Ochrona środowiska studia - kierunek studiów

Postęp cywilizacyjny – to nie tylko rozwój i szansa na poprawę funkcjonowania w świecie. Niestety współcześnie zapominamy, jak ogromne znaczenie ma wpływ natury i środowiska na nasze życie. Dziś świat stoi przed prawdziwym wyzwaniem – jak sprawić, by jednoczesny rozwój i postęp nie wpływał destrukcyjnie na planetę, na której żyjemy?

Aktualne nastroje społeczne i ekologiczne sprawiają, że studia na kierunku ochrona środowiska cieszą się niemalejącą popularnością. To właśnie wiedza i umiejętności profesjonalistów z zakresu tej dziedziny mogą sprawić, że uda nam się łączyć to, co nowoczesne z tym, co naturalne.

Tylko takie zrównoważone i holistyczne podejście może sprawić, że przyszłe pokolenia będą mogły żyć szczęśliwie. Jeżeli od zawsze fascynował cię świat natury i wiesz, że tylko dobre funkcjonowanie całego ekosystemu – którego my, ludzie, jesteśmy nierozerwalną częścią – przekłada się na postęp niosący przede wszystkim pozytywne zmiany, to te studia są dla ciebie idealne. Musisz mieć tylko świadomość, że wymagają one rozległej wiedzy z zakresu różnych nauk ścisłych – biologii, fizyki, chemii, czy także geografii.

Jak wygląda rekrutacja na studia na kierunek ochrona środowiska?

Studia na kierunku ochrona środowiska mają charakter ścisły, więc przedmioty, które na ogół brane są pod uwagę w procesie rekrutacji to: matematyka, biologia, geografia, chemia lub fizyka.

Oczywiście, im więcej przedmiotów będziesz zdawać na poziomie rozszerzonym, tym zwiększa się twoja szansa, że znajdziesz się na listach osób przyjętych. Zatem warto, abyś przygotowania do egzaminu maturalnego rozpoczął już dziś!

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK OCHRONA ŚRODOWISKA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Specjalności na kierunku ochrona środowiska

Terminy rekrutacji na uczelniach 2020 / 2021

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Akademia Pomorska w Słupsku Akademia Pomorska w Słupsku Termin rekrutacji I stopnia:
od 22.06.2020
do 21.08.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 22.08.2020
do 18.09.2020
Termin dodatkowej rekrutacji:
do 18.09.2020
Dowiedz się więcej
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Termin rekrutacji I stopnia:
od 29.06.2020
do 18.08.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 29.06.2020
do 28.08.2020
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 05.09.2020
do 17.09.2020
Dowiedz się więcej
Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.07.2020
do 12.08.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 03.08.2020
do 28.08.2020
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 21.08.2020
do 25.08.2020
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 03.08.2020
do 11.09.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 03.08.2020
do 11.09.2020
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.07.2020
do 16.08.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.07.2020
do 06.09.2020
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 08.09.2020
do 10.09.2020
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Gdański Uniwersytet Gdański stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.07.2020
do 07.09.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.07.2020
do 18.09.2020
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
do 28.09.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
do 18.09.2020
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

POKAŻ WSZYSTKIE

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU OCHRONA ŚRODOWISKA

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Zobacz inne kierunki Biologiczne i przyrodnicze

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Jaka wiedza po studiach na kierunku ochrona środowiska?

Program studiów

Program studiów na kierunku ochrona środowiska ma wyjątkowo specjalistyczny charakter, tak by kształcić prawdziwych specjalistów, których łatwo można odróżnić od „domorosłych” piewców ekologii. Podstawę kształcenia zatem stanowić będą przedmioty obejmujące zagadnienia związane z biologią, matematyką i statystyką, dzięki której poznasz różnorodne formy prowadzenia prac badawczych. Przyszli specjaliści z zakresu ochrony środowiska w trakcie wszystkich etapów trwania nauki zetkną się z kierunkowymi odmianami fizyki oraz chemii.

Naczelnym zadaniem tych przedmiotów jest ukazanie zagadnień ekologii w znacznie szerszej perspektywie. Działania ekologiczne mają bezpośredni związek z prawem i ekonomią, więc program studiów musi brać pod uwagę także i te aspekty. Każdy student w trakcie zajęć będzie poznawać różnorodność biologiczną otaczającego nas środowiska, a dzięki zajęciom terenowym twoja wiedza będzie miała praktyczny wymiar.

 

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • podstaw biologii, matematyki, fizyki i chemii poznawanych w odniesieniu do zagadnień związanych z ochroną środowiska
 • norm i przepisów prawnych związanych z ekologią w Polsce i na świecie
 • podstaw ekonomii
 • różnorodności biologicznej roślin, grzybów i zwierząt
 • zagrożeń środowiskowych dotyczących poszczególnych ekosystemów
 • projektowania i wdrażania technologii oczyszczania wód i gazów
 • metod rekultywacji środowiska naturalnego
 • zarządzania odpadami i zużyciem energii
 • metod gromadzenia danych przydatnych w pracy ekologa

Jak wyglądają studia na kierunku ochrona środowiska?

 

1. Typ i tryb studiów

Studia przyrodniczne na kierunku ochrona środowiska możesz rozpocząć zarówno w trybie stacjonarnym, jak i zaocznym. Współcześnie ośrodki akademickie coraz częściej dają możliwość łączenia studentom aktywności zawodowej ze studiami – w przypadku studiów dziennych jest to dość trudne, wtedy pomoce mogą okazać się studia zaoczne. Jednak należy wtedy pamiętać, że większość zagadnień teoretycznych należy opanowywać we własnym zakresie, tak by podstawa programowa mogła być zrealizowana w całości.

 

2. Program studiów i przedmioty

Program studiów na kierunku ochrona środowiska jest wyjątkowo rozbudowany. Oznacza to, że studenci w trakcie całego cyklu nauki zetkną się z szeregiem specjalistycznych przedmiotów, które dadzą im fundamentalną wiedzę teoretyczną, na której opierać się będą swoją pracę badawczą. Zatem osoby kształcące się na tym kierunku zetkną się z przedmiotami takimi jak

 • geologia,
 • gleboznawstwo,
 • różnorodność biologiczna (z podziałem na zwierzęta oraz rośliny),
 • ekologia stosowana.

By studenci mogli kształcić się z zakresu ochrony środowiska muszą mieć podstawy z zakresu chemii oraz fizyki. Obie te dyscypliny naukowe poznawane są w ramach kierunkowego kształcenia. Fundamenty te są niezbędne, tylko dzięki nim student może poznawać takie zagadnienia jak: monitoring środowiska, mykologia stosowana, botanika, czy zoologia konserwatorska.

 

3. Nabywane umiejętności

Wiedza absolwentów ochrony środowiska musi mieć interdyscyplinarny charakter. Z jednej strony kwalifikacje ekologów mają wyjątkowo ścisły i kierunkowy charakter, z drugiej – zawód ten wymaga interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu nauk społecznych oraz prawnych. Te obszary muszą wzajemnie się uzupełnić, by abiturienci tego kierunku mogli w przyszłości z sukcesami realizować się w przyszłej pracy.

Umiejętności ekologów muszą być tak samo rozbudowane, jak ich wiedza. Przede wszystkim studenci ochrony środowiska muszą sprawnie wykorzystywać poznane zagadnienia w praktyce w ramach

 • zajęć laboratoryjnych,
 • zajęć terenowych.

Podstawy programowe tego kierunku opierają się przede wszystkim na kształceniu umiejętności praktycznych studentów. Dodatkowo profesjonalny ekolog dysponuje całym szeregiem umiejętności miękkich, które sprawiają, że może on podejmować dialog z różnymi instytucjami, które zależne są od funkcjonowania środowiska naturalnego, a na przykład destrukcyjnie wpływają na jego funkcjonowanie.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

OCHRONA ŚRODOWISKA STUDIA NIESTACJONARNE

OCHRONA ŚRODOWISKA STUDIA STACJONARNE

Ile trwają studia na kierunku ochrona środowiska?

Ile trwają studia na kierunku ochrona środowiska?

Studia na kierunku ochrona środowiska mają charakter dwustopniowy. Oznacza to, że na studentów czekają dwa komplementarne cykle kształcenia. Pierwszy z nich obejmuje trzy lata, podczas których studenci uczestniczą w podstawowych zajęciach.

Finalizacją tego cyklu jest pomyślna obrona pracy licencjackiej. Absolwenci studiów pierwszego stopnia dysponują już częściowymi uprawnieniami, które pozwalają na wykonywanie zawodu.

Studia drugiego stopnia trwają dwa lata. W trakcie ich trwania nauka ma charakter już ściśle specjalistyczny i musi opierać się na wiedzy wyniesionej ze studiów pierwszego stopnia. Po zakończeniu nauki, abiturienci otrzymują tytuł magistra ochrony środowiska.

Czas trwania studiów na kierunku ochrona środowiska na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska stac. I stopnia:
4 lata
(inżynier)
II stopnia:
1,5 roku
(magister inżynier)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
1,5 roku
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
4 lata
(inżynier)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
1,5 roku
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
1,5 roku
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

POKAŻ WSZYSTKIE

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

OCHRONA ŚRODOWISKA STUDIA I STOPNIA

OCHRONA ŚRODOWISKA STUDIA II STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek ochrona środowiska na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska Przedmioty:

biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, język obcy, matematyka

Dowiedz się więcej
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Przedmioty:

biologia, chemia, matematyka

Dowiedz się więcej
Uniwersytet Gdański Uniwersytet Gdański Przedmioty:

biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, język obcy, matematyka

Dowiedz się więcej
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Przedmioty:

biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, język obcy, język polski, matematyka

Dowiedz się więcej
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Przedmioty:

biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Dowiedz się więcej

POKAŻ WSZYSTKIE

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku ochrona środowiska na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska stac. I stopnia:
60
II stopnia:
60
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie stac. I stopnia:
60
II stopnia:
30
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Gdański Uniwersytet Gdański stac. I stopnia:
60
II stopnia:
40
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu stac. I stopnia:
65
II stopnia:
27
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Uniwersytet Jagielloński w Krakowie stac. I stopnia:
-
II stopnia:
50
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

POKAŻ WSZYSTKIE

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek ochrona środowiska na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska stac. I stopnia:
100
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie stac. I stopnia:
21,00
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Gdański Uniwersytet Gdański stac. I stopnia:
12.80
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie stac. I stopnia:
51,00
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu stac. I stopnia:
30
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

POKAŻ WSZYSTKIE

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek ochrona środowiska?

Czy te studia są dla ciebie

Studia na kierunku ochrona środowiska mają ścisły charakter i na pewno nie należą do kierunków łatwych. Jednak odrobina zaangażowania i pasji przy zdobywaniu wiedzy mogą sprawić, że w przyszłej pracy zawodowej będziesz realizować się z sukcesami.

Zanim zdecydujesz się na wybór tego kierunku, zastanów się, czy  fascynuje cię świat otaczającej cię przyrody? Musi to być oczywiście fascynacja wielowymiarowa! Podstawą przy wyborze takiego kierunku jak ochrona środowiska jest jednak zamiłowanie do nauk ścisłych, więc jeżeli nauka biologii, matematyki oraz chemii nie sprawiają ci problemu, to być może są to studia idealne dla ciebie.

 

Jakie przedmioty brane są pod uwagę

Twoim podstawowym obowiązkiem jest jak najlepsze przygotowanie się do egzaminu maturalnego, który pozwoli ci dostać się na wymarzony kierunek studiów. W przypadku ochrony środowiska na większości przedmioty, które są brane pod uwagę w procesie rekrutacji,  dzielą się na trzy grupy (dwie wymagane oraz jedyną dodatkową).

Pierwsza z nich obejmuje biologię, matematykę, chemię, fizykę lub geografię do wyboru. Ta grupa punktowana jest najwyżej.

Druga grupa obejmuje te same przedmioty, co pierwsza oraz język polski lub język obcy nowożytni.

Trzecia grupa ma charakter nieobligatoryjny – w ramach niej można zdawać jeszcze jeden dodatkowy przedmiot maturalny. Pamiętaj – im więcej przedmiotów zdasz na poziomie rozszerzonym, tym większa szansa, że znajdziesz się na listach osób przyjętych.

 

Wymagane dokumenty

Ostatnim bardzo ważnym etapem rekrutacji jest terminowe dostarczenie dokumentów. Nie lekceważ go, ponieważ to od twojej sumienności zależy, czy nie zostajesz skreślony z listy osób już przyjętych. Zaniedbanie tego etapu oznacza jedno – nie jesteś już zainteresowany kształceniem na tym kierunku. Odpowiednio wcześnie zorientuj się zatem, jakie dokumenty musisz dostarczyć w pierwszej kolejności. Na ogół są to skany dowodów, świadectwo maturalne oraz zdjęcia do legitymacji.

zasady rekrutacji na studia

Jaka praca po studiach na kierunku ochrona środowiska?

Jaka praca po studiach na kierunku ochrona środowiska?

Każda osoba, która pragnie kształcić się na studiach wyższych, wybiera je nie tylko ze względu na własne zainteresowania, lecz także na możliwości zawodowego rozwoju w przyszłości. Absolwenci studiów na kierunku ochrona środowiska mogą być spokojni, jeśli chodzi perspektywy zatrudnienia. Wyzwania współczesnego świata sprawiają, że abiturienci tego kierunku są niezastąpionymi profesjonalistami.

Osoby, które kończą te studia, mogą ubiegać się o stabilne zatrudnienie w różnego rodzaju jednostkach badawczych oraz instytucjach zajmujących się ochroną środowiska. Mogą to być organizacje zarówno rządowe (np. Ministerstwo Ochrony Środowiska), jak i pozarządowe – o charakterze krajowym oraz międzynarodowym (np. WWF, Greenpeace).

Ekolodzy mogą podejmować świadomy i konstruktywny dialog z różnego rodzaju przedsiębiorstwami i korporacjami, które w swoim przemyśle wykorzystują zasoby naturalne. Abiturienci tego kierunku to także wykwalifikowani informatorzy i edukatorzy, którzy mogą występować w roli dydaktyków oraz ekspertów.

 

Praca po studiach

Wyzwania współczesnego świata sprawiają, że absolwenci studiów na kierunku ochrona środowiska nie powinni mieć problemów ze znalezieniem zatrudnienia. Jeżeli abiturienci podejdą do wykonywania swojego zawodu z pasją, to da im on wyjątkowo dużo satysfakcji. Ekolog może bowiem podjąć działalność związaną z pracą w terenie, może prowadzić prace laboratoryjne oraz rozbudowane projekty badawcze.

Bardzo ważnym aspektem pracy ekologa jest podejmowanie świadomej współpracy z różnego rodzaju instytucjami rządowymi i organizacjami proekologicznymi, które zajmują się edukacją oraz propagowaniem ekologicznego stylu życia. Uświadomienie społeczeństwa, że życie w zgodzie z naturą przekłada się na właściwie każdy aspekt życia ma współcześnie bardzo duże znaczenie. Ekolog przygotowany jest do prowadzenia różnego rodzaju warsztatów w placówkach edukacyjnych.

Jakie opinie mają studia na kierunku ochrona środowiska?

Studia na kierunku ochrona środowiska wymagają przede wszystkim pasji i zaangażowania do nauki i poszerzania nowych horyzontów.

Michał, student tego kierunku, mówi:

Wiem, jak bardzo ważna jest symbioza i równowaga pomiędzy naturą a cywilizacją. Te studia sprawiają, że dysponuję umiejętnościami, które sprawiają, że założenia teoretyczne mogę wcielać w życie, jednocześnie przyczyniając się do jakości mojego życia na tej planecie.

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU OCHRONA ŚRODOWISKA

Komentarze (0)