Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Grupa kierunku

Wydziały i kierunki

Filtrowanie

Być może tutaj znajdziesz odpowiedzi na swoje pytania

l. Słowackiego 52/54 
 01-629 Warszawa
tel. +48 22 5617624

Akademia Pożarnicza w Warszawie ×

l. Słowackiego 52/54 

 01-629 Warszawa

tel. +48 22 5617624

https://www.sgsp.edu.pl/

Kierunki studiów - Akademia Pożarnicza w Warszawie: znaleziono ×

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów

Kierunki studiów podyplomowych - Akademia Pożarnicza w Warszawie: znaleziono ×

Grupa kierunku
Wydział

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Zadaj pytanie×

FAQ - najczęściej zadawane pytania:

Czy istnieje granica wieku, która ogranicza możliwość podjęcia studiów w systemie stacjonarnym?+

Pytanie oczekuje na odpowiedź ze strony uczelni.

Jakie dokumenty należy dostarczyć po zakwalifikowaniu się na studia stacjonarne I stopnia?+

Należy dostarczyć oryginał świadectwa dojrzałości, oraz dokumenty wydrukowane z systemu IRK: ankieta osobowa, podanie o wydanie ELS (elektroniczna legitymacja studencka)oraz potw. opłaty za ELS

W jaki sposób i gdzie mogę dostarczyć dokumenty na Uczelnię?+

Pytanie oczekuje na odpowiedź ze strony uczelni.

Czy dokumenty muszę składać osobiście?+

Dokumenty należy złożyć osobiście, ewentualnie w imieniu kandydata może to zrobić inna osoba

Jakie dokumenty muszą być poświadczone notarialnie?+

Żadne dokumenty nie muszą być poświadczane notarialnie , przyjmujemy tylko oryginały do wglądu 

Czy dokumenty mogą zostać złożone w imieniu kandydata przez upoważnioną osobę?+

Tak, dokumenty może złożyć inna osoba w imieniu kandydata

Czy kandydaci, którzy znajdują się na liście rezerwowej, też muszą składać dokumenty?+

Oryginały dokumentów przedstawiają tylko osoby zakwalifikowane

Czy wyniki matur należy wpisywać samodzielnie?+

Tak, wyniki są wpisywane samodzielnie przez kandydata, załącza także skan świadectwa dojrzałości

Czy w procedurze rekrutacyjnej brana jest pod uwagę część ustna egzaminu maturalnego?+

Pytanie oczekuje na odpowiedź ze strony uczelni.

Jak wygląda procedura przyjęć dla kandydatów będących laureatami bądź finalistami olimpiad przedmiotowych?+

Pytanie oczekuje na odpowiedź ze strony uczelni.

Na jakiej zasadzie ustalane są progi punktowe dla poszczególnych kierunków?+

Wszystkie zasady dotyczące rekrutacji określone są w warunkach rekrutacji https://www.sgsp.edu.pl/?page_id=40

W jaki sposób zostanę poinformowany o zakwalifikowaniu do przyjęcia / przyjęciu na studia?+

Powyższe informacje są udostępniane w systemie IRK służącym do obsługi rekrutacji

Czy w dostaniu się na studia ma znaczenie kolejność zgłoszeń?+

Nie ma znaczenia kolejność zgłoszeń w kwalifikacji na studia

Czy zakwalifikowany do przyjęcia oznacza przyjęty na studia?+

Po zakwalifikowaniu kandydat składa oświadczenie o podjęciu studiów i dopiero wtedy jest przyjęty

Czy pełna rejestracja elektroniczna wraz z uiszczoną opłatą rekrutacyjną daje podstawę do rozpatrywania wniosku o przyjęcie na studia?+

Tak

W jaki sposób można dokonać opłaty rekrutacyjnej?+

Należy dokonać przelewu na indywidualne konto kandydata , nr konta podany jest w systemie IRK służącym do rekrutacji

Co wpisać w tytule przelewu?+

W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko oraz symbol studiów których dotyczy rekrutacja

W jakim terminie należy dokonać opłaty rekrutacyjnej?+

Opłatę rekrutacyjną należy wnieść do ostatniego dnia rekrutacji

Co się stanie, jeśli nie wniosę opłaty rekrutacyjnej w wymaganym terminie (nie będzie ona zaksięgowana w wymaganym terminie)?+

Brak opłaty rekrutacyjnej nie pozwoli na zakwalifikowanie kandydata

Czy przelew muszę zrobić z mojego konta, czy może go zrobić za mnie np. mama?+

Opłata może być dokonana z dowolnego konta, ważne by wpłynęła na subkonto przypisane do kandydata

Jakie przedmioty brane są pod uwagę w procesie kwalifikacyjnym?+

Zapraszamy do zapoznania się warunkami rekrutacji dostępnymi na stronie https://www.sgsp.edu.pl/?page_id=40, wymagane przedmioty zależą od wybranego kierunu

Czy brak na maturze jakiegoś z punktowanych w rekrutacji przedmiotów, dyskwalifikuje mnie z ubiegania się o przyjęcie na wybrany kierunek studiów?+

Zapraszamy do zapoznania się warunkami rekrutacji dostępnymi na stronie https://www.sgsp.edu.pl/?page_id=40, zależnie od przedmiotu i kierunku , w części przypadków nie dyskwalifikuje, za ten przedmiot przydzielane jest 0 punktów

O przyjęcie na ile kierunków studiów mogę się ubiegać?+

Szkoła Główna Służby Pożarniczej prowadzi studia w dwóch kierunkach: Inżynieria Bezpieczeństwa oraz Bezpieczeństwo Wewnętrzne

W jaki sposób dokonywana jest procedura przeniesienia?+

Pytanie oczekuje na odpowiedź ze strony uczelni.

Do kiedy i w jakim formacie muszę zamieścić zdjęcie elektroniczne w formularzu rejestracyjnym?+

Wskazane by zdjęcie zostało było zamieszczone przed terminem wyników o zakwalifikowaniu

Wasze pytania:

Nikt jeszcze nie zadał pytania tej uczelni.

 • Zasady rekrutacji

 • Akademia Pożarnicza - kierunki studiów

 • O Uczelni

 • Studia podyplomowe APOŻ

 • Rekrutacja 2024/2025

 • Grupa kierunku

 • Grupa kierunku - podyplomowe

 • Poziom studiów

 • Forma studiów

 • Archiwum

Archiwum

Opinie (2)

student Ocena odpowiedz

Świetna uczelnia. :)

xxxxxxx Ocena odpowiedz

Super