ul. Żwirki i Wigury 61,

02-091 Warszawa

tel. (0-22) 572 02 13

fax. (0-22) 572 02 73

e-mail: urszula.kordosz@wum.edu.pl

http://wld.wum.edu.pl/

ul. Żwirki i Wigury 61,

02-091 Warszawa

tel. (0-22) 572 02 13

fax. (0-22) 572 02 73

e-mail: urszula.kordosz@wum.edu.pl

http://wld.wum.edu.pl/

 • HIGIENA STOMATOLOGICZNA Stopień: I REKRUTACJA

  Zawód higienisty stomatologicznego cieszy się rosnącą popularnością. Kojarzony jest on głównie z gabinetami dentystycznymi, które funkcjonują na terenie szkół i innych jednostek edukacyjnych oraz ośrodków opiekuńczych, jednak po zdobyciu tego fachu, możliwości zatrudnienia jest wiele. Naturalnie, najpierw należy ukończyć konkretne studia. Jakie? Wybierając kierunek Higiena stomatologiczna, który odnaleźć można w ofercie dydaktycznej uczelni medycznych np. Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

  Student kierunku Higiena stomatologiczna w WUM zdobywa niezbędną wiedzę, umiejętności oraz sprawność manualną do wykonywania zabiegów i czynności, które przeprowadza na polecenie oraz w porozumieniu i pod nadzorem lekarza prowadzącego leczenie pacjenta. Rozwija także kompetencje miękkie w zakresie komunikacji międzyludzkiej, etyki, ekonomii i zarządzania, co ma umożliwić mu w przyszłości dobre warunki do pracy zespołowej i przestrzegania zasad konkurencji. Po ukończeniu studiów potrafi także współpracować z różnymi partnerami, w tym z instytucjami państwowymi i pozarządowymi.

  Kandydat na kierunek Higiena stomatologiczna musi posiadać zdolności manualne, jak również predyspozycje interpersonalne, by budować dobrą atmosferę we współpracy z pacjentem i zespołem, w którym jest zatrudniony. 

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Higiena stomatologiczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Biologia
  • Język obcy nowożytny
  • biologia albo chemia albo fizyka i astronomia (albo fizyka) albo wiedza o społeczeństwie - egzamin pisemny
  • Kryterium dodatkowe: matematyka - egzamin pisemny

  Dowiedz się więcej

 • KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Stomatologia jest działem medycyny, który zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem wszelkich schorzeń i chorób, związanych z zębami, przyzębiem, jamą ustną oraz problemami stawu skroniowo-żuchwowego. To szeroka dyscyplina obejmująca różne gałęzie i specjalizacje, na czele ze stomatologią zachowawczą, ortodoncją, periodontologią, protetyką, endodoncją, chirurgią stomatologiczną czy chirurgią szczękowo- twarzową. Warto nadmienić, że usługi dentystyczne świadczone przez polskich stomatologów cieszy się sporą popularnością wśród obcokrajowców. Na leczenie zębów przyjeżdża do Polski coraz więcej Niemców, Brytyjczyków czy Skandynawów, a przyciąga ich przede wszystkim wysoka jakość leczenia. Gdzie zatem się kształcić? W Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, gdzie Kierunek lekarsko- dentystyczny prowadzony jest na jednolitych studiach magisterskich

   

  Kierunek lekarsko-dentystyczny realizowany w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym pozwala studentom na zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych umożliwiających wykonywanie zawodu lekarza dentysty. Studenci zgłębiają teorię i rozwijają praktykę w zakresie poszczególnych dziedzin stomatologii, co umożliwia im po studiach sprawowanie ogólnostomatologicznej opieki nad pacjentem. Potrafią także zajmować się edukacją w zakresie profilaktyki jamy ustnej i chorób przyzębia oraz podejmować interdyscyplinarną współpracę z innymi pracownikami zawodów medycznych w odniesieniu do diagnostyki ogólnych problemów zdrowotnych.

   

  Stomatologia to studia praktyczne, czyli bardzo wiele zajęć odbywa się przy pacjencie lub z w kontakcie z preparatami. Przydatną cechą u osób zainteresowanych tym zawodem, jest posiadanie zdolności manualnych, nieodzownych w pracy lekarza dentysty. Ważne są również predyspozycje interpersonalne - umiejętność nawiązania dobrego kontaktu z pacjentem, stworzenie przyjaznej atmosfery i zadbanie o jego komfort podczas zabiegów.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia jednolite magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Lekarsko-dentystycznym brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Biologia
  • Chemia
  • Fizyka i astronomia, fizyka lub matematyka

  Dowiedz się więcej

 • TECHNIKI DENTYSTYCZNE Stopień: I REKRUTACJA

  Techniki dentystyczne to kierunek skierowany do osób zainteresowanych pracą z pacjentem w pracowni technik dentystycznych, które chcą zdobyć wiedzę i umiejętności dopasowane do nowoczesnych standardów stosowanych w stomatologii. Warto zaznaczyć, że w zawodzi technika dentystycznego istotna jest nie tylko szczegółowa wiedza, lecz także konkretne umiejętności manualne, sumienność oraz umiejętność pracy w zespole. Naturalnie, wszystkiego można się nauczyć. Wystarczy tylko udać się na odpowiednie studia.

  Techniki dentystyczne to kierunek bardzo praktyczny, który obejmuje zagadnienia z różnych obszarów, takich jak: nauki medyczne, nauki o zdrowiu oraz nauki o kulturze fizycznej. W toku kształcenia studenci rozwijają różnorodne umiejętności, na czele z nowoczesnymi technikami dentystycznym. Poznają również prawa i obowiązki technika dentystycznego oraz wszystkie zarządzenia dotyczące pracowni techniki dentystycznej. Uczą się zasad ergonomii, bhp oraz obsługiwania urządzeń i aparatów będących na wyposażeniu pracowni, jak również podstaw informatyki i statystyki medycznej. Ponadto, nabywają umiejętności współpracy z lekarzem dentystą i zespołem stomatologicznym oraz zdobywają wiedzę na temat norm etyki zawodowej wspólnej dla wszystkich pracowników ochrony zdrowia.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Techniki dentystyczne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Biologia
  • Język obcy nowożytny
  • Fizyka i astronomia/fizyka lub chemia

  Dowiedz się więcej

Opinie (1)

zainteresowany Ocena

Brak czytelnych list rankingowych,jakie są na innych uczelniach(dotyczy wszystkich wydziałów)