• ADMINISTRACJA I POLITYKA PUBLICZNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Administracja i polityka publiczna to jeden z pierwszych w Polsce, kierunek studiów, który daje możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności z zakresu polityki publicznej i administracji. Znajomość zagadnień z zakresu polityki publicznej pozwala na zrozumienie wyzwań i projektowanie najskuteczniejszych działań zmierzających do zapewnienie warunków rozwoju obywatelom. Przygotowanie administracyjne umożliwia praktyczne wdrażanie najlepszych rozwiązań. Zdobyte w czasie studiów wiedza i umiejętności, wraz z rozwijanymi kompetencjami społecznymi, przygotowują absolwenta do przyszłej samodzielnej pracy w instytucjach administracji państwowej, samorządowej jak i innych, wymagających przygotowania do działań z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej (w tym i na rzecz organizacji pozarządowych).

  Specjalności:
  Studia I stopnia

  • Administracja samorządowa i fundusze europejskie
  • Administracja publiczna i służby państwowe
  • Analityk i koordynator polityk publicznych w administracji
  • Administration and Public Policy in the European Union

   Studia II stopnia

  • Administracja rządowa i i tworzenie polityk publicznych
  • Administracja samorządowa i rozwój lokalny
  • Zarządzanie kapitałem ludzkim

  dowiedz się więcej>

  Czytaj dalejZwiń

  wymagania rekrutacyjneŚcieżki kształcenia

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Administracja samorządowa i fundusze europejskie
  • Administracja publiczna i służby państwowe
  • Administration and public policy in the european union

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Administracja rządowa i tworzenie polityk publicznych
  • Administracja samorządowa i rozwój lokalny
  • Zarządzanie kapitałem ludzkim

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Administracja samorządowa i fundusze europejskie
  • Administracja publiczna i służby państwowe

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Administracja rządowa i tworzenie polityk publicznych
  • Administracja samorządowa i rozwój lokalny
  • Zarządzanie kapitałem ludzkim

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Admnistracja i polityka publiczna brane są pod uwagę następujące 3 przedmioty maturalne:
  • Przedmiot pierwszy – poziom podstawowy lub rozszerzony: Język polski
  • Przedmiot drugi  – poziom podstawowy lub rozszerzony: Język obcy nowożytny
  • Przedmiot trzeci – do wyboru spośród
   • ​poziom podstawowy: Matematyka
   • poziom rozszerzony: Biologia/ Chemia/ Filozofia/ Fizyka/ Geografia/ Historia/ Historia muzyki/ Historia sztuki/ Informatyka/ Język łaciński i kultura antyczna/ Język mniejszości etnicznej/ Język mniejszości narodowej/ Język regionalny/ Matematyka/ Wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

   


   

   

   


  Studia II stopnia

   

  Rekrutacja na studia drugiego stopnia prowadzona na Akademii Ignatianum w Krakowie obejmuje: rejestrację kandydata,  złożenie przez kandydata wymaganych dokumentów, postępowanie kwalifikacyjne oraz wydanie decyzji w sprawie przyjęcia lub nieprzyjęcia na studia. Rekrutacja odbywa się na kierunek studiów wybrany przez kandydata.
   

Opinie (3)

Ironkus Ocena

Fajny kierunek z pewnym zatrudnieniem po jego ukończeniu i dającym możliwość poszerzenia wiedzy z różnych dziedzin nie tylko stricte administracji ale także prawa i socjologii. Polecam każdemu kto rozważa pójście w tę stronę.

StudentIgnatianum007 Ocena

Bardzo ciekawy i interesujący kierunek, a przy tym dający możliwość rozwoju, samorealizacji a także realne perspektywy na znalezienie satysfakcjonującej pracy po zakończeniu studiów. Rzetelni i przyjaźni prowadzący, a także ogólnie bardzo miła atmosfera, która panuje na uczelni daje możliwość spokojnego i miłego studiowania.

karol Ocena

Wybierając kierunek studiów dla siebie, dobrze wiedziałem, że Administracja to szeroki kierunek. Ale dopiero zaczynając naukę w Akademii Ignatianum przekonałem się jak bardzo szeroki. Na naszej uczelni zdobywamy wiedzę znacznie szerszą niż na identycznych kierunkach. U nas to coś znacznie więcej niż Administracja.


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: