• ADMINISTRACJA SYSTEMAMI BEZPIECZEŃSTWA Stopień: I REKRUTACJA

    Społeczna Akademia Nauk w Łodzi jest największą uczelnią niepubliczną w Polsce, a Wydział Handlu i Bezpieczeństwa w Kielcach należy do najlepszych wydziałów zamiejscowych SAN. Jednym z wiodących programów studiów na świętokrzyskim Wydziale jest specjalność Administracja Systemami Bezpieczeństwa na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne. Specjalność ASB prowadzona jest na trzyletnich studiach licencjackich. Dla absolwentów ASB Uczelnia przygotowała również dwuletnie studia magisterskie. Administracja Systemami Bezpieczeństwa na SAN w Kielcach pozwala intensywnie pogłębić wiedzę studentów w różnych obszarach funkcjonowania państwa, w szczególności na temat mechanizmów prawa i systemów bezpieczeństwa. Studia te wywodzą się w prostej linii z unikatowej specjalności Administracja Systemami Bezpieczeństwa prowadzonej w Wyższej Szkole Handlowej w Kielcach. Przez 21 lat specjalność ta była kształtowana pod okiem kierownika ASB - Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach mgr Jacentego Frydrycha. Administracja Systemami Bezpieczeństwa na SAN w Kielcach została sformatowana w pełnej zgodności z potrzebami kadrowymi służb mundurowych. Wykorzystane zostały w tym celu opinie absolwentów specjalności Administracja Systemami Bezpieczeństwa na WSH. Od dwóch dekad realizują oni ścieżki kariery w polskim aparacie bezpieczeństwa, m.in. w służbach specjalnych, policji, wojsku, straży granicznej i pożarnej. Część z nich sprawuje tam ważne stanowiska dowódcze. Zajęcia na specjalności Administracja Systemami Bezpieczeństwa na SAN w Kielcach mają charakter wybitnie praktyczny. Kadrę wykładowców stanowią doświadczeni eksperci w dziedzinie bezpieczeństwa. Jednym ze studenckich mentorów specjalności ASB jest Jacek Słowak - To wykładowca zajęć sprawnościowych, wieloletni podróżnik, dzielący się swoim doświadczeniem w organizacji wypraw do Afryki, na Syberię oraz zdobytym podczas Wyprawy Dookoła Świata. Studenci SAN mogą dzięki niemu doskonalić swój warsztat survivalowy. Specjalność Administracja Systemami Bezpieczeństwa na SAN w Kielcach realizowana jest w duchu patriotyzmu, twardych zasad i dyscypliny. Studenci uczą są musztry, opanowania, cierpliwości, wytrzymałości i odpowiedzialności. Swoją sprawność fizyczną doskonalą podczas zajęć ze sztuk walki (judo i krav-maga), technik interwencyjnych, technik strzelania z broni palnej. Wyjątkową zaletą ASB jest możliwość zdobycia w toku studiów dodatkowych uprawnień, których nie sposób zrobić na własną rękę. Studenci na licznych obozach specjalistycznych, np: wspinaczkowym, płetwonurkowym zdobywają międzynarodowe certyfikaty cenione przez pracodawców z sektora bezpieczeństwa. Uprawnienia do prac na wysokościach zdobywają w polskich Tatrach i kończą egzaminem przed specjalnie powołaną komisją GOPR. Zajęcia związane ze zdobywaniem uprawnień do prac podwodnych realizowane są nie tylko na polskich, ale i zagranicznych akwenach. Chętni studenci zdobywają także uprawnienia instruktorów strzelectwa oraz jazdy na nartach, a dla rządnych jeszcze mocniejszych wrażeń przygotowany jest obóz spadochronowy.

     

Opinie (0)


STACJONARNE


Studia I stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia: