• AUDYT BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia adresowane są do absolwentów wyższych uczelni pełniących funkcję menagerów średniego i wyższego szczebla w służbach ochrony, którzy realizują swoje zadania zawodowe w zakresie audytów bezpieczeństwa, związanymi z ochroną bezpieczeństwa publicznego oraz kandydatów do pracy na takich stanowiskach, a także przedstawicieli jednostek nadzorujących te służby.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • BEZPIECZEŃSTWO W TRANSPORCIE DROGOWYM - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest zapewnienie ich absolwentom opanowania kompleksowej wiedzy specjalistycznej wymaganej do prowadzenia działalności gospodarczej  oraz rozumienia roli problematyki bezpieczeństwa we współczesnej działalności przedsiębiorstw w zakresie transportu drogowego, zarówno w odniesieniu do krajowego, jak i międzynarodowego zarobkowego przewozów osób i rzeczy.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH I DANYCH OSOBOWYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Głównym celem studiów podyplomowych z zakresu: „Ochrona informacji niejawnych i danych osobowych”  jest przygotowanie absolwentów do organizowania i realizacji przedsięwzięć z zakresu ochrony informacji niejawnych i danych osobowych oraz wyposażenie słuchaczy w umiejętności gromadzenia i wartościowania informacji, a także dokonywania samodzielnej analizy zjawisk i procesów zachodzących w środowisku informacyjnym, przygotowanie ich do podjęcia aktywności zawodowej w strukturach administracji rządowej, instytucjach samorządu terytorialnego, organizacjach gospodarczych i jednostkach organizacyjnych służb mundurowych, wskazanie istotnych czynników wpływających na funkcjonowanie elementów systemu ochrony informacji niejawnych i danych osobowych oraz  kształtowanie umiejętności analizy źródeł zagrożeń   i uwarunkowań dotyczących tego systemu.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I OCHRONĄ W LOTNICTWIE CYWILNYM - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  W związku z komercjalizacją działań w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego istnieje uzasadniona potrzeba właściwego przygotowania odpowiednich podmiotów do przejmowania zadań od funkcjonujących obecnie w ramach portów lotniczych specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych – służb ochrony lotniska.W ochronie lotnictwa cywilnego istotny jest odpowiedni poziom przygotowania zawodowego, które zasadniczo odbiega od wymagań dotyczących działań ochronnych dla odmiennych dziedzin gospodarki. 

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM WEWNĘTRZNYM PAŃSTWA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem kształcenia na studiach podyplomowych Zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznym państwa jest umożliwienie zdobycia lub podniesienia kwalifikacji osób zatrudnionych lub działających w sferze szeroko rozumianego bezpieczeństwa powszechnego, a zwłaszcza szeroko pojętej administracji. Celem zajęć jest przekazanie studentom usystematyzowanej wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie ochrony ludności, obrony cywilnej, zarządzania, reagowania kryzysowego i ewentualnych zagrożeń.

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie

Opinie (0)