PLAC DEFILAD 1 

PAŁAC KULTURY I NAUKI, XII PIĘTRO PLAC DEFILAD 1 

00-901 WARSZAWA 

E-MAIL: INFO@CIVITAS.EDU.PL 

TEL. 22 656 71 87

PLAC DEFILAD 1 

PAŁAC KULTURY I NAUKI, XII PIĘTRO PLAC DEFILAD 1 

00-901 WARSZAWA 

E-MAIL: INFO@CIVITAS.EDU.PL 

TEL. 22 656 71 87

 • ANALIZA INFORMACJI W ZARZĄDZANIU BEZPIECZEŃSTWEM - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe Analiza Informacji w Zarządzaniu Bezpieczeństwem to oferta edukacyjna skierowana do osób, których zawód bądź zainteresowania wymagają znajomości mechanizmów, narzędzi i technik analitycznych, także w ich najbardziej praktycznym wymiarze. Absolwenci takich kierunków, jak socjologia, psychologia, bezpieczeństwo wewnętrzne, prawo, dziennikarstwo oraz bezpieczeństwo narodowe będą mogli dzięki nim pogłębić swoją wiedzę w dziedzinie analizy informacji.Studia są dedykowane pracownikom i funkcjonariuszom służb bezpieczeństwa i porządku publicznego, służb specjalnych, przedstawicieli administracji państwowej i samorządowej zajmujących się bezpieczeństwem, pracowników think-tanków, pracowników i managerów firm konsultingowych i doradczych, pracowników wywiadowni gospodarczych, brokerów informacji, analityków, managerów średniego szczebla, a także dziennikarzy i nauczycieli zajmujących się tą problematyką na różnych poziomach nauczania.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • BEZPIECZEŃSTWO BIZNESU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Bezpieczeństwo podmiotów gospodarczych tworzących podwaliny ekonomicznej stabilności państwa to jeden z najważniejszych aspektów bezpieczeństwa państwa w XXI w. Zagrożenia ze strony przestępczości zorganizowanej, globalne powiązania rynków kapitałowych, rosnące zależności ekonomiczne oraz luki prawne wymagają stałego podnoszenia wiedzy, kompetencji i świadomości osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo biznesu i ich zdolności do sprawnego zwalczania zagrożeń ekonomicznych i zagrożeń dla fizycznego i organizacyjnego bezpieczeństwa firmy.

  Celem studiów „Bezpieczeństwo biznesu” jest zwiększenie zdolności osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo firm do efektywnego zwalczania zagrożeń w obszarze gospodarczym, ze strony zorganizowanej przestępczości zorganizowanej oraz innych zagrożeń. Studia ukierunkowane są także na wzmacnianie zdolności przeciwdziałania i zwalczania takich zagrożeń w prywatnych i państwowych podmiotach gospodarczych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • COACHING DIETETYCZNY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Świadome odżywianie jest pierwszym krokiem w kierunku podniesienia jakości życia i parametrów zdrowotnych, to również̇ wzrost samoświadomości. Zmiana trybu życia i nawyków żywieniowych jest głównym i najsilniej oddziałującym komponentem medycyny stylu życia. W ujęciu holistycznym zdrowa dieta ma znaczenie nie tylko dla dobrostanu fizycznego człowieka, ale przede wszystkim dla utrzymania dobrostanu we wszystkich innych obszarach funkcjonowania. Zmieniając nawyki żywieniowe, w ciągu roku można zminimalizować́ ryzyka chorób cywilizacyjnych do minimum. Problemy otyłości, w tym wśród dzieci i młodzieży rosną̨ a spożycie warzyw i owoców, przy jednoczesnym ograniczeniu tłuszczów i cukrów jest wciąż̇ poniżej wskazanych norm. Czynniki ryzyka chorób cywilizacyjnych, które skracają̨ długość́ i jakość́ życia, takie jak cukrzyca, otyłość́, choroby serca, nadciśnienie tętnicze i inne, wciąż̇ rosną̨. Pomimo druzgoczących statystyk, niewielkie zmiany w codziennym stylu życia mogą̨ być́ znacząco istotne w obniżaniu ryzyka zachorowań jak i profilaktyce starzenia.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • COACHING SYSTEMOWY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów Coaching systemowy, prowadzonych we współpracy z Centrum Life Coaching Polska jest przygotowanie osób zajmujących się zawodowo wspieraniem ludzi do poszerzenia swojego warsztatu o podejście systemowe. Uczestnicy będą mogli doświadczyć i zrozumieć jak działa ich własny system oraz nauczą się, w jaki sposób wykorzystywać wiedzę o systemie zawodowo. Zdobędą umiejętności w zakresie prowadzenia indywidualnej rozmowy czy sesji z poziomu systemu, z którym połączony jest klient, pracy z zespołem czy interwencji w organizacjach.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • COACHING ZDROWIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia są skierowane do osób, które chcą zacząć pracować jako coach zdrowia, trener zdrowia, coach dietetyczny; psychologów, psychoterapeutów i terapeutów; specjalistów pracujących w sektorach doradztwa, rozwoju personalnego, służby zdrowia (lekarze, pielęgniarki, rehabilitanci, dietetycy); pracowników instytucji i organizacji zajmujących się profilaktyką i promocją zdrowia. Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do profesjonalnego korzystania z narzędzi dotyczących profilaktyki i promocji zdrowia. Absolwenci będą potrafili wspierać swojego klienta/pacjenta w zdobywaniu pewności siebie, wzmocnieniu zaangażowania i motywacji do zmiany oraz realizowaniu procesu dochodzenia do własnych, skutecznych rozwiązań problemów w obszarze zdrowia i żywienia.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • CYBERBEZPIECZEŃSTWO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Cyberprzestrzeń stała się równorzędnym w stosunku do otoczenia materialnego polem działania państw, korporacji i organizacji w XXI w. Wykorzystywanie atutów cyfrowego otoczenia dla realizowania celów w obszarze bezpieczeństwa, realizowanie efektywnej strategii komunikacyjnej w cyfrowym otoczeniu informacyjnym to ważne obszary wsparcia – ale też potencjalnych zagrożeń dla współczesnych państw. W jaki sposób planować i realizować polityki i strategie w cyberprzestrzeni? Jak identyfikować zagrożenia w cyberprzestrzeni i jak im przeciwdziałać? Na studiach podyplomowychCyberbezpieczeństwo, oferowanych przez Collegium Civitas, słuchacze nauczą się, w jaki sposób zapewnić bezpieczne funkcjonowanie w cyfrowym otoczeniu.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • DZIEDZICTWO ŚRÓDZIEMNOMORSKIE. KULTURA, FILOZOFIA, SZTUKA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  elem studiów jest wskazywanie na to, jak różnorodność etniczna, religijna, filozoficzna, artystyczna, poetycka, którą odnaleźć można w starożytnej i nowożytnej kulturze śródziemnomorskiej, była i jest w stanie stworzyć pewne figury jedności kulturowej oraz jakie napięcia i nieporozumienia z konieczności wynikają z takiego projektu.

  Podejmiemy zatem krytyczny dialog z tworzącymi naszą współczesność praktykami kulturowymi, tradycjami, działaniami politycznymi i poglądami społecznymi, których źródło bije wprost w myśli, ideowych sporach, historii i porządku społeczno-kulturowych przemian, jakie tworzyły specyfikę i odrębność kultury śródziemnomorskiej na przestrzeni wieków.

  Omawiając wybrane przykłady, odpowiemy na pytanie w jakim stopniu Polska leżała i czy nadal leży nad Morzem Śródziemnym? Prześledzimy migracje ideowe i artystyczne oraz dialog form kulturowych i postaw, charakterystycznie i dobitnie ujawnianych w ostatnich latach wobec najpoważniejszych problemów naszego świata.

  Ponieważ studia prowadzić będziemy w murach Collegium Civitas, w naturalny sposób uwzględnimy specyfikę relacji pomiędzy polską i – szerzej – zaalpejską specyfiką Północy wychylonej w swoich tęsknotach ku długiemu trwaniu myśli i tradycji Południa.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • FINANSOWANIE I ROZWÓJ START-UPÓW - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe „Finansowanie i rozwój start-upów (FiRSU)” są realizowane we współpracy z przedstawicielami środowisk inwestorskich, przedsiębiorców, ekosystemów start-upowych oraz z reprezentantami biznesu zajmującymi się tworzeniem i rozwojem start-upów. Oferta Collegium Civitas w tym zakresie odpowiada na potrzeby wszelkich środowisk biznesowych (firm, korporacji, grup kapitałowych) planujących uruchamianie nowych przedsięwzięć i ich skalowanie, jak i naukowo-badawczych, tworzących nowe technologie i szukających sposobów ich komercjalizacji. Są to studia skierowane również do osób, które planują założenie własnej firmy.

  Kierunek ma wymiar praktyczny i realizowany jest głównie w oparciu o tzw. business case-y, prezentowane przez wykładowców-praktyków . Zajęcia są prowadzone w formie ćwiczeń, dyskusji grupowych, analiz faktycznych zdarzeń i sytuacji zaistniałych na rynku krajowym i zagranicznym. Słuchacze rozwijają kompetencje i umiejętności niezbędne do prowadzenia własnego biznesu.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • HISTORIA SZTUKI - INTERPRETACJE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Dwusemestralne studia podyplomowe Historia sztuki. Interpretacje adresowane są do osób, których ambicją jest rozwinięcie umiejętności wszechstronnego spojrzenia na problematykę historii sztuki w szerokim kontekście kultury wizualnej oraz utrwalenie kompetencji interpretacyjnych.

  Adresaci studiów:

  • absolwentów studiów humanistycznych (i nie tylko), którzy chcą zdobyć dodatkowe kompetencje i wiedzę z historii sztuki,
  • nauczycieli przedmiotu „Wiedza o kulturze”,
  • pracowników instytucji kultury,
  • osób zawodowo nie związanych z kulturą, lecz myślących o sztuce jako podstawowym składniku rozwoju kulturowego każdego reprezentanta nowoczesnego społeczeństwa,
  • wszystkich, którzy z różnych perspektyw interesują się sztuką, są jej miłośnikami lub kolekcjonerami.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • IDEE XX WIEKU. SZKOŁA FILOZOFICZNA TADEUSZA GADACZA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe Idee XX wieku. Szkoła filozoficzna Tadeusza Gadacza są adresowane do wszystkich, którzy – bez względu na kierunek swego dotychczasowego wykształcenia – chcą zrozumieć współczesny świat i pogłębić wiedzę na temat głównych problemów myśli i kultury XX wieku. Program studiów adresujemy do nauczycieli, absolwentów i doktorantów nauk społecznych i humanistycznych, przedstawicieli mediów i pracowników szeroko pojętej sfery kultury oraz wszystkich, którzy zarówno w swej pracy zawodowej, jak i w życiu prywatnym poszukują odniesień do fundamentalnych zagadnień natury filozoficznej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • INNOVATION AND TECHNOLOGY PROJECT MANAGEMENT - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Absolwenci tego kierunku będą w wąskim gronie osób, łączących kompetencje zarządzania projektami, znajomości technologii oraz budowy produktów innowacyjnych. Będą idealnymi kandydatami do prowadzenia innowacyjnych projektów, programów digitalizacji, tworzenia i realizacji produktów cyfrowych oraz do współpracy ze startupami z ramienia korporacji lub do budowy własnych startupów.

  Studia są skierowane do:

  • Osób, które chcą się nauczyć praktycznego podejścia do zarządzania innowacyjnymi projektami technologicznymi
  • Osób po studiach wyższych, które chcą zacząć realizować projekty technologiczne
  • Osób które miały już styczność (przynajmniej bazową) z zarządzaniem projektami
  • Osób, które w efektywny sposób chcą zarządzać swoimi startupami
  • Osób, które chcą zarządzać projektowaniem zaawansowanych rozwiązań biznesowych, które odpowiadają na potrzeby rynku
  • Osób, które chcą poznać najnowsze trendy w technologii i ich wykorzystanie w biznesie

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • KREATYWNE METODY W PRACY COACHA I TRENERA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Praca w zawodach takich jak trener lub coach to nieustanne rozwijanie umiejętności i technik pracy, tak aby to, co jest oferowane klientom było atrakcyjne i różnorodne. Dlatego tak ważne jest, aby umieć wykorzystywać techniki aktywujące różne zmysły i odpowiadające na różne potrzeby rozwojowe lub edukacyjne klientów, a także poszukiwać kreatywnych rozwiązań np. z obszaru sztuk wizualnych czy scenicznych, które będą możliwe łatwe do wykorzystania w różnych kontekstach.

  Program studiów został stworzony wokół trzech aspektów najbardziej odpowiadających praktycznemu wymiarowi pracy coacha i trenera: obrazu – poprzez fotografię, kinestetyki – poprzez ruch i przestrzeń oraz teatru – poprzez dramę i techniki aktorskie.

  Fotografia jest uniwersalnym sposobem komunikowania się. Mamy proste i dostępne narzędzia – aparat w telefonie, osobiste galerie w internecie czy w mediach społecznościowych, które możemy wykorzystać do pracy nad zmianą, rozwojem a także zdrowieniem. Obraz dostarcza nam informacji na wielu poziomach: faktów, estetyki, relacji, emocji, opowieści, projekcji, osobistego znaczenia.

  Praca z obrazem podczas sesji terapeutycznych, coachingowych czy warsztatów rozwojowych jest okazją do budowania otwartości, zaangażowania, kreatywności, wglądu, nadawania osobistych znaczeń, inspiracji i budowania motywacji do zmiany. Użycie fotografii w pracy terapeuty, coacha i trenera może być bardzo inspirującą przygodą, a korzystanie z gotowych fotografii, albumów klienta czy samo fotografowanie zadanych tematów może być okazją do pogłębienia tej pracy.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • LIFE COACHING - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Kierunek Life Coaching jest przeznaczony dla wszystkich osób zainteresowanych rozwojem specjalistycznych umiejętności z zakresu life coachingu, które w przyszłości chciałyby nauczyć się pracować jako coach, dla specjalistów pracujących w sektorach doradztwa, szkolnictwa, rozwoju personalnego, a także dla psychologów, terapeutów, nauczycieli pragnących poszerzyć swoje kompetencje.

  Celem studiów Life Coaching jest rozwinięcie kompetencji i przekazanie metodologii pracy coacha, zgodnych ze światowymi standardami ICF (International Coach Federation). Absolwenci zostaną wyposażeni w profesjonalne narzędzia do wspierania ludzi w najważniejszych obszarach ich życia: rodziny, związków, zdrowia, równowagi życiowej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • LIFE COACHING START UP - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Kierunek Life Coaching Start Up jest przeznaczony dla wszystkich osób zdecydowanych pracować jako coach i zainteresowanych uzyskaniem akredytacji ICF w celu podniesienia swojej wiarygodności oraz systematycznym rozwojem kompetencji life coachingowych na ścieżce ICF. Celem studiów Life Coaching Start Up jest przygotowanie słuchaczy do egzaminu na certyfikowanego coacha ACC – największej międzynarodowej organizacji zrzeszającej coachów. Absolwenci będą mieli możliwość intensywnego rozwoju osobistego, rozwinięcia kompetencji coachingowych oraz zostaną wyposażeni w profesjonalne narzędzia do wspierania ludzi w najważniejszych obszarach ich życia: rodziny, związków, zdrowia, równowagi życiowej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • MANAGER CSR - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe Manager CSR są realizowane w ścisłej współpracy z firmą edukacyjno-doradczą CSRinfo, specjalizującą się w tematyce społecznej odpowiedzialności biznesu i rozwoju zrównoważonego, animatora działań CSR na polskim rynku, lidera szkoleń i programów edukacyjnych w tym obszarze. Studia otrzymały nagrodę i akredytację w programie „Studia z przyszłością” za dopasowany do rynku pracy i oczekiwań oraz wyzwań gospodarczych program nauczania.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • MBA GENERAL MANAGEMENT - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Collegium Civitas oferuje program we współpracy z Private Online Business School, ekspertem w zakresie systemów zarządzania nauczaniem online. POBS ma wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu programów e-learningowych z partnerami akademickimi w Niemczech, Austrii i Szwajcarii.

  Dzięki studiom uczestnicy poznają przyszłościowe podejście do biznesu, zdobędą również umiejętności w zakresie przywództwa, biznesu cyfrowego, zarządzania zmianami, opracowywania strategii, zarządzania finansami, sprzedaży i marketingu.

  Internetowy program Master of Business Administration in General Management łączy najnowszą wiedzę na temat gospodarki w dynamicznie zmieniającym się cyfrowym świecie, prezentuje najważniejsze kompetencje przywódcze i innowacyjną metodologię nauczania dostosowaną do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów.

  Studia są adresowane do pracowników średniego i wyższego szczebla w przedsiębiorstwach, organizacjach non profit i organizacjach pozarządowych oraz do wszystkich osób, które chciałyby poprawić swoją pozycję zawodową. Absolwenci MBA in General Management to wszechstronni liderzy biznesu, którzy potrafią szybko podejmować decyzje.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • MEDIATOR WG NVC MARSHALLA B. ROSENBERGA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Poznaj podejście NVC w mediacjach na studiach podyplomowych Mediator wg NVC Marshalla B. Rosenberga. Zdobędziesz konkretne umiejętności, które wykorzystasz w swojej praktyce zawodowej. Nauczysz się prowadzić mediacje rodzinne, grupowe, a także wspierać dzieci i młodzież w rozwiązywaniu konfliktów. Otrzymasz dwa dyplomy: Collegium Civitas oraz dyplom Mediatora w sprawach rodzinnych Polskiego Centrum Mediacji.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • MUZYKA W MEDIACH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe Muzyka w mediach są przeznaczone dla wszystkich osób zainteresowanych współczesną kulturą muzyczną – zarówno profesjonalistów (dziennikarzy, krytyków, popularyzatorów, kuratorów), którzy pragną pogłębić wiedzę o muzyce i jej relacjach z mediami oraz udoskonalić warsztat dziennikarza i krytyka muzycznego, jak i melomanów czy fascynatów muzyki pragnących odbierać ją w sposób bardziej świadomy. Zajęcia są również dedykowane osobom, które chciałyby poszerzyć swoje kompetencje zawodowe (np. nauczycielom i wykładowcom akademickim), ludziom mediów, managerom kultury, pracownikom mediów, organizacji pozarządowych działających w sektorze kultury, przedstawicielom administracji państwowej i samorządowej zajmujących się kulturą, producentom.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • NEUROMANAGEMENT - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe na kierunku Neuromanagement stanowią nowatorską odpowiedź na rosnące potrzeby wsparcia rozwojowego menedżerów, opartego na danych naukowych (evidence-based approach). Są także merytoryczną reakcją na niezliczone oferty kształcenia w rozwoju osobistym, będące jedynie zbiorem chaotycznych technik zaprawionych atrakcyjną otoczką sprzedażową. Nieustannie poszerzający się zakres wiedzy o układzie nerwowym człowieka oraz szeroka popularyzacja interdyscyplinarnej dziedziny, jaką jest neuronauka, oferuje podejście do zarządzania potencjałem własnym, zespołowym oraz pozamaterialnymi zasobami firm i instytucji (takimi jak talenty, kompetencje czy czas) bazujące na twardych danych neurobiologicznych, co czyni je szczególnie efektywnym. Poznanie tajemnic ludzkiego mózgu umożliwia świadome unikanie błędów wynikających z działań nieświadomych i automatycznych, których miliony w każdej sekundzie podejmowane są przez nasze sieci neuronowe. Neuromenadżer to lider wyposażony w wiedzę niezbędną do lepszego poznawania siebie i innych, rozumiejący psychologiczną podstawę konkretnych zachowań pracowników oraz potrafiący projektować rozwiązania zmierzające do uzyskiwania jak najlepszych efektów.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • POROZUMIENIE BEZ PRZEMOCY WG MARSHALLA B. ROSENBERGA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Porozumienie bez przemocy wg Marshalla B. Rosenberga to pierwsze w Polsce studia podyplomowe prowadzone przez praktyków i certyfikowanych trenerów NVC, których celem jest dogłębne poznanie i praktykowanie Porozumienia bez przemocy (NVC – Nonviolent Communication). Studia mogą stanowić etap przygotowań do egzaminu certyfikacyjnego The Center for Nonviolent Communication. Studia są przeznaczone dla wszystkich, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności komunikowania się w oparciu o porozumienie bez przemocy, a w szczególności do: specjalistów pracujących na co dzień z ludźmi (nauczycieli, wychowawców, doradców zawodowych, trenerów, coachów, mediatorów); psychologów i terapeutów pragnących poszerzyć swoje kompetencje; menadżerów oraz przedstawicieli działów HR, którym zależy na komunikacji wspierającej wzajemne poszanowanie i budującej współpracę i zaangażowanie; a także do osób, które chcą w przyszłości zostać certyfikowanymi trenerami NVC.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PROJEKTY W KULTURZE. IDEA, INNOWACJE, BIZNES - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe „Projekty w kulturze. Idea, innowacje, biznes” skierowane są do osób pracujących w sektorze kultury bądź zamierzających z nim współpracować. Ich celem jest uzyskanie przez słuchacza kompetencji umożliwiających rozwój projektu bądź organizacji czy instytucji od strony: konceptualnej, biznesowej, ekonomicznej, komunikacyjnej i zarządczej.

  Głównym założeniem kierunku jest dostarczenie narzędzi i inspiracji, dzięki którym pierwotny pomysł na działanie kulturalne stanie się konkurencyjny jakościowo i rynkowo. Program jest skonstruowany w taki sposób, aby otrzymane narzędzia rozwoju projektów mogły być implikowane w różnych działaniach związanych z kulturą.

  Moduły tematyczne dotyczą wielu zagadnień: od opracowania początkowego pomysłu, przez jego finansowanie i realizację, aż po budowanie wizerunku. Obszerny blok studiów poświęcony jest działalności biznesowej i ekonomicznej przy zastosowaniu nowoczesnej komunikacji i kompetencji z zakresu zarządzania. W programie duży nacisk położony został na innowacyjne procesy myślowe, a także na relacje międzysektorowe oraz przedsiębiorczość.

  W ramach programu studiów chcemy wskazywać na te połączenia, które są rzadko eksplorowane i namawiać do odwagi we wdrażaniu nowych pomysłów na projekty w kulturze. Z drugiej strony udowodnimy, że nawet standardowe pomysły można rozwinąć w sposób nieszablonowy, wykorzystując m.in. potencjał twórczy zespołu projektowego, narzędzia tworzenia innowacji oraz relacje z uczestnikami.

  Program został opracowany przez dr Marlenę Wieczorek (konsultacja merytoryczna: Tomasz Szymański i Beata Dubiel-Stawska). Autorskie przedmioty są stworzone przez ekspertów praktyków odnoszących sukcesy w sektorze kultury i biznesie. To dzięki nim uczestnictwo w studiach podyplomowych stanie się katalizatorem zmian w sferze tworzenia i rozwoju projektów kulturalnych. Połączenie różnych perspektyw daje szczególny rodzaj synergii, co sprawia, że program kierunku jest atrakcyjną odpowiedzią na potrzeby współczesnego rynku. Łączy w sobie myślenie stricte biznesowe, a nawet komercyjne, nie pomijając przy tym społecznej i artystycznej roli i misji kultury.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • SKUTECZNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Posiadanie wiedzy dotyczącej aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych osobowych jest istotne zarówno z punktu widzenia podmiotów gospodarczych, jak również publicznych, ich organów zarządczych, a w szczególności osób bezpośrednio zaangażowanych w ten proces. Rozporządzenie UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 (RODO) przewiduje wiele nowych rozwiązań, również takich, które budzą szereg kontrowersji, obaw i niezrozumienia.
  Celem studiów jest praktyczne przygotowanie słuchaczy do podjęcia obowiązków w nowych realiach prawnych i organizacyjnych. Głównym ich adresatem są osoby sprawujące funkcję Inspektora Ochrony Danych (IOD). W trakcie studiów przedstawimy jak, w ramach już istniejących struktur i procesów, zastosować najwłaściwsze instrumenty służące do rozbudowy efektywnego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacyjnym, na miarę każdej organizacji.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • STUDIA ISP PAN I COLLEGIUM CIVITAS W ZAKRESIE SOCJOLOGII LUB NAUK O POLITYCE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Chcesz przygotować się do otwarcia przewodu doktorskiego w zakresie socjologii lub nauk o polityce? Wybierz studia podyplomowe ISP PAN i Collegium Civitas. Studia trwają 4 semestry i umożliwiają kontynuowanie seminariów doktorskich oraz uzyskanie doktoratu w ISP PAN lub Collegium Civitas.

  Studia opierają się na indywidualnym toku nauczania, ustalanym przez samego słuchacza studiów oraz stałego opiekuna naukowego (promotora).

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • STUDIA LIDERÓW OŚWIATY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia realizowane we współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Kadry Kierowniczej Oświaty.

  Adresaci studiów
  Studia są skierowane do: dyrektorów i wicedyrektorów szkół i placówek, którzy poprzez rozwój własny i pracę z radą pedagogiczną chcą poprawić jakość pracy swojej szkoły.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • STUDIUM KREATYWNEGO PISANIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studium Kreatywnego Pisania to unikalne przedsięwzięcie na mapie kształcenia akademickiego, którego celem jest przygotowanie świadomych procesu twórczego, rzemiosła pisarskiego, języka, talentu oraz wyobraźni: prozaików, dramatopisarzy, scenarzystów oraz dziennikarzy.

  Studia podyplomowe Studium Kreatywnego Pisania są dedykowane wszystkim osobom, które zawodowo zajmują się słowem pisanym i chciałyby zgłębić teoretyczne zasady pisania tekstów literackich i okołoliterackich; doskonalić kompetencje językowe oraz świadomość literacką; poszerzyć granice wyobraźni; rozwijać talent.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • SZTUKA WSPÓŁCZESNA. WIEDZA I RYNEK - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia umożliwiają zdobycie praktycznej wiedzy o funkcjonowaniu instytucji i profesjonalistów na polskim i międzynarodowym rynku sztuki współczesnej. Absolwenci poznają narzędzia niezbędne do kreowania własnych karier w świecie sztuki współczesnej w Polsce i za granicą.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • TEORIA I PRAKTYKA SOMMERLIERSKA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Jedyne studia podyplomowe w Polsce przeznaczone dla osób pragnących poszerzyć swoją wiedzę o winie i najważniejszych regionach winiarskich świata, dla przyszłych sommelierów, sędziów w konkursach winiarskich, specjalistów z zakresu handlu winem oraz osób już zatrudnionych na stanowisku kelnera czy barmana, którym zależy na zdobyciu unikalnych szlifów zawodowych. Studia mają charakter ogólnohumanistyczny, a ich program koncentruje się na teorii i praktyce zawodu sommeliera. Podczas zajęć słuchacze zapoznają się również z technologią produkcji wina.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • TERRORYZM I ZAGROŻENIA HYBRYDOWE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Słuchacze studiów Terroryzm i zagrożenia hybrydowe uzyskują dostęp do wiedzy i umiejętności w obszarze najważniejszych zagrożeń i wyzwań stojących przed Polską i jej międzynarodowymi partnerami. Słuchacze studiów staną się cennymi zasobem w systemie bezpieczeństwa antyterrorystycznego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • WIEDZA O WINIE. MEDIA, RYNEK, KULTURA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia przygotowane zostały przez Centrum Studiów na Winem Collegium Civitas pod patronatem magazynu „Czas Wina” – największego specjalistycznego magazynu winiarskiego w Polsce. To jedyne tego typu studia podyplomowe w Polsce przeznaczone zarówno dla tych, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę o winie i najważniejszych regionach winiarskich świata, jak również dla przyszłych dyplomatów, sommelierów, sędziów w konkursach winiarskich czy specjalistów z zakresu handlu winem. Studia mają charakter ogólnohumanistyczny – wiedza związana z technologią produkcji wina ograniczona jest do koniecznego minimum i wykładana w jasny i przystępny sposób.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE FIRMĄ W CZASIE PANDEMII - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Każda firma, niezależnie od wielkości i zasięgu, powinna posiadać gotowe strategie reagowania na kryzys, jeszcze zanim on wystąpi. Jest to szczególnie istotne wobec kryzysu wywołanego przez pandemię COVID-19, która zmienia krajobraz gospodarczy, społeczny i komunikacyjny otaczającego nas świata. Zwłaszcza zasoby informacyjne, jako zasoby strategiczne firmy pozwalające nie tylko zarządzać bieżącą sytuacją firmy, ale także planować jej niezakłócone działanie w przyszłości, wymagają skutecznego zarządzania.

  Wybierz kierunek „Zarządzanie firmą w czasie pandemii”, aby zdobyć kompetencje niezbędne do tworzenia rozwiązań z zakresu prewencji, zarządzania kryzysem oraz minimalizacji i likwidacji jego skutków w wymiarze wewnętrznym i zewnętrznym. Wiedzę wykorzystasz w działaniach dla firm i instytucji.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE KRYZYSEM - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Każda firma, niezależnie od wielkości i zasięgu, powinna posiadać gotowe strategie reagowania na kryzys, jeszcze zanim on wystąpi. Wybierz kierunek Zarządzanie kryzysem, aby zdobyć kompetencje niezbędne do tworzenia rozwiązań z zakresu prewencji, zarządzania kryzysem oraz minimalizacji i likwidacji jego skutków w wymiarze wewnętrznym i zewnętrznym. Wiedzę wykorzystasz w działaniach dla firm i instytucji.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE PRYWATNĄ PLACÓWKĄ MEDYCZNĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Publiczne systemy ochrony zdrowia na całym świecie borykają się z podobnymi wyzwaniami: braki kadrowe, długi czas oczekiwania na konsultację medyczną, nadmiar pracy administracyjnej. Niewydolność tych systemów jest szansą dla prywatnych świadczeniodawców, dlatego na całym świecie zwiększają się wydatki „out of pocket” – prywatnie ponoszone przez pacjentów i ich rodziny. Niektóre sektory ochrony zdrowia w Polsce – jak np. stomatologia oraz medycyna estetyczna – są niemal całkowicie sprywatyzowane. Wyzwaniem dla właścicieli tych klinik – lekarzy, przygotowanych przede wszystkim do pracy klinicznej z pacjentem, jest zatrudnienie menedżerów, posiadających kompetencje w zakresie zarządzania. Odpowiedzią na te potrzeby rynku są studia podyplomowe „Zarządzanie prywatną placówką medyczną”, których unikatowy program został opracowany przez grono ekspertów rynku usług medycznych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Collegium Civitas w Warszawie

Opinie (2)

Maria Ocena odpowiedz

Ukończmy studia Muzyka w mediach w Collegium Civitas i mogę śmiało powiedzieć, że są studia dla tych, którzy chcą poszerzyć swoje horyzonty. Pomagają w zrozumieniu funkcjonowania i poznaniu sektora muzycznego z wielu, bardzo różnych perspektyw. Studia, które łączą elementy muzykologii, jak i praktyki dziennikarskiej. Mnie dały bardzo dużo to studia.

Agnieszka Ocena odpowiedz

Ukończyłam studia podyplomowe na kierunku Muzyka w mediach. Wspaniali wykładowcy, którzy opowiadają z pasją i sprawiają, że człowiek inaczej słucha i inaczej słyszy muzykę. Polecam