Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Bezpieczeństwo wewnętrzne

ul. Sterlinga 26

90-212 Łódź

+48 42 631 58 00, +48 42 631 58 01

rekrutacja@ahe.lodz.pl

ul. Sterlinga 26

90-212 Łódź

+48 42 631 58 00, +48 42 631 58 01

rekrutacja@ahe.lodz.pl

 • BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne, online
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne online
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister licencjat magister

  Celem kształcenia jest przekazanie gruntownej wiedzy z obszaru zagadnień społecznych i prawnych, tworzących podstawę dla zrozumienia istoty bezpieczeństwa wewnętrznego. Studenci poznają tajniki kryminalistyki i kryminologii, zasady zarządzania kryzysowego, metody zwalczania przestępczości, reguły analizowania i prognozowania zagrożenia.

  A jakie przedmioty realizowane są na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne? Na przykład: system obrony terytorialnej, mediacje i negocjacje, zarządzanie logistyczne w sytuacjach kryzysowych, energetyka rozproszona, zagrożenia asymetryczne, kierowanie grupami dyspozycyjnymi, system zarządzania kryzysowego RP. A co po studiach? Absolwenci Bezpieczeństwa wewnętrznego w AHE, zdobytą wiedzę mogą wykorzystać w służbach specjalnych, centrach zarządzania kryzysowego, straży granicznej, służbie celnej, policji, administracji publicznej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Bezpieczeństwo instytucji z ochroną osób i mienia
  • Bezpieczeństwo portów lotniczych i łańcucha dostaw
  • Obronność państwa
  • Zarządzanie kryzysowe

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa
  • Bezpieczeństwo portów lotniczych
  • Cyberbezpieczeństwo i taktyka czynności dowodowych

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Bezpieczeństwo instytucji z ochroną osób i mienia
  • Bezpieczeństwo portów lotniczych i łańcucha dostaw
  • Obronność państwa
  • Zarządzanie kryzysowe

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa
  • Bezpieczeństwo portów lotniczych
  • Cyberbezpieczeństwo i taktyka czynności dowodowych

  Studia I stopnia online

  • Bezpieczeństwo portów lotniczych i łańcucha dostaw
  • Obronność państwa
  • Zarządzanie kryzysowe

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Opinie (0)