• DORADCA RESTRUKTURYZACYJNY I SYNDYK MASY UPADŁOŚCI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia mają przygotować do egzaminów na doradcę restrukturyzacyjnego i sprawowania funkcji syndyka masy upadłości a także przygotowanie osób, które będą doradzać w firmach jak opuścić stadium kryzysu oraz z restrukturyzować kompleksowa przedsiębiorstwo. Zajęcia będą prowadzone przez sędziów komisarzy, syndyków doradców restrukturyzacyjnych z ponad 15 letnim doświadczeniem a także przez wybitnych ekonomistów analityków finansowych oraz menedżerów. W tym aspekcie jest to niepowtarzalna szansa podniesienia swojej przydatności zawodowej i spełnienia się w nowych obszarach zawodowego spełnienia i satysfakcji.

  Dowiedz się więcej

 • KRYMINOLOGIA I KRYMINALISTYKA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Oferta studiów podyplomowych EWSPA adresowana jest do wszystkich absolwentów wyższych uczelni z dyplomem magistra lub licencjata, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje lub uzupełnić zdobyte wcześniej wykształcenie. Pierwsze lata pracy i własne doświadczenia w określonym otoczeniu zawodowym są znakomitą podstawą do podejmowania decyzji o dalszym kształceniu, otwierającym nowe perspektywy.
  Pracodawcy wysoko cenią osoby otwarte na rozwój i podnoszenie swoich kwalifikacji. Na każdym stanowisku pracy wiedza zdobyta na studiach wymaga poszerzania i aktualizacji. Proponowane przez nas programy studiów podyplomowych adresowane są do osób, które świadome swoich potrzeb zawodowych i zainteresowań poprzez wiedzę i umiejętności chcą kształtować swoją karierę.

  Zajęcia dydaktyczne w ramach poszczególnych kierunków studiów podyplomowych realizowane są, w zależności od potrzeb słuchaczy w formule tradycyjnej (wykłady, zajęcia praktyczne) w siedzibie uczelni w Warszawie podczas dziesięciu sobotnio-niedzielnych zjazdów, lub w systemie łączącym formułę tradycyjną z distance-learning, tj. zajęcia przeprowadzane są za pośrednictwem platformy e-learningowej EWSPA w formie webinariów i wykładów audiowizualnych. Program studiów przewiduje łącznie 180 godzin zajęć w ramach dwóch semestrów. Podstawą ukończenia studiów jest obrona pracy dyplomowej w siedzibie uczelni.

  Dowiedz się więcej

 • MEDIACJE, NEGOCJACJE, SĄDOWNICTWO ARBITRAŻOWE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia podyplomowe umożliwiają słuchaczom zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności dotyczących wykorzystywania alternatywnych metod w rozwiązywaniu sporów i łagodzeniu konfliktów w działalności biznesowej, zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz w sądach. Zdobywają też niezbędną wiedzę z zakresu komunikacji niewerbalnej, zachowań asertywnych, radzenia sobie z manipulacją oraz budowania pozytywnego wizerunku jak również podstaw retoryki. Program zakłada kompleksowe przygotowanie słuchaczy do prowadzenia mediacji, negocjacji na polu zawodowym.  Słuchacze poznają też podstawy sądownictwa arbitrażowego, które jest alternatywą dla kosztownego, czasochłonnego sądownictwa powszechnego.

  Dowiedz się więcej

 • PRAWNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Nowa oferta studiów podyplomowych z zakresu prawnych aspektów funkcjonowania jednostek oświatowych adresowana jest do dyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz wszystkich osób, które przygotowują się do pełnienia funkcji kierowniczych w oświacie i pragną podnieść swoje kwalifikacje.

  Zajęcia w ramach studiów będą realizowane w formule mieszanej – w ramach tradycyjnych wykładów i spotkań z wykładowcą oraz w formie webinarium, tj. z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Webinarium umożliwia słuchaczowi uczestniczenie w zajęciach w dowolnym miejscu, w którym właśnie przebywa, z pełnym i bezpośrednim kontaktem z wykładowcą i 100% interakcją. Dodatkowo słuchacze będą mieli możliwość odsłuchania wykładów audiowizualnych, które zostaną udostępnione na platformie e-learningowej EWSPA – również w dowolnym miejscu i dogodnym czasie. Tematyka tych wykładów będzie konsultowana z wykładowcami w ramach ich dyżurów on-line.

  Dowiedz się więcej

 • PRAWO W BIZNESIE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Prawo w biznesie to praktyczny kierunek studiów, który kształci specjalistów w zakresie regulacji prawnych obrotu gospodarczego oraz organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstw. Słuchacze poznają podstawy prawa, aspekty prowadzenia działalności gospodarczej, przedsiębiorstwa, zasady i źródła pozyskiwania kapitału finansowego. Zdobywają specjalistyczną wiedzę z zakresu prawa obrotu gospodarczego i funkcjonowania przedsiębiorstw – prawa kontraktów, sytuacji podmiotu gospodarczego w stosunkach z organami administracji państwowej, prawa podatkowego i rachunkowości, prawa pracy, zarządzania kryzysem w przedsiębiorstwach oraz prawa konkurencji.

  Kierunek adresowany jest zarówno do przedsiębiorców chcących poszerzyć wiedzę z zakresu prawa, pracowników jednostek administracji publicznej związanych z obsługą przedsiębiorstw osób przygotowujących się do prowadzenia własnej działalności gospodarczej jak i do absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł magistra lub licencjata,którzy w przyszłości pragną podjąć pracę w obrocie gospodarczym.

  Po ukończeniu tego kierunku przed absolwentami otwierają się nowe możliwości zawodowe np. na stanowiskach asystenta zarządu, pracownika działu prawnego, organizacyjnego lub działu personalnego, niezależnie od formy prawnej podmiotu. Drzwi kariery otworzą się w organizacjach pozarządowych, jednostkach administracji publicznej, urzędach miast czy gmin, w wydziałach przeprowadzających przetargi publiczne lub dokonujących rejestracji działalności gospodarczej.

  Dowiedz się więcej

 • PSYCHOLOGIA SĄDOWA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Oferta studiów podyplomowych EWSPA adresowana jest do wszystkich absolwentów wyższych uczelni z dyplomem magistra lub licencjata, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje lub uzupełnić zdobyte wcześniej wykształcenie. Pierwsze lata pracy i własne doświadczenia w określonym otoczeniu zawodowym są znakomitą podstawą do podejmowania decyzji o dalszym kształceniu, otwierającym nowe perspektywy.
  Pracodawcy wysoko cenią osoby otwarte na rozwój i podnoszenie swoich kwalifikacji. Na każdym stanowisku pracy wiedza zdobyta na studiach wymaga poszerzania i aktualizacji. Proponowane przez nas programy studiów podyplomowych adresowane są do osób, które świadome swoich potrzeb zawodowych i zainteresowań poprzez wiedzę i umiejętności chcą kształtować swoją karierę.

  Zajęcia dydaktyczne w ramach poszczególnych kierunków studiów podyplomowych realizowane są, w zależności od potrzeb słuchaczy w formule tradycyjnej (wykłady, zajęcia praktyczne) w siedzibie uczelni lub Wydziale podczas dziesięciu sobotnio-niedzielnych zjazdów, lub zajęcia przeprowadzane są za pośrednictwem platformy e-learningowej EWSPA w formie webinariów i wykładów audiowizualnych. Program studiów przewiduje łącznie 180 godzin zajęć w ramach dwóch semestrów. Podstawą ukończenia studiów jest obrona pracy dyplomowej w siedzibie uczelni.

  Absolwenci otrzymają, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych EWSPA.  Świadectwo jest tożsame dla słuchaczy studiów uczestniczących w zajęciach w formie stacjonarnej jak i przez internet.

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)