ul. Sterlinga 26

90-212 Łódź

+48 42 631 58 00, +48 42 631 58 01

rekrutacja@ahe.lodz.pl

ul. Sterlinga 26

90-212 Łódź

+48 42 631 58 00, +48 42 631 58 01

rekrutacja@ahe.lodz.pl

 • BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE Stopień: I REKRUTACJA

  Celem kształcenia jest przekazanie gruntownej wiedzy z obszaru zagadnień społecznych i prawnych, tworzących podstawę dla zrozumienia istoty bezpieczeństwa wewnętrznego. Studenci poznają tajniki kryminalistyki i kryminologii, zasady zarządzania kryzysowego, metody zwalczania przestępczości, reguły analizowania i prognozowania zagrożenia.

  Studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi dzielą się na następujące specjalności: Bezpieczeństwo energetyczne, Obronność państwa, Prewencja i profilaktyka na rzecz bezpieczeństwa, Zarządzanie kryzysowe.

  Specjalność Bezpieczeństwo energetyczne zakłada przekazanie szerokiej wiedzy z zakresu prawnych, ekonomicznych, organizacyjnych i środowiskowych uwarunkowań wytwarzania, dystrybucji, magazynowania i obrotu energią pozyskiwaną zarówno ze źródeł konwencjonalnych, jak i odnawialnych. Studenci uczą się analizować szanse i zagrożenia związane z zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego.

  Specjalność Obronność państwa to nabycie umiejętności zarządzania grupami dyspozycyjnymi, oraz stosowania wojskowych strategii zarządzania w biznesie i administracji.  Studenci uczą się tworzyć strategie bezpieczeństwa i obronności państwa, a także projektować systemy obronności cywilnej i terytorialnej.

  Specjalność Prewencja i profilaktyka na rzecz bezpieczeństwa zakłada nabycie wielu umiejętności, wśród których wyróżnić można: diagnozowanie patologii społecznych i przewidywanie zagrożeń z nimi związanych, planowanie i prowadzenie działań prewencyjnych, prognozowanie potrzeb społecznych.

  Specjalność Zarządzanie kryzysowe to przygotowanie do pracy w strukturach administracji publicznej, gospodarczej oraz w służbach mundurowych. Studenci poznają mechanizmy i tajniki organizowania zabezpieczenia logistycznego ludności poszkodowanej oraz organizowania i przeprowadzania sprawnej ewakuacji.

  A jakie przedmioty realizowane są na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne? Na przykład: system obrony terytorialnej, mediacje i negocjacje, zarządzanie logistyczne w sytuacjach kryzysowych, energetyka rozproszona, zagrożenia asymetryczne, kierowanie grupami dyspozycyjnymi, system zarządzania kryzysowego RP. A co po studiach? Absolwenci Bezpieczeństwa wewnętrznego w AHE, zdobytą wiedzę mogą wykorzystać w służbach specjalnych, centrach zarządzania kryzysowego, straży granicznej, służbie celnej, policji, administracji publicznej.

  wymagania rekrutacyjne

   

  Dokładne informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

Opinie (0)


STACJONARNE


Studia I stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia: