• INŻYNIERIA RUCHU DROGOWEGO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja
  Uczelnie Kraków - studia podyplomowe na kierunku Inżynieria ruchu drogowego
  Celem 2-semestralnych studiów podyplomowych jest uaktualnienie wiedzy z zakresu inżynierii ruchu drogowego inżynierów budownictwa drogowego i inżynierów transportu, zajmujących się projektowaniem i eksploatacją infrastruktury drogowej a także zarządzających ruchem drogowym, oraz uzupełnienie wiedzy inżynierów budownictwa, którzy nie mieli w programie studiów tematyki inżynierii ruchu.  Ukończenie studiów w proponowanym zakresie tematycznym zapewni podniesienie kwalifikacji osób zajmujących się zawodowo infrastrukturą drogową w zakresie:
  • analiz i prognozowania ruchu,
  • projektowania rozwiązań drogowych z uwzględnieniem zasad inżynierii ruchu,
  • organizacji ruchu, zwłaszcza miejskiego,
  • sterowania ruchem z wykorzystaniem nowoczesnych metod i technik,
  • ochrony środowiska przed szkodliwym oddziaływaniem ruchu drogowego.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • KOORDYNATOR BEZPIECZEŃSTWA PRACY I OCHRONY ZDROWIA W BUDOWNICTWIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja
  Uczelnie Kraków - studia podyplomowe na kierunku Koordynator bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia w budownictwie
  Celem głównym studiów jest nabycie wiedzy i umiejętności do pełnienia funkcji koordynatora bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w przedsiębiorstwach budowlanych.
  Cele szczegółowe:
  • nabycie umiejętności i uprawnień do prowadzenia szkoleń z zakresu bhp,
  • zdobycie wykształcenia umożliwiającego wykonywanie zadań służb bhp na stanowisku  starszego inspektora, specjalisty, starszego specjalisty i głównego specjalisty do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • zdobycie wykształcenia umożliwiającego doradztwo przedsiębiorcom budowlanym w zakresie kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, bezpiecznego użytkowania maszyn i urządzeń budowlanych, oceny kwalifikacji pracowników do wykonywania robót budowlanych, oceny ryzyka zawodowego i sporządzania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, doskonalenie umiejętności rozwiązywania problemów, krytycznego myślenia, kreatywności, komunikowania się i współpracy w zespole.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • MIEJSKI TRANSPORT ZBIOROWY - ZARZĄDZANIE, ORGANIZACJA, NOWOCZESNE TECHNOLOGIE I INFORMATYCZNE WSPOMAGANIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja
  Uczelnie Kraków - studia podyplomowe na kierunku Miejski transport zbiorowy – zarządzanie, organizacja, nowoczesne technologie i informatyczne wspomaganie
  Głównym celem 2-semestralnych studiów podyplomowych jest podniesienie kwalifikacji zawodowej uczestników studiów w zakresie zarządzania miejskim transportem zbiorowym, jego organizacji oraz nowoczesnych technologii.
  Cele szczegółowe to usystematyzowanie i aktualizacja wiedzy z zakresu obejmującego następujące zagadnienia:
  • struktura zarządzania miejskim transportem zbiorowym,
  • uwarunkowania Unii Europejskiej w zakresie zarządzania miejskim transportem zbiorowym,
  • struktury ponadregionalne organizacji transportu zbiorowego (porozumienia, związki międzygminne),
  • dostępność informacji o miejskim transporcie zbiorowym (Internet, planery podróży),
  • taryfy w miejskim transporcie zbiorowym,
  • jakości przewozów w miejskim transporcie zbiorowym (norma jakości, wskaźniki jakości, jakość w umowach przewozowych),
  • projekty europejskie wspomagające transport zbiorowy (Civitas, Via Regia, Catalist, Aeneas),
  • dostępność środków UE na wspomaganie rozwoju miejskiego transportu zbiorowego,
  • badania w transporcie zbiorowym (kompleksowe badania potoków pasażerskich, badania wyrywkowe i sprawdzające, technologia badań),
  • logistyka miejska.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PROCEDURY FIDIC W PRZEDSIĘWZIĘCIACH BUDOWLANYCH Z UWZGLĘDNIENIEM PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja
  Uczelnie Kraków - studia podyplomowe na kierunku Procedury FIDIC w przedsięwzięciach budowlanych z uwzględnieniem prawa zamówień publicznych
  Studia mają na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych w zakresie planowania i realizacji przedsięwzięć budowlanych z uwzględnieniem procedur FIDIC oraz zdobycie wiedzy z zakresu możliwości stosowania warunków kontraktowych FIDIC w projektach inwestycyjnych realizowanych w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Podczas studiów słuchacze zapoznają się obszernie z tematyką zamówień na roboty budowlane, w tym również finansowanych ze środków unijnych. Warunki FIDIC analizowane będą w czasie studiów pod kątem zastosowań praktycznych i w warunkach polskiego prawa.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PRZEDMIAROWANIE, KOSZTORYSOWANIE I PLANOWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja
  Uczelnie Kraków - studia podyplomowe na kierunku Przedmiarowanie, kosztorysowanie i planowanie robót budowlanych
  Studia podyplomowe "Przedmiarowanie, kosztorysowanie i planowanie robót budowlanych"  kierowane są do wszystkich osób posiadających wykształcenie wyższe pragnących poszerzyć i ugruntować wiedzę z zakresu przedmiarowania, kosztorysowania i planowania robót budowlanych, a także poznać metody i narzędzia komputerowego wspomagania przedmiarowania, kosztorysowania i planowania robót budowlanych. Preferowani są kandydaci, którzy ukończyli studia wyższe na kierunku budownictwo lub pokrewnym, a także dla absolwenci innych kierunków studiów wyższych, którzy pracują w branży budowlanej, bądź też w przedsiębiorstwach lub innych podmiotach prowadzących szeroko pojętą działalność inwestycyjną w budownictwie.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE INFRASTRUKTURĄ LOTNISKOWĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja
  Uczelnie Kraków - studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie infrastrukturą lotniskową
  Cel studiów jest dwojaki:
  • dla uczestników nie znających lub słabo znających zagadnienia funkcjonowania lotnisk - zapoznanie z podstawowymi, aktualnymi problemami infrastruktury lotniskowej i zarządzania nią;
  • dla uczestników zajmujących się na co dzień zagadnieniami lotnisk - usystematyzowanie i aktualizacja wiadomości w zakresie infrastruktury lotniskowej i zarządzania nią.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • KOORDYNATOR BIM – NOWOCZESNE PROJEKTOWANIE I REALIZACJA INWESTYCJI

  Rekrutacja

  Celem studiów jest umożliwienie słuchaczom zdobycia praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu technologii BIM. Zajęcia będą prowadzone głównie przez pracowników naukowo-dydaktycznych Instytutu, którzy prowadzą również zajęcia na specjalności Budowle-Informacja i Modelowanie (BIM) oraz zaproszonych wykładowców z firm wdrażających technologię BIM w Polsce.

  dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • SZACOWANIE NIERUCHOMOŚCI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Opinie (4)

transport Ocena odpowiedz

Transport to kierunek dla tych, którzy od dziecka interesowali się samochodami, albo innymi pojazdami. Studia na Politechnice Krakowskiej to rozwijanie tych pasji, poszerzanie jej o kolejne wiadomości i doświadczenia. Zdecydowanie polecam tym, którzy interesują się wszystkim, co wiąże się z przemieszczaniem i podróżowaniem

JULIA Ocena odpowiedz

Politechnika Krakowska to uczelnia ze wspaniałymi tradycjami, bogatą historią i długą listą wybitnych absolwentów. Studiowanie tutaj to prestiż. Nauka na Politechnice Krakowskiej daje poczucie bezpieczeństwa, które polega na tym, że jesteś pewien wiedzy, którą zdobywasz

pioter Ocena odpowiedz

Muszę przyznać, że idąc na drugi stopień studiów miałem lekki ból głowy. Wydział Inżynierii Lądowej oferuje mnóstwo ciekawych specjalności i wcale nie tak łatwo jest wybrać tą jedną. W końcu wybrałem ?Budowlane obiekty inteligentne?. Czy studia są łatwe? Nie. Ale studia, które są łatwe nie aktywizują, nie motywują do samodzielnego myślenia. Cieszę się, że tu jestem

emila Ocena odpowiedz

generalnie polecam, wydział prawie że w centrum. Dużo zajęć praktycznych i dużo fajnych ludzi