Warszawski Uniwersytet Medyczny

Wydział Lekarsko-Stomatologiczny WUM

ul. Żwirki i Wigury 61,

02-091 Warszawa

tel. (0-22) 572 02 13

fax. (0-22) 572 02 73

e-mail: urszula.kordosz@wum.edu.pl

http://wld.wum.edu.pl/

Wydział Lekarsko-Stomatologiczny WUM

Warszawski Uniwersytet Medyczny

ul. Żwirki i Wigury 61,

02-091 Warszawa

tel. (0-22) 572 02 13

fax. (0-22) 572 02 73

e-mail: urszula.kordosz@wum.edu.pl

http://wld.wum.edu.pl/

 • HIGIENA STOMATOLOGICZNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Warszawie - Warszawski Uniwersytet Medyczny - kierunek studiów higiena stomatologiczna

  Zawód higienisty stomatologicznego cieszy się rosnącą popularnością. Kojarzony jest on głównie z gabinetami dentystycznymi, które funkcjonują na terenie szkół i innych jednostek edukacyjnych oraz ośrodków opiekuńczych, jednak po zdobyciu tego fachu, możliwości zatrudnienia jest wiele. Naturalnie, najpierw należy ukończyć konkretne studia. Jakie? Wybierając kierunek Higiena stomatologiczna, który odnaleźć można w ofercie dydaktycznej uczelni medycznych np. Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

  Student kierunku Higiena stomatologiczna w WUM zdobywa niezbędną wiedzę, umiejętności oraz sprawność manualną do wykonywania zabiegów i czynności, które przeprowadza na polecenie oraz w porozumieniu i pod nadzorem lekarza prowadzącego leczenie pacjenta. Rozwija także kompetencje miękkie w zakresie komunikacji międzyludzkiej, etyki, ekonomii i zarządzania, co ma umożliwić mu w przyszłości dobre warunki do pracy zespołowej i przestrzegania zasad konkurencji. Po ukończeniu studiów potrafi także współpracować z różnymi partnerami, w tym z instytucjami państwowymi i pozarządowymi.

  Kandydat na kierunek Higiena stomatologiczna musi posiadać zdolności manualne, jak również predyspozycje interpersonalne, by budować dobrą atmosferę we współpracy z pacjentem i zespołem, w którym jest zatrudniony. 

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku higiena stomatologiczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 5 lat
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: jednolite magisterskie jednolite magisterskie
  czas trwania: 5 lat 5 lat
  tytuł zawodowy: lekarz dentysta lekarz dentysta

  Studia w Warszawie - Warszawski Uniwersytet Medyczny - kierunek studiów lekarsko-dentystyczne

  Stomatologia jest działem medycyny, który zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem wszelkich schorzeń i chorób, związanych z zębami, przyzębiem, jamą ustną oraz problemami stawu skroniowo-żuchwowego. To szeroka dyscyplina obejmująca różne gałęzie i specjalizacje, na czele ze stomatologią zachowawczą, ortodoncją, periodontologią, protetyką, endodoncją, chirurgią stomatologiczną czy chirurgią szczękowo- twarzową.

  Warto nadmienić, że usługi dentystyczne świadczone przez polskich stomatologów cieszy się sporą popularnością wśród obcokrajowców. Na leczenie zębów przyjeżdża do Polski coraz więcej Niemców, Brytyjczyków czy Skandynawów, a przyciąga ich przede wszystkim wysoka jakość leczenia. Gdzie zatem się kształcić? W Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, gdzie Kierunek lekarsko- dentystyczny prowadzony jest na jednolitych studiach magisterskich

  Kierunek lekarsko-dentystyczny realizowany w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym pozwala studentom na zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych umożliwiających wykonywanie zawodu lekarza dentysty. Studenci zgłębiają teorię i rozwijają praktykę w zakresie poszczególnych dziedzin stomatologii, co umożliwia im po studiach sprawowanie ogólnostomatologicznej opieki nad pacjentem.

  Potrafią także zajmować się edukacją w zakresie profilaktyki jamy ustnej i chorób przyzębia oraz podejmować interdyscyplinarną współpracę z innymi pracownikami zawodów medycznych w odniesieniu do diagnostyki ogólnych problemów zdrowotnych.

  Stomatologia to studia praktyczne, czyli bardzo wiele zajęć odbywa się przy pacjencie lub z w kontakcie z preparatami. Przydatną cechą u osób zainteresowanych tym zawodem, jest posiadanie zdolności manualnych, nieodzownych w pracy lekarza dentysty. Ważne są również predyspozycje interpersonalne - umiejętność nawiązania dobrego kontaktu z pacjentem, stworzenie przyjaznej atmosfery i zadbanie o jego komfort podczas zabiegów.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku kierunek lekarsko-dentystyczny brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • TECHNIKI DENTYSTYCZNE

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Warszawie - Warszawski Uniwersytet Medyczny - kierunek studiów techniki dentystyczne

  Techniki dentystyczne to kierunek skierowany do osób zainteresowanych pracą z pacjentem w pracowni technik dentystycznych, które chcą zdobyć wiedzę i umiejętności dopasowane do nowoczesnych standardów stosowanych w stomatologii. Warto zaznaczyć, że w zawodzi technika dentystycznego istotna jest nie tylko szczegółowa wiedza, lecz także konkretne umiejętności manualne, sumienność oraz umiejętność pracy w zespole. Naturalnie, wszystkiego można się nauczyć. Wystarczy tylko udać się na odpowiednie studia.

  Techniki dentystyczne to kierunek bardzo praktyczny, który obejmuje zagadnienia z różnych obszarów, takich jak: nauki medyczne, nauki o zdrowiu oraz nauki o kulturze fizycznej. W toku kształcenia studenci rozwijają różnorodne umiejętności, na czele z nowoczesnymi technikami dentystycznym. Poznają również prawa i obowiązki technika dentystycznego oraz wszystkie zarządzenia dotyczące pracowni techniki dentystycznej.

  Uczą się zasad ergonomii, bhp oraz obsługiwania urządzeń i aparatów będących na wyposażeniu pracowni, jak również podstaw informatyki i statystyki medycznej. Ponadto, nabywają umiejętności współpracy z lekarzem dentystą i zespołem stomatologicznym oraz zdobywają wiedzę na temat norm etyki zawodowej wspólnej dla wszystkich pracowników ochrony zdrowia.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku techniki dentystyczne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Warszawski Uniwersytet Medyczny

Opinie (1)

zainteresowany Ocena odpowiedz

Brak czytelnych list rankingowych,jakie są na innych uczelniach(dotyczy wszystkich wydziałów)