Ochrona środowiska studia

Ochrona środowiska studia - kierunek studiów

Chronić, czyli zabezpieczać – przed niekorzystnym wpływem czynników zewnętrznych, zagrożeniem, niebezpieczeństwem. W kontekście przyrody, którą z roku na rok wystawiamy na coraz dotkliwsze próby, słowo to nabiera zupełnie nowego znaczenia. Katalog zagrożeń mających ścisły wpływ na losy naszej planety nie maleje, chociaż jesteśmy świadomi, że pozostawienie natury samej sobie przyniesie nam w końcu straty, których nie będziemy już w stanie naprawić. Tym donioślejsza rola osób, które znają od podstaw problemy związane z ochroną środowiska w Polsce i na świecie, są w stanie wychodzić z innowacyjnymi metodami wspierania ekologii, mają w sobie wrażliwość i nastawienie na dialog z tymi, którzy próbują marginalizować współczesne problemy cywilizacyjne, mające wpływ na stan środowiska naturalnego.

Jeśli nauki przyrodnicze zawsze były Twoją domeną i zastanawiałeś się, jak wykorzystać je w przyszłym zawodzie, lubisz działać aktywnie, chciałbyś wspierać swoją wiedzą działalność fundacji i organizacji ekologicznych, zdobyć praktyczne umiejętności przydatne w zawodzie ekologa i mieć realny wpływ na to, w którym kierunku potoczy się rozwój naszej planety, studia na kierunku ochrona środowiska mogą okazać się tym, czego szukasz.

Jaką wiedzę zdobędziesz w toku studiów i jakimi umiejętnościami będziesz mógł pochwalić się jako absolwent tego kierunku? Podstawami Twojego wykształcenia będą przedmioty, przekazujące Ci teoretyczną wiedzę z zakresu dziedzin takich jak biologia, matematyka ze statystyką oraz podstaw fizyki i chemii poznawanych w kontekście ochrony środowiska. Pozwolą Ci one lepiej zrozumieć zadania ekologii i osadzić w szerszym naukowym kontekście działania podejmowane przez specjalistów do spraw ochrony środowiska. Zaznajomisz się także z elementami prawa i ekonomii, które mają bezpośredni związek z aktywnością ekologiczną. Wejdziesz w fascynujący świat różnorodności biologicznej roślin, grzybów i zwierząt, poznając równocześnie zagrożenia środowiskowe dotyczące poszczególnych ekosystemów. Nauczysz się również przeciwdziałać degradacji przyrody poprzez projektowanie i wdrażanie najnowszych technologii oczyszczania wód i gazów. Dowiesz się jakimi metodami rekultywuje się środowisko naturalne, jak zarządzać odpadami i zużyciem energii, za pomocą jakich metod geograficznych gromadzić informacje istotne z punktu widzenia ekologa. Ponadto weźmiesz udział w szeregu zajęć terenowych, które nie tylko wzbogaca Twoją wrażliwość na problemy środowiska naturalnego, ale sprawią, że Twoja wiedza zyska praktyczny, bliski życiu wymiar.

W jakich zawodach będziesz mógł pracować, kiedy ukończysz studia na kierunku ochrona środowiska? Umiejętności i kompetencje zdobyte w toku studiów sprawią, że będziesz mógł zastanawiać się nad pracą w laboratoriach, pracą związaną z działalnością w terenie oraz taką, która wymaga godzenia interesów wielu stron, szukania kompromisów – na przykład w podejmowaniu współpracy z organizacjami społecznymi czy rządowymi. Z powodzeniem sprawdzisz się także jako członek organów kontrolnych ochrony środowiska, pracownik urzędów (takich jak Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska lub organy administracji rządowej i samorządu) lub w roli merytorycznego specjalisty zatrudnianego przez media lub prowadzącego własną działalność na rzecz kształtowania świadomości proekologicznej. Z Twojej wiedzy i umiejętności chętnie skorzystają parki narodowe i rezerwaty, organizacje i fundacje proekologiczne czy też biura planowania przestrzennego, które muszą koncentrować swoją uwagę na potrzebach środowiska naturalnego, planując inwestycje w rozwój miast.

 

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując ochronę środowiska?

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • podstaw biologii, matematyki, fizyki i chemii poznawanych w odniesieniu do zagadnień związanych z ochroną środowiska
 • norm i przepisów prawnych związanych z ekologią w Polsce i na świecie
 • podstaw ekonomii
 • różnorodności biologicznej roślin, grzybów i zwierząt
 • zagrożeń środowiskowych dotyczących poszczególnych ekosystemów
 • projektowania i wdrażania technologii oczyszczania wód i gazów
 • metod rekultywacji środowiska naturalnego
 • zarządzania odpadami i zużyciem energii
 • metod gromadzenia danych przydatnych w pracy ekologa

 

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku ochrona środowiska?

Absolwent kierunku ochrona środowiska znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • laboratoriach badań środowiska
 • urzędach ochrony środowiska (tj. Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska)
 • administracji rządowej i samorządowej
 • parkach narodowych i rezerwatach
 • mediach
 • organizacjach i fundacjach proekologicznych
 • biurach planowania przestrzennego
 • firmach i przedsiębiorstwach jako specjalista do spraw ekologii i ochrony środowiska

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Przy rekrutacji na kierunek ochrona środowiska na większości uczelni brane są pod uwagę następujące przedmioty: język polski, język obcy nowożytny, jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, biologia, geografia, chemia, fizyka i astronomia lub fizyka.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK OCHRONA ŚRODOWISKA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Kierunek ochrona środowiska prowadzony jest przez:

Wydział Chemii UG

Zobacz inne kierunki Biologiczne i przyrodnicze

Typ studiów
Województwo

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU OCHRONA ŚRODOWISKA

Komentarze (0)