Studia ekonomiczne Poznań

Studia ekonomiczne Poznań

Studia ekonomiczne Poznań
Dodaj do ulubionych

23.04.2024

Studia ekonomiczne Poznań 2024 | woj. wielkopolskie

Studia ekonomiczne w Poznaniu możesz podjąć w 3 uczelniach publicznych: Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu oraz 3 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu, Collegium Da Vinci w Poznaniu, Uniwersytecie WSB Merito w Poznaniu. Są to studia realizowane w formie stacjonarnej oraz niestacjonarnej, których program nauczania trwa od 3 do 5 lat. 

Studia ekonomiczne Poznań
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne, online
Poziom studiów studia I stopnia, studia II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia ekonomiczne w Poznaniu rozpocznie się 16 stycznia 2024 r. i potrwa do 16 października 2024 r. | terminy rekrutacji >

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia ekonomiczne w Poznaniu w roku akademickim 2024/2025 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: język obcy, matematyka, geografia, wiedza o społeczeństwie, informatyka, historia.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od kierunku, uczelni oraz trybu studiów.

Studia ekonomiczne w Poznaniu - kierunki studiów

Uczelnia
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów
Analityka danych ekonomicznych stacjonarne II stopnia
Analiza biznesowa i data science stacjonarne, niestacjonarne I stopnia
Bachelor in business administration stacjonarne I stopnia
Design i komercjalizacja produktu stacjonarne, niestacjonarne II stopnia
Ekonomia stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia
Finance stacjonarne I stopnia
Finanse i rachunkowość stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia
Finanse i rachunkowość - studia online online I stopnia, II stopnia
Finanse, audyt, inwestycje stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia
Gospodarka i ekonomia w dziejach stacjonarne I stopnia
Gospodarka turystyczna stacjonarne I stopnia
Handel międzynarodowy stacjonarne, niestacjonarne I stopnia
Kierunek prawno-ekonomiczny stacjonarne I stopnia, II stopnia
Master in international business stacjonarne II stopnia
Międzynarodowe stosunki gospodarcze stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia
Nadzór i kontrola stacjonarne II stopnia
Przemysł 4.0 stacjonarne II stopnia
Quantitative finance stacjonarne II stopnia
Rachunkowość i finanse biznesu stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia
Zarządzanie i prawo w biznesie stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia
Zarządzanie kreatywne stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia
Zarządzanie państwem stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia
Zarządzanie środowiskiem stacjonarne I stopnia, II stopnia

Zobacz, na jakich uczelniach w Poznaniu są ekonomiczne

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Collegium Da Vinci w Poznaniu

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Kierunki ekonomiczne:

EKONOMIA
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu

WSHIU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu

Kierunki ekonomiczne:

EKONOMIA
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Grupa kierunku na uczelniach

Specjalności / ścieżki kształcenia - kierunki ekonomiczne w Poznaniu

SORTOWANIE:
A
B
C
D
E
F
G
I
K
L
M
P
R
S
U
Z
Rozwiń

Studia ekonomiczne w Poznaniu - podyplomowe

A
B
C
D
E
F
G
J
K
M
O
P
R
T
Z
Rozwiń

Grupa kierunków podyplomowych na uczelniach

Zobacz, co wybierają inni

Pokaż wszystkie

Aktualności rekrutacyjne

Pokaż wszystkie

Rekrutacja i wymagania na studia ekonomiczne 2024/2025

Aby znaleźć się na liście przyjętych na studia ekonomiczne w Poznaniu należy przejść przez kilkustopniowy proces rekrutacji. Pierwszym z nich jest konkurs świadectw maturalnych.

Wymagane przez uczelnię przedmioty są przeliczane na punkty, po czym ustalane zostają progi punktowe, powyżej których zostają przyjmowani kandydaci na studia. Co najbardziej interesuje przyszłych studentów to przedmioty maturalne, które będą liczyć się podczas rekrutacji.

 

Kierunki ekonomiczne - przedmioty maturalne

W przypadku ekonomii są to przede wszystkim matematyka oraz język obcy. Trzeci wymagany przedmiot ustalany jest w zależności od konkretnych uczelni, dlatego warto sprawdzić, jakie przedmioty znajdują się na liście opcjonalnych przedmiotów maturalnych wybranego przez nas wydziału.

Najczęściej są to: geografia, historia, informatyka, WOS lub język polski, choć czasami uznawane są również inne: fizyka z astronomią, chemia, biologia, filozofia albo język łaciński.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

Ile punktów na studia ekonomiczne w Poznaniu

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu na rok 2023/2024 musieli uzyskać conajmniej 229 punktów na ekonomię, 225 punktów na finanse, audyt, inwestycje oraz 228 punktów na rachunkowość i finanse biznesu. 

W przypadku studiów na Uniwersytecie Przyrodnicznym w Poznaniu, aby dostać się na ekonomię trzeba było osiągnąć próg conajmniej 30 punktów. Kandydaci na finanse i rachunkowość musieli natomiast uzyskać 61 punktów. 

czytaj dalej progi punktowe na studia

 

Ile osób na miejsce na studia ekonomiczne w Poznaniu

Studia ekonomiczne w Poznaniu należą do jednej z najbardziej popularnych grup kierunków. Studia w tym zakresie można podjąć na wielu uczelniach publicznych. Wśród jednej z najbardziej obleganych uczelni można wymienić Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, gdzie o jedno miejsce na ekonomię ubiegało się ponad 4 kandydatów, a na finanse, audyt, inwestycje oraz rachunkowość i finanse biznesu ponad 3 kandydatów.

O przyjęcie na studia stacjonarne w 2023 roku na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu na finanse i rachunkowość ubiegało się ponad 2 kandydatów na jedno miejsce. 

 

Limity miejsc na studia ekonomiczne

Przyjęcie na poszczególne kierunki z obszaru studiów ekonomicznych odbywa się w ramach limitu miejsc w oparciu o listę rankingową kandydatów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym.

 

Limity miejsc na popularnych kierunkach ekonomicznych w Poznaniu:

 

Ekonomia:

 • Uniwersytet Przyrodniczy: 150

 

Finanse i rachunkowość:

 • Uniwersytet Przyrodniczy: 120

 

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024).

 

Ile kosztują studia ekonomiczne w Poznaniu

Zastanawiając się nad rozpoczęciem kształcenia na studiach ekonomicznych w Poznaniu warto wiedzieć, że bezpłatne są wyłącznie studia stacjonarne realizowane w uczelniach publicznych. Oznacza to, że należy zapłacić za naukę na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych oraz za naukę na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w uczelniach niepublicznych.

 

Ekonomia:

 • WSHIU Akademia Nauk Stosowanych: 7538 zł
 • Uniwersytet Przyrodniczy: 3400 zł
 • Uniwersytet Ekonomiczny: 6580 zł

 

Finanse i rachunkowość:

 • Uniwersytet WSB Merito: od 6500 zł
 • WSHIU Akademia Nauk Stosowanych: od 7538 zł
 • Uniwersytet Przyrodniczy: 3400 zł

*Ceny za pierwszy rok studiów w roku akademickim 2023/2024. Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Każda uczelnia informuje o wynikach rekrutacji w innym terminie. Na szczęście, informacja o tym, czy zostaliśmy zakwalifikowani do przyjęcia na studia pojawi się w naszym indywidualnym profilu w systemie internetowej rejestracji kandydata.

Dowiedz się więcej wyniki rekrtuacji na studia

 

Terminy wyników rekrutacji na studia 2024 w uczelniach publicznych w Poznaniu:

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza: lipiec 2024
 • Uniwersytet Ekonomiczny: lipiec 2024
 • Uniwersytet Przyrodniczy: lipiec 2024

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025).

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne?

Każda uczelnia może wymagać innej formy składania rekrutacyjnych dokumentów. Niektóre obligują kandydatów do złożenia ich osobiście, a niektóre pozwalają na wysłanie ich pocztą tradycyjną albo przesłanie pocztą elektroniczną.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Składanie dokumentów rekrutacyjnych dotyczy wyłącznie tych kandydatów, którzy otrzymali informację o zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia. Mówiąc inaczej, jeśli otrzymaliśmy taką informację to znak, że możemy skompletować wymagany zestaw i dostarczyć go w odpowiedniej formie. Co ważne, na złożenie dokumentów mamy jasno określony czas, którego należy przestrzegać. Spóźnienia mogą skutkować nawet wykreśleniem z listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

 

Terminy składania dokumentów na studia 2024 w uczelniach publicznych w Poznaniu:

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza: lipiec 2024
 • Uniwersytet Przyrodniczy: lipiec 2024
 • Uniwersytet Ekonomiczny: lipiec 2024

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025).

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

 

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Studia ekonomiczne niestacjonarne w Poznaniu

Studia ekonomiczne w Poznaniu cieszą się sporym zainteresowaniem, a za ich popularnością idą różnorakie udogodnienia dla studentów. Najistotniejsze jest to, że w stolicy Wielkopolski można studiować wiele kierunków o ekonomicznym charakterze i dostępne są one zarówno w formie stacjonarnej, jak i niestacjonarnej.

Na chętnych czeka nie tylko sztandarowa Ekonomia, ale także Rachunkowość i finanse biznesu, Finanse, audyt i inwestycje, czy też Gospodarka turystyczna. Pomimo tego, że studia niestacjonarne rozumiane są jako wieczorowe i zaoczne, to te drugie występują w przeważającej większości. Dlatego w przypadku studiów ekonomicznych w Poznaniu pod określeniem nauki niestacjonarnej rozumieć można kształcenie zaoczne.

Niejeden kandydat zastanawia się nad tym, jakie różnice występują pomiędzy studiami stacjonarnymi i niestacjonarnymi? Nierzadko słyszy się dyskusje na temat wyższości jednych nad drugimi. Takie rozmowy są niewiele warte, ponieważ program kształcenia jest wspólny, identyczny, zatem zarówno studenci stacjonarni i niestacjonarni osiągają takie same efekty i takie same wykształcenie. Różnice występują na innej płaszczyźnie.

Przede wszystkim studia niestacjonarne są płatne. Ich cena uzależniona jest od uczelni i konkretnego kierunku. Co dalej? Inaczej się studiuje. Studenci studiów stacjonarnych uczęszczają na zajęcia od poniedziałku do piątku, a studenci studiów niestacjonarnych, w tym przypadku zaocznych, zjawiają się na uczelni w weekendy, zazwyczaj co dwa tygodnie, aby uczestniczyć w tzw. zjazdach.

Brak zajęć w tygodniu sprawia, że znaczna część studentów pracuje, bądź realizuje się w inny sposób. Co ważne, czas poza zajęciami można wykorzystać na zbieranie cennego doświadczenia już w trakcie studiów i jest to największa zaleta nauki zaocznej.

czytaj dalej studia ekonomiczne niestacjonarne (zaoczne) w Poznaniu

Jak wyglądają studia ekonomiczne w Poznaniu?

Studia ekonomiczne w Poznaniu to kierunki studiów, które skupiają się na zagadnieniach gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi oraz materialnymi, a także na mechanizmach funkcjonowania współczesnej gospodarki. To kierunki, dzięki którym można nauczyć się jak stosować metody i techniki analityczne w działalności podmiotów gospodarczych, czy też analizować relacje między finansami publicznymi a rynkami finansowymi.

Najpopularniejsze kierunki ekonomiczne w Poznaniu: handel międzynarodowy, ekonomia, finanse i rachunkowość, finanse, audyt, inwestycje, rachunkowość i finanse biznesu.

Współczesne studia ekonomiczne charakteryzują się tym, że bardzo często studenci poszczególnych kierunków otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

 

Praca po studiach ekonomicznych

Absolwenci studiów ekonomicznych odnajdują się w pracy między innymi w biurach rachunkowych, bankach, towarzystwach ubezpieczeniowych, biurach maklerskich, urzędach skarbowych, firmach doradczych.

 

Zarobki

Średnie zarobki w Poznaniu na popularnych stanowiskach związanych z ekonomią, czy finansami i rachunkowości wahają się od 5500 zł do 9300 zł brutto (wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od stanowiska, stażu pracy, miejsca pracy, miejscowości).

 

Typ studiów

Studia ekonomiczne od lat cieszą się niezmiennie dużą popularnością wśród kandydatów na studia. Wszystko dzięki temu, że kierunki ekonomiczne są bardzo rozwojowe, dopasowane do sytuacji na rynku i pozwalają nie tylko na odbycie ciekawych, rozwojowych studiów, ale przede wszystkim na znalezienie pracy w zawodzie.

Wszystkie studia ekonomiczne w Poznaniu oparte są na wiedzy o tym, jak wykorzystywane są zasoby w celu wytworzenia dóbr i ich konsumpcji, oraz na tym jak poprawnie przeprowadzana jest analiza produkcji. Kierunki ekonomiczne stworzone są dla ludzi bardzo uniwersalnych i wszechstronnych, takich, którzy połączą ścisłe obliczenia i analityczne dane z umiejętnością logicznego i przyszłościowego prognozowania wydarzeń i działań ludzkich.

Dlatego warto pamiętać, że studia ekonomiczne w Poznaniu to nie tylko czysta ekonomia, ale także chociażby analityka gospodarcza, ekonometria, europeistyka, towaroznawstwo, finanse i rachunkowość, gospodarka nieruchomości, podatki i doradztwo podatkowe, rachunkowość czy controlling.

 

Studia ekonomiczne w Poznaniu możemy podzielić na:

1. Poziom studiów:

2. Forma:

 

Ośrodki kształcenia wyższego w Poznaniu oferują atrakcyjny program, który każdego roku przyciąga wielu chętnych do podjęcia kierunków ekonomicznych. Rozpoczynając edukację w tym obszarze rozpoczniesz od licencjackich studiów pierwszego stopnia, które trwają trzy lata. Chcąc kontynuować kształcenie, zdecydujesz się na magisterskie studia drugiego stopnia, trwające dwa lata lub wybierzesz jeden spośród kilku interesujących studiów podyplomowych.

Osoby, które poszukują istotnych różnic pomiędzy kształceniem w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym powinny zdawać sobie sprawę, że istnieją one głównie na poziomie organizacji zajęć i wykładów programowych. Jeśli wybierzesz naukę kierunku ekonomicznego stacjonarnie, będziesz uczęszczał na uczelnię pięć dni w tygodniu.

Studia zaoczne natomiast wymagają od studentów uczestnictwa w zjazdach weekendowych, które odbywają się zazwyczaj co dwa lub trzy tygodnie. Warto wspomnieć, że nie wszystkie kierunki ekonomiczne są dostępne w obu trybach, dlatego jeśli zależy ci na wyborze konkretnego, zapoznaj się z programem oferowanym przez daną uczelnię wyższą.

czytaj dalej studia w Poznaniu

 

Czy studia ekonomiczne w Poznaniu są trudne?

Studia ekonomiczne w Poznaniu to propozycja dla tych, którzy chcą zrozumieć zjawiska gospodarcze oraz nauczyć się przewidywania ich konsekwencji. To propozycja dla tych, którzy pragną zgłębić tajniki analizy finansowej. To propozycja dla tych, którzy chcą poznać zasady prowadzenia międzynarodowej działalności gospodarczej. Różnorodność oferty edukacyjnej sprawia, że bez cienia wątpliwości możemy powiedzieć, że studia ekonomiczne w Poznaniu są trudne. Studia te charakteryzują się tym, że zawierają w sobie mnóstwo zagadnień, a programy nauczania wypełnione są po brzegi. Ponadto część należących do tego obszaru kierunków wymaga od studentów matematycznych zdolności, a jak wiemy „królowa nauk” potrafi sprawiać kłopoty i przyspieszyć bicie serca, nawet tym, którzy radzą sobie z nią całkiem dobrze.

 

Kierunki studiów ekonomicznych w Poznaniu

Bogata oferta kształcenia, jeśli chodzi o kierunki ekonomiczne w Poznaniu, pozwala na dokonanie optymalnego wyboru zarówno osobom, które dopiero rozpoczynają przygodę ze szkolnictwem wyższym, jak i aspirującym do ciągłego pogłębiania posiadanych kompetencji. Wybór kierunku powinien być podyktowany posiadanymi zainteresowaniami i planami na przyszłość – tylko wtedy zyskasz szansę na optymalne ukształtowanie swojej przyszłości zawodowej zgodnie z oczekiwaniami.

Wśród kierunków ekonomicznych w Poznaniu znajdziesz bardzo chętnie wybieraną ekonomię, rozwiniesz posiadane kompetencje interpersonalne na zarządzaniu lub rozważysz aplikację na jeden z interdyscyplinarnych kierunków, jak na przykład handel międzynarodowy, czy data science.

Niezależnie od tego, czy zdecydujesz się na jeden z popularniejszych studiów ekonomicznych w Poznaniu, czy wybierzesz bardziej unikalny, będziesz mógł liczyć na bardzo wysoką jakość kształcenia.

 

Kierunki ekonomiczne w Poznaniu - rekrutacja 2024/2025

czytaj dalej kierunki studiów w Poznaniu

 

Gdzie studiować kierunki ekonomiczne w Poznaniu?

Studia pozwalają zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu mechanizmów funkcjonowania polskiej i globalnej gospodarki. Absolwenci studiów ekonomicznych odnajdują się w pracy w biurach rachunkowych i księgowych, bankach, instytucjach sektora finansowego, działach HR, administracji publicznej, korporacjach.

Podczas gdy jedni myślą o rozpoczęciu kształcenia wyższego na jednej z uczelni prywatnych, inni biorą pod uwagę jedynie placówki publiczne. Większość maturzystów myśli o edukacji stacjonarnej, jednak nie brakuje również tych, którzy woleliby studiować zaocznie. Niezależnie od tego, do której grupy się zaliczasz, w Poznaniu bez trudu znajdziesz coś dla siebie.

Istnieje sześć poznańskich ośrodków akademickich, które umożliwiają podjęcie kierunków ekonomicznych. Trzy z nich są uczelniami publicznymi, trzy pozostałe zaliczają się do placówek prywatnych.

Wybór odpowiedniej uczelni wyższej często przysparza problemu przyszłym studentom. Ostateczna decyzja powinna zostać poprzedzona dokładnym zapoznaniem się z programem danej placówki, wymaganiami rekrutacyjnymi, które należy spełnić, aby dostać się na wymarzony kierunek, a także oferowanym trybem kształcenia. Pamiętaj, że poziom nauki na poznańskich uczelniach jest wysoki, dlatego zdobędziesz szerokie kompetencje niezależnie od tego, gdzie postanowisz studiować.

 

Gdzie studiować kierunki ekonomiczne w Poznaniu

 • Collegium Da Vinci                                       
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu            
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu          
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu 
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
czytaj dalej uczelnie w Poznaniu


Kierunki ekonomiczne - uczelnie publiczne (państwowe) w Poznaniu                          

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu            
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu          

czytaj dalej uczelnie publiczne w Poznaniu

 

 

Kierunki ekonomiczne - uczelnie niepubliczne (prywatne) w Poznaniu

 • Collegium Da Vinci                                           
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu 
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu

czytaj dalej uczelnie prywatne w Poznaniu

 

 

Jakie kierunki ekonomiczne w Poznaniu, aby mieć dobrą pracę?

Nie jest tajemnicą, że wiele kierunków ekonomicznych w Poznaniu umożliwia zdobycie szerokiego wachlarza kompetencji, które okażą się nieocenione na współczesnym rynku pracy. Absolwenci bez trudu znajdują atrakcyjną pracę nie tylko w kraju, ale również poza jego granicami.

Umiejętność analizowania i opisywania zjawisk istotnych z gospodarczego punktu widzenia, sprawne operowanie aparatem matematycznym oraz swobodne poruszanie się w wielowymiarowym obszarze ekonomii to niezaprzeczalne atuty absolwentów studiów ekonomicznych. Chociaż korzyści płynące z pogłębiania kompetencji w tym obszarze są niekwestionowane, wielu przyszłych kandydatów zastanawia się nad wyborem odpowiedniego dla siebie kierunku.

Zanim aplikujesz na dowolne studia ekonomiczne na jednym z poznańskich ośrodków kształcenia, zastanów się nad mocnymi stronami swojego charakteru oraz talentami, które mogłyby ci pomóc w procesie edukacji.

Przemyśl również, gdzie chciałbyś w przyszłości pracować – każdy z kierunków oferuje uzyskanie specyficznej wiedzy i umiejętności praktycznych, które zostaną docenione w różnych obszarach zawodowych, również tych związanych z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej. W procesie decyzyjnym może ponadto pomóc zebranie wiarygodnych opinii na temat interesujących cię kierunków.

Studia na kierunku handel międzynarodowy zostały stworzone dla osób zainteresowanych procesami logistycznymi oraz rozmaitymi zjawiskami kulturowymi, mającymi wpływ na decyzje konsumenckie. Kierunek prawno-ekonomiczny to interdyscyplinarna propozycja, która zaciekawi kandydatów dążących do zyskania wszechstronnych kompetencji, natomiast osoby posiadające wyjątkową wyobraźnię powinny zainteresować się programem zarządzania kreatywnego.

Jak sam widzisz, wśród poznańskich kierunków ekonomicznych występuje ogromna różnorodność, jeśli chodzi o charakter kształcenia, dlatego niezależnie od twoich wymagań, zainteresowań oraz predyspozycji, nie powinieneś mieć problemu ze znalezieniem właściwych studiów.

 

Możliwe ścieżki twojej przyszłej kariery zawodowej

 • Ekonomista
 • Księgowy
 • Bankowiec
 • Analityk finansowy
 • Doradca inwestycyjny
 • Bankier
 • Urzędnik skarbowy
 • Rzeczoznawca majątkowy
 • Pośrednik nieruchomości

czytaj dalej jakie studia wybrać

 
Jak wybrać uczelnię wyższą w Poznaniu?

Zdawać by się mogło, że planowanie kształcenia wyższego zaczyna się i kończy na wyborze kierunku studiów. Nic bardziej mylnego – równie istotnym czynnikiem determinującym jakość zdobywanej wiedzy i umiejętności może być dana uczelnia.

Jeżeli masz wątpliwości co do tego, jaki ośrodek akademicki w Poznaniu będzie odpowiedni dla kształcenia na wybranym przez ciebie kierunku, spróbuj odpowiedzieć sobie na następujące pytania:

 •  chciałbyś podjąć studia w trybie stacjonarnym czy zaocznym?
 •  interesują cię kierunki pierwszego czy drugiego stopnia?
 •  myślisz o aplikacji na uczelnię publiczną czy prywatną?

Na podstawie udzielonych odpowiedzi oraz dokładnego przeanalizowania oferty prezentowanej przez poszczególne poznańskie uczelnie wyższe, powinieneś bez trudu wybrać najwłaściwszą. Pamiętaj, że od decyzji w tej kwestii może zależeć rozwój twojej przyszłej kariery zawodowej, dlatego postaraj się o dokładne rozważenie wszystkich pozytywów i negatywów wynikających z kształcenia w danym ośrodku.

czytaj dalej jak wybrać uczelnię

 

Czy studia ekonomiczne w Poznaniu to studia z przyszłością?

Na wykształcenie ekonomiczne składa się rozległa wiedza oraz liczne umiejętności. Połączenie wiadomości ze zdolnością wykorzystywania ich w praktycznym działaniu sprawia, że studia ekonomiczne w Poznaniu to studia z przyszłością, a na dodatek przyszłość ta rysuje się w jasnych barwach. Dlaczego? Absolwenci studiów ekonomicznych w Poznaniu mogą wykonywać obowiązki zawodowe na różnych stanowiskach. To przyszli menedżerowie, analitycy ekonomiczni, doradcy ekonomiczni, analitycy rynków finansowych, analitycy kredytowi, brokerzy ubezpieczeniowi, doradcy podatkowi, główni księgowi.

 
Czy warto iść na studia ekonomiczne w Poznaniu?

Poznań jest jednym z najpopularniejszych i najchętniej wybieranych miast akademickich nie tylko przez mieszkańców, ale również osoby z całego kraju. Wysoka jakość kształcenia, ogromny wybór różnorodnych kierunków studiów oraz atrakcyjne możliwości zawodowe po ich ukończeniu to niewątpliwe atuty przemawiające za podjęciem kształcenia w Poznaniu.

Zatem czy warto iść na studia ekonomiczne w Poznaniu? Odpowiedź powinna być uzależniona od oczekiwań oraz zainteresowań przyszłych kandydatów. Istnieje kilka czynników, które mogą okazać się istotne w perspektywie wyboru tamtejszego kształcenia ekonomicznego.

Pierwszy z nich to przynajmniej jeden kierunek ekonomiczny, którego podjęcie rozważasz. Jeżeli jest on oferowany przez poznańskie uczelnie, które dodatkowo odpowiadają twoim oczekiwaniom, jeśli chodzi o ich lokalizację, program i specyfikę kształcenia, to twoje wątpliwości powinny zostać rozwiane.

Aż sześć uczelni wyższych w Poznaniu umożliwia rozpoczęcie lub kontynuowanie kształcenia na wielu kierunkach ekonomicznych, a jak wiadomo, szeroki zakres możliwości sprzyja podjęciu właściwej decyzji. Przyszli kandydaci często zapoznają się z opiniami starszych kolegów studiujących w Poznaniu oraz osób wybierających interesujący ich kierunek – postaraj się o zebranie jak największej liczby niezależnych rekomendacji, które umożliwią ci utwierdzenie się w twoim wyborze lub skłonią do dokonania zmiany.

Poznań to nie tylko atrakcyjne miasto akademickie, ale również ośrodek kultury, nauki i wszelkiego rodzaju rozrywki. Miasto tętni życiem nawet nocą, oferując mieszkańcom różnorodne atrakcje plenerowe, rozmaite wydarzenia kulturalne, koncerty, imprezy tematyczne oraz targi z ciekawymi produktami regionalnymi.

Młodzi ludzie odnajdą tam różnorodne miejsca, dzięki którym będą mogli rozwijać swoje pozauczelniane zainteresowania, zdobywać nowe znajomości oraz zregenerować siły po całym tygodniu kształcenia ekonomicznych kompetencji. Zalet studiowania w Poznaniu jest wiele, być może niektóre z nich przemówią również do ciebie.

czytaj dalej czy warto iść na studia

 

Praca po studiach ekonomicznych

Studia ekonomiczne w Poznaniu pozwalają na jedno z najszerszych pól działania, jeśli chodzi o szukanie pracy. Po ekonomii lub jednym z kierunków rodzimych można rozwijać karierę w księgowości, rachunkowości zarządczej, controllingu, biurach rachunkowych, firmach doradczych, urzędach skarbowych, biurach maklerskich, biurach konsultingowych lub rachunkowych, firmach sektora prywatnego i korporacjach, bankach i instytucjach sektora finansowego, organizacjach trzeciego sektora, firmach zajmujących się doradztwem personalnym, działach HR, administracji rządowej i samorządowej czy organizacjach administracji publicznej i samorządowej.

Przykładowe zawody po studiach ekonomicznych to:

dyrektor ds. finansowych, kierownik oddziału, księgowy, kontroler finansowy, specjalista ds. podatków, specjalista ds. rozwoju, senior accountant, asystent ds. księgowości, junior lease analyst, analityk biznesowy korporacyjny, ekspert ds. zarządzania kosztami ryzyka, specjalista ds. konsolidacji, bilansista, analityk danych, kierownik działu kontroli wewnętrznej i audytu albo inspektor w departamencie inspekcji bankowych.

23 Uczelnie w Poznaniu

 

Poznań jest jednym z większych ośrodków akademickich w Polsce. Znajduje się tu osiem uczelni publicznych i aż piętnaście niepublicznych. Spośród nich przyszli studenci mogą wybrać m. in. słynny Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Przyrodniczy, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Politechnikę Poznańską, Uniwersytet Artystyczny, a także Akademię Muzyczną i Akademię Wychowania Fizycznego.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują poznańskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Poznaniu

 

WARTO TO WIEDZIEĆ

Poznań jest jednym z lepszych miast, jeśli chodzi o studia ekonomiczne. W wielu miastach w Polsce znajdują się dobre uczelnie ekonomiczne, jednak Poznań wyróżnia się na ich tle dzięki Uniwersytetowi Ekonomicznemu.

 


UNIWERSYTET EKONOMICZNY STUDIA EKONOMICZNE

Wydział Ekonomii

 • Ekonomia (studia licencjackie I stopnia oraz uzupełniające studia magisterskie II stopnia), ze specjalnościami: Ekonomia globalna i menedżerska, Gospodarka żywnościowa i biobiznes - wyłącznie studia stacjonarne, Publicystyka ekonomiczna i public relations, Strategie biznesu i polityka gospodarcza w warunkach globalizacji i Zasoby ludzkie w organizacji.
 • Finanse i rachunkowość (studia licencjackie I stopnia oraz uzupełniające studia magisterskie II stopnia), ze specjalizacjami: Bankowość i pośrednictwo finansowe, Doradztwo finansowe, Finanse, audyt i podatki, Finanse w gospodarce żywnościowej - wyłacznie studia stacjonarne, Rachunkowość i skarbowość, Ubezpieczenia i zarządzanie ryzykiem oraz Inwestycje finansowe.
 • Polityka społeczna (studia licencjackie I stopnia oraz uzupełniające studia magisterskie II stopnia), ze specjalizacjami: Finanse i zarządzanie usługami społecznymi oraz Komunikacja społeczna.
 • Kierunek prawno-ekonomiczny - bez podziału na specjalności.

 

Wydział Towaroznawstwa

 • Towaroznawstwo (studia licencjackie I stopnia oraz uzupełniające studia magisterskie II stopnia), ze specjalizacjami: Design i komercjalizacja produktu, Ekologia produktów, Menedżer produktu, Menedżer produktów kosmetycznych, Kształtowanie jakości produktów przemysłowych, Kształtowanie jakości produktów spożywczych, Zarządzanie jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem, Quality of Products oraz Opakowalnictwo.
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji (studia licencjackie I stopnia oraz uzupełniające studia magisterskie II stopnia), ze specjalizacjami: Zarządzanie i inżynieria produkcji kosmetyków i wyrobów chemii gospodarczej, Zarządzanie i inżynieria produkcji żywności oraz Zarządzanie jakością produktów.

 

Wydział Zarządzania

 • Zarządzanie, ze specjalnościami: Handel i marketing, Komunikacja w biznesie, Konsulting gospodarczy, Logistyka krajowa i międzynarodowa, Organizacja i zarządzanie w biznesie, Przedsiębiorczość w małej i średniej firmie, Przedsiębiorstwo w gospodarce globalnej - prowadzone w UEP i ESCP Europe w Paryżu i/lub Berlinie, Wycena nieruchomości, Zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami, Zarządzanie municypalne, Zarządzanie portem lotniczym, Zarządzanie przedsiębiorstwami, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie projektami oraz Innovation Management (studia w jęz. angielskim).
 • Finanse i Rachunkowość Biznesu, ze specjalnościami: Analityka Usług Finansowych, Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw, Inwestycje kapitałowe i strategie finansowe przedsiębiorstwa, Operacje finansowe funduszy inwestycyjnych - specjalność realizowana we współpracy z Franklin Templeton Investments oraz Rachunkowość i zarządzanie finansami ACCA.
 • Rachunkowość informatyczna.

 

Wydział Gospodarki Międzynarodowej

 • Gospodarka turystyczna, ze specjalnością Międzynarodowy biznes turystyczny.
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze, ze specjalnościami: Zarządzanie i finanse międzynarodowe (wcześniejsza nazwa - Biznes międzynarodowy), Przedsiębiorstwo i dyplomacja gospodarcza w Europie, Logistyka międzynarodowa oraz International Business.

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu prowadzi również tematyczne studia podyplomowe: Accounting in English, Analiza ekonomiczna i controlling, Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych, Bankowość i doradztwo finansowe, Doradztwo i obsługa rynku nieruchomości, Ekonomia menedżerska, Ekonomika i finanse w instytucjach finansowych, Finanse i rachunkowość budżetowa, Gospodarka, rachunkowość i sprawozdawczość budżetowa, Gospodarka nieruchomościami - specjalność: wycena nieruchomości, Green Controlling and Finance, handel zagraniczny, Inwestycje kapitałowe i doradztwo inwestycyjne, Inżynieria finansowa, Jakość i bezpieczeństwo oraz zarządzanie ryzykiem w produkcji żywności i opakowań, Logistyka międzynarodowa, Mistrzowie rynków finansowych, Rachunkowość, Master of Public Administration, Mechanizmy funkcjonowania strefy Euro, Mediacje i negocjacje w biznesie, Menedżer jakości, Organizacja i zarządzanie, Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej, Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej dla służb mundurowych, Podatki i doradztwo podatkowe, Prawo gospodarcze, Rachunkowość i finanse, Rachunkowość i podatki, Rachunkowość instytucji finansowych, Rachunkowość budżetowa, kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych, Psychologia w biznesie, Strategia i planowanie biznesu, Strategia pozyskiwania i zarządzanie funduszami unijnymi, Statystyczna analiza danych w administracji i biznesie, Ubezpieczenia gospodarcze oraz Zaawansowane techniki analityczne w biznesie - studia podyplomowe pod patronatem SAS Institute, a także Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, Zarządzanie energią, Zarządzanie kapitałem ludzkim w systemie SAP HR, Zarządzanie marketingowe na rynku B2B, Zarządzanie pracą i zasobami ludzkimi, Zarządzanie projektami, Zarządzanie projektami IT, Zarządzanie relacjami z klientem (CRM), Zarządzanie ryzykiem, Zarządzanie ryzykiem w banku spółdzielczym, Zarządzanie sprzedażą, Zarządzanie w handlu, Zarządzanie w opiece zdrowotnej, Zarządzanie zasobami ludzkimi oraz Zintegrowane systemy zarządzania jakością w działalności leczniczej.

 


UNIWERSYTET ADAMA MICKIEWICZA STUDIA EKONOMICZNE

Wydział Prawa i Administracji

 • Zarządzanie i prawo w biznesie - studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne.
 • Administracja (studia I i II stopnia)

Wydział Nauk Politycznych Dziennikarstwa

 

 • Zarządzanie państwem - innowacyjny model kształcenia przyszłych liderów i polityków wysokiego szczebla

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prowadzi również nabór na studia podyplomowe na konkretnych wydziałach. Interesującymi kierunkami o profilu ekonomicznym są z pewnością: Coaching, Dziennikarstwo Ekonomiczne, Komunikacja Międzykulturowa w Biznesie, Zamówienia Publiczne, Zarządzanie Funduszami i Projektami Unii Europejskiej, Zarządzanie Projektami wg Metodyki TenStep, Zarządzanie Publiczne, Zarządzanie w mediach lokalnych, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Administracja, Finanse i Rachunkowość w Zarządzaniu Przedsiębiorstwem, Mediacje, Prawo Pracy, Prawno-ekonomiczne aspekty zarządzania przedsiębiorstwem, Informatyczne technologie biznesowe, MBA Zarządzanie szkołą wyższą.

 


UNIWERSYSTET PRZYRODNICZY STUDIA EKONOMICZNE

Wydział Ekonomiczno-Społeczny

 • Ekonomia (studia stacjonarne i niestacjonarne, licencjackie i uzupełniające magisterskie). Studenci podejmujący studia stacjonarne i niestacjonarne na kierunku Ekonomia zdobywają wszechstronne wykształcenie między innymi w zakresie ekonomii, ekonomiki gospodarki żywnościowej, polityki gospodarczej i społecznej, finansów, bankowości, prawa gospodarczego, polityki rolnej UE. Stacjonarne studia drugiego stopnia przeznaczone są dla studentów legitymujących się dyplomem studiów pierwszego stopnia z zakresu ekonomii, zarządzania, finansów i rachunkowości lub innych kierunków pokrewnych.
 • Finanse i Rachunkowość (studia stacjonarne i niestacjonarne na poziomie licencjatu). Studenci podejmujący studia na kierunku Finanse i Rachunkowość zdobywają wszechstronne wykształcenie m.in. w zakresie finansów i rachunkowości oraz prawnych, rzeczowych i finansowych uwarunkowań działalności gospodarczej. Absolwenci uzyskują tytuł zawodowy licencjata w zakresie finansów i rachunkowości w gospodarce żywnościowej (stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia) mogą kontynuować naukę na wyższym poziomie kształcenia o zbliżonym profilu – podejmując studia magisterskie drugiego stopnia na kierunku Ekonomia.

 

Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej

 • Gospodarka przestrzenna, studia I stopnia licencjackie lub inżynierskie. Studia te stworzone są dla osób, które chciałyby później znaleźć zatrudnienie w administracji rządowej i samorządowej, w szczególności w wydziałach planowania przestrzennego, gospodarki terenami, urbanistyki, architektury, ochrony środowiska, strategii rozwoju gospodarczego i promocji, jak również w agencjach rozwoju lokalnego i regionalnego, pracowniach planistycznych i urbanistycznych; agencjach nieruchomości; firmach konsultingowych i doradczych.

 

Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu

 • Towaroznawstwo - 3,5-letnie studia inżynierskie I stopnia, ze specjalnością: Zarządzanie jakością żywności. Absolwent posiada wiedzę z zakresu towaroznawstwa, opakowalnictwa i przechowalnictwa, fizyki, chemii, mikrobiologii, biochemii, makro- i mikroekonomii, zarządzania jakością oraz oceny jakości produktów; a także zarządzania zasobami ludzkimi w przemyśle oraz małych i średnich przedsiębiorstwach.

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu prowadzi także studia podyplomowe, na kierunkach ekonomicznych: Świadectwa i Audyty Energetyczne, Zarządzanie Przedsiębiorstwem w Leśnictwie i Ochronie Przyrody, Gospodarka finansowa w Lasach Państwowych, Zarządzanie Jakością i Bezpieczeństwem Żywności, Działalność Rolnicza w Warunkach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej oraz Integracja Europejska – Agrobiznes i Obszary Wiejskie.

 


WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA STUDIA EKONOMICZNE

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu prowadzi zajęcia na kierunkach:

 • Finanse i rachunkowość (studia licencjackie I stopnia i uzupełniające magisterskie), ze specjalnościami: Bankowość, Bankowość i usługi finansowe, Finanse małych i średnich przedsiębiorstw, Finanse publiczne i podatki, International business, Menedżer finansowy, Podatki i doradztwo podatkowe, Rachunkowość i audyt finansowy, Zarządzanie finansami przedsiębiorstw oraz Rachunkowość.
 • Na kierunku Zarządzanie organizowane są studia ekonomiczne ze specjalności: Gospodarowanie nieruchomościami, International business, Menedżer sprzedaży, Zarządzanie przedsiębiorstwem oraz Zarządzanie zasobami ludzkimi.
 • Na kierunku Administracja znajdują się specjalności: Administracja gospodarcza, Administracja i finanse samorządowe, Administracja podatkowa oraz Administracja w wymiarze sprawiedliwości.
 • Na kierunku Handel międzynarodowy specjalności to: Biznes międzynarodowy, Handel zagraniczny małych i średnich przedsiębiorstw oraz International business.
 • Kierunek Inżynieria zarządzania podzielony jest na specjalności: Inżynieria bezpieczeństwa i higiena pracy, Inżynieria gospodarki przestrzennej, Inżynieria zarządzania procesami produkcji oraz Inżynieria zarządzania środowiskiem.
 • Logistyka podzielona jest na specjalności: Global logistics, Logistyka i spedycja międzynarodowa, Logistyka w małych i średnich przedsiębiorstwach i Procesy i projekty logistyczne.
 • Kierunek Prawo w biznesie pozwala na studiowanie na specjalnościach: Prawo i finanse, Prawo i zarządzanie.
 • Kierunek Psychologia w biznesie podzielony jest na specjalności: Psychologia negocjacji i mediacji oraz Psychologia organizacji.

WSB w Poznaniu prowadzi rekrutację na ekonomiczne studia podyplomowe na kierunkach: Administracja - prawo, zarządzanie i organizacja, Analityk biznesowy, Analiza finansowa, Audyt podatkowy i finansowy, Bankowość, Biznes w internecie, Controlling, DNA innowacyjnego biznesu, Doradca bankowy klienta biznesowego, Organizacja i zarządzanie oświatą, Podatki, Psychologia zarządzania, Rachunkowość i finanse korporacyjne, Rachunkowość, Strategie i zarządzanie sieciami handlowymi, Strategie sprzedaży, Windykacja i zarządzanie wierzytelnościami, Wycena nieruchomości, Zakupy w biznesie, Zamówienia publiczne, Zarządzanie i inwestowanie w nieruchomości, Zarządzanie i sukcesja w firmie rodzinnej, Zarządzanie jakością, Zarządzanie opieką senioralną, Zarządzanie projektami IT, Zarządzanie projektem, Zarządzanie projektem - akademia project managera, Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach konkurencyjnych, Zarządzanie w podmiotach leczniczych, Zarządzanie zasobami ludzkimi - specjalizacja: kadry i płace, Zarządzanie zasobami ludzkimi - specjalizacja: menedżer HR, Zarządzanie zasobami ludzkimi - specjalizacja: specjalista ds. HR oraz Zewnętrzne źródła finansowania – pozyskiwanie funduszy Unii Europejskiej w praktyce.

 

 TEMATY POWIĄZANE

 

 

komentarze (0)