al. Niepodległości 10,

61-875 Poznań

telefon: (61) 856-92-54

fax: (61) 856-92-58

email: barbara.lopuszynska@ue.poznan.pl

http://ue.poznan.pl/pl/uniwersytet,c13/wydzialy,c18/wydzial-gospodarki-miedzynarodowej,c21/

al. Niepodległości 10,

61-875 Poznań

telefon: (61) 856-92-54

fax: (61) 856-92-58

email: barbara.lopuszynska@ue.poznan.pl

http://ue.poznan.pl/pl/uniwersytet,c13/wydzialy,c18/wydzial-gospodarki-miedzynarodowej,c21/

 • GOSPODARKA TURYSTYCZNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Gospodarka turystyczna
  Gospodarka turystyczna ma charakter interdyscyplinarny o wymiarze światowym. Oznacza to zróżnicowanie przedsiębiorstw świadczących usługi będące przedmiotem zainteresowania i konsumpcji turystów. Możemy analizować przedsiębiorstwa oferując usługi noclegowe (hotele, motele, pensjonaty, schroniska), biura podróży o znaczeniu globalnym – tour operatorzy i lokalnym – agenci, przedsiębiorstwa transportowe, udostępniania dóbr kultury, rozrywki itp. Charakterystycznym zjawiskiem w turystyce jest koncentracja przedsiębiorstw w wielkich międzynarodowych sieciach jak i ich atomizacja w małych firmach rodzinnych. Analiza funkcjonowania przedsiębiorstw turystycznych dotyczy zarządzania w aspekcie międzynarodowych stosunków gospodarczych, badania rynku, programowania i oceny inwestycji, działań marketingowych, zarządzania finansami i jakością świadczonych usług. Wielkie znaczenie w procesie dydaktycznym mają praktyki w międzynarodowych korporacjach a także zajęcia prowadzone przez wybitnych praktyków. Absolwenci wyposażeni w umiejętności korzystania z najnowszych systemów rezerwacyjnych będą przygotowani do natychmiastowego podjęcia pracy zarówno na stanowiskach operacyjnych jak i managerskich.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Gospodarka turystyczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski)
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia albo historia, albo informatyka (Computer Science albo Information Technology In a Global Society - w przypadku matury IB)

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Gospodarka turystyczna jest średnia ocen ze studiów I stopnia oraz ocena na dyplomie. 

   

   

  Dowiedz się więcej

 • MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Międzynarodowe stosunki gospodarcze
  Specjalność logistyka międzynarodowa należy do najbardziej dynamicznie rozwijających się nauk o zarządzaniu, co więcej jest nauką interdyscyplinarną, ściśle związaną z biznesem międzynarodowym. Zgodnie z wytycznymi Procesu Bolońskiego studia licencjackie na specjalności logistyka międzynarodowa mają charakter studiów zawodowych. Mają one przygotować studentów do pracy w obszarze logistyki, zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji. Temu celowi podporządkowany jest charakter i zakres oferowanych zajęć.
  Specjalność przedsiębiorstwo i dyplomacja gospodarcza w Europie dostarcza praktycznej wiedzy o funkcjonowaniu przedsiębiorstw na wspólnym rynku europejskim, możliwościach wykorzystania funduszy pomocowych i regulacjach na europejskim rynku pracy oraz wiedzy o prawie dyplomatycznym i technikach prowadzenia negocjacji w dyplomacji gospodarczej.
  Specjalność biznes międzynarodowy obejmuje wszystkie transakcje podejmowane przez przedsiębiorstwa umiejscowione w dwóch lub więcej państwach. W celu zawarcia transakcji firmy muszą tworzyć międzynarodowe struktury operacyjne odmienne od tych, które są stosowane w operacjach na rynku krajowym. Oprócz wiedzy na temat strategii międzynarodowej, dzisiejsi menedżerowie muszą rozumieć zależności między tymi strategiami i ich rezultatami finansowymi.
  Wyróżnikiem specjalności zarządzanie i finanse międzynarodowe jest specyficzny międzynarodowy kontekst omawianej problematyki działalności podmiotów gospodarki narodowej na poziomie przedsiębiorstw i instytucji – w związku z zachodzącymi procesami globalizacji działalności gospodarczej oraz ciągłymi zmianami warunków konkurowania na światowym rynku, w tym rosnącą wagą finansów międzynarodowych i nowymi wyzwaniami związanymi z rozwojem rynków finansowych i inżynierii finansowej. Ma to odzwierciedlenie w zakładanych w ramach specjalności efektach kształcenia, dostosowanych do zmieniających się potrzeb rynku pracy oraz oczekiwanych kwalifikacji i kompetencji.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski)
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia albo historia, albo informatyka (Computer Science albo Information Technology In a Global Society - w przypadku matury IB)

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze jest średnia ocen ze studiów I stopnia oraz ocena na dyplomie. 

   

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)