Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

Studia na kierunku ochrona środowiska możesz podjąć na 24 uczelniach publicznych oraz 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Ochrona środowiska stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet Zielonogórski

Uniwersytet Zielonogórski

Ochrona środowiska stopień: (II), czas trwania: 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku ochrona środowiska

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Ochrona środowiska stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Ochrona środowiska stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Ochrona środowiska stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Ochrona środowiska stopień: (II), czas trwania: 2 lata
forma: stacjonarne
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Ochrona środowiska stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 2 lata • 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski

Ochrona środowiska stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku lub 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Ochrona środowiska stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Ochrona środowiska stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Ochrona środowiska +

Studia I stopnia  stopień: (I) , czas trwania: 3 lata ,
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Studia II stopnia  stopień: (II) , czas trwania: 2 lata ,
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska

Ochrona środowiska stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 1,5 roku
forma: stacjonarne
Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Ochrona środowiska +

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska UWr  stopień: (I)  (II) , czas trwania: 3 lata • 2 lata ,
forma: stacjonarne

Wydział Nauk Biologicznych UWr  stopień: (I)  (II) , czas trwania: 3 lata • 2 lata ,
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku ochrona środowiska

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Ochrona środowiska stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne
Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Ochrona środowiska stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Ochrona środowiska stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Ochrona środowiska stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku ochrona środowiska

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Ochrona środowiska stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne

Uniwersytet Pomorski w Słupsku

Ochrona środowiska stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Ochrona środowiska stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku ochrona środowiska

Uniwersytet Opolski

Ochrona środowiska stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie

Ochrona środowiska stopień: (I)
forma: stacjonarne

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Ochrona środowiska stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lub 3,5 roku • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Ochrona środowiska stopień: (I), czas trwania: 4 lata • 3,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku ochrona środowiska

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Ochrona środowiska stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 2 lata • 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku ochrona środowiska

Uczelnie, gdzie ochrona środowiska jako specjalność / ścieżka kształcenia

Uniwersytet WSB Merito w Chorzowie

Uniwersytet WSB Merito w Chorzowie

Inżynieria zarządzania stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku inżynieria zarządzania

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Geologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku geologia

Politechnika Wrocławska

Górnictwo i geologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 2 lata • 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku górnictwo i geologia

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Ichtiologia i akwakultura stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku ichtiologia i akwakultura

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Inżynieria środowiska stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku inżynieria środowiska

Popularne miasta

Często wybierane

Filtrowanie
Miasto

Ochrona środowiska studia - kierunek studiów

Studia na kierunku Ochrona środowiska to studia inżynierskie lub licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3 do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub licencjata lub magistra).

Studia na kierunku ochrona środowiska
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3 do 4 lat (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)

Uczelnie

Studia na kierunku ochrona środowiska możesz podjąć na 24 uczelniach publicznych oraz 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym | ochrona środowiska - uczelnie >

Specjalności

Współczesne studia z ochrony środowiska charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

Popularne specjalności na kierunku ochrona środowiska: ekologia i ochrona wód, environment protection (j.ang.), fizykochemiczne metody w ochronie środowiska, geoekologia, gospodarka odpadami, informacja i zarządzanie w ochronie środowiska, kształtowanie terenów zieleni, menedżer energii, menedżer środowiska w przedsiębiorstwie.

 

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia 2024/2025 na kierunku ochrona środowiska najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, informatyka,matematyka, język obcy, wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

Jak wygląda rekrutacja na studia na kierunek ochrona środowiska?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku ochrona środowiska:

 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka i astronomia,
 • geografia,
 • informatyka,
 • matematyka,
 • język obcy,
 • wiedza o społeczeństwie.

Oczywiście, im więcej przedmiotów będziesz zdawać na poziomie rozszerzonym, tym zwiększa się twoja szansa, że znajdziesz się na listach osób przyjętych. Zatem warto, abyś przygotowania do egzaminu maturalnego rozpoczął już dziś!

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Ochrona środowiska - zasady rekrutacji

Jaka wiedza po studiach na kierunku ochrona środowiska?

Program studiów

Program studiów na kierunku ochrona środowiska ma wyjątkowo specjalistyczny charakter, tak by kształcić prawdziwych specjalistów, których łatwo można odróżnić od „domorosłych” piewców ekologii. Podstawę kształcenia zatem stanowić będą przedmioty obejmujące zagadnienia związane z biologią, matematyką i statystyką, dzięki której poznasz różnorodne formy prowadzenia prac badawczych.

Przyszli specjaliści z zakresu ochrony środowiska w trakcie wszystkich etapów trwania nauki zetkną się z kierunkowymi odmianami fizyki oraz chemii. Naczelnym zadaniem tych przedmiotów jest ukazanie zagadnień ekologii w znacznie szerszej perspektywie.

Działania ekologiczne mają bezpośredni związek z prawem i ekonomią, więc program studiów musi brać pod uwagę także i te aspekty. Każdy student w trakcie zajęć będzie poznawać różnorodność biologiczną otaczającego nas środowiska, a dzięki zajęciom terenowym twoja wiedza będzie miała praktyczny wymiar.

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • podstaw biologii, matematyki, fizyki i chemii poznawanych w odniesieniu do zagadnień związanych z ochroną środowiska
 • norm i przepisów prawnych związanych z ekologią w Polsce i na świecie
 • podstaw ekonomii
 • różnorodności biologicznej roślin, grzybów i zwierząt
 • zagrożeń środowiskowych dotyczących poszczególnych ekosystemów
 • projektowania i wdrażania technologii oczyszczania wód i gazów
 • metod rekultywacji środowiska naturalnego
 • zarządzania odpadami i zużyciem energii
 • metod gromadzenia danych przydatnych w pracy ekologa

Jak wyglądają studia na kierunku ochrona środowiska?

 

1. Typ i tryb studiów

Studia przyrodniczne na kierunku ochrona środowiska możesz rozpocząć zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestajonarnym. Współcześnie ośrodki akademickie coraz częściej dają możliwość łączenia studentom aktywności zawodowej ze studiami – w przypadku studiów dziennych jest to dość trudne, wtedy pomoce mogą okazać się studia niestacjonarne. Jednak należy wtedy pamiętać, że większość zagadnień teoretycznych należy opanowywać we własnym zakresie, tak by podstawa programowa mogła być zrealizowana w całości.

 

Studia na kierunku Ochrona środowiska możemy podzielić na:

1. Poziom:

 

2. Forma:

 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Program studiów i przedmioty

Program studiów na kierunku ochrona środowiska jest wyjątkowo rozbudowany. Oznacza to, że studenci w trakcie całego cyklu nauki zetkną się z szeregiem specjalistycznych przedmiotów, które dadzą im fundamentalną wiedzę teoretyczną, na której opierać się będą swoją pracę badawczą. Zatem osoby kształcące się na tym kierunku zetkną się z przedmiotami takimi jak

 • geologia,
 • gleboznawstwo,
 • różnorodność biologiczna (z podziałem na zwierzęta oraz rośliny),
 • podstawy GIS
 • ekologia stosowana.

By studenci mogli kształcić się z zakresu ochrony środowiska muszą mieć podstawy z zakresu chemii oraz fizyki. Obie te dyscypliny naukowe poznawane są w ramach kierunkowego kształcenia. Fundamenty te są niezbędne, tylko dzięki nim student może poznawać takie zagadnienia jak: monitoring środowiska, mykologia stosowana, botanika, czy zoologia konserwatorska.

 

3. Nabywane umiejętności

Wiedza absolwentów ochrony środowiska musi mieć interdyscyplinarny charakter. Z jednej strony kwalifikacje ekologów mają wyjątkowo ścisły i kierunkowy charakter, z drugiej – zawód ten wymaga interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu nauk społecznych oraz prawnych. Te obszary muszą wzajemnie się uzupełnić, by absolwenci tego kierunku mogli w przyszłości z sukcesami realizować się w przyszłej pracy.

Umiejętności ekologów muszą być tak samo rozbudowane, jak ich wiedza. Przede wszystkim studenci ochrony środowiska muszą sprawnie wykorzystywać poznane zagadnienia w praktyce w ramach

 • zajęć laboratoryjnych,
 • zajęć terenowych.

Podstawy programowe tego kierunku opierają się przede wszystkim na kształceniu umiejętności praktycznych studentów. Dodatkowo profesjonalny ekolog dysponuje całym szeregiem umiejętności miękkich, które sprawiają, że może on podejmować dialog z różnymi instytucjami, które zależne są od funkcjonowania środowiska naturalnego, a na przykład destrukcyjnie wpływają na jego funkcjonowanie.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Postęp cywilizacyjny – to nie tylko rozwój i szansa na poprawę funkcjonowania w świecie. Niestety współcześnie zapominamy, jak ogromne znaczenie ma wpływ natury i środowiska na nasze życie. Dziś świat stoi przed prawdziwym wyzwaniem – jak sprawić, by jednoczesny rozwój i postęp nie wpływał destrukcyjnie na planetę, na której żyjemy?

Aktualne nastroje społeczne i ekologiczne sprawiają, że studia na kierunku ochrona środowiska cieszą się niemalejącą popularnością. To właśnie wiedza i umiejętności profesjonalistów z zakresu tej dziedziny mogą sprawić, że uda nam się łączyć to, co nowoczesne z tym, co naturalne. Tylko takie zrównoważone i holistyczne podejście może sprawić, że przyszłe pokolenia będą mogły żyć szczęśliwie.

Jeżeli od zawsze fascynował cię świat natury i wiesz, że tylko dobre funkcjonowanie całego ekosystemu – którego my, ludzie, jesteśmy nierozerwalną częścią – przekłada się na postęp niosący przede wszystkim pozytywne zmiany, to te studia są dla ciebie idealne. Musisz mieć tylko świadomość, że wymagają one rozległej wiedzy z zakresu różnych nauk ścisłych – biologii, fizyki, chemii, czy także geografii.

 

5. Gdzie studiować Ochronę środowiska

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Ochrona środowiska:

Ile trwają studia na kierunku ochrona środowiska?

Ile trwają studia na kierunku ochrona środowiska?

Studia na kierunku Ochrona środowiska trwają od 3 do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia).

Studia na kierunku ochrona środowiska mają charakter dwustopniowy. Oznacza to, że na studentów czekają dwa komplementarne cykle kształcenia. Pierwszy z nich obejmuje od trzech do czterech lat, podczas których studenci uczestniczą w podstawowych zajęciach.

Finalizacją tego cyklu jest pomyślna obrona pracy licencjackiej lub inżynierskiej. Absolwenci studiów pierwszego stopnia dysponują już częściowymi uprawnieniami, które pozwalają na wykonywanie zawodu.

Studia drugiego stopnia trwają  od półtora do dwóch lat. W trakcie ich trwania nauka ma charakter już ściśle specjalistyczny i musi opierać się na wiedzy wyniesionej ze studiów pierwszego stopnia. Po zakończeniu nauki, absolwenci otrzymują tytuł magistra ochrony środowiska.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek ochrona środowiska?

Czy te studia są dla ciebie

Studia na kierunku ochrona środowiska mają ścisły charakter i na pewno nie należą do kierunków łatwych. Jednak odrobina zaangażowania i pasji przy zdobywaniu wiedzy mogą sprawić, że w przyszłej pracy zawodowej będziesz realizować się z sukcesami.

Zanim zdecydujesz się na wybór tego kierunku, zastanów się, czy  fascynuje cię świat otaczającej cię przyrody? Musi to być oczywiście fascynacja wielowymiarowa! Podstawą przy wyborze takiego kierunku jak ochrona środowiska jest jednak zamiłowanie do nauk ścisłych, więc jeżeli nauka biologii, matematyki oraz chemii nie sprawiają ci problemu, to być może są to studia idealne dla ciebie.

 

Jakie przedmioty brane są pod uwagę

Twoim podstawowym obowiązkiem jest jak najlepsze przygotowanie się do egzaminu maturalnego, który pozwoli ci dostać się na wymarzony kierunek studiów. W przypadku ochrony środowiska na większości przedmioty, które są brane pod uwagę w procesie rekrutacji,  dzielą się na trzy grupy (dwie wymagane oraz jedyną dodatkową).

Pierwsza z nich obejmuje biologię, matematykę, chemię, fizykę lub geografię do wyboru. Ta grupa punktowana jest najwyżej.

Druga grupa obejmuje te same przedmioty, co pierwsza oraz język polski lub język obcy nowożytni.

Trzecia grupa ma charakter nieobligatoryjny – w ramach niej można zdawać jeszcze jeden dodatkowy przedmiot maturalny. Pamiętaj – im więcej przedmiotów zdasz na poziomie rozszerzonym, tym większa szansa, że znajdziesz się na listach osób przyjętych.

 

Wymagane dokumenty

Ostatnim bardzo ważnym etapem rekrutacji jest terminowe dostarczenie dokumentów. Nie lekceważ go, ponieważ to od twojej sumienności zależy, czy nie zostajesz skreślony z listy osób już przyjętych. Zaniedbanie tego etapu oznacza jedno – nie jesteś już zainteresowany kształceniem na tym kierunku. Odpowiednio wcześnie zorientuj się zatem, jakie dokumenty musisz dostarczyć w pierwszej kolejności. Na ogół są to skany dowodów, świadectwo maturalne oraz zdjęcia do legitymacji.

zasady rekrutacji na studia

Jaka praca po studiach na kierunku ochrona środowiska?

Jaka praca po studiach na kierunku ochrona środowiska?

Każda osoba, która pragnie kształcić się na studiach wyższych, wybiera je nie tylko ze względu na własne zainteresowania, lecz także na możliwości zawodowego rozwoju w przyszłości. Absolwenci studiów na kierunku ochrona środowiska mogą być spokojni, jeśli chodzi perspektywy zatrudnienia. Wyzwania współczesnego świata sprawiają, że absolwenci tego kierunku są niezastąpionymi profesjonalistami.

Osoby, które kończą te studia, mogą ubiegać się o stabilne zatrudnienie w różnego rodzaju jednostkach badawczych oraz instytucjach zajmujących się ochroną środowiska. Mogą to być organizacje zarówno rządowe (np. Ministerstwo Ochrony Środowiska), jak i pozarządowe – o charakterze krajowym oraz międzynarodowym (np. WWF, Greenpeace).

Ekolodzy mogą podejmować świadomy i konstruktywny dialog z różnego rodzaju przedsiębiorstwami i korporacjami, które w swoim przemyśle wykorzystują zasoby naturalne. Absolwenci tego kierunku to także wykwalifikowani informatorzy i edukatorzy, którzy mogą występować w roli dydaktyków oraz ekspertów.

 

Praca po studiach

Wyzwania współczesnego świata sprawiają, że absolwenci studiów na kierunku ochrona środowiska nie powinni mieć problemów ze znalezieniem zatrudnienia. Jeżeli absolwenci podejdą do wykonywania swojego zawodu z pasją, to da im on wyjątkowo dużo satysfakcji. Ekolog może bowiem podjąć działalność związaną z pracą w terenie, może prowadzić prace laboratoryjne oraz rozbudowane projekty badawcze.

Bardzo ważnym aspektem pracy ekologa jest podejmowanie świadomej współpracy z różnego rodzaju instytucjami rządowymi i organizacjami proekologicznymi, które zajmują się edukacją oraz propagowaniem ekologicznego stylu życia. Uświadomienie społeczeństwa, że życie w zgodzie z naturą przekłada się na właściwie każdy aspekt życia ma współcześnie bardzo duże znaczenie. Ekolog przygotowany jest do prowadzenia różnego rodzaju warsztatów w placówkach edukacyjnych.

Jakie opinie mają studia na kierunku ochrona środowiska?

Studia na kierunku ochrona środowiska wymagają przede wszystkim pasji i zaangażowania do nauki i poszerzania nowych horyzontów.

Michał, student tego kierunku, mówi:

Wiem, jak bardzo ważna jest symbioza i równowaga pomiędzy naturą a cywilizacją. Te studia sprawiają, że dysponuję umiejętnościami, które sprawiają, że założenia teoretyczne mogę wcielać w życie, jednocześnie przyczyniając się do jakości mojego życia na tej planecie.

Aktualności rekrutacyjne

Pokaż wszystkie

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Ochrona środowiska studia niestacjonarne

Ochrona środowiska studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Ochrona środowiska studia I stopnia

Ochrona środowiska studia II stopnia

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku ochrona środowiska

Filtrowanie
Województwo
Miasto
Poziom studiów
Forma studiów

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Zobacz inne kierunki biologiczne i przyrodnicze

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów