Akademia Muzyczna w Krakowie

Wydział I Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej

ul. św. Tomasza 43

31-027 Kraków

tel. +48 12 422 78 44

tel. +48 12 422 04 55

fax +48 12 422 44 55

https://www.amuz.krakow.pl/wydzialy/wydzial-i-tworczosci-interpretacji-i-edukacji-muzycznej/

Wydział I Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej

Akademia Muzyczna w Krakowie

ul. św. Tomasza 43

31-027 Kraków

tel. +48 12 422 78 44

tel. +48 12 422 04 55

fax +48 12 422 44 55

https://www.amuz.krakow.pl/wydzialy/wydzial-i-tworczosci-interpretacji-i-edukacji-muzycznej/

 • DYRYGENTURA Stopień: I II REKRUTACJA

  Wymagania rekrutacyjne

   

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Dyrygentura brane są pod uwagę wyniki następujących egzaminów:

  Etap I: 

  • Egzamin kierunkowy: zadyrygowanie przygotowanym utworem oraz badanie predyspozycji dyrygenckich – egzamin praktyczny

  Etap II:

  • kształcenie słuchu
  • harmonia
  • gra i czytanie a vista na fortepianie

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Dyrygentura jest wynik egzaminu kierunkowego.

   

  Dowiedz się więcej

 • EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ Stopień: I II REKRUTACJA

  Wymagania rekrutacyjne

  •  

  • Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej brane są pod uwagę wyniki następujących egzaminów:

   Etap I: 

   Egzamin kierunkowy:

   • gra na instrumencie wybranym przez kandydata – egzamin praktyczny
   • harmonia – egzamin praktyczny
   • kształcenie słuchu – egzamin ustny

   Etap II:

   • Egzaminy uzupełniające - modułowe

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz egzaminu modułowego.

   Dowiedz się więcej

    

 • KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI Stopień: I II REKRUTACJA

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Kompozycja i teoria muzyki brane są pod uwagę wyniki następujących egzaminów:

  Etap I: 

  • dla kandydatów deklarujących realizację modułu/specjalności Kompozycja: przegląd prac kompozytorskich kandydata; preferowane różne składy wykonawcze, wymagane partytury starannie przygotowane, czytelne, dopracowane w niezbędnych szczegółach, o prawidłowym zapisie muzycznym; można prezentować nagrania utworów; (minimalna liczba prac: 3) badanie predyspozycji twórczych i warsztatowych, sprawdzenie znajomości podstaw instrumentarium, technik kompozytorskich, najważniejszych twórców i dzieł muzyki XX i XXI wieku, identyfikacja zainteresowań artystycznych – egzamin ustny
  • dla kandydatów deklarujących realizację modułu/specjalności Teoria muzyki: omówienie przygotowanego artykułu z czasopisma Akademii Muzycznej w Krakowie „Teoria muzyki. Studia, interpretacje, dokumentacje" badanie predyspozycji muzyczno-teoretycznych oraz zainteresowań artystyczno-naukowych w rozmowie z Komisją egzaminacyjną

  Etap II:

  • kształcenie słuchu
  • harmonia
  • czytanie a vista na fortepianie

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Kompozycja i teoria muzyki są wyniki dwuetapowych egzminów wstępnych.

   

  Dowiedz się więcej

 • MUZYKA KOŚCIELNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Wymagania rekrutacyjne

  •  

  • Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Muzyka kościelna brane są pod uwagę wyniki następujących egzaminów:

   Etap I: 

   Egzamin kierunkowy:

   • gra na instrumencie organy lub fortepian – egzamin praktyczny

   Etap II:

   Egzaminy uzupełniające:

   • harmonia
   • kształcenie słuchu
   • sprawdzian predyspozycji wokalnych

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Muzyka kościelna są egzaminy:

   Egzamin kierunkowy:

   • na organach
   • na fortepianie

   Egzaminy uzupełniające:

   • dyrygowanie
   • emisja głosu

    

   Dowiedz się więcej

   

Opinie (0)