ul. Olszewska 12, 

00-792 Warszawa, 

tel. 22 825 80 34/35 fax. 22 825 80 31

rektorat@wseiz.pl

ul. Olszewska 12, 

00-792 Warszawa, 

tel. 22 825 80 34/35 fax. 22 825 80 31

rektorat@wseiz.pl

 • OCHRONA ŚRODOWISKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Kierunek Ochrona środowiska w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie realizowany jest naWydziale Inżynierii i Zarządzania. Najważniejszym założeniem nauki jest uzyskanie wiedzy, będącej połączeniem zagadnień z zakresu nauk matematyczno- przyrodniczych i nauk o środowisku. Studenci uczą się analizować procesy dokonujące się w przyrodzie, oraz wpływ człowieka na środowisko. Ochrona środowiska w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania łączy wiedzę przyrodniczą z kompetencjami inżynierskimi typowymi dla nauk technicznych i rolniczych, umiejętnościami z zakresu zarządzania i ekonomii.

  Studia na kierunku Ochrona środowiska w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie dzielą się na następujące specjalności: Odnawialne źródła energii, gospodarka wodna i odpadowa, Ochrona biosfery, Efektywność energetyczna (na pierwszym stopniu), Odnawialne źródła energii, gospodarka wodna i odpadowa, Menedżer energii, Zdrowie i środowisko, Menedżer środowiska w przedsiębiorstwie (na drugim stopniu).

  Program nauczania zawiera takie przedmioty jak: organizacja i zarządzanie gospodarką odpadami, ekotoksykologia, planowanie przestrzenne, techniki odnowy środowiska, emisje atmosferyczne i hałas, zdrowie środowiskowe, marketing ekologiczny przedsiębiorstw, polityka ochrony środowiska, działalność gospodarcza na obszarach chronionych, bezpieczeństwo energetyczne, magazynowanie energii, energetyka konwencjonalna.

  Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Ochrony środowiska w WSEiZ będą mogli wykorzystać w organach kontrolnych i urzędach ochrony środowiska, służbach ochrony środowiska, parkach narodowych i krajobrazowych, laboratoriach badań środowiska, biurach planowania przestrzennego, społecznych organizacjach ekologicznych.

  Czytaj dalejZwiń

  wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Ochrona biosfery
  • Odnawialne źródła energii, gospodarka wodna i odpadowa
  • Efektywność energetyczna

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Ochrona biosfery
  • Odnawialne źródła energii, gospodarka wodna i odpadowa
  • Efektywność energetyczna

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Zdrowie i środowisko
  • Menedżer energii
  • Menedżer środowiska w przedsiębiorstwie
  • Odnawialne źródła energii, gospodarka wodna i odpadowa

   

  Dokładne informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

Opinie (1)

magda Ocena

Ochrona środowiska to coraz ważniejsza dziedzina, a zapotrzebowanie na specjalistów rośnie. W każdym zawodzie liczą się wysokie kompetencje, wiedza i praktyczne umiejętności. Dlatego, trzeba uczyć się od najlepszych. Czyli w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie.


STACJONARNE


Studia I stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: