ul. Sterlinga 26

90-212 Łódź

+48 42 631 58 00, +48 42 631 58 01

rekrutacja@ahe.lodz.pl

ul. Sterlinga 26

90-212 Łódź

+48 42 631 58 00, +48 42 631 58 01

rekrutacja@ahe.lodz.pl

 • BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE Stopień: I II REKRUTACJA

  Celem kształcenia jest przekazanie gruntownej wiedzy z obszaru zagadnień społecznych i prawnych, tworzących podstawę dla zrozumienia istoty bezpieczeństwa wewnętrznego. Studenci poznają tajniki kryminalistyki i kryminologii, zasady zarządzania kryzysowego, metody zwalczania przestępczości, reguły analizowania i prognozowania zagrożenia.

  A jakie przedmioty realizowane są na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne? Na przykład: system obrony terytorialnej, mediacje i negocjacje, zarządzanie logistyczne w sytuacjach kryzysowych, energetyka rozproszona, zagrożenia asymetryczne, kierowanie grupami dyspozycyjnymi, system zarządzania kryzysowego RP. A co po studiach? Absolwenci Bezpieczeństwa wewnętrznego w AHE, zdobytą wiedzę mogą wykorzystać w służbach specjalnych, centrach zarządzania kryzysowego, straży granicznej, służbie celnej, policji, administracji publicznej.

  Czytaj dalejZwiń

  wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Zarządzanie kryzysowe
  • Obronność państwa i służby mundurowe
  • Bezpieczeństwo instytucji z ochroną osób i mienia

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Zarządzanie kryzysowe
  • Obronność państwa i służby mundurowe
  • Bezpieczeństwo instytucji z ochroną osób i mienia

   

  Dokładne informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

Opinie (0)


STACJONARNE


Studia I stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: