APEIRON Wrocław - rekrutacja na studia 2024/2025

APEIRON Wrocław - rekrutacja na studia 2024/2025

Dolnośląski Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno- Prawnych WSBPiI „Apeiron” we Wrocławiu – rekrutacja na studia 2024/2025

Główna siedziba Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” mieści się w Krakowie, natomiast jednym z zamiejscowych wydziałów jest ten, znajdujący się w stolicy Dolnego Śląska. Misją uczelni jest edukacja służąca szeroko pojmowanemu porządkowi i bezpieczeństwu zarówno w wymiarze społecznym, jak i w szeroko rozumianym wymiarze indywidualnym. Kształcenie prowadzić ma do pozyskania wiedzy i praktycznych umiejętności stanowiących fundament do pracy między innymi w administracji publicznej zarówno na poziomie centralnym, jak i samorządowym, a także pracy w strukturach kadry kierowniczej służb mundurowych i pracowników administracyjnych odpowiadających za bezpieczeństwo.

Dolnośląski Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno- Prawnych realizuje kształcenie na studiach pierwszego stopnia. Istotą jest zapewnienie możliwości wszechstronnego rozwoju, aby absolwenci byli przygotowani do sprostania wymaganiom stawianym przez współczesny rynek pracy. Cechą charakterystyczną prowadzonych studiów są programy nauczania, dostosowane do obecnej sytuacji społeczno- politycznej, podejmujące najważniejsze zagadnienia, na czele ze zwalczaniem przestępczości, bezpieczeństwem państwa, czy prawami człowieka.

Dolnośląski Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno- Prawnych prowadzi kształcenie na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne. Posiada on charakter interdyscyplinarny i obejmuje zagadnienia związane między innymi z prawem, ekonomią, czy naukami humanistycznymi. Studenci otrzymują możliwość rozwijania zainteresowań oraz nabywania specjalistycznych umiejętności dzięki ścieżkom kształcenia, do których należą: bezpieczeństwo i porządek publiczny oraz poszukiwanie osób zaginionych.

 

Dolnośląski Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno- Prawnych WSBPiI „Apeiron” we Wrocławiu kierunki studiów - rekrutacja 2024/2025

  • Bezpieczeństwo wewnętrzne
  • Psychologia

Dowiedz się więcej: https://apeiron.edu.pl/studia/wroclaw/

 

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite
Studia II stopnia

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na stronie uczelni: Dolnośląski Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych WSBPI „Apeiron” we Wrocławiu

Dolnośląski Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych WSBPI „Apeiron” we Wrocławiu - studia 2024

Kierunki studiów - Dolnośląski Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych WSBPI „Apeiron” we Wrocławiu: znaleziono 2

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów

Bezpieczeństwo wewnętrzne

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Psychologia

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Dolnośląski Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych WSBPI „Apeiron” we Wrocławiu

Komentarze (0)