważniejszym punktem jest jednak przystąpienie do obrony pracy magisterskiej, ponieważ pomyślność podczas tego egzaminu sprawi, że abiturienci studiów pedagogicznych otrzymają wszystkie niezbędne uprawnienia do wykonywania zawodu.


Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek pedagogika we Wrocławiu?

Studia pedagogiczne zajmują bardzo wysoką pozycję w rankingu najpopularniejszych kierunków. Jednak czy każda osoba, która je wybiera, stworzona jest do wykonywania tego niezwykle odpowiedzialnego zawodu? Czy każda osoba dostrzega w sobie powołanie? Zanim zdecydujesz się na rozpoczęcie kształcenia na tym kierunku, zastanów się, czy masz te predyspozycje, które niezbędne są w pracy pedagoga:

 • otwartość;
 • tolerancja;
 • empatia;
 • chęć niesienia pomocy innym.

 

Proces rekrutacji i przedmioty

Jeżeli dostrzegasz u siebie te cechy, to znaczy, że możesz poważnie pomyśleć o rozpoczęciu studiów pedagogicznych we Wrocławiu. Jednak zanim znajdziesz się na liście osób przyjętych, musisz najpierw wziąć udział w procesie rekrutacji. Twoją jedyną bronią będą jak najlepsze wyniki otrzymane podczas egzaminu dojrzałości. Przedmioty, które pomogą ci osiągnąć wymarzony cel, to: język polski oraz dowolny język obcy nowożytni. Oprócz tego musisz wybrać jeszcze jeden dowolny przedmiot: historię, biologię lub WOS.

Lubisz poszerzać swoją wiedzę i uważasz się za osobą ambitną. Jeżeli tak, to pomyśl koniecznie o wzięciu udziału w olimpiadzie przedmiotowej. To bardzo ciekawa propozycja dla wszystkich osób, których zainteresowania wykraczają poza ramy szkoły średniej. Laureaci oraz finaliści olimpiad znajdują się na listach osób przyjętych na studia poza kolejnością. W przypadku pedagogiki rozważ:

 • Olimpiadę Biologiczną;
 • Olimpiada Geograficzna;
 • Olimpiada Literatury i Języka Polskiego itd.

Pamiętaj także o terminowym uiszczeniu wszystkich opłat rekrutacyjnych, ponieważ to dzięki nim twoja kandydatura zostanie rozpatrzona. Gdy już znajdziesz się na listach osób przyjętych, będziesz musiał dostarczyć do dziekanatu zestaw podstawowych dokumentów takich jak: zdjęcia do legitymacji, świadectwo maturalne oraz skany dowodu.

zasady rekrutacji na studia

 

pedagogika studia Wrocław


Jaka praca po studiach na kierunku pedagogika we Wrocławiu?

Kierunki studiów we Wrocławiu takie jak pedagogika przygotowują do pracy jedynie najlepszych specjalistów, którzy mogą podejmować różnorodne działania zawodowe związane z kształtowaniem odpowiednich postaw dorosłych, młodzieży oraz dzieci. Wyjątkowo istotne w przypadku rozwoju kariery zawodowej pedagoga jest to, jaką specjalizację on ukończył. Oczywiście podstawowym miejscem jego pracy mogą być zarówno państwowe, jak i prywatne ośrodki edukacyjne takie jak szkoły i przedszkola.

Pedagodzy znają także pracę w różnego rodzaju domach kultury, ośrodkach aktywności twórczych, czy w ogóle miejscach, które ze szczególną dbałością zajmują się rozwojem intelektualnym i wychowawczym. W ostatnich latach bardzo popularny jest zawód animatora, który wręcz stworzony jest dla abiturientów pedagogiki. Osoby te zajmują się opracowywaniem planu animacyjnego, w którym znaleźć się mogą różnego rodzaju zajęcia, rozwijającego różnego rodzaju aktywności twórcze nie tylko dzieci, lecz także dorośli.

Abiturienci pedagogiki mogą także znaleźć zatrudnienie w więzieniach, domach dziennej opieki, czy w ośrodkach resocjalizacyjnych. To wyjątkowo trudna praca, która musi się wiązać z zaangażowaniem i wysoką odpornością psychiczną. Jednak jeżeli do wykonywanego zawodu podchodzi się z pasją, to satysfakcja będzie gwarantowana. Abiturienci wrocławskich uczelni mogą także podejmować owocną współpracę z psychologami w różnego rodzaju ośrodkach ochrony zdrowia psychicznego. Przygotowani są oni do prowadzenia terapii, warsztatów oraz ćwiczeń, których celem jest kształtowanie poprawnych zachowań społecznych. Zatem jak widzisz – możliwości zawodowe dla pedagogów są niezmierzone.

 

Jakie opinie mają studia na kierunku pedagogika we Wrocławiu?

Studenci pedagogiki niejednokrotnie bardzo poważnie podchodzą do swoich obowiązków, które wynikają z profilu kształcenia.

Daria, studentka pedagogiki, mówi:

Dla mnie – jako przyszłego pedagoga – postać Janusza Korczaka jest bardzo ważna. To on jako pierwszy mówił odważnie o prawach dziecka. Każde dziecko ma prawo do bycia szanowanym, tego przede wszystkim uczą mnie te studia, chcę tę wiedzę przekazywać innym, więc nie żałuję swojego wyboru.

KIERUNKI PEDAGOGICZNE W MIEŚCIE WROCŁAWIU


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (1)

oedsw odpowiedz

Drodzy Państwo, zapraszam wszystkich zainteresowanych na studia I stopnia na kierunku Pedagogika do Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu. Szczegółowy opis tego kierunku oraz dostępne specjalności znaleźć można tutaj: dlakandydata.dsw.edu.pl/oferta-edukacyjna/studia-licencjackie/pedagogika Dodam, że aplikując na studia do 16 lipca można skorzystać z promocji zniżkowej i zaoszczędzić 600 zł dzięki zniżce w czesnym oraz 85 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej. Zapraszam! W razie pytań służę pomocą Pozdrawiam, Online Ekspert Dolnośląskiej Szkoły Wyższej