Warszawski Uniwersytet Medyczny

Wydział Lekarsko-Stomatologiczny WUM

ul. Żwirki i Wigury 61,

02-091 Warszawa

tel. (0-22) 572 02 13

fax. (0-22) 572 02 73

e-mail: urszula.kordosz@wum.edu.pl

http://wld.wum.edu.pl/

Wydział Lekarsko-Stomatologiczny WUM

Warszawski Uniwersytet Medyczny

ul. Żwirki i Wigury 61,

02-091 Warszawa

tel. (0-22) 572 02 13

fax. (0-22) 572 02 73

e-mail: urszula.kordosz@wum.edu.pl

http://wld.wum.edu.pl/

 • AUDIOFONOLOGIA Z PROTETYKĄ SŁUCHU

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Warszawie - Warszawski Uniwersytet Medyczny - kierunek studiów audiofonologia z protetyką słuchu

  Kim jest audiofonolog, czym się zajmuje? To specjalista zajmujący się fizjologią słuchu, jego zaburzeniami, diagnostyką i leczeniem. W jaki sposób można zostać takim specjalistą? Można wybrać kierunek Audiofonologia z protetyką słuchu, który proponuje Warszawski Uniwersytet Medyczny na studiach pierwszego stopnia.

  Audiofonologia to dziedzina nauk medycznych powiązana z kierunkiem lekarskim. Związana jest także z obszarem nauk fizycznych (fizyką medyczną), nauk społecznych i nauk humanistycznych.

  Absolwent kierunku Audiofonologia z protetyką słuchu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego jest przygotowany m. in. do samodzielnego wykonywania u dzieci i dorosłych różnorodnych badań diagnostycznych słuchu np. badań audiometrycznych w warunkach kabiny ciszy i wolnym polu, elektrofizjologicznych, diagnostycznych narządu równowagi, badań wizualizacji i rejestracji oraz analizy głosu i mowy. Ponadto, audiofonolog zajmuje się protezowaniem narządu słuchu, kontrolą ustawień i dopasowywania aparatów słuchowych i innych urządzeń wspomagających narząd słuchu, równowagi, głosu i mowy. Prowadzi także ćwiczenia usprawniające w zaburzeniach równowagi, opracowuje wyniki badań i prowadzi dokumentację.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku audiofonologia z protetyką słuchu brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język polski, język obcy nowożytny, biologia, chemia, fizyka, matematyka, fizyka i astronomia

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ELEKTRORADIOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister magister

  Studia w Warszawie - Warszawski Uniwersytet Medyczny - kierunek studiów elektroradiologia

  Elektroradiolog to zawód mało znany, szczególnie wśród młodych osób. Przedstawicieli tej profesji spotykamy w praktyce podczas większości badań diagnostycznych takich jak: ultrasonografia, elektrokardiografia, elektroencefalografia, elektromiografia czy w radioterapii, radiologii i w procedurach medycyny nuklearnej. Zainteresowanych tą dziedziną warto odesłać do Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie Elektroradiologia prowadzona jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

  Absolwenci kierunku Elektroradiologia posiadają wiedzę na temat funkcjonowania narządów poddawanych diagnostyce, naukowych podstaw stosowanej aparatury i metod diagnostycznych. Potrafią stosować tę wiedzę przestrzegając zasad bezpieczeństwa i ochrony radiologicznej. 

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku elektroradiologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język polski, język obcy nowożytny, biologia, chemia, fizyka, matematyka, fizyka i astronomia

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kwalifikacja będzie odbywać się na podstawie sumy punktów uzyskanych za: 1) wynik egzaminu wstępnego (test 50 pytań) - maksymalnie 50 pkt.; 2) kryteria dodatkowe (udokumentowane) - maksymalnie 5 pkt.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FIZJOTERAPIA

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 5 lat
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: jednolite magisterskie
  czas trwania: 5 lat
  tytuł zawodowy: magister

  Studia w Warszawie - Warszawski Uniwersytet Medyczny - kierunek studiów fizjoterapia

  Fizjoterapia według definicji Światowej Konfederacji Fizjoterapii - World Confederation for Physical Therapy, oznacza świadczenie usług wobec jednostek lub populacji osób, mających na celu rozwijanie, utrzymywanie i przywracanie im maksymalnych zdolności ruchowych i funkcjonalnych. Dziedzina ta odgrywa bardzo ważną rolę w życiu codziennym z bardzo wielu powodów, przede wszystkim z uwagi na starzejące się społeczeństwo, prowadzenie siedzącego tryb życia, czy w skutek problemów z nadwagą u dzieci i dorosłych, które przekładają się na nasze zdrowie.

  Co zrobić, żeby zostać fizjoterapeutą? Czy potrzebne do tego są studia wyższe? Wykonywanie zawodu fizjoterapeuty wymaga zdobycia solidnego wykształcenia np., na jednolitych studiach magisterskich oferowanych przez Warszawski Uniwersytet Medyczny.

  Fizjoterapia to kierunek dla osób aktywnych i lubiących pracę z ludźmi. Czym powinni charakteryzować się kandydaci na Fizjoterapię? Samodzielnością, odpowiedzialnością, a także umiejętnością komunikacji z drugim człowiekiem, szczególnie w sytuacjach kontaktu z osobami chorymi i niepełnosprawnymi.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku fizjoterapia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, język obcy nowożytny, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • HIGIENA STOMATOLOGICZNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Warszawie - Warszawski Uniwersytet Medyczny - kierunek studiów higiena stomatologiczna

  Zawód higienisty stomatologicznego cieszy się rosnącą popularnością. Kojarzony jest on głównie z gabinetami dentystycznymi, które funkcjonują na terenie szkół i innych jednostek edukacyjnych oraz ośrodków opiekuńczych, jednak po zdobyciu tego fachu, możliwości zatrudnienia jest wiele. Naturalnie, najpierw należy ukończyć konkretne studia. Jakie? Wybierając kierunek Higiena stomatologiczna, który odnaleźć można w ofercie dydaktycznej uczelni medycznych np. Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

  Student kierunku Higiena stomatologiczna w WUM zdobywa niezbędną wiedzę, umiejętności oraz sprawność manualną do wykonywania zabiegów i czynności, które przeprowadza na polecenie oraz w porozumieniu i pod nadzorem lekarza prowadzącego leczenie pacjenta. Rozwija także kompetencje miękkie w zakresie komunikacji międzyludzkiej, etyki, ekonomii i zarządzania, co ma umożliwić mu w przyszłości dobre warunki do pracy zespołowej i przestrzegania zasad konkurencji. Po ukończeniu studiów potrafi także współpracować z różnymi partnerami, w tym z instytucjami państwowymi i pozarządowymi.

  Kandydat na kierunek Higiena stomatologiczna musi posiadać zdolności manualne, jak również predyspozycje interpersonalne, by budować dobrą atmosferę we współpracy z pacjentem i zespołem, w którym jest zatrudniony. 

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku higiena stomatologiczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język polski, język obcy nowożytny, biologia, chemia, fizyka, matematyka, fizyka i astronomia, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY (stomatologia)

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 5 lat
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: jednolite magisterskie jednolite magisterskie
  czas trwania: 5 lat 5 lat
  tytuł zawodowy: lekarz dentysta lekarz dentysta

  Studia w Warszawie - Warszawski Uniwersytet Medyczny - kierunek studiów lekarsko-dentystyczne

  Stomatologia jest działem medycyny, który zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem wszelkich schorzeń i chorób, związanych z zębami, przyzębiem, jamą ustną oraz problemami stawu skroniowo-żuchwowego. To szeroka dyscyplina obejmująca różne gałęzie i specjalizacje, na czele ze stomatologią zachowawczą, ortodoncją, periodontologią, protetyką, endodoncją, chirurgią stomatologiczną czy chirurgią szczękowo- twarzową.

  Warto nadmienić, że usługi dentystyczne świadczone przez polskich stomatologów cieszy się sporą popularnością wśród obcokrajowców. Na leczenie zębów przyjeżdża do Polski coraz więcej Niemców, Brytyjczyków czy Skandynawów, a przyciąga ich przede wszystkim wysoka jakość leczenia. Gdzie zatem się kształcić? W Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, gdzie Kierunek lekarsko- dentystyczny prowadzony jest na jednolitych studiach magisterskich

  Kierunek lekarsko-dentystyczny realizowany w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym pozwala studentom na zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych umożliwiających wykonywanie zawodu lekarza dentysty. Studenci zgłębiają teorię i rozwijają praktykę w zakresie poszczególnych dziedzin stomatologii, co umożliwia im po studiach sprawowanie ogólnostomatologicznej opieki nad pacjentem.

  Potrafią także zajmować się edukacją w zakresie profilaktyki jamy ustnej i chorób przyzębia oraz podejmować interdyscyplinarną współpracę z innymi pracownikami zawodów medycznych w odniesieniu do diagnostyki ogólnych problemów zdrowotnych.

  Stomatologia to studia praktyczne, czyli bardzo wiele zajęć odbywa się przy pacjencie lub z w kontakcie z preparatami. Przydatną cechą u osób zainteresowanych tym zawodem, jest posiadanie zdolności manualnych, nieodzownych w pracy lekarza dentysty. Ważne są również predyspozycje interpersonalne - umiejętność nawiązania dobrego kontaktu z pacjentem, stworzenie przyjaznej atmosfery i zadbanie o jego komfort podczas zabiegów.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku kierunek lekarsko-dentystyczny (stomatologia) brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • LOGOPEDIA OGÓLNA I KLINICZNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Warszawie - Warszawski Uniwersytet Medyczny - kierunek studiów logopedia ogólna i kliniczna

  Logopedia, wedle encyklopedycznej definicji, jest nauką o kształtowaniu prawidłowej mowy, jej zaburzeniach i sposobach ich leczenia. Jest dziedziną praktyczną, która rozwija się na styku kilku dyscyplin, takich jak: językoznawstwo, foniatria, psychologia, oraz obszaru nauk medycznych. Warto podkreślić, że nie zajmuje się wyłącznie wadami wymowy.

  Pomaga również w przypadkach różnych barier w komunikacji, które nierzadko zaburzają rozwój intelektualny, społeczny i emocjonalny. Logopedia to dziedzina dla osób otwartych, umiejących słuchać, co ważne, dla tych które posiadają prawidłową wymowę. Na tych, którzy dostrzegają w sobie te cechy, czeka kierunek Logopedia ogólna i kliniczna na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym

  Studenci Logopedii ogólnej i klinicznej pozyskują wiedzę na temat pedagogiki i dydaktyki wczesnoszkolnej, kwalifikacji wad wymowy i usprawnienia narządów artykulacyjnych. We współpracy z lekarzem, psychologiem i pedagogiem potrafią ustalać metody oraz tryb postępowania terapeutycznego w zakresie komunikacji werbalnej i niewerbalnej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku logopedia ogólna i kliniczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język polski, język obcy nowożytny, biologia, chemia, dowolny przedmiot, fizyka, fizyka i astronomia

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kwalifikacja odbywa się na podstawie: 1) średniej arytmetycznej oceny wszystkich ocen z egzaminów (bez egzaminu dyplomowego i bez pracy dyplomowej) za 3 lata studiów I stopnia z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku; 2) sprawdzianu predyspozycji.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • TECHNIKI DENTYSTYCZNE

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Warszawie - Warszawski Uniwersytet Medyczny - kierunek studiów techniki dentystyczne

  Techniki dentystyczne to kierunek skierowany do osób zainteresowanych pracą z pacjentem w pracowni technik dentystycznych, które chcą zdobyć wiedzę i umiejętności dopasowane do nowoczesnych standardów stosowanych w stomatologii. Warto zaznaczyć, że w zawodzi technika dentystycznego istotna jest nie tylko szczegółowa wiedza, lecz także konkretne umiejętności manualne, sumienność oraz umiejętność pracy w zespole. Naturalnie, wszystkiego można się nauczyć. Wystarczy tylko udać się na odpowiednie studia.

  Techniki dentystyczne to kierunek bardzo praktyczny, który obejmuje zagadnienia z różnych obszarów, takich jak: nauki medyczne, nauki o zdrowiu oraz nauki o kulturze fizycznej. W toku kształcenia studenci rozwijają różnorodne umiejętności, na czele z nowoczesnymi technikami dentystycznym. Poznają również prawa i obowiązki technika dentystycznego oraz wszystkie zarządzenia dotyczące pracowni techniki dentystycznej.

  Uczą się zasad ergonomii, bhp oraz obsługiwania urządzeń i aparatów będących na wyposażeniu pracowni, jak również podstaw informatyki i statystyki medycznej. Ponadto, nabywają umiejętności współpracy z lekarzem dentystą i zespołem stomatologicznym oraz zdobywają wiedzę na temat norm etyki zawodowej wspólnej dla wszystkich pracowników ochrony zdrowia.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku techniki dentystyczne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, język obcy nowożytny, chemia, fizyka, matematyka, fizyka i astronomia

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Warszawski Uniwersytet Medyczny.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (1)

zainteresowany Ocena odpowiedz

Brak czytelnych list rankingowych,jakie są na innych uczelniach(dotyczy wszystkich wydziałów)