Analityka chemiczna i spożywcza

Analityka chemiczna i spożywcza

Dodaj do ulubionych

Analityka chemiczna i spożywcza studia - kierunek studiów

Studia na kierunku analityka chemiczna i spożywcza to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

Studia na kierunku analityka chemiczna i spożywcza
Rok akademicki 2022/2023
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku analityka chemiczna i spożywcza rozpocznie się 6 czerwca 2022 r. i potrwa do 22 września 2022 r. | analityka chemiczna i spożywcza - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia na kierunku lub specjalności analityka chemiczna i spożywcza możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym (zaocznym) | analityka chemiczna i spożywcza - uczelnie >

Opis kierunku

Analityka chemiczna i spożywcza to kierunek o profilu praktycznym, jego studenci otrzymują jednak pakiet wiedzy umożliwiający stabilny rozwój umiejętności. W trakcie studiów poznają więc zagadnienia przynależne do nauk ścisłych takich jak chemia i biologia. Uczą się również między innymi, jak wykorzystywać metody, aparaty i strategii dające informacje o składzie chemicznym badanych próbek.

 

Specjalności

Współczesne studia z analityki chemicznej i spożywczej charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

Popularne specjalności na kierunku analityka chemiczna i spożywcza: analityka środowiska, analityka żywności.

Absolwenci tego kierunku znajdą zatrudnienie przede wszystkim w różnorodnych odmianach przemysłu – ze szczególnym naciskiem na chemiczny, a także spożywczy. Po zakończeniu kształcenia można znaleźć również pracę w jednostkach zajmujących się oceną jakości żywności i służbach sanitarnych takich jak sanepid.

 
Wymagania

W procesie rekrutacji na studia na kierunku analityka chemiczna i spożywcza w roku akademickim 2022/2023 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, język obcy, język polski, matematyka.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

 

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku analityka chemiczna i spożywcza: 

 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • fizyka i astronomia,
 • język obcy,
 • język polski,
 • matematyka.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK ANALITYKA CHEMICZNA I SPOŻYWCZA

Województwo
Miejscowość
Poziom studiów
Forma studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Analityka chemiczna i spożywcza stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku • 4 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku analityka chemiczna i spożywcza

UCZELNIE, GDZIE ANALITYKA CHEMICZNA I SPOŻYWCZA JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Technologia chemiczna stopień: (I)  (II), czas trwania: 1,5 roku • 2 lata • 3,5 roku • 4 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku technologia chemiczna

Analityka chemiczna i spożywcza - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ANALITYKA CHEMICZNA I SPOŻYWCZA STUDIA NIESTACJONARNE

ANALITYKA CHEMICZNA I SPOŻYWCZA STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

ANALITYKA CHEMICZNA I SPOŻYWCZA STUDIA I STOPNIA

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku analityka chemiczna i spożywcza

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia I stopnia

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując analitykę chemiczną i spożywczą

Program studiów i przedmioty

Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku Analityka chemiczna i spożywcza? Jako absolwent kierunku analityka chemiczna i spożywcza zdobędzie wiedzę nie tylko z zakresu przedmiotów podstawowych, ale także o surowcach, produktach i procesach stosowanych w przemyśle chemicznym, technikach i metodach charakteryzowania, identyfikacji i oznaczania związków chemicznych oraz z zakresu inżynierii procesowej i materiałoznawstwa chemicznego. 

Oprócz wiedzy teoretycznej będziesz mieć okazję do pracy w laboratorium, gdzie przełożysz już zdobytą na praktykę.

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • matematyki w zakresie pozwalającym na wykorzystanie metod matematycznych do opisu procesów analitycznych i wykonywania obliczeń potrzebnych w praktyce inżynierskiej w zakresie studiowanego kierunku,
 • nowoczesnych technik analitycznych,
 • badania jakościowego i ilościowego składu chemicznego substancji,
 • surowcach, produktach i procesach stosowanych w przemyśle chemicznym i o kierunkach rozwoju przemysłu chemicznego w kraju i na świecie,
 • technik stosowanych w analizie chemicznej,
 • uporządkowanej, podbudowanej teoretycznie wiedzy ogólnej w zakresie chemii nieorganicznej, organicznej, fizycznej i analitycznej,
 • obsługi i zastosowania komputera oraz podstawowych programów użytkowych, które może wykorzystać w laboratorium do przeprowadzania obliczeń,
 • metod, technik, narzędzi i materiałów stosowanych przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich związanych z analizą, technologią i inżynierią chemiczną,
 • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu informatyki.

Jak wyglądają studia na kierunku analityka chemiczna i spożywcza?

 

1. Typ i tryb studiów

Kierunek analityka chemiczna i spożywcza jest dostępny zarówno w trybie stacjonarnym, jak i zaocznym. Wybierając pierwszą opcję musisz być przygotowany na codzienne uczestnictwo w zajęciach. W przypadku studiów niestacjonarnym zjazdy odbywają się w określone weekendy semestru.

Studenci, którzy aplikują na powyższy kierunek zdobędą wszechstronne wykształcenie z zakresu nauk biologicznych, chemicznych czy przyrodniczych.

 

Studia na kierunku analityka chemiczna i spożywcza możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (inżynierskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Program studiów i przedmioty

Studenci, którzy aplikują na kierunek analityka chemiczna i spożywcza będą mogli korzystać z bogatej oferty rozwijających zajęć, wykładów i warsztatów, w której znajdą się między innymi następujące przedmioty:

 

 • statystyka
 • fizyka
 • jakościowa analiza chemiczna
 • analiza instrumentalna

 

W czasie studiów zdobędziesz także specjalistyczną wiedzę na temat chemii ogólnej i organicznej, co z powodzeniem wykorzystasz w swojej przyszłej praktyce zawodowej. Ponadto, dowiesz się więcej na temat technologii żywności i sposobów jej przetwarzania. Program kształcenia zakłada także realizacje obieralnych modułów specjalizacyjnych, których pełną ofertę znajdziesz na oficjalnej stronie internetowej wybranej uczelni wyższej.

 

3. Nabywane umiejętności

Ze względu na praktyczny wymiar studiów na kierunku analityka chemiczna i spożywcza będziesz miał okazję zdobyć cenne umiejętności i kwalifikacje zawodowe. Przede wszystkim, nauczysz się nowoczesnych technik analitycznych oraz analizy instrumentalnej.

Co więcej, dowiesz się w jaki sposób obsługiwać zaawansowane aparatury badawcze oraz technologie informatyczne. Uzyskaną wiedzę i umiejętności wykorzystasz podczas obowiązkowych praktyk studenckich, dzięki którym zdobędziesz cenne doświadczenie i kwalifikacje.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Interesują Cię procesy chemiczne zachodzące w przyrodzie oraz ich wpływ na życie codzienne? Jesteś osobą skrupulatną i dokładną, a dodoatkowo Twoją mocną stroną są nauki ścisłe? Jeżeli tak to Analityka chemiczna i spożywcza to może być świetny kierunek dla Ciebie!

 

5. Gdzie studiować analitkę chemiczną i spożywczą

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek analityka chemiczna i spożywcza:

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku analityka chemiczna i spożywcza trwają od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia).

Kierunek analityka chemiczna i spożywcza można realizować tylko na pierwszym stopniu. Studia pierwszego stopnia trwają od trzech i pół do czterech lat, czyli siedem lub osiem semestrów i kończą się nadaniem tytułu inżyniera.

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku analityka chemiczna i spożywcza

Praca po studiach

Gdzie zdobędziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku Analityka chemiczna i spożywcza? Po ukończeniu tych studiów będziesz mógł podjąć pracę w laboratoriach analitycznych przemysłowych, ochrony środowiska, kryminalistycznych, farmaceutycznych, sanitarno-epidemiologicznych, rolniczych i Państwowej Inspekcji Handlowej.

Jeżeli zatem jesteś osobą dokładną i chciałbyś w przyszłości podjąć pracę w laboratorium to prawdopodobnie jest to kierunek dla Ciebie!

 

Absolwent będzie mógł pracować jako:
 • pracownik w laboratoriach analitycznych przemysłowych, ochrony środowiska, kryminalistycznych, farmaceutycznych, sanitarno-epidemiologicznych, rolniczych,
 • pracownik Państwowej Inspekcji Handlowej,
 • pracownik kontroli jakości surowców i produktów,
 • pracownik przemysłu chemicznego,
 • pracownik firmy produkującej nowczesne meteriały chemiczne,
 • pracownik procesu produkcji działów chemicznych.

Zobacz inne kierunki Biologiczne i przyrodnicze

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Biologiczne i przyrodnicze - podyplomowe

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU ANALITYKA CHEMICZNA I SPOŻYWCZA

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2022

 

Teraz najważniejsze

wyniki matur 2022

matura poprawkowa 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia