Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie - rekrutacja na studia 2024/2025

Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie - rekrutacja na studia 2024/2025

Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie - rekrutacja na studia 2024/2025

Rekrutacja na studia 2024/2025 na Akademii Muzycznej w Krakowie odbędzie się online. Kandydaci na studia I stopnia mogą dokonać rejestracji w internetowym systemie rekrutacyjnym w terminie od 20 maja 2024 r. do 17 czerwca 2024 r. Wyniki rekrutacji I tury na studia stacjonarne I stopnia na AMUZ ogłoszone zostaną w lipcu 2024 r.

Dla niektórych kierunków studiów terminy rekrutacji mogą się różnić, szczegółówe informacje znajdziesz na amuz.krakow.pl/kandydaci

 

Akademia Muzyczna w Krakowie najpopularniejsze kierunki - wyniki rekrutacji 2023/2024

W 2023 roku o przyjęcie na studia w AMUZ w Krakowie ubiegało się 561 kandydatów. W rekrutacji 2023/2024 Akademia Muzyczna w Krakowie przygotowała ogółem 333 miejsc na 7 kierunkach studiów. Najpopularniejsza okazała się instrumentalistyka, na którą aplikowało 329 kandydatów. Do popularnych kierunków należały także: jazz i muzyka improwizowana (75 kandydatów), wokalistyka (60 kandydatów), edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (45 kandydatóworaz kompozycja i teoria muzyki (29 kandydatów).   

 

Akademia Muzyczna w Krakowie kierunki - rekrutacja 2024/2025

Akademia Muzyczna w Krakowie w rekrutacji 2024/2025 oferuje kształcenie na 7 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (7 kierunków) i drugiego (7 kierunków) stopnia. Osoby zainteresowane podjęciem nauki na AMUZ mogą aplikować na 7 kierunków studiów stacjonarnych.

Sprawdź Akademia Muzyczna w Krakowie kierunki 2024/2025

 

Akademia Muzyczna w Krakowie kierunki studiów - rekrutacja 2024/2025

  • Dyrygentura
  • Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
  • Instrumentalistyka
  • Jazz i muzyka improwizowana
  • Kompozycja i teoria muzyki
  • Muzyka kościelna
  • Wokalistyka

Dowiedz się więcej amuz.krakow.pl/kandydaci
 

 

Harmonogram rekrutacji 2024/2025

 

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Studia I, II stopnia oraz jednolite magisterskie

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja - I tura

od 20 maja do 17 czerwca 2024

Ogłoszenie wyników - I tura

czeka na aktualizację

Składanie dokumentów - I tura

czeka na aktualizację

Elektroniczna rejestracja - II tura - w przypadku niewypełenienia limitu miejsc

czeka na aktualizację

Ogłoszenie wyników - II tura

czeka na aktualizację

Składanie dokumentów - II tura

czeka na aktualizację

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

*Terminy rekrutacji dla poszczególnych kierunków mogą się różnić, dokładne informacje na temat terminów znajdziesz na amuz.krakow.pl/kandydaci

 

Zasady rekrutacji 2024/2025 na studia w Akademii Muzycznej w Krakowie znajdziesz tutaj.

Uchwałę rekrutacyjną znadziesz tutaj

 

Dowiedz się więcej

rekrutacja studia w Krakowie

kierunki studiów w Krakowie

uczelnie i studia w Krakowie

 

Wyniki rekrutacji na studia w roku akademickim 2022/2023 – Akademii Muzycznej w Krakowie

Najchętniej wybierane kierunki studiów

Do najchętniej wybieranych kierunków studiów przez kandydatów w Akademii Muzycznej w Krakowie na studiach stacjonarnych I stopnia, według ogólnej liczby zgłoszeń możemy zaliczyć m.in. instrumentalistyka (190), wokalistyka (48), jazz i muzyka improwizowana (47), kompozycja i teoria muzyki (27).

 

Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie

Akademia Muzyczna w Krakowie to uczelnia o bogatej historii, sięgającej ostatnich lat XIX wieku, kiedy to w 1888 roku powołano do życia Konserwatorium Muzyczne. Misją Akademii od początków jej istnienia jest kształcenie muzyków- humanistów w szerokim kontekście kultury muzycznej i sztuki.

Misja ta realizowana jest poprzez uczenie rzemiosła, wszechstronne rozwijanie uzdolnień i talentów, uwrażliwianie na piękno, w którym spotykają się tradycja i nowoczesność, otwieranie na różne formy kulturalnej działalności, a także kształtowanie artystycznego smaku i umiejętności wartościowania zjawisk w kulturze.

Akademia Muzyczna w Krakowie prowadzi kształcenie na studiach pierwszego i drugiego stopnia, studiach podyplomowych oraz studiach doktoranckich. Za prowadzenie procesu nauczania odpowiadają trzy wydziały: Wydział Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej, Wydział Instrumentalny oraz Wydział Wokalno- Aktorski. Każdy z nich należy do czołówki wydziałów artystycznych naszego kraju.

Istotnym elementem funkcjonowania uczelni jest prowadzenie szeroko zakrojonej działalności o wymiarze międzynarodowym. Dzięki niej studenci mogą uczestniczyć między innymi w popularnym programie Erasmus+, w ramach którego, na podstawie podpisanych umów partnerskich z uczelniami z krajów członkowskich i kandydackich Unii Europejskiej, odbywa się wymiana studentów.

W gronie realizowanych kierunków znajdują się: Kompozycja i teoria muzyki, Dyrygentura, Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, Wokalistyka, Instrumentalistyka. Ten ostatni oferuje studia w 38 specjalnościach w programie studiów licencjackich oraz 40 w programie studiów magisterskich.

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 20.05.2024 do 17.06.2024
Studia II stopnia od 20.05.2024 do 17.06.2024

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 20.05.2024 do 17.06.2024

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 20.05.2024 do 17.06.2024

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na stronie uczelni: Akademia Muzyczna w Krakowie

Akademia Muzyczna w Krakowie - studia 2024

Kierunki studiów - Akademia Muzyczna w Krakowie: znaleziono 7

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów

Dyrygentura
Wydział I Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Wydział I Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Instrumentalistyka
Wydział II Instrumentalny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Jazz i muzyka improwizowana
Wydział II Instrumentalny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Kompozycja i teoria muzyki
Wydział I Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Muzyka kościelna
Wydział I Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Wokalistyka
Wydział III Wokalno-Aktorski

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Muzyczna w Krakowie

Komentarze (0)