Matura poprawkowa

Pokaż więcej

Poprawa matury 2024

Matura poprawkowa 2024

Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym odbędzie się 20 sierpnia 2024, we wtorek o godz. 9:00, a egzamin ustny z języka polskiego, języków mniejszości narodowych oraz z języków obcych nowożytnych - 21 sierpnia 2023 r.

Do kiedy deklaracja - matura poprawkowa w 2024 roku

Aby wszystko poszło po naszej myśli i poprawkowa matura mogła się odbyć, musimy w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (nie później niż do 16 lipca 2024 r.) złożyć przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym, zgodnie z deklaracją ostateczną.

 

Kto może przystąpić do matury w terminie poprawkowym

Do egzaminu maturalnego 2024 w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej ALBO w części pisemnej, pod warunkiem że: 1) przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony ORAZ 2) przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej (a w przypadku absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych przystępujących do egzaminu maturalnego w Formule 2023 – do egzaminu z języka obcego nowożytnego na poziomie dwujęzycznym) i egzamin ten nie został mu unieważniony.

 

Odwołanie się od wyniku matury 2024

Dla każdego ucznia dużym szokiem może być zobaczenie na wynikach maturalnych mniejszej liczby punktów, niż się spodziewał. Co wtedy? Wcale nie oznacza to, że jego marzenia o studiach są przekreślone.

Absolwent ma prawo, by zobaczyć swoją pracę, a następnie odwołać się od wyników matury. Może to zrobić każdy uczeń, który uważa, że jego praca została oceniona za nisko.

Zobacz więcej odwołanie się od wyniku matury

 

Wyświetl więcej Zwiń

Komentarze (0)