• JĘZYK ANGIELSKI DLA KSIĘGOWYCH I FINANSISTÓW

  Dwusemestralne Podyplomowe Studium Specjalistycznego Języka Obcego: Język Angielski dla Księgowych i Finansistów przeznaczone jest dla osób, które pracują lub zamierzają podjąć pracę w międzynarodowych firmach, organizacjach lub instytucjach oraz dla osób, które chciałyby dodatkowo pogłębić znajomość języka obcego i rozszerzyć słownictwo z dziedziny biznesu, księgowości i finansów, poprawiając w ten sposób swoją sytuację na rynku pracy. Znajomość specjalistycznego języka obcego umożliwia nawiązanie i usprawnienie współpracy międzynarodowej oraz funkcjonowanie w środowisku międzynarodowym.

  dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • JĘZYK ANGIELSKI I NIEMIECKI DLA PRAWNIKÓW - STUDIA PODYPLOMOWE

  Dwusemestralne Podyplomowe Studium Specjalistycznego Języka Obcego: Język Angielski dla Prawników/ Język Niemiecki dla Prawników przeznaczone jest dla osób, które pracują lub zamierzają podjąć pracę w międzynarodowych kancelariach, firmach, organizacjach lub instytucjach oraz dla osób, które chciałyby dodatkowo pogłębić znajomość języka obcego i rozszerzyć słownictwo z dziedziny prawa i ekonomii, poprawiając w ten sposób swoją sytuację na rynku pracy.

  dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • PODYPLOMOWE STUDIUM TŁUMACZY LITERACKICH I AUDIOWIZUALNYCH

  Dwusemestralne studia podyplomowe dla tłumaczy literackich i audiowizualnych przygotowują słuchaczy posiadających biegłą znajomość języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego (przynajmniej na poziomie B2/C1) do pracy w charakterze tłumacza, doskonalą warsztat pracy tłumaczy początkujących. Studia adresowane są do osób zainteresowanych podnoszeniem swoich kwalifikacji zawodowych, które pragną zdobyć umiejętności i wiedzę z zakresu przekładu tekstów literackich. Studia kończą się złożeniem pracy dyplomowej i wewnętrznym egzaminem. Studia trwają dwa semestry i obejmują łącznie 220 godzin dydaktycznych.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • PODYPLOMOWE STUDIUM TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH

  Dwusemestralne studia podyplomowe dla kandydatów na tłumaczy przysięgłych, przygotowują słuchaczy posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych na dowolnym kierunku oraz biegłą znajomość języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego i ukraińskiego (przynajmniej na poziomie C1) do pracy w charakterze Tłumacza Przysięgłego. Podyplomowe Studium Tłumaczy Przysięgłych przygotowuje Słuchaczy do egzaminu państwowego na tłumacza przysięgłego w Ministerstwie Sprawiedliwości.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • PODYPLOMOWE STUDIUM TŁUMACZY SPECJALISTYCZNYCH

  Dwusemestralne studia podyplomowe dla tłumaczy specjalistycznych przygotowują słuchaczy posiadających biegłą znajomość języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego (przynajmniej na poziomie B2/C1) do pracy w charakterze tłumacza, doskonalą warsztat pracy tłumaczy początkujących. Na drugim semestrze słuchacze mogą wybrać specjalności, które szczególnie ich interesują (Tłumaczenia prawniczo-ekonomiczne, Tłumaczenia finansowo-ekonomiczne, Tłumaczenia naukowo-techniczne, Tłumaczenia naukowo-medyczne, Dokumenty korporacyjne, Dokumenty UE, etc.).

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • TECHNOLOGIE INFORMACYJNE W NAUCZANIU JĘZYKÓW OBCYCH

  Studia adresowane są do nauczycieli języków obcych zainteresowanych podnoszeniem swoich kwalifikacji zawodowych, którzy pragną zdobyć umiejętności z zakresu technologii informacyjnych, technik komputerowych i multimedialnych wykorzystywanych w nauczaniu języków obcych.

  dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

Opinie (0)