Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu - rekrutacja na studia 2021/2022

Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu - rekrutacja na studia 2021/2022

Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu - rekrutacja na studia 2021/2022

Misją Akademii Muzycznej jest nie tylko kształcenie studentów, lecz również realizowanie atrakcyjnych przedsięwzięć muzycznych, promocja potencjału artystycznego, jakim dysponuje uczelnia, a także inspirowanie innych instytucji do kreatywnych działań. Na tym polu Akademia współpracuje między innymi z Filharmonią Poznańską im. T. Szeligowskiego, Towarzystwem Muzycznym im. H. Wieniawskiego, Teatrem Wielkim im. S. Moniuszki, Teatrem Muzycznym, Teatrem Polskim, Centrum Kultury „Zamek” oraz Estradą Poznańską.

Studenci i pracownicy Akademii rozpowszechniają jej imię na całym świecie, zdobywając nagrody i wyróżnienia na prestiżowych konkursach muzycznych, między innymi w Darmstadt, Haarlem, Kolonii, Mediolanie, Moskwie, Paryżu, Sankt- Petersburgu, Tokio, czy Wiedniu.

Akademia Muzyczna w Poznaniu prowadzi kształcenie na studiach pierwszego i drugiego stopnia, w trybie stacjonarnym. Studia pierwszego stopnia trwają trzy lata, bądź cztery lata- w zależności od wybranej specjalności, natomiast studia drugiego stopnia trwają dwa lata.

W uczelni działalność dydaktyczną, naukową i artystyczną prowadzą również jednostki ogólnouczelniane, takie jak: orkiestra symfoniczna, kameralna orkiestra smyczkowa, orkiestra barokowa, chór, czy big band.

Kandydaci na studia mogą uczestniczyć w specjalnych kursach przygotowawczych i konsultacjach. Obejmują one takie przedmioty jak: śpiew solowy, dykcja i recytacja, aktorstwo, kształcenie słuchu, praca z akompaniatorem.

Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego oferuje kierunki studiów prowadzone przez dwa wydziały: Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Wokalistyki, Teorii Muzyki i Edukacji Artystycznej oraz Wydział Instrumentalistyki, Jazzu i Muzyki Estradowej.

Uczelnia jako jedyna w Polsce prowadzi kształcenie z zakresu lutnictwa. Ponadto, oferuje kierunek dla osób bez przygotowania muzycznego, a jest nim Publicystyka muzyczna i kompozycja elektroakustyczna.

WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 23.06.2021 do 25.06.2021
Studia II stopnia od 28.06.2021 do 29.06.2021

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 23.06.2021 do 25.06.2021

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 28.06.2021 do 29.06.2021

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na na stronie uczelni: Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu

Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu - studia 2021

Studia podyplomowe - Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu: znaleziono 1

Grupa kierunku

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu

Komentarze (0)