Stosunki międzynarodowe - Białystok

Stosunki międzynarodowe - Białystok

Dodaj do ulubionych

07.03.2023

Stosunki międzynarodowe studia Białystok | woj. podlaskie

Dla kogo ten kierunek?

Stosunki międzynarodowe włączane są do nauk polityczno-społecznych, a według Iwony Wyciechowskiej definiowane są jako te, „które kształtują się ponad granicami państw i dotyczą relacji między różnymi podmiotami życia międzynarodowego”. Kierunek kumuluje w sobie treści z zakresu prawa, gospodarki, polityki czy ekonomii i wpływa na kształtowanie poprawnych relacji z państwami, które są włączane do zawieranych porozumień.

Studia na kierunku stosunki międzynarodowe w Białymstoku
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Idealni kandydaci na studia prawnicze w zakresie stosunków międzynarodowych nie mogą mieć problemów z nauką przedmiotów humanistyczno-społecznych. Ważne, aby w zakresie Twoich zainteresowań mieściły się treści odnoszące się do stosunków zawieranych między państwami i tego, co ma na nie wpływ. Jeśli jesteś osobą komunikatywną i masz predyspozycje językowe, kierunek stosunki międzynarodowe w Białymstoku jest właśnie dla Ciebie.

Stosunki międzynarodowe należą do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich wybrane były przez ponad 8,1 tys. kandydatów.

 

Program studiów i gdzie studiować

Studia prawnicze w Białymstoku na kierunku stosunki międzynarodowe możesz realizować przede wszystkim na Wydziale Historyczno-Socjologicznym Uniwersytetu w Białymstoku. Uczelnie w Białymstoku starają się zapewnić najwyższy poziom kształcenia w zakresie różnorodnych kierunków studiów.

Program kształcenia opiera się na naukach humanistyczno-społecznych, zwłaszcza historii, geografii czy językach obcych nowożytnych. W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak na przykład: wstęp do nauki o państwie, prawo międzynarodowe publiczne, historia stosunków międzynarodowych, chrześcijańskie dziedzictwo Europy, międzynarodowe stosunki polityczne, integracja europejska, protokół dyplomatyczny z elementami autoprezentacji, stosunki społeczno-polityczne na pograniczu polsko-białorusko-litewskim, polityka gospodarcza, polska polityka zagraniczna, teoria stosunków międzynarodowych, podstawy bezpieczeństwa międzynarodowego i wiele innych.

Praca po studiach

Kierunek stosunki międzynarodowe w Białymstoku daje bardzo wiele możliwości pracy i rozwoju. Studenci są przygotowywani do pracy w administracji państwowej i samorządowej, zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa, w organizacjach i przedsiębiorstwach, które współpracują z zagranicą, w organizacjach i instytucjach międzynarodowych, w instytucjach bezpieczeństwa i wojsku, w zespołach redakcyjnych mediów tradycyjnych i elektronicznych, które zajmują się problematyką międzynarodową, w biurach prasowych instytucji, które prowadzą współpracę międzynarodową, w instytucjach, które zajmują się współpracą transgraniczną, badaniem i promowaniem kultury Europy Środkowo-Wschodniej, turystyką.

Absolwenci zatrudniani są w instytucjach edukacyjnych, muzealnych i kulturalnych, w wydawnictwach i środkach masowego przekazu, w instytucjach finansowych, w instytucjach i organizacjach o zasięgu krajowym i międzynarodowym, w instytucjach, które zajmują się problemami społecznymi, w organizacjach i instytucjach międzynarodowych, w organizacjach krajowych, które współpracują z zagranicą, w przedsiębiorstwach i organach samorządowych, które rozwijają współpracę międzynarodową, w administracji rządowej i samorządowej, w placówkach kulturalnych.

czytaj dalej wszystko o Stosunki międzynarodowe - Białystok

Zobacz, na jakich uczelniach w Białymstoku jest kierunek STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet w Białymstoku

Uniwersytet w Białymstoku

Stosunki międzynarodowe stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek stosunki międzynarodowe w Białymstoku?

Kierunki studiów w Białymstoku takie jak stosunki międzynarodowe uchodzą za jedne z najczęściej wybieranych wśród propozycji studiów prawniczych. Kandydatów na jedno miejsce jest bardzo wielu, jednak liczba osób, które zostaną przyjęte, jest ograniczona. Właśnie dlatego musisz postarać się o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, takich jak język polski, matematyka i język obcy nowożytny, musisz zdawać przedmioty dodatkowe na poziomie rozszerzonym bądź podstawowym. Przedmioty możesz wybrać z propozycji wskazanej przez uczelnie w Białymstoku. Weź pod uwagę geografię, historię, język polski, język obcy nowożytny, wiedzę o społeczeństwie.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Stosunki międzynarodowe w Białymstoku

Jak wyglądają studia na kierunku stosunki międzynarodowe w Białymstoku?

Studia w Białymstoku na kierunku stosunki międzynarodowe możesz realizować przede wszystkim w sposób stacjonarny. Jeśli odpowiadają Ci regularne spotkania i systematyczna nauka, studia dzienne będą dla Ciebie idealne.

Program kształcenia opiera się na naukach humanistyczno-społeczno-ekonomicznych, które uwzględniają przede wszystkim przedmioty z zakresu historii, geografii, wiedzy o społeczeństwie czy języków obcych nowożytnych. W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak na przykład:

 • protokół dyplomatyczny z elementami autoprezentacji,
 • współczesne systemy polityczne,
 • polityka zagraniczna państw europejskich,
 • międzynarodowe stosunki gospodarcze,
 • prawo międzynarodowe publiczne,
 • chrześcijańskie dziedzictwo Europy,
 • niechrześcijańskie religie współczesnego świata,
 • przemiany cywilizacyjne we współczesnym świecie,
 • mniejszości narodowe i etniczne w świecie,
 • historia współczesna Polski i powszechna,
 • historia stosunków międzynarodowych,
 • stosunki społeczno-polityczne na pograniczu polsko-białorusko-litewskim
 • i wiele innych.

Studenci realizują poszczególne przedmioty w ramach specjalistycznych modułów takich jak moduł politologiczny, społeczno-kulturowy, prawny, historyczny, ekonomiczny i tym podobne. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Białymstoku. Pamiętaj, że poszczególne moduły mogą być zmienne.

Studenci mają okazję rozwijać zainteresowania w ramach wybranych specjalizacji, takich jak na przykład bezpieczeństwo międzynarodowe i zarządzanie kryzysowe w XXI wieku, Bliski Wschód i Afryka Północna (MENA), bezpieczeństwo międzynarodowe, ewolucja konfliktów międzynarodowych. Ofertę specjalnościową warto śledzić na stronach internetowych uczelni w Białymstoku, ponieważ jest ona zmienna i zależy od zainteresowań studentów.

Studenci zdobywają gruntowne wykształcenie obejmujące nauki społeczne, ekonomiczne, prawne. Znajomość historii i współczesnych stosunków międzynarodowych pozwala lepiej zrozumieć mechanizmy współpracy na arenie międzynarodowej. Studenci rozwijają zdolności analityczne, potrafią prowadzić negocjacje, nabywają umiejętności komunikacyjne, a także rozwijają predyspozycje językowe.

Ile trwają studia na kierunku stosunki międzynarodowe w Białymstoku?

Uczelnie w Białymstoku kierunek stosunki międzynarodowe oferują w ramach dwóch komplementarnych cykli kształcenia. Oznacza to, że studia prawnicze tego typu możesz realizować zarówno na pierwszym, jak i drugim stopniu. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają trzy lata, czyli sześć semestrów, i kończą się egzaminem licencjackim. Tytuł licencjata umożliwia podjęcie pracy w zawodzie, a także podjęcie dalszej edukacji na studiach stopnia drugiego.

Studia drugiego stopnia trwają dwa lata, czyli cztery semestry, i kończą się egzaminem magisterskim. Studia magisterskie poszerzają wiedzę zdobytą na studiach pierwszego stopnia, a także pozwalają zdobyć dodatkowe umiejętności czy specjalności. Studia magisterskie może podjąć absolwent stosunków międzynarodowych pierwszego stopnia lub kierunków pokrewnych.

Stosunki międzynarodowe w Białymstoku - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

Jaka praca po kierunku stosunki międzynarodowe w Białymstoku?

Studia w Białymstoku na kierunku stosunki międzynarodowe dają bardzo wiele możliwości pracy i rozwoju. Absolwenci pracują przede wszystkim w administracji państwowej i samorządowej, zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa, w organizacjach i przedsiębiorstwach, które współpracują z zagranicą, w organizacjach i instytucjach międzynarodowych, w instytucjach bezpieczeństwa i wojsku, w zespołach redakcyjnych mediów tradycyjnych i elektronicznych, które zajmują się problematyką międzynarodową, w biurach prasowych instytucji, które prowadzą współpracę międzynarodową, w instytucjach, które zajmują się współpracą transgraniczną, badaniem i promowaniem kultury Europy Środkowo-Wschodniej, turystyką.

Studenci są przygotowywani do pracy w organizacjach krajowych, które współpracują z zagranicą, w organizacjach i instytucjach międzynarodowych, w organach administracji rządowej i samorządowej, w placówkach kulturalnych, w przedsiębiorstwach i organach samorządowych, które rozwijają współpracę międzynarodową, w środkach masowego przekazu, na stanowiskach menedżerów i animatorów sfery kultury i dziedzictwa kulturowego w instytucjach Unii Europejskiej, w instytucjach edukacyjnych, muzealnych, kulturalnych, w wydawnictwach, środkach masowego przekazu, instytucjach finansowych, w instytucjach i organizacjach o zasięgu krajowym i międzynarodowym, w instytucjach opartych na wolontariacie, które zajmują się problemami społecznymi, w administracji państwowej i samorządowej. Abiturienci pracują jako specjaliści do spraw kontaktów międzynarodowych w przedsiębiorstwach, specjaliści w administracji państwowej, analityków, specjaliści dla potrzeb przedsiębiorstw państwowych i prywatnych, specjaliści dla potrzeb organizacji międzynarodowych, pracownicy służb dyplomatycznych, specjaliści dla potrzeb administracji publicznej i organizacji pozarządowych.

Gdzie studiować na kierunku stosunki międzynarodowe w Białymstoku?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie w Białymstoku.

 

Stosunki międzynarodowe studia stacjonarne - uczelnie w Białymstoku

Stosunki międzynarodowe studia - uczelnie publiczne (państwowe) w Białymstoku

 

Uczelnie w Białymstoku - kierunek stosunki międzynarodowe:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet w Białymstoku (Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych UWB) stacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek stosunki międzynarodowe w Białymstoku?

Kierunek stosunki międzynarodowe w Białymstoku jest idealny dla osób, które pragną zagłębiać się w tematy polityczne, prawne, historyczne czy ekonomiczne. Aby uniknąć rozczarowania w przyszłości, zastanów się:

 • Czy nauka przedmiotów humanistyczno-społecznych nie sprawia Ci problemów?
 • Czy masz predyspozycje językowe?
 • Czy jesteś osobą komunikatywną i potrafisz współpracować w grupie?

Jeśli odpowiedzi na tego typu pytania są twierdzące, studia prawnicze w Białymstoku są właśnie dla Ciebie. Kandydatów na jedno miejsce jest bardzo wielu, jednak liczba osób, które zostaną przyjęte, jest ograniczona. Właśnie dlatego musisz postarać się o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, takich jak język polski, matematyka i język obcy nowożytny, musisz zdawać przedmioty dodatkowe na poziomie rozszerzonym bądź podstawowym, takie jak geografia, historia, język polski, język obcy nowożytny, wiedza o społeczeństwie. Maksymalnej ilości punktów może dostarczyć Ci udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Laureaci i finaliści zapewniają sobie najwyższe pozycje na listach przyjętych. Spróbuj swoich sił na przykład w Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej lub w Olimpiadzie Wiedzy o Społeczeństwie.

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu wymaganych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Komisja wymaga przede wszystkim świadectwa dojrzałości, świadectwa ukończenia szkoły do wglądu, podania i oświadczenia, zdjęć do legitymacji, zaświadczeń o wysokich wynikach w olimpiadach i konkursach, jeśli brałeś w nich udział. Szczegółowe informacje odnoszące się do postępowania kwalifikacyjnego znajdziesz na stronach uczelni w Białymstoku.

 

STUDIA W BIAŁYMSTOKU - ważne informacje

kierunki studiów w Białymstoku

studia w Białymstoku

 

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - ważne informacje

stosunki międzynarodowe studia

stosunki międzynarodowe studia online

studia ekonomiczne w Białymstoku

studia ekonomiczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku stosunki międzynarodowe w Białymstoku?

Studia prawnicze w zakresie stosunków międzynarodowych uchodzą za jedne z najpopularniejszych.

Kamila, studentka drugiego roku studiów magisterskich, stwierdziła:

Stosunki międzynarodowe to kierunek wszechstronny, który daje możliwość odnalezienia się w wielu branżach. Specjalizuję się w bezpieczeństwie narodowym i zarządzaniu kryzysowym. Bezpieczeństwo państwa to w końcu bezpieczeństwo nas wszystkich. Studia są niezwykle potrzebne, a nasz kraj wyczekuje specjalistów w tej dziedzinie.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Stosunki międzynarodowe Białystok studia i stopnia

Stosunki międzynarodowe Białystok studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Stosunki międzynarodowe Białystok studia stacjonarne

Popularne kierunki humanistyczne w Białymstoku

Kierunki humanistyczne w Białymstoku

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • ul. Słowackiego 7, Bydgoszcz https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/13638-akademia-muzyczna-bydgoszcz.jpg Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
 • ul. Marcinkowskiego 2-6, Wrocław Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Dni Otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJiYIsI9x0_UYRxah2a6T5Asc https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/cb81d-wsb-w-gdańsku.jpg Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • ul. Komandorska 118/120  53-345 Wrocław  https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJA9Y2DELCD0cRMbXaXGADe8E Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/6d087-pwsz-koszalin.jpg Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
 • ul. Pigonia 1, Rzeszów https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJM5haPPj6PEcRAXpvuNl9L0M https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/d0984-uniwersytet-rzeszowski.jpg Uniwersytet Rzeszowski