Studia ekonomiczne Poznań

Studia ekonomiczne Poznań

Studia ekonomiczne Poznań

Największy wybór studiów

ekonomicznych w Poznaniu

Odkryj kierunki ekonomiczne i sprawdź gdzie możesz studiować 

Studia ekonomiczne Poznań | woj. wielkopolskie

Studia ekonomiczne od lat cieszą się niezmiennie dużą popularnością wśród kandydatów na studia. Wszystko dzięki temu, że kierunki ekonomiczne są bardzo rozwojowe, dopasowane do sytuacji na rynku i pozwalają nie tylko na odbycie ciekawych, rozwojowych studiów, ale przede wszystkim na znalezienie pracy w zawodzie.

Wszystkie studia ekonomiczne w Poznaniu oparte są na wiedzy o tym, jak wykorzystywane są zasoby w celu wytworzenia dóbr i ich konsumpcji, oraz na tym jak poprawnie przeprowadzana jest analiza produkcji. Kierunki ekonomiczne stworzone są dla ludzi bardzo uniwersalnych i wszechstronnych, takich, którzy połączą ścisłe obliczenia i analityczne dane z umiejętnością logicznego i przyszłościowego prognozowania wydarzeń i działań ludzkich.

Dlatego warto pamiętać, że studia ekonomiczne w Poznaniu to nie tylko czysta ekonomia, ale także chociażby analityka gospodarcza, ekonometria, europeistyka, towaroznawstwo, finanse i rachunkowość, gospodarka nieruchomości, podatki i doradztwo podatkowe, rachunkowość czy controlling.

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W POZNANIU SĄ STUDIA EKONOMICZNE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA - KIERUNKI EKONOMICZNE W POZNANIU

SORTOWANIE:

KIERUNKI EKONOMICZNE W POZNANIU

data science
finance
Rozwiń

Rekrutacja i wymagania na studia ekonomiczne

Aby znaleźć się na liście przyjętych na studia ekonomiczne w Poznaniu należy przejść przez kilkustopniowy proces rekrutacji. Pierwszym z nich jest konkurs świadectw maturalnych. Wymagane przez uczelnię przedmioty są przeliczane na punkty, po czym ustalane zostają progi punktowe, powyżej których zostają przyjmowani kandydaci na studia. Co najbardziej interesuje przyszłych studentów to przedmioty maturalne, które będą liczyć się podczas rekrutacji.

W przypadku ekonomii są to przede wszystkim matematyka oraz język obcy. Trzeci wymagany przedmiot ustalany jest w zależności od konkretnych uczelni, dlatego warto sprawdzić, jakie przedmioty znajdują się na liście opcjonalnych przedmiotów maturalnych wybranego przez nas wydziału. Najczęściej są to: geografia, historia, informatyka, WOS lub język polski, choć czasami uznawane są również inne: fizyka z astronomią, chemia, biologia, filozofia albo język łaciński.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Studia ekonomiczne niestacjonarne w Poznaniu

Studia ekonomiczne w Poznaniu cieszą się sporym zainteresowaniem, a za ich popularnością idą różnorakie udogodnienia dla studentów. Najistotniejsze jest to, że w stolicy Wielkopolski można studiować wiele kierunków o ekonomicznym charakterze i dostępne są one zarówno w formie stacjonarnej, jak i niestacjonarnej. Na chętnych czeka nie tylko sztandarowa Ekonomia, ale także Rachunkowość i finanse biznesu, Finanse, audyt i inwestycje, czy też Gospodarka turystyczna. Pomimo tego, że studia niestacjonarne rozumiane są jako wieczorowe i zaoczne, to te drugie występują w przeważającej większości. Dlatego w przypadku studiów ekonomicznych w Poznaniu pod określeniem nauki niestacjonarnej rozumieć można kształcenie zaoczne.

Niejeden kandydat zastanawia się nad tym, jakie różnice występują pomiędzy studiami stacjonarnymi i niestacjonarnymi? Nierzadko słyszy się dyskusje na temat wyższości jednych nad drugimi. Takie rozmowy są niewiele warte, ponieważ program kształcenia jest wspólny, identyczny, zatem zarówno studenci stacjonarni i niestacjonarni osiągają takie same efekty i takie same wykształcenie. Różnice występują na innej płaszczyźnie.

Przede wszystkim studia niestacjonarne są płatne. Ich cena uzależniona jest od uczelni i konkretnego kierunku. Co dalej? Inaczej się studiuje. Studenci studiów stacjonarnych uczęszczają na zajęcia od poniedziałku do piątku, a studenci studiów niestacjonarnych, w tym przypadku zaocznych, zjawiają się na uczelni w weekendy, zazwyczaj co dwa tygodnie, aby uczestniczyć w tzw. zjazdach. Brak zajęć w tygodniu sprawia, że znaczna część studentów pracuje, bądź realizuje się w inny sposób. Co ważne, czas poza zajęciami można wykorzystać na zbieranie cennego doświadczenia już w trakcie studiów i jest to największa zaleta nauki zaocznej.

POPULARNE KIERUNKI EKONOMICZNE NIESTACJONARNE W POZNANIU

STUDIA EKONOMICZNE W POZNANIU - PODYPLOMOWE

A
B
C
E
F
G
H
J
K
M
O
P
R
S
W
Z
Rozwiń

Praca po studiach ekonomicznych

Studia ekonomiczne w Poznaniu pozwalają na jedno z najszerszych pól działania, jeśli chodzi o szukanie pracy. Po ekonomii lub jednym z kierunków rodzimych można rozwijać karierę w księgowości, rachunkowości zarządczej, controllingu, biurach rachunkowych, firmach doradczych, urzędach skarbowych, biurach maklerskich, biurach konsultingowych lub rachunkowych, firmach sektora prywatnego i korporacjach, bankach i instytucjach sektora finansowego, organizacjach trzeciego sektora, firmach zajmujących się doradztwem personalnym, działach HR, administracji rządowej i samorządowej czy organizacjach administracji publicznej i samorządowej.

Przykładowe zawody po studiach ekonomicznych to:

dyrektor ds. finansowych, kierownik oddziału, księgowy, kontroler finansowy, specjalista ds. podatków, specjalista ds. rozwoju, senior accountant, asystent ds. księgowości, junior lease analyst, analityk biznesowy korporacyjny, ekspert ds. zarządzania kosztami ryzyka, specjalista ds. konsolidacji, bilansista, analityk danych, kierownik działu kontroli wewnętrznej i audytu albo inspektor w departamencie inspekcji bankowych.

POZOSTAŁE UCZELNIE W POZNANIU NA KTÓRYCH SĄ STUDIA EKONOMICZNE

23 Uczelnie w Poznaniu

 

Poznań jest jednym z większych ośrodków akademickich w Polsce. Znajduje się tu osiem uczelni publicznych i aż piętnaście niepublicznych. Spośród nich przyszli studenci mogą wybrać m. in. słynny Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Przyrodniczy, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Politechnikę Poznańską, Uniwersytet Artystyczny, a także Akademię Muzyczną i Akademię Wychowania Fizycznego.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują poznańskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Poznaniu

 

WARTO TO WIEDZIEĆ

Poznań jest jednym z lepszych miast, jeśli chodzi o studia ekonomiczne. W wielu miastach w Polsce znajdują się dobre uczelnie ekonomiczne, jednak Poznań wyróżnia się na ich tle dzięki Uniwersytetowi Ekonomicznemu.

 


UNIWERSYTET EKONOMICZNY STUDIA EKONOMICZNE

Wydział Ekonomii

 • Ekonomia (studia licencjackie I stopnia oraz uzupełniające studia magisterskie II stopnia), ze specjalnościami: Ekonomia globalna i menedżerska, Gospodarka żywnościowa i biobiznes - wyłącznie studia stacjonarne, Publicystyka ekonomiczna i public relations, Strategie biznesu i polityka gospodarcza w warunkach globalizacji i Zasoby ludzkie w organizacji.
 • Finanse i rachunkowość (studia licencjackie I stopnia oraz uzupełniające studia magisterskie II stopnia), ze specjalizacjami: Bankowość i pośrednictwo finansowe, Doradztwo finansowe, Finanse, audyt i podatki, Finanse w gospodarce żywnościowej - wyłacznie studia stacjonarne, Rachunkowość i skarbowość, Ubezpieczenia i zarządzanie ryzykiem oraz Inwestycje finansowe.
 • Polityka społeczna (studia licencjackie I stopnia oraz uzupełniające studia magisterskie II stopnia), ze specjalizacjami: Finanse i zarządzanie usługami społecznymi oraz Komunikacja społeczna.
 • Kierunek prawno-ekonomiczny - bez podziału na specjalności.

 

Wydział Towaroznawstwa

 • Towaroznawstwo (studia licencjackie I stopnia oraz uzupełniające studia magisterskie II stopnia), ze specjalizacjami: Design i komercjalizacja produktu, Ekologia produktów, Menedżer produktu, Menedżer produktów kosmetycznych, Kształtowanie jakości produktów przemysłowych, Kształtowanie jakości produktów spożywczych, Zarządzanie jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem, Quality of Products oraz Opakowalnictwo.
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji (studia licencjackie I stopnia oraz uzupełniające studia magisterskie II stopnia), ze specjalizacjami: Zarządzanie i inżynieria produkcji kosmetyków i wyrobów chemii gospodarczej, Zarządzanie i inżynieria produkcji żywności oraz Zarządzanie jakością produktów.

 

Wydział Zarządzania

 • Zarządzanie, ze specjalnościami: Handel i marketing, Komunikacja w biznesie, Konsulting gospodarczy, Logistyka krajowa i międzynarodowa, Organizacja i zarządzanie w biznesie, Przedsiębiorczość w małej i średniej firmie, Przedsiębiorstwo w gospodarce globalnej - prowadzone w UEP i ESCP Europe w Paryżu i/lub Berlinie, Wycena nieruchomości, Zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami, Zarządzanie municypalne, Zarządzanie portem lotniczym, Zarządzanie przedsiębiorstwami, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie projektami oraz Innovation Management (studia w jęz. angielskim).
 • Finanse i Rachunkowość Biznesu, ze specjalnościami: Analityka Usług Finansowych, Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw, Inwestycje kapitałowe i strategie finansowe przedsiębiorstwa, Operacje finansowe funduszy inwestycyjnych - specjalność realizowana we współpracy z Franklin Templeton Investments oraz Rachunkowość i zarządzanie finansami ACCA.
 • Rachunkowość informatyczna.

 

Wydział Gospodarki Międzynarodowej

 • Gospodarka turystyczna, ze specjalnością Międzynarodowy biznes turystyczny.
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze, ze specjalnościami: Zarządzanie i finanse międzynarodowe (wcześniejsza nazwa - Biznes międzynarodowy), Przedsiębiorstwo i dyplomacja gospodarcza w Europie, Logistyka międzynarodowa oraz International Business.

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu prowadzi również tematyczne studia podyplomowe: Accounting in English, Analiza ekonomiczna i controlling, Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych, Bankowość i doradztwo finansowe, Doradztwo i obsługa rynku nieruchomości, Ekonomia menedżerska, Ekonomika i finanse w instytucjach finansowych, Finanse i rachunkowość budżetowa, Gospodarka, rachunkowość i sprawozdawczość budżetowa, Gospodarka nieruchomościami - specjalność: wycena nieruchomości, Green Controlling and Finance, handel zagraniczny, Inwestycje kapitałowe i doradztwo inwestycyjne, Inżynieria finansowa, Jakość i bezpieczeństwo oraz zarządzanie ryzykiem w produkcji żywności i opakowań, Logistyka międzynarodowa, Mistrzowie rynków finansowych, Rachunkowość, Master of Public Administration, Mechanizmy funkcjonowania strefy Euro, Mediacje i negocjacje w biznesie, Menedżer jakości, Organizacja i zarządzanie, Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej, Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej dla służb mundurowych, Podatki i doradztwo podatkowe, Prawo gospodarcze, Rachunkowość i finanse, Rachunkowość i podatki, Rachunkowość instytucji finansowych, Rachunkowość budżetowa, kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych, Psychologia w biznesie, Strategia i planowanie biznesu, Strategia pozyskiwania i zarządzanie funduszami unijnymi, Statystyczna analiza danych w administracji i biznesie, Ubezpieczenia gospodarcze oraz Zaawansowane techniki analityczne w biznesie - studia podyplomowe pod patronatem SAS Institute, a także Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, Zarządzanie energią, Zarządzanie kapitałem ludzkim w systemie SAP HR, Zarządzanie marketingowe na rynku B2B, Zarządzanie pracą i zasobami ludzkimi, Zarządzanie projektami, Zarządzanie projektami IT, Zarządzanie relacjami z klientem (CRM), Zarządzanie ryzykiem, Zarządzanie ryzykiem w banku spółdzielczym, Zarządzanie sprzedażą, Zarządzanie w handlu, Zarządzanie w opiece zdrowotnej, Zarządzanie zasobami ludzkimi oraz Zintegrowane systemy zarządzania jakością w działalności leczniczej.

 


UNIWERSYTET ADAMA MICKIEWICZA STUDIA EKONOMICZNE

Wydział Prawa i Administracji

 • Zarządzanie i prawo w biznesie - studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne.
 • Administracja (studia I i II stopnia)

Wydział Nauk Politycznych Dziennikarstwa

 

 • Zarządzanie państwem - innowacyjny model kształcenia przyszłych liderów i polityków wysokiego szczebla

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prowadzi również nabór na studia podyplomowe na konkretnych wydziałach. Interesującymi kierunkami o profilu ekonomicznym są z pewnością: Coaching, Dziennikarstwo Ekonomiczne, Komunikacja Międzykulturowa w Biznesie, Zamówienia Publiczne, Zarządzanie Funduszami i Projektami Unii Europejskiej, Zarządzanie Projektami wg Metodyki TenStep, Zarządzanie Publiczne, Zarządzanie w mediach lokalnych, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Administracja, Finanse i Rachunkowość w Zarządzaniu Przedsiębiorstwem, Mediacje, Prawo Pracy, Prawno-ekonomiczne aspekty zarządzania przedsiębiorstwem, Informatyczne technologie biznesowe, MBA Zarządzanie szkołą wyższą.

 


UNIWERSYSTET PRZYRODNICZY STUDIA EKONOMICZNE

Wydział Ekonomiczno-Społeczny

 • Ekonomia (studia stacjonarne i niestacjonarne, licencjackie i uzupełniające magisterskie). Studenci podejmujący studia stacjonarne i niestacjonarne na kierunku Ekonomia zdobywają wszechstronne wykształcenie między innymi w zakresie ekonomii, ekonomiki gospodarki żywnościowej, polityki gospodarczej i społecznej, finansów, bankowości, prawa gospodarczego, polityki rolnej UE. Stacjonarne studia drugiego stopnia przeznaczone są dla studentów legitymujących się dyplomem studiów pierwszego stopnia z zakresu ekonomii, zarządzania, finansów i rachunkowości lub innych kierunków pokrewnych.
 • Finanse i Rachunkowość (studia stacjonarne i niestacjonarne na poziomie licencjatu). Studenci podejmujący studia na kierunku Finanse i Rachunkowość zdobywają wszechstronne wykształcenie m.in. w zakresie finansów i rachunkowości oraz prawnych, rzeczowych i finansowych uwarunkowań działalności gospodarczej. Absolwenci uzyskują tytuł zawodowy licencjata w zakresie finansów i rachunkowości w gospodarce żywnościowej (stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia) mogą kontynuować naukę na wyższym poziomie kształcenia o zbliżonym profilu – podejmując studia magisterskie drugiego stopnia na kierunku Ekonomia.

 

Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej

 • Gospodarka przestrzenna, studia I stopnia licencjackie lub inżynierskie. Studia te stworzone są dla osób, które chciałyby później znaleźć zatrudnienie w administracji rządowej i samorządowej, w szczególności w wydziałach planowania przestrzennego, gospodarki terenami, urbanistyki, architektury, ochrony środowiska, strategii rozwoju gospodarczego i promocji, jak również w agencjach rozwoju lokalnego i regionalnego, pracowniach planistycznych i urbanistycznych; agencjach nieruchomości; firmach konsultingowych i doradczych.

 

Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu

 • Towaroznawstwo - 3,5-letnie studia inżynierskie I stopnia, ze specjalnością: Zarządzanie jakością żywności. Absolwent posiada wiedzę z zakresu towaroznawstwa, opakowalnictwa i przechowalnictwa, fizyki, chemii, mikrobiologii, biochemii, makro- i mikroekonomii, zarządzania jakością oraz oceny jakości produktów; a także zarządzania zasobami ludzkimi w przemyśle oraz małych i średnich przedsiębiorstwach.

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu prowadzi także studia podyplomowe, na kierunkach ekonomicznych: Świadectwa i Audyty Energetyczne, Zarządzanie Przedsiębiorstwem w Leśnictwie i Ochronie Przyrody, Gospodarka finansowa w Lasach Państwowych, Zarządzanie Jakością i Bezpieczeństwem Żywności, Działalność Rolnicza w Warunkach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej oraz Integracja Europejska – Agrobiznes i Obszary Wiejskie.

 


WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA STUDIA EKONOMICZNE

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu prowadzi zajęcia na kierunkach:

 • Finanse i rachunkowość (studia licencjackie I stopnia i uzupełniające magisterskie), ze specjalnościami: Bankowość, Bankowość i usługi finansowe, Finanse małych i średnich przedsiębiorstw, Finanse publiczne i podatki, International business, Menedżer finansowy, Podatki i doradztwo podatkowe, Rachunkowość i audyt finansowy, Zarządzanie finansami przedsiębiorstw oraz Rachunkowość.
 • Na kierunku Zarządzanie organizowane są studia ekonomiczne ze specjalności: Gospodarowanie nieruchomościami, International business, Menedżer sprzedaży, Zarządzanie przedsiębiorstwem oraz Zarządzanie zasobami ludzkimi.
 • Na kierunku Administracja znajdują się specjalności: Administracja gospodarcza, Administracja i finanse samorządowe, Administracja podatkowa oraz Administracja w wymiarze sprawiedliwości.
 • Na kierunku Handel międzynarodowy specjalności to: Biznes międzynarodowy, Handel zagraniczny małych i średnich przedsiębiorstw oraz International business.
 • Kierunek Inżynieria zarządzania podzielony jest na specjalności: Inżynieria bezpieczeństwa i higiena pracy, Inżynieria gospodarki przestrzennej, Inżynieria zarządzania procesami produkcji oraz Inżynieria zarządzania środowiskiem.
 • Logistyka podzielona jest na specjalności: Global logistics, Logistyka i spedycja międzynarodowa, Logistyka w małych i średnich przedsiębiorstwach i Procesy i projekty logistyczne.
 • Kierunek Prawo w biznesie pozwala na studiowanie na specjalnościach: Prawo i finanse, Prawo i zarządzanie.
 • Kierunek Psychologia w biznesie podzielony jest na specjalności: Psychologia negocjacji i mediacji oraz Psychologia organizacji.

WSB w Poznaniu prowadzi rekrutację na ekonomiczne studia podyplomowe na kierunkach: Administracja - prawo, zarządzanie i organizacja, Analityk biznesowy, Analiza finansowa, Audyt podatkowy i finansowy, Bankowość, Biznes w internecie, Controlling, DNA innowacyjnego biznesu, Doradca bankowy klienta biznesowego, Organizacja i zarządzanie oświatą, Podatki, Psychologia zarządzania, Rachunkowość i finanse korporacyjne, Rachunkowość, Strategie i zarządzanie sieciami handlowymi, Strategie sprzedaży, Windykacja i zarządzanie wierzytelnościami, Wycena nieruchomości, Zakupy w biznesie, Zamówienia publiczne, Zarządzanie i inwestowanie w nieruchomości, Zarządzanie i sukcesja w firmie rodzinnej, Zarządzanie jakością, Zarządzanie opieką senioralną, Zarządzanie projektami IT, Zarządzanie projektem, Zarządzanie projektem - akademia project managera, Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach konkurencyjnych, Zarządzanie w podmiotach leczniczych, Zarządzanie zasobami ludzkimi - specjalizacja: kadry i płace, Zarządzanie zasobami ludzkimi - specjalizacja: menedżer HR, Zarządzanie zasobami ludzkimi - specjalizacja: specjalista ds. HR oraz Zewnętrzne źródła finansowania – pozyskiwanie funduszy Unii Europejskiej w praktyce.

 

 TEMATY POWIĄZANE

 

 

Komentarze (0)