Kierunki studiów Gdańsk i Gdynia

Kierunki studiów Gdańsk i Gdynia

Kierunki studiów Gdańsk i Gdynia

Kierunki studiów

w Trójmieście 2021

Odkryj kierunki na trójmiejskich uczelniach i sprawdź gdzie możesz studiować 

Kierunki studiów w Gdańsku | Gdyni | Sopocie 2021

Uniwersytet, politechnika, uczelnia medyczna, muzyczna, AWF oraz Akademia Marynarki Wojennej – to wszystko znajdziesz w granicach Gdańska, Gdyni i Sopotu Duża ilość uczelni wyższych przekłada się na ilość kierunków studiów, spośród których mogą wybierać absolwenci szkół ponadgimnazjalnych wybierający się na studia do Gdańska lub Gdyni.

WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 

Kierunki studiów w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

Kierunki studiów - Gdańsk | Gdynia | Sopot: znaleziono 193

Uczelnia
Grupa kierunku
Typ studiów
Tryb studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Typ studiów Tryb studiów
Administracja I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Administracja - studia online I stopnia, II stopnia online
Akwakultura - biznes i technologia I stopnia stacjonarne
Amerykanistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Analityka gospodarcza I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Analityka medyczna jednolite stacjonarne
Archeologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Architektura I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Architektura krajobrazu I stopnia niestacjonarne
Architektura przestrzeni kulturowych I stopnia, II stopnia stacjonarne
Architektura wnętrz I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Automatyka i robotyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Automatyka, cybernetyka i robotyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Automatyka, robotyka i systemy sterowania I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna I stopnia stacjonarne
Bezpieczeństwo morskie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bezpieczeństwo narodowe I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bezpieczeństwo w transporcie, spedycji i logistyce I stopnia stacjonarne
Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bezpieczeństwo zdrowotne I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bioinformatyka I stopnia stacjonarne
Biologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Biologia medyczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Biotechnologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Biznes chemiczny I stopnia, II stopnia stacjonarne
Biznes i technologia ekologiczna II stopnia stacjonarne
Budownictwo I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Business and languages I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Chemia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Chemia budowlana I stopnia, II stopnia stacjonarne
Cosmetology I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Criminology and criminial justice I stopnia stacjonarne
Cultural communication I stopnia, II stopnia stacjonarne
Diagnostyka sportowa I stopnia stacjonarne
Dietetics- bachelor studies in english I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Dietetyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Dyplomacja I stopnia stacjonarne
Dyrygentura I stopnia, II stopnia stacjonarne
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej I stopnia, II stopnia stacjonarne
Ekonomia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Elektronika i telekomunikacja I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Elektroradiologia I stopnia stacjonarne
Elektrotechnika I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Energetyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
English philology I stopnia stacjonarne
Etnofilologia kaszubska I stopnia stacjonarne
Etnologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Farmacja jednolite stacjonarne, niestacjonarne
Film w nowych mediach I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Filologia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Filologia angielska I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Filologia germańska I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Filologia klasyczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Filologia polska I stopnia, II stopnia stacjonarne
Filologia romańska I stopnia stacjonarne
Filologia romańska i iberystyka II stopnia stacjonarne
Filologia rosyjska I stopnia, II stopnia stacjonarne
Filozofia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Finanse i ekonomia biznesu I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Finanse i rachunkowość I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Finanse i rachunkowość - studia online I stopnia, II stopnia online
Finanse i rachunkowość acca II stopnia niestacjonarne
Fizjoterapia jednolite stacjonarne, niestacjonarne
Fizyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Fizyka medyczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Fizyka techniczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Genetyka i biologia eksperymentalna I stopnia stacjonarne
Geodezja i kartografia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Geografia I stopnia stacjonarne
Geografia fizyczna z geoinformacją II stopnia stacjonarne
Geografia społeczno - ekonomiczna z elementami gis II stopnia stacjonarne
Geologia I stopnia stacjonarne
Gospodarka przestrzenna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód I stopnia stacjonarne
Grafika I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Historia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Historia sztuki I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Hydrografia morska I stopnia stacjonarne
Iberystyka I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Informatyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Informatyka - studia wojskowe I stopnia stacjonarne
Informatyka i ekonometria I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Instrumentalistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Intermedia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Inżynieria biomedyczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Inżynieria danych I stopnia stacjonarne
Inżynieria i technologie nośników energii II stopnia stacjonarne
Inżynieria materiałowa I stopnia, II stopnia stacjonarne
Inżynieria mechaniczno-medyczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Inżynieria morska i brzegowa II stopnia stacjonarne
Inżynieria środowiska I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria zarządzania I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Jazz i muzyka estradowa I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Kierunek lekarski jednolite stacjonarne, niestacjonarne
Kierunek lekarsko-dentystyczny jednolite stacjonarne, niestacjonarne
Kompozycja i teoria muzyki I stopnia, II stopnia stacjonarne
Korozja II stopnia stacjonarne
Kosmetologia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Krajoznawstwo i turystyka historyczna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Kryminologia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Kulturoznawstwo I stopnia, II stopnia stacjonarne
Lingwistyka stosowana I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Logistics I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Logistics - studia online I stopnia, II stopnia online
Logistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Logistyka - studia online I stopnia, II stopnia online
Logopedia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Malarstwo jednolite stacjonarne
Management I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Management - studia online I stopnia, II stopnia online
Matematyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Mechanika i budowa maszyn I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Mechanika i budowa maszyn - studia wojskowe I stopnia, II stopnia stacjonarne
Mechatronika I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Mechatronika - studia wojskowe I stopnia, II stopnia stacjonarne
Międzynarodowe stosunki gospodarcze I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Modelowanie matematyczne i analiza danych I stopnia, II stopnia stacjonarne
Multimedia i grafika komputerowa I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Nanotechnologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Nauki o jakości I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Nawigacja I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Nawigacja - studia wojskowe I stopnia, II stopnia stacjonarne
Niemcoznawstwo I stopnia stacjonarne
Ocean engineering II stopnia stacjonarne
Oceanografia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Oceanotechnika I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Ochrona środowiska I stopnia, II stopnia stacjonarne
Ochrona zasobów przyrodniczych I stopnia stacjonarne
Pedagogika I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jednolite stacjonarne, niestacjonarne
Pedagogika specjalna II stopnia, jednolite stacjonarne, niestacjonarne
Pedagogika wczesnej edukacji II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Pielęgniarstwo I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Podatki i doradztwo podatkowe I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Politologia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Położnictwo I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Praca socjalna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Prawo jednolite stacjonarne, niestacjonarne
Prawo w administracji i gospodarce II stopnia niestacjonarne
Prawo w biznesie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Produkcja form audiowizualnych I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Projektowanie i budowa jachtów I stopnia stacjonarne
Przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny II stopnia stacjonarne
Psychologia I stopnia, jednolite stacjonarne, niestacjonarne
Psychologia w biznesie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Psychologia zdrowia jednolite stacjonarne
Quantum information technology II stopnia stacjonarne
Ratownictwo medyczne I stopnia stacjonarne
Religioznawstwo I stopnia stacjonarne
Rosjoznawstwo I stopnia stacjonarne
Rzeźba jednolite stacjonarne
Sinologia I stopnia stacjonarne
Skandynawistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Slawistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Socjologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Sport I stopnia, II stopnia stacjonarne
Stosunki międzynarodowe I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Studia bałkańskie I stopnia stacjonarne
Studia menedżersko - prawne I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Studia menedżersko - psychologiczne II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Studia menedżersko - psychologiczne - studia online II stopnia online
Studia wschodnie I stopnia stacjonarne
Systemy informacyjne w bezpieczeństwie I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Systemy informacyjne w bezpieczeństwie - studia wojskowe I stopnia, II stopnia stacjonarne
Techniki dentystyczne I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Technologia chemiczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Technologie kosmiczne i satelitarne II stopnia stacjonarne
Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia II stopnia niestacjonarne
Terapia zajęciowa I stopnia stacjonarne
Transport I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Transport i logistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Turystyka i rekreacja I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Ubezpieczenia - studia interdyscyplinarne II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Wiedza o teatrze I stopnia stacjonarne
Wojsko w systemie służb publicznych I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Wokalistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Wychowanie fizyczne I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Wzornictwo I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Zarządzanie - kierunek dla absolwentów studiów inżynierskich II stopnia niestacjonarne
Zarządzanie - studia online I stopnia, II stopnia online
Zarządzanie i inżynieria produkcji I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie i komunikacja w sztukach scenicznych II stopnia stacjonarne
Zarządzanie instytucjami artystycznymi I stopnia stacjonarne
Zarządzanie instytucjami służby zdrowia I stopnia stacjonarne
Zarządzanie inżynierskie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zdrowie publiczne II stopnia stacjonarne
Zdrowie publiczne - zarządzanie w systemie zdrowia I stopnia stacjonarne
Zdrowie środowiskowe I stopnia stacjonarne
Zdrowie środowiskowe i bhp II stopnia stacjonarne
Zielone technologie I stopnia, II stopnia stacjonarne
 

Uczelnie w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni

Kierunki studiów: 17 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 25 Studia: stacjonarne, niestacjonarne, online

Ateneum - Szkoła Wyższa w Gdańsku

Kierunki studiów: 8 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 57 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Politechnika Gdańska

Kierunki studiów: 39 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 57 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 12

Polsko Japońska Akademia Technik Komputerowych w Gdańsku

Kierunki studiów: 2 (I stopnia) Studia podyplomowe: 1 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Sopocka Szkoła Wyższa

Kierunki studiów: 11 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 31 Studia: stacjonarne, niestacjonarne, online

Uniwersytet Gdański

Kierunki studiów: 84 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 107 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 9

Uniwersytet Morski w Gdyni

Kierunki studiów: 9 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 3 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Kierunki studiów: 20 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 92 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni

Kierunki studiów: 10 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 92 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni

Kierunki studiów: 4 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 25 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Kierunki studiów w Gdańsku | Gdyni | Sopocie - Uczelnie

Grupa kierunków
Typ studiów
Uczelnia

Niestety, nic nie znaleziono

Komentarze (0)