ul. Olszewska 12, 

00-792 Warszawa, 

tel. 22 825 80 34/35 fax. 22 825 80 31

rektorat@wseiz.pl

ul. Olszewska 12, 

00-792 Warszawa, 

tel. 22 825 80 34/35 fax. 22 825 80 31

rektorat@wseiz.pl

 • OCHRONA ŚRODOWISKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier inżynier magister inżynier

  Kierunek Ochrona środowiska w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie realizowany jest naWydziale Inżynierii i Zarządzania. Najważniejszym założeniem nauki jest uzyskanie wiedzy, będącej połączeniem zagadnień z zakresu nauk matematyczno- przyrodniczych i nauk o środowisku. Studenci uczą się analizować procesy dokonujące się w przyrodzie, oraz wpływ człowieka na środowisko. Ochrona środowiska w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania łączy wiedzę przyrodniczą z kompetencjami inżynierskimi typowymi dla nauk technicznych i rolniczych, umiejętnościami z zakresu zarządzania i ekonomii.

  Studia na kierunku Ochrona środowiska w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie dzielą się na następujące specjalności: Odnawialne źródła energii, gospodarka wodna i odpadowa, Ochrona biosfery, Efektywność energetyczna (na pierwszym stopniu), Odnawialne źródła energii, gospodarka wodna i odpadowa, Menedżer energii, Zdrowie i środowisko, Menedżer środowiska w przedsiębiorstwie (na drugim stopniu).

  Program nauczania zawiera takie przedmioty jak: organizacja i zarządzanie gospodarką odpadami, ekotoksykologia, planowanie przestrzenne, techniki odnowy środowiska, emisje atmosferyczne i hałas, zdrowie środowiskowe, marketing ekologiczny przedsiębiorstw, polityka ochrony środowiska, działalność gospodarcza na obszarach chronionych, bezpieczeństwo energetyczne, magazynowanie energii, energetyka konwencjonalna.

  Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Ochrony środowiska w WSEiZ będą mogli wykorzystać w organach kontrolnych i urzędach ochrony środowiska, służbach ochrony środowiska, parkach narodowych i krajobrazowych, laboratoriach badań środowiska, biurach planowania przestrzennego, społecznych organizacjach ekologicznych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Odnawialne źródła energii, gospodarka wodna i odpadowa
  • Efektywność energetyczna

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Odnawialne źródła energii, gospodarka wodna i odpadowa
  • Efektywność energetyczna

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Menedżer środowiska w przedsiębiorstwie
  • Odnawialne źródła energii, gospodarka wodna i odpadowa

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (1)

magda Ocena odpowiedz

Ochrona środowiska to coraz ważniejsza dziedzina, a zapotrzebowanie na specjalistów rośnie. W każdym zawodzie liczą się wysokie kompetencje, wiedza i praktyczne umiejętności. Dlatego, trzeba uczyć się od najlepszych. Czyli w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie.