Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi rekrutacji 2024 Polecane

WIĘCEJ   
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Grupa kierunku

Wydziały i kierunki

Filtrowanie

Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich ×

Al. prof. S. Kaliskiego 7, 

85-796 Bydgoszcz

Telefon kontaktowy 52 374 94 11

https://pbs.edu.pl/

Kierunki studiów - Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich: znaleziono ×

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów

Kierunki studiów podyplomowych - Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich: znaleziono ×

Grupa kierunku
Wydział

Specjalności / ścieżki kształcenia - Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich: znaleziono ×

Poziom studiów
Forma studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filmy ×

Zadaj pytanie×

FAQ - najczęściej zadawane pytania:

Czy istnieje granica wieku, która ogranicza możliwość podjęcia studiów w systemie stacjonarnym?+

Nie ma górnej granicy wieku kandydata ograniczającej możliwość podjęcia kształcenia na UTP.

Jakie dokumenty należy dostarczyć po zakwalifikowaniu się na studia stacjonarne I stopnia?+

podanie o przyjęcia na studia - wydrukowane z systemu IRK
kserokopię świadectwa dojrzałości ( przy składaniu dokumentów należy okazać oryginał/odpis)
1 fotografię papierową- zgodną z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych
dowód dokonania opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na I rok studiów na UTP

W jaki sposób i gdzie mogę dostarczyć dokumenty na Uczelnię?+

dokumenty należy dostarczyć do punktu rekrutacyjnego lub wysłać listem poleconym na adres : UTP - Biuro Rekrutacji , Al. prof. S. Kaliskiego 7 w Bydgoszczy; decyduje data wpływu do UTP; dokumenty należy dostarczyć (w tekturowej teczce wiązanej ) zgodnie z terminarzem rekrutacji 

Czy dokumenty muszę składać osobiście?+

Komplet wymaganych dokumentów może dostarczyć osoba trzecia (nie jest wymagane upoważnienie na piśmie) lub można przesłać drogą pocztową (w wyznaczonym przez Uczelnię terminie – decyduje data wpływu dokumentów do UTP). Kandydat powinien wcześniej przygotować komplet wymaganych dokumentów; dokumenty powinny być: w tekturowej/papierowej teczce wiązanej, zdjęcie podpisane (imię i nazwisko). 

Czy dokumenty mogą zostać złożone w imieniu kandydata przez upoważnioną osobę?+

Komplet wymaganych dokumentów może dostarczyć osoba trzecia (nie jest wymagane upoważnienie na piśmie) lub można przesłać drogą pocztową (w wyznaczonym przez Uczelnię terminie – decyduje data wpływu dokumentów do UTP). Kandydat powinien wcześniej przygotować komplet wymaganych dokumentów; dokumenty powinny być: w tekturowej/papierowej teczce wiązanej, zdjęcie podpisane (imię i nazwisko). 

Czy kandydaci, którzy znajdują się na liście rezerwowej, też muszą składać dokumenty?+

Na UTP , na chwilę obecną nie ma "list rezerwowych".

Czy wyniki matur należy wpisywać samodzielnie?+

Tak, oprócz tego , po ogłoszeniu wyników przez OKE, uczelnia pobiera wyniki z KReM-u.

Czy w procedurze rekrutacyjnej brana jest pod uwagę część ustna egzaminu maturalnego?+

Tylko w przypadku "starej matury".

Jak wygląda procedura przyjęć dla kandydatów będących laureatami bądź finalistami olimpiad przedmiotowych?+

laureaci oraz finaliści olimpiad stopnia centralnego na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I stopnia przyjmowani są z pominięciem postępowania klasyfikacyjnego; obowiązuje ich również rejestracja internetowa, opłata rekrutacyjna oraz złożenie kompletu dokumentów (zgodnie z terminarzem rekrutacji)

Na jakiej zasadzie ustalane są progi punktowe dla poszczególnych kierunków?+

na dzień dzisiejszy nie ma progów punktowych na UTP

W jaki sposób zostanę poinformowany o zakwalifikowaniu do przyjęcia / przyjęciu na studia?+

na indywidualnym koncie w systemie IRK

Czy w dostaniu się na studia ma znaczenie kolejność zgłoszeń?+

nie

Czy zakwalifikowany do przyjęcia oznacza przyjęty na studia?+

nie

Czy pełna rejestracja elektroniczna wraz z uiszczoną opłatą rekrutacyjną daje podstawę do rozpatrywania wniosku o przyjęcie na studia?+

rejestracja internetowa, opłata rekrutacyjna oraz złożenie kompletu dokumentów - wg terminarza rekrutacji 

W jaki sposób można dokonać opłaty rekrutacyjnej?+

wpłata na poczcie/przelew bankowy

Co wpisać w tytule przelewu?+

opłata rekrutacyjna oraz rok akademicki 

W jakim terminie należy dokonać opłaty rekrutacyjnej?+

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji.

Co się stanie, jeśli nie wniosę opłaty rekrutacyjnej w wymaganym terminie (nie będzie ona zaksięgowana w wymaganym terminie)?+

w przypadku problemów z opłatą rekrutacyjną należy kontaktować się z pracownikiem punktu rekrutacyjnego.

Czy przelew muszę zrobić z mojego konta, czy może go zrobić za mnie np. mama?+

Każdy kandydat ma swoje indywidualne konto a sposób dokonania opłaty rekrutacyjnej jest dowolny. System IRK automatycznie obliczy należność, jaką należy wpłacić. Nie wolno dokonywać wpłat na konto kolegi lub koleżanki. Dane do dowodu wpłaty/przelewu można pobrać z indywidualnego konta w IRK, zakładka: moje konto/płatności

Jakie przedmioty brane są pod uwagę w procesie kwalifikacyjnym?+

W zależności od zasad klasyfikacji na danym kierunku studiów, regulują to zasady klasyfikacji na poszczególnych wydziałach, kierunkach.

Czy brak na maturze jakiegoś z punktowanych w rekrutacji przedmiotów, dyskwalifikuje mnie z ubiegania się o przyjęcie na wybrany kierunek studiów?+

Zależy od kierunku studiów i zasad rekrutacji na dany kierunek studiów.

O przyjęcie na ile kierunków studiów mogę się ubiegać?+

Nie ma ograniczeń.

W jaki sposób dokonywana jest procedura przeniesienia?+

Zgodnie z Regulaminem Studiów UTP.

Do kiedy i w jakim formacie muszę zamieścić zdjęcie elektroniczne w formularzu rejestracyjnym?+

do momentu zakończenia procesu klasyfikacji przez WKR.

Wasze pytania:

Nikt jeszcze nie zadał pytania tej uczelni.

 • Politechnika Bydgoska - kierunki studiów

 • Studia podyplomowe

 • O uczelni

 • Rekrutacja 2024/2025

 • Grupa kierunku

 • Grupa kierunku - podyplomowe

 • Poziom studiów

 • Forma studiów

 • Archiwum

Politechnika Bydgoska - kierunki studiów

Grupa kierunku

Grupa kierunku - podyplomowe

Archiwum

Opinie (4)

Student Ocena odpowiedz

Uczelnia ze świetną kadrą dydaktyczną jednak niskim poziomiem. Na pewno nie wspiera rozwoju , ewentualnie uwstecznianie. Niskie wymagania i brak możności. Studenci którzy przyszli tylko po dyplom i nic poza nim nie są w stanie z niej wynieść.

dawid Ocena odpowiedz

Bardzo długo zastanawiałem się nad wyborem uczelni. Porównywałem programy, specjalności? miałem twardy orzech do zgryzienia. Ostatecznie, zdecydowałem się na Uniwersytet Technologiczno- Przyrodniczy w Bydgoszczy i teraz, będąc na trzecim roku, wiem, że nie mogłem wybrać lepiej. To świetna uczelnia, którą wszystkim polecam

zadowolony student Ocena odpowiedz

polecam

sdfd Ocena odpowiedz

jest ok