• TRANSPORT Stopień: I REKRUTACJA

  Na kierunku Transport proponowane są 4 specjalności: Transport spedycja i logistyka (TSL), Bezpieczeństwo ruchu drogowego (BRD), Bezpieczeństwo transportu z elementami rzeczoznawstwa technicznego (BTERT) oraz Eksploatacja Dronów (ED).

  Absolwent specjalności TSL posiądzie wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie analizy i globalnego zarządzania oraz nowoczesnych rozwiązań logistycznych i spedycyjnych w transporcie krajowym i międzynarodowym.

  W przypadku specjalności BRD, główną cechą absolwenta będzie znajomość zagadnień związanych z czynnikami wpływającymi na bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz metodami działań na rzecz jego polepszenia.

  Absolwenci specjalności BTERT będą stanowić wykwalifikowaną kadrę techniczną w dziedzinie rzeczoznawstwa technicznego środków i systemów transportu.

  Absolwenci nowej specjalności Eksploatacja Dronów (ED) posiądą wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne pozwalające na samodzielne wykonywanie lotów bezzałogowymi statkami powietrznymi w polskiej przestrzeni powietrznej oraz zostaną przygotowani do zdania egzaminu państwowego w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego do uzyskania Świadectwa Kwalifikacji uprawniającego do komercyjnego wykorzystania dronów ("prawo jazdy" na drona).

  wymagania rekrutacyjne

   

  Dokładne informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj.

Opinie (3)

Kasia Ocena

profesjonalna kadra i przyjazna atmosfera cechuje tą uczelnie

Mateusz Ocena

super kierunek, bardzo mili wykładowcy

emma Ocena

Od dziecka lubiłem samochody i wszystko co się z nimi wiąże. Naturalnym wyborem studiów był Transport. A dlaczego akurat w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji? Bo ta uczelnia przygotowuje do różnych ważnych egzaminów, na przykład na certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym. Dlatego przeprowadziłem się do Lublina z samego Przemyśla


STACJONARNE


Studia I stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia: