Analityka chemiczna i spożywcza - przedmioty maturalne

Analityka chemiczna i spożywcza - przedmioty maturalne

Analityka chemiczna i spożywcza - przedmioty maturalne

Rekrutacja na bezpłatne studia I stopnia oraz jednolite magisterskie na uczelniach publicznych w Polsce odbywa się na podstawie konkursu świadectw. Oznacza to, że kandydaci powinni wykazać się wysokimi wynikami z przedmiotów maturalnych, które wymagane są w procesie rekrutacji. Na niektóre kierunki (np. architekturę) przeprowadzany jest dodatkowy egzamin wstępny czy rozmowa kwalifikacyjna. W przypadku aplikowania na płatne studia zarówno na uczelniach publicznych i niepublicznych (prywatnych) należy spełnić wszystkie wymogi wynikające z zasad rekrutacji (najczęściej zdana matura) oraz złożyć komplet dokumentów w terminie, a o przyjęciu zazwyczaj decyduje kolejność zgłoszeń.

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek analityka chemiczna i spożywcza na poszczególnych uczelniach

Uczelnie

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Poziom studiów
Więcej filtrów
Forma studiów
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich Przedmioty:

Wymagane przedmioty:
język polski, język obcy nowożytny, matematyka.

Przedmioty dodatkowe:
1 przedmiot do wyboru z: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, matematyka.

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej".
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Analityka chemiczna i spożywcza - jakie przedmioty zdawać na maturze?

Podczas rekrutacji na kierunek analityka chemiczna i spożywcza na większości uczelni publicznych najczęściej punktowane są następujące przedmioty maturalne: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, język obcy nowożytny, język polski, matematyka.
Z kolei uczelnie niepubliczne przyjmują kandydatów zazwyczaj na podstawie kolejności zgłoszeń i złożenia wymaganych dokumentów w terminie, aż do wyczerpania limitu miejsc.

Komentarze (0)