Ekonomia - Poznań
Dodaj do ulubionych

13.02.2023

Ekonomia studia Poznań 2023 | woj. wielkopolskie

Studia na kierunku ekonomia w Poznaniu to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku ekonomia w Poznaniu
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku ekonomia w Poznaniu rozpocznie się 20 maja 2023 r. i potrwa do 17 sierpnia 2023 r. | Ekonomia Poznań - terminy rekrutacji >

Uczelnie

W Poznaniu ekonomię możesz studiować w ramach kierunku na 2 uczelniach publicznych: Uniwersytecie Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu (UP), Ekonomicznym w Poznaniu (UEP) oraz 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).
 
Opis kierunku
W czasie studiów na kierunku ekonomia w Poznaniu, studenci rozwiną wszechstronną wiedzę z zakresu nauk matematycznych. Ponadto dowiedzą się więcej na temat finansów i rachunkowości oraz współczesnej gospodarki krajowej i międzynarodowej. W ramach kształcenia nauczą się dokonywania analizy finansowej czy oceny ryzyka inwestycyjnego. Dowiedzą się także, w jaki sposób zarządzać finansami.
Ekonomia należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich wybrana była przez ponad 18 tys. kandydatów (o 957 więcej niż rok wcześniej).
Wśród poznańskich uczelni publicznych ekonomia znalazła się wśród najpopularniejszych kierunków na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu (ponad 800 zgłoszeń - 5 osób na miejsce) oraz na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu (260 zgłoszeń).
 
Specjalności
Współczesne studia z ekonomii charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Poznaniu na kierunku ekonomia w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: geografia, historia, informatyka, język obcy, matematyka. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku ekonomia w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Cena za pierwszy rok studiów waha się od 3200 zł do 7140 zł. Wykaz opłat za studia na kierunku ekonomia w Poznaniu >
 
Praca po studiach
Po ukończeniu studiów można podjąć zatrudnienie w instytucjach finansowych, bankowości, biurach rachunkowych, firmach doradczych oraz konsultingowych. Absolwenci mogą także założyć własną działalność gospodarczą.

czytaj dalej wszystko o Ekonomia - Poznań

Zobacz, na jakich uczelniach w Poznaniu jest kierunek EKONOMIA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Ekonomia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Ekonomia w Poznaniu? 

W procesie rekrutacji na studia na kierunku ekonomia najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia
 • geografia
 • historia
 • informatyka
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie
 • język obcy

 

Jak wygląda rekrutacja na studia ekonomiczne? Krokiem ku studiowaniu jest, oczywiście, przystąpienie do konkursu świadectw, w którym pierwszoplanową rolę odgrywa matematyka. Do niej, w dalszych choć także istotnych rolach dołączyć mogą: matematyka, język obcy nowożytny, geografia, historia, informatyka, wiedza o społeczeństwie. 
Warto dokładnie sprawdzić system kwalifikacji, gdyż może on się różnić w zależności od wybranej uczelni.
*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Ekonomia w Poznaniu

 • Ekonomia w Poznaniu - terminy rekrutacji

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń


  Terminy rekrutacji na uczelniach 2023/2024

  I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
  od 20.05.2023
  do 18.07.2023
  Termin rekrutacji II stopnia:
  od 20.05.2023
  do 26.07.2023
  Termin dodatkowej rekrutacji:
  Dowiedz się więcej
  niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
  od 14.07.2023
  do 16.08.2023
  Termin rekrutacji II stopnia:
  od 14.07.2023
  do 17.08.2023
  Termin dodatkowej rekrutacji:
  Dowiedz się więcej
  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Termin rekrutacji I stopnia:
  od 01.06.2023
  do 10.07.2023
  Termin rekrutacji II stopnia:
  Termin dodatkowej rekrutacji:
  Dowiedz się więcej

  Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

  Harmonogram rekrutacji +

  Jeżeli chcesz rozpocząć studia, to na samym początku powinieneś szczegółowo zapoznać się z harmonogramem rekrutacji. Dzięki temu żaden termin nie będzie dla ciebie zaskoczeniem. Każda uczelnia daty poszczególnych etapów rekrutacji ustala indywidualnie, więc informacje na ten temat znajdziesz na stronach internetowych poznańskich ośrodków akademickich. Kandydaci najpierw rejestrują się na elektronicznych platformach rekrutacyjnych. Mogą tego dokonać już na przełomie kwietnia oraz maja.

  Wyniki pierwszego etapu rekrutacji ogłaszane są mniej więcej w połowie lipca. Wtedy też zakwalifikowani kandydaci mogą składać w dziekanatach uczelni zestawy podstawowych dokumentów. Studia na kierunku ekonomia są wyjątkowo popularne, więc liczba osób chętnych bardzo często przewyższa liczbę miejsc przygotowanych podczas pierwszego terminu rekrutacji.

  Uczelnie w Poznaniu wychodzą naprzeciw temu problemowi i przygotowują dodatkowe terminy rekrutacji dla osób, które na studia ekonomiczne nie zakwalifikowały się w lipcu. Jeżeli jesteś jedną z tych osób, to swoich sił możesz także spróbować w sierpniu, a nawet we wrześniu.

  Dokumenty rekrutacyjne +

  Jeżeli chcesz wziąć udział w rekrutacji na studia w Poznaniu na kierunek ekonomia, musisz bardzo dobrze zapoznać się z zestawem podstawowych dokumentów. Ich terminowe dostarczenie, to bardzo ważny etap. Jego zaniedbanie sprawi, że nawet jeżeli dostałeś się na studia, to i tak zostaniesz skreślony z list osób przyjętych. Zorientuj się, jakie dokumenty dostarczyć w pierwszej kolejności i zrób to odpowiednio wcześnie. Wymogi poszczególnych uczelni mogą się nieznacznie od siebie różnić, wszelkie konkretne informacje znajdziesz już na stronach internetowych poszczególnych ośrodków akademickich. Na pewno wśród dostarczanych przez ciebie dokumentów powinny się znaleźć:

  • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty;
  • jeżeli do szkoły średniej uczęszczałeś poza granicami polski – świadectwo lub inny dokument wydane poza polskim systemem oświaty;
  • aktualne fotografie do legitymacji studenckiej;
  • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej;
  • różnego rodzaju umowy.

  Opłaty rekrutacyjne +

  Każda osoba, która chce wziąć udział w rekrutacji, musi wykonać odpowiednią opłatę rekrutacyjną. Jeżeli ten etap rekrutacji zostanie przez ciebie zaniedbany, to twoja kandydatura w ogóle nie zostanie wzięta pod uwagę. Uczelnie w Poznaniu ustalają indywidualne opłaty rekrutacyjne, więc odpowiednio wcześnie zapoznaj się z tymi wytycznymi. Na ogół koszt takiej opłaty waha się od 85 do 150 zł w zależności od kierunku. Możesz jej dokonać za pośrednictwem poczty, przy pomocy przelewu lub płatności elektronicznych (PayU). Pamiętaj, że liczy się czas księgowania przelewu, a nie data jego wykonania, więc zrób go wcześnie, a jego potwierdzenie okaż w dziekanacie wybranej przez siebie uczelni.

  Przedmioty kwalifikacyjne +

  Studia na kierunku ekonomia mają interdyscyplinarny profil kształcenia. Uczelnie mają bardzo rozbudowane wymogi, co jest dużym plusem, ponieważ przyszli studenci mogą wybierać spośród wielu możliwości. Jeżeli poważnie myślisz o studiach ekonomicznych, to przedmioty, które możesz zdawać na maturze to chociażby: matematyka, WOS, historia, filozofia, język polski. Bardzo ważne jest również zdawanie dowolnie wybranego języka  obcego nowożytnego.

  Przelicznik punktów kwalifikacyjnych +

  Każda uczelnia samodzielnie ustala swój przelicznik punktów kwalifikacyjnych, znajdziesz go na stronach internetowych wybranych ośrodków akademickich. W przypadku studiów ekonomicznych liczy się poziom, na jakim zdawałeś wybrane przedmioty (podstawowy albo rozszerzony) oraz to, czy znajduje się on na liście przedmiotów zgodnych z wymogami rekrutacyjnymi.

  Olimpiady oraz konkursy +

  Prawdziwi pasjonaci zagadnień społeczno-ekonomicznych, którym nauka przedmiotów ścisłych nie sprawia żadnego problemu, mogą pomyśleć o wzięciu udziału w olimpiadzie przedmiotowej. Na start w tym prestiżowym konkursie powinni zdecydować się jedynie najbardziej ambitni uczniowie, ich wiedza musi bowiem znacznie wykraczać poza ramy szkół średnich. Warto podkreślić, że jest o co walczyć, ponieważ laureaci oraz finaliści olimpiad stopnia centralnego znajdą się na listach osób przyjętych poza kolejnością. Jeżeli chcesz rozpocząć studia na kierunku ekonomia, pomyśl przykładowo o olimpiadach takich jak:

  • • Olimpiada Matematyczna;
  • • Olimpiada Lingwistyki Matematycznej;
  • • Olimpiada Statystyczna;
  • • Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej.

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie studiować ekonomie w Poznaniu

W Poznaniu ekonomię można podjąć na dwóch uczelniach publicznych: Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, a także Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu oraz na jednej niepublicznej szkole wyższej: Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu. 

Gdzie studiować ekonomie bezpłatnie w Poznaniu

Ekonomie w Poznaniu można studiować bezpłatnie tylko w formie stacjonarnej na: Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, gdzie podstawą rekrutacji jest konkurs świadectw. 

Gdzie studiować ekonomie niestacjonarnie w Poznaniu

Studia niestacjonarne (zaoczne) na kierunku ekonomia w Poznaniu można podjąć na 3 uczelniach Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu oraz na Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu. 

Ile kosztują studia niestacjonarne na ekonomii w Poznaniu

Aspekt finansowy w przypadku studiów jest niezwykle ważny, studia niestacjonarne na uczelniach publicznych i prywatnych są płatne. Ceny za jeden rok akademicki na kierunku ekonomia w Poznaniu wynoszą około 3000 zł za pierwszy rok studiów. 

Czy są studia niestacjonarne bezpłatne

Niestety wszystkie studia niestacjonarne, jakie oferowane są przez uczelnie państwowe oraz prywatne są płatne. Wyjątkiem są jedynie studnia stacjonarne na uczelniach publicznych, które są bezpłatne. 

Pokaż wszystkie

Jak wyglądają studia na kierunku Ekonomia w Poznaniu

Ekonomia to jeden z najpopularniejszych kierunków studiów ostatnich lat. Studenci zdobywają wszechstronne wykształcenie i praktyczne umiejętności, które umożliwiają wykonywanie zawodu i działanie w zakresie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi.

W trakcie realizowanych przedmiotów poznają nowoczesne metody obliczeniowe, a także zyskują i analizują informacje istotne w przypadku pozyskiwania i analizy informacji potrzebnych do podejmowania decyzji operacyjnych.

Kompleksowo opracowany program kształcenia wypełniony jest zajęciami z zakresu ekonomii, ekonomiki gospodarki żywnościowej, polityki gospodarczej, finansów, bankowości, prawa gospodarczego, polityki rolnej UE. Studenci mają także możliwość rozwinięcia kompetencji językowych, które umożliwiają opanowanie języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

 

Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku ekonomia możemy podzielić na:

1. Poziom studiów:

2. Forma:

 

Studia na kierunku ekonomia w Poznaniu realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata. 

Uczelnie w Poznaniu umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. 

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

Program studiów i przedmioty

W zależności od wybranej uczelnie program kształcenia na kierunku ekonomia może się różnić propozycją przedmiotów, specjalizacji, założeniami programowymi. Efekty kształcenia mają jednak charakter uniwersalny. Studenci mają szansę zdobyć wiedzę w zakresie ekonomii, ekonomiki gospodarki żywnościowej, polityki gospodarczej, finansów, bankowości, prawa gospodarczego, polityki rolnej UE.

Zajęcia umożliwią studentom korzystanie z zaawansowanych narzędzi matematyczno-statystycznych oraz zapoznanie się z modelowaniem przebiegu procesów ekonomicznych w skali mikro- i makroekonomicznej. Plan zajęć łączy przedmioty obejmujące nauki prawne, gospodarcze, nauki z zakresu zarządzania.

 

W programie studiów na kierunku Ekonomia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 

Jakie predyspozycje i zainteresowania są ważne?

Studia ekonomiczne w Poznaniu są idealne dla osób, które chcą zdobyć szczegółową wiedzę odnoszącą się do gospodarki polskiej i światowej, finansów, rachunkowości, podatków oraz innych obszarów wiedzy, które są istotne dla dziedziny ekonomii. Odnajdą się tutaj Ci, którzy myślą o własnym biznesie, a także interesują się gospodarką w skali makro i mikro.

Ekonomia to kierunek przede wszystkim dla tych, którzy odznaczają się analitycznym, logicznym myśleniem, są komunikatywni, potrafią pracować z drugim człowiekiem. Wykształcenie ekonomiczne jest aktualnie bardzo popularne, ale wciąż jest na nie popyt.

Studia tego typu stawiają na rozwój technologiczny, dlatego nowinki techniczne i najnowsze oprogramowanie komputerowe nie mogą sprawiać Ci problemów. Praktyczne wykształcenie pozwoli analizować i interpretować procesy, które zachodzą we współczesnej ekonomii.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

 

Wiedza

Studenci ekonomii zdobywają wiedzę odnoszącą się do najważniejszych kategorii i procesów makro i mikroekonomicznych. Zapoznają się z mechanizmami funkcjonowania gospodarki, także gospodarki żywnościowej na poziomie kraju i regionu oraz narzędzi i instrumentów polityki gospodarczej i społecznej. Posiadają wiedzę o przestrzennym zróżnicowaniu gospodarki, jak również strukturach gospodarki we współczesnym świecie. Uwzględniają przy tym sektor rolno-żywnościowy.

Studenci zgłębiają mechanizmy ekonomiczne, które działają w sferze międzynarodowych stosunków gospodarczych, a także poznają reguły międzynarodowej polityki handlowej. W trakcie zajęć mają szansę poznać zagadnienia dotyczące integracji rynków i polityki Unii Europejskiej oraz jej finansowych aspektów działania. Mają wiedzę z zakresu elementów systemu finansowego, instytucji i rynków finansowych, poznają narzędzia służące realizacji zadań polityki gospodarczej i społecznej.

 

Umiejętności

Kierunek ekonomia w Poznaniu umożliwia zdobycie rzetelnego wykształcenia i potrzebnych do pracy umiejętności. Studenci potrafią interpretować podstawowe wskaźniki, które charakteryzują gospodarkę w skali makroekonomicznej. Potrafią we właściwy sposób, bazując na posiadanej wiedzy, oceniać i interpretować sytuację społeczno-gospodarczą w odniesieniu do podstawowych narzędzi polityki gospodarczej. Umiejętnie wyjaśniają podstawowe mechanizmy ekonomiczne, które pojawiają się w polityce handlowej.

Posługują się terminologią kierunkową oraz z zakresu integracji europejskiej. Nabywają zdolności analityczne, które pozwalają interpretować funkcjonowanie UE oraz aplikować o fundusze UE. Studenci rozwijają także kompetencje językowe w zakresie przynajmniej jednego języka obcego nowożytnego, które są zgodne z poziomem B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

 

Kompetencje społeczne

Studenci ekonomii w trakcie realizowanego kształcenia zdobywają kompetencje społeczne, które są bardzo ważne dla prawidłowej realizacji dalszego procesu kształcenia oraz dla ścieżki kariery. Uczą się funkcjonować w środowisku gospodarczym i społecznym i potrafią być odpowiedzialni zawodowo i etycznie.

Są świadomi tego, że powinni upowszechniać zdobytą wiedzę ekonomiczną w różnych środowiskach, a także nie boją się oceniać stanu gospodarki i efektów stosowanej polityki gospodarczej. Zdobyta wiedza i umiejętności ułatwiają udzielanie porad odnoszących się do tworzenia i funkcjonowania przedsiębiorstw oraz działalności jednostek samorządu terytorialnego. Absolwenci ekonomii potrafią pracować w zespole. Mają także świadomość odpowiedzialności karnej i etycznej.

Ile trwają studia na kierunku Ekonomia w Poznaniu

Ile trwają studia na kierunku Ekonomia w Poznaniu

Studia na kierunku Ekonomia w Poznaniu, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Studia w Poznaniu na kierunku Ekonomia należą do szerokiego grona studiów, których przebieg można podzielić na dwa etapy. Studia pierwszego stopnia przeznaczone są dla kandydatów, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę ze szkolnictwem wyższym. Wówczas ich edukacja będzie trwała 6 semestrów, a więc trzy lata oraz zostanie zwieńczona uzyskaniem przez nich dyplomu licencjata.

Studia drugiego stopnia na kierunku Ekonomia zobowiążą przyszłych absolwentów do zagospodarowania wolnych dwóch lat na przyswojenie koniecznej do poszerzenia posiadanych już kompetencji wiedzy. Uzyskanie dyplomu magistra otworzy przed nimi nowe perspektywy zawodowe. 

Ekonomia w Poznaniu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

Jaka praca po studiach na kierunku Ekonomia w Poznaniu?

Absolwenci ekonomii szczycą się rzetelnym wykształceniem, które obejmuje wiedzę ekonomiczną. Jednocześnie są przygotowani do działania w zakresie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi.

Zawodowo możesz zajmować się przeprowadzaniem analizy dostępnych lub tworzonych informacji, które wspierają podejmowanie decyzji ekonomicznych. Możesz być zatrudniony/a w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach publicznych i pozarządowych w kraju i za granicą.

Absolwenci są przygotowani do pracy na stanowiskach kierowniczych, doradczych lub eksperckich, mogą także prowadzić własną działalność gospodarczą.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Ekonomia:

 • przedsiębiorstwa produkcyjne, usługowe i handlowe
 • instytucje administracji centralnej i lokalnej
 • agencje płatnicze
 • jednostki doradcze i konsultingowe
 • instytucje finansowe i rachunkowe
 • własna działalność gospodarcza
 • biura rachunkowe
 • firmy konsultingowe
 • sektory i segmenty rynku europejskiego
 • działy finansowo-księgowe przedsiębiorstw prywatnych

Miejsce zatrudnienia bardzo często uzależnione jest od realizowanej specjalizacji, podobnie jak obejmowane stanowisko pracy.

Przykładowe stanowiska po studiach na kierunku Ekonomia:

 • analityk finansowy
 • specjalista ds. ryzyka i analiz kredytowych
 • przedstawiciel handlowy
 • doradca biznesowy
 • doradca ds. leasingu
 • ekonomista

 

Ile zarabiają absolwenci ekonomii?

Na absolwentów kierunku studiów Ekonomia czeka wiele ciekawych stanowisk pracy. Mogą oni podjąć zatrudnienie w biurach rachunkowych, bankach, przedsiębiorstwach, firmach konsultingowych, a także mogą otworzyć własną działalność gospodarczą. Absolwenci najczęściej decydują się na takie zawody jak: analityk finansowy, ekonomista, doradca biznesowy oraz przedstawiciel handlowy. Jakie obowiązki do nich należą i ile zarabiają miesięcznie?

 

Analityk finansowy

Pracuje on w firmach zajmujących się finansami i rachunkami, bankach lub w firmach konsultingowych. Odpowiada za przygotowywanie raportów finansowych i analiz. Rozważa przedsięwzięcia i jakie mogą nieść za sobą skutki i czy będą one korzystne dla danego przedsiębiorstwa. Odpowiada również za obieranie strategii finansowej i weryfikację prognoz ekonomicznych. Mediana zarobków na stanowisku analityk finansowy wynosi około 7930 zł brutto miesięcznie.

 

Ekonomista

Ekonomista może pracować w przedsiębiorstwach, bankach i szkołach wyższych. Zajmuje się on prowadzeniem badań z zakresu ekonomii, jak aktualnie wygląda gospodarka, w jakim kierunku zmierza oraz jaki mamy na nią wpływ. Ekonomista tworzy również teorie ekonomiczne i szuka, jak poprawić faktyczny stan gospodarki. Weryfikuje również proponowane założenia gospodarcze i sprawdza, czy są one do zrealizowania. Mediana zarobków to około 6800 zł brutto.

 

Doradca biznesowy

Doradca biznesowy może podjąć pracę w firmach konsultingowych. Zajmuje się on analizowaniem stanu finansowego firmy i stara się wdrożyć nową strategię, która ma na celu poprawę kondycji finansowej. Objaśnia klientom aktualną sytuację i odpowiada za pozyskanie nowych kontrahentów. Kontroluje również podjęte działania i jak wpływają one na firmę. Mediana zarobków to około 7000 zł brutto

 

Przedstawiciel handlowy

Przedstawiciel handlowy może pracować w bankach, firmach konsultingowych, agencjach ubezpieczeniowych oraz różnych przedsiębiorstwach, które wymagają wiedzy z zakresu ekonomii. Odpowiada on za prezentację oferty firmy i usług, które mogą zainteresować poszczególnych klientów. Przedstawiciel handlowy odpowiada także za pozyskiwanie klientów i realizację podpisanych umów. Mediana zarobków wynosi około 6290 zł brutto miesięcznie.

Źródło: wynagrodzenia.pl (luty 2023)

 

*Musisz pamiętać, że wpływ na zarobki ma wiele czynników. Stawki mogą różnić się, w zależności od stażu pracy, wykształcenia i dodatkowo ukończonych kursów, doświadczenia, wielkości firmy, a nawet miejsca pracy – wynagrodzenie bardzo często różni się w zależności od województwa czy miasta.

 

Gdzie studiować na kierunku ekonomia w Poznaniu?

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych: Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu oraz niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej: Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku ekonomia, w roku akademickim 2022/2023, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 150 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Bezpłatne studia oferuje również Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UE oraz UP oraz uczelnie niepublicznej. Cena za pierwszy rok studiów waha się od 3200 zł do 7140 zł.

 

Uczelnie na których można studiować kierunek ekonomia w Poznaniu:

 

czytaj dalej uczelnie w Poznaniu

 

Ekonomia studia stacjonarne - uczelnie w Poznaniu
 
Ekonomia studia niestacjonarne - uczelnie w Poznaniu
 
Ekonomia studia - uczelnie publiczne (państwowe) w Poznaniu
 

Limity miejsc

Liczba miejsc na poszczególnych kierunkach studiów jest ograniczona, a kandydaci przyjmowani są na podstawie liczby punktów zdobytych w postępowaniu kwalifikacyjnym. Uczelnie przyjmują te osoby, które zdobyły odpowiednio wysokie miejsce na liście rankingowej.

Limity miejsc na kierunku ekonomia w Poznaniu:

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu: 150

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

 

Ile kosztują studia

Osoby, którym zależy na podjęciu bezpłatnej nauki, mogą rozpocząć studia stacjonarne w uczelni publicznej. Studia niestacjonarne w publicznych szkołach wyższych oraz studia w prywatnych uczelniach są z kolei płatne.

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu – 3200 zł
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu – 7140 zł

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2022/2023). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Wyniki rekrutacji publikowane są w systemie IRK lub ERK – termin przeznaczony na udostępnienie informacji o przyjęciu lub odrzuceniu kandydatów na poszczególne kierunki studiów jest ustalany przez daną szkołę wyższą. Dane dotyczące liczby punktów zdobytych przez kandydatów w postępowaniu kwalifikacyjnym oraz list rankingowych umieszczane są w prywatnych profilach użytkowników.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2022 w uczelniach publicznych w Poznaniu:

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – 21.07.2022
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu – 14.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Kompletny zestaw dokumentów rekrutacyjnych można złożyć osobiście w siedzibie wybranej uczelni. Czasem jednak niektóre szkoły wyższe decydują się na umożliwienie kandydatom doręczenia dokumentów za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w terminie ustalonym przez daną szkołę wyższą. Najczęściej można to zrobić zaraz po ogłoszeniu wyników rekrutacji. Etap ten trwa zazwyczaj zaledwie kilka dni, dlatego należy pospieszyć się z dopełnieniem formalności. Spóźnienie lub niespełnienie któregokolwiek z wymogów wynikających z zasad rekrutacji może zakończyć się dla kandydata usunięciem z listy osób zakwalifikowanych na studia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Terminy składania dokumentów na studia 2022 w uczelniach publicznych w Poznaniu:

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – 01.08.2022
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu – od 18.07.2022 do 19.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Uczelnie w Poznaniu - kierunek ekonomia:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (Ekonomia) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (Wydział Ekonomiczny UP w Poznaniu) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Ekonomia w Poznaniu

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Ekonomia w Poznaniu

Proces rekrutacji

Warto odpowiednio wcześnie zapoznać się z wymaganiami rekrutacyjnymi, ponieważ uczelnie ustalają je indywidualnie. Pamiętaj, że wymagania kwalifikacyjne ulegają zmianie w stosunku do poziomu i trybu kształcenia. 

Jakie przedmioty brane są pod uwagę?

Przyszli studenci muszą przedstawić wyniki z obowiązkowych egzaminów maturalnych na poziomie podstawowym, ale warto także pokusić się o zdawanie egzaminów dodatkowych na rozszerzeniu. Na stronach internetowych wybranych uczelni znajdziesz szczegółową listę wraz z przelicznikiem punktowym, który pomoże Ci ustalić, jakie przedmioty maturalne warto zdawać.

Wymagane dokumenty

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu wymaganych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Szczegóły znajdziesz na stronie internetowej wybranej uczelni.

 

STUDIA W POZNANIU - ważne informacje

kierunki studiów w Poznaniu

studia w Poznaniu

 

EKONOMIA - ważne informacje

ekonomia studia

ekonomia studia online

studia ekonomiczne w Poznaniu

studia ekonomiczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku Ekonomia w Poznaniu?

Wybrać kierunek kształcenia to niełatwa sprawa, ale połowa sukcesu. Następnie trzeba zastanowić się, gdzie nauka będzie nas najmocniej satysfakcjonować. Zostać, czy wyjechać? Jeśli wyjechać, to które miasto wybrać? W takich chwilach warto zadać sobie jak najwięcej pytań, a jedno z nich może brzmieć: Jakie ma kierunek Ekonomia w Poznaniu opinie?

Dominika, studentka Ekonomii mówi:

„Przeprowadziłam się na studia do Poznania z Elbląga, i chociaż kocham swoje rodzinne miasto i bardzo za nim tęsknie, to w mieście koziołków czuję się świetnie. Jestem bardzo zadowolona ze studiów. Oczywiście, czasami narzekam, zwłaszcza na spore ilości materiałów, ale jeśli chce się być specjalistą w jakiejś dziedzinie, to trzeba się starać, ciężko pracować i nie marudzić. Wiem, że mój wysiłek nie pójdzie na marne.”

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Ekonomia Poznań studia i stopnia

Ekonomia Poznań studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Ekonomia Poznań studia stacjonarne

Ekonomia Poznań studia niestacjonarne

Kierunki ekonomiczne w Poznaniu

finance
Rozwiń

23 Uczelnie w Poznaniu

Poznań jest jednym z większych ośrodków akademickich w Polsce. Znajduje się tu osiem uczelni publicznych i aż piętnaście niepublicznych. Spośród nich przyszli studenci mogą wybrać m. in. słynny Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Przyrodniczy, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Politechnikę Poznańską, Uniwersytet Artystyczny, a także Akademię Muzyczną i Akademię Wychowania Fizycznego.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują poznańskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Poznaniu

 

 

POZOSTAŁE UCZELNIE W POZNANIU NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK EKONOMIA

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia