• ZARZĄDZANIE Stopień: I II REKRUTACJA

    Wypowiedź eksperta:

    dr Andrzej Marjański - Pełni funkcje prodziekana Wydziału Zarządzania w Łodzi ds. programowo-organizacyjnych oraz kierownika Zakładu Przedsiębiorczości i Firm Rodzinnych. Jest członkiem Krajowej Rady Przedsiębiorczości przy Ministrze Gospodarki. W latach 2007-2010 pełnił funkcję dziekana Wydziału w Zduńskiej Woli. Był trenerem w projektach Europejskiego Funduszu Społecznego.

    - Czasami, kiedy słyszymy słowo “zarządzanie”, wyobrażamy sobie gabinet prezesa otoczonego mnóstwem podwładnych, ze sztabem asystentów i sekretarek. To prawda, ale nie cała prawda. Zarządzanie to istota wszystkich procesów biznesowych. Odpowiednio zarządzać trzeba wszystkimi zasobami firmy - ludźmi, finansami, zasobami materialnymi, wartościami niematerialnymi takimi jak informacja czy know how. Zarządzanie to pewien zestaw działań, coś, co w języku angielskim określa się jako “administrowanie biznesem”. To planowanie, organizowanie, motywowanie, kontrolowanie procesów w danej instytucji w taki sposób, aby osiągnąć zamierzone efekty. Uczymy więc podczas studiów na SAN różnych obszarów zarządzania w sferze komercyjnej i publicznej. Dajemy narzędzie, aby przynajmniej dla najlepszych absolwentów droga do gabinetu managera stała się jak najkrótsza. Pozostałym studentom dajemy kwalifikacje, które umożliwią im budowanie kariery na poziomie specjalisty w różnych obszarach zarządzania projektami.

Opinie (0)


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: