• INTERMEDIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia na kierunku Intermedia skierowane są do osób zainteresowanych szerokim kontekstem sztuk wizualnych, w szczególności łączeniem mediów i nowymi sposobami narracji. Intermedia oferują wprowadzenie do aktywności DIY (Do It Yourself) oraz DIWO (Do It With Others), operowanie takimi mediami jak wideo, instalacja, performens ale również wstęp do interdyscyplinarnych działań łączących sztukę z nauką.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Intermedia jest wielozadaniowy egzamin praktyczny mający charakter konkursowy oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Intermedia jest przedstawienie portfolio zawierające materiały potwierdzające predyspozycje kandydata oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

   

  Dowiedz się więcej

 • RZEŹBA Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Kierunek Rzeźba, jak mało który, dedykowany jest osobom wrażliwym na kształt i formę otaczającej nas rzeczywistości. Kształcenie artystyczne na kierunku Rzeźba nacechowane jest wiarą w siłę i aktualność tej dyscypliny sztuki – od stuleci inspirującej, dynamicznej i stale poszerzającej swoje granice. Studia na kierunku Rzeźba pozwolą w najpełniejszy sposób wyrazić swój indywidualny stosunek do świata i sztuki.

  Absolwenci naszego kierunku odnoszą sukcesy artystyczne w kraju i za granicą. Często podejmują pracę dydaktyczną na uczelni macierzystej bądź na innych uczelniach o pokrewnych kierunkach. Naszych studentów i absolwentów zawsze cechowała ponadprzeciętna kreatywność i niebanalne sposoby rozwiązywania zadań oraz determinacja w dążeniu do wytyczonych celów. Wszelkie indywidualne walory ubogacone umiejętnością pracy zespołowej sprawiają, że nasi absolwenci z sukcesami kierują lub pracują w zespołach autorskich jak również indywidualnie osiągają najwyższe artystyczne cele.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia jednolite magisterskie

   

  Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Rzeźba jest wielozadaniowy egzamin praktyczny mający charakter konkursowy oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:

Jednolite: