Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku - rekrutacja na studia 2024/2025

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku - rekrutacja na studia 2024/2025

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku - rekrutacja na studia 2024/2025

Rekrutacja na studia 2024/2025 na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku będzie przeprowadzona w zależności od kierunku w formie online lub stacjonarnie. Postępowanie rekrutacyjne na studia stacjonarne w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku zostanie przeprowadzone w terminie: 11.06.2024 – 01.07.2024 r. Procedura Internetowej Rejestracji kandydatów (IRK) na rok akademicki 2024/2025 na wszystkie kierunki I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich studiów stacjonarnych i niestacjonarnych zostanie uruchomiona w terminie: 20.05.2024 r.

W przypadku niewypełnienia limitów miejsc w terminie podstawowym lub przedłużenia naboru z uwagi na niewystarczającą liczbę zgłoszonych kandydatów przeprowadzona zostanie II tura rekrutacji w terminie od 10 lipca do 18 lipca 2024 roku.

Dla niektórych kierunków studiów terminy rekrutacji mogą się różnić, szczegółówe informacje znajdziesz na asp.gda.pl

 

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku najpopularniejsze kierunki - wyniki rekrutacji 2023/2024

W rekrutacji 2023/2024 na Akademię Sztuk Pięknych w Gdańsku najpopularniejszym kierunkiem okazała się grafika, gdzie o jedno miejsce ubiegało się ponad 6 osób. Do popularnych kierunków należały także: Intermedia (ponad 5 osób na jedno miejsce), Fotografia (ponad 4 osoby na miejsce), Wzornictwo (ponad 4 osoby na miejsce) oraz Architektura wnętrz (ponad 4 osoby na miejsce). 

 

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku kierunki studiów 2024/2025

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku w rekrutacji 2024/2025 oferuje kształcenie na 8 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (6 kierunków) i drugiego (5 kierunków) stopnia oraz jednolitych magisterskich (3 kierunki). Osoby zainteresowane podjęciem nauki na ASP mogą aplikować na 8 kierunków studiów stacjonarnych oraz 1 kierunek studiów niestacjonarnych.

 

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku kierunki studiów - rekrutacja 2024/2025

 • Architektura przestrzeni kulturowych - Wydział Architektury
 • Architektura wnętrz - Wydział Architektury
 • Fotografia - Wydział Rzeźby i Intermediów
 • Grafika - Wydział Grafiki
 • Intermedia - Wydział Rzeźby i Intermediów
 • Malarstwo - Wydział Malarstwa
 • Rzeźba - Wydział Rzeźby i Intermediów
 • Wzornictwo - Wydział Wzornictwa

Dowiedz się więcej: asp.gda.pl

 

 

Harmonogram rekrutacji 2024/2025

 

STUDIA STACJONARNE

Studia I stopnia oraz jednolite magisterskie

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja - I tura

od 20 maja 2024

Ogłoszenie wyników - I tura

lipiec 2024

Składanie dokumentów - I tura

czeka na aktualizację

Elektroniczna rejestracja - II tura - w przypadku niewypełenienia limitu miejsc

wrzesień 2024

Ogłoszenie wyników - II tura

czeka na aktualizację

Składanie dokumentów - II tura

czeka na aktualizację

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

 

STUDIA STACJONARNE

Studia II stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja

od 20 maja 2024

Ogłoszenie wyników rekrutacji czeka na aktualizację
Składanie dokumentów od lipca do września 2024

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

*Terminy rekrutacji dla poszczególnych kierunków mogą się różnić, dokładne informacje na temat terminów znajdziesz na asp.gda.pl

Zasady rekrutacji 2024/2025 na studia w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku znajdziesz tutaj

Zasady przyjęć na kierunki studiów znajdziesz tutaj

 

Dowiedz się więcej

rekrutacja studia w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

kierunki studiów w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

uczelnie i studia w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

 

Wyniki rekrutacji na studia w roku akademickim 2022/2023 – Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

Najpopularniejsze kierunki studiów w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w roku akademickim 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów to: grafika (309), malarstwo (131), wzornictwo (117), architektura wnętrz (114), fotografia (57).   

Jeśli natomiast weźmiemy pod uwagę liczbę kandydatów na jedno miejsce, najbardziej obleganymi kierunkami były: grafika (9,66), fotografia (5,7), wzornictwo (5,09), architektura wnętrz (4,96), malarstwo (4,68), architektura przestrzeni kulturowych (4).
 
Najpopularniejsze kierunki studiów w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku:
 • Grafika: 309 kandydatów
 • Malarstwo: 131 kandydatów
 • Wzornictwo: 117 kandydatów
 • Architektura wnętrz: 114 kandydatów
 • Fotografia: 57 kandydatów

*Najpopularniejsze kierunki studiów 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i  jednolitych studiach magisterskich według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów 

 

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku jest największą publiczną uczelnią artystyczną w północnej części kraju. Instytucja o 70-letniej tradycji kształtuje młodych twórców, którzy uczestniczą w najważniejszych wydarzeniach z dziedziny kultury, sztuki i projektowania w regionie, kraju i poza jego granicami, jak również organizuje wiele imprez i wydarzeń, również o zasięgu ogólnopolskim.

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku to cztery wydziały: Wydział Architektury i Wzornictwa, Wydział Grafiki, Wydział Malarstwa oraz Wydział Rzeźby i Intermediów. Uczelnia prowadzi kształcenie na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich. Ponadto prowadzi szkołę doktorską.

Studenci ASP mogą korzystać z wymiany międzyuczelnianej. Uczelnia prowadzi współpracę w tym zakresie z takimi uczelniami jak: Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu.

Na ofertę edukacyjną Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku składają się następujące kierunki: Architektura wnętrz, Wzornictwo, Architektura przestrzeni kulturowych, Grafika, Malarstwo, Rzeźba, Intermedia.

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 11.06.2024 do 01.07.2024 od 02.09.2024 do 08.09.2024
Studia II stopnia od 11.06.2024 do 01.07.2024 od 02.09.2024 do 08.09.2024

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 11.06.2024 do 01.07.2024

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 11.06.2024 do 01.07.2024

Studia niestacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 02.09.2024 do 08.09.2024

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 02.09.2024 do 08.09.2024

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na stronie uczelni: Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku - studia 2024

Kierunki studiów - Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku: znaleziono 8

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów

Architektura przestrzeni kulturowych
Wydział Architektury

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Architektura wnętrz
Wydział Architektury

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Fotografia
Wydział Rzeźby i Intermediów

I stopnia

stacjonarne

Grafika
Wydział Grafiki

I stopnia, II stopnia, jednolite

niestacjonarne, stacjonarne

Intermedia
Wydział Rzeźby i Intermediów

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Malarstwo
Wydział Malarstwa

jednolite

stacjonarne

Rzeźba
Wydział Rzeźby i Intermediów

jednolite

stacjonarne

Wzornictwo
Wydział Wzornictwa

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Aktualności rekrutacyjne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Komentarze (0)