• BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Roczne podyplomowe studia bezpieczeństwo narodowe przeznaczone są dla osób zatrudnionych w służbach mundurowych (wojsko, policja, straż graniczna, służba więzienna) lub zamierzających podjąć pracę w tych służbach oraz dla osób zawodowo zajmujących się problematyką bezpieczeństwa narodowego (dziennikarze, wykładowcy akademiccy). Ukończenie studiów podyplomowych dostarczy jego uczestnikom podstawową wiedzę o prawnych, politycznych i socjologicznych aspektach bezpieczeństwa narodowego, zapozna ich z podstawową literaturą oraz z metodami działań państwa skierowanymi na umocnienie jego bezpieczeństwa.

  Zajęcia będą realizowane w trybie audytoryjnym w siedzibie uczelni w czasie weekendów. W razie konieczności uruchomione zostaną zajęcia na odległość. Podstawą uzyskania dyplomu ukończenia studiów podyplomowych jest napisanie pracy seminaryjnej (pod kierownictwem wybranego wykładowcy) oraz jej komisyjna obrona.

  SEMESTR I (65 GODZIN WYKŁADOWYCH)

  • Teoretyczne podstawy wiedzy o bezpieczeństwie narodowym (15 godzin) – prof. dr hab. Jerzy Wiatr
  • System bezpieczeństwa europejskiego (15 godzin) – prof. dr hab. gen.  broni  Józef Buczyński
  • Konstytucyjne regulacje w obszarze bezpieczeństwa narodowego (15 godz.) – prof. dr hab. Roman Wieruszewski
  • Podstawy zwalczania terroryzmu (10 godzin) – dr Urszula Staśkiewicz
  • Postępowanie karne a nauka o bezpieczeństwie (10 godzin) – Dr hab. Waldemar Gontarski

  SEMESTR II (80 GODZIN WYKŁADOWYCH)

  • Strategia bezpieczeństwa narodowego RP (15 godzin) – prof. dr hab. inż. Gen, broni Józef Buczyński
  • Prawa człowieka a bezpieczeństwo narodowe (15 godzin) prof. dr hab. Roman Wieruszewski
  • Współczesne konflikty międzynarodowe (15 godzin) prof. dr hab. Jerzy Wiatr
  • Cyberprzestępczość – charakter i metody zwalczania (10 godzin) dr Urszula Staśkiewicz
  • Służba penitencjarna w systemie bezpieczeństwa państwa (10 godzin) – dr Urszulka Staśkiewicz
  • Przygotowanie prac seminaryjnych (15 godzin) – wybrani wykładowcy

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PRAWNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Nowa oferta studiów podyplomowych z zakresu prawnych aspektów funkcjonowania jednostek oświatowych adresowana jest do dyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz wszystkich osób, które przygotowują się do pełnienia funkcji kierowniczych w oświacie i pragną podnieść swoje kwalifikacje.

  Zajęcia w ramach studiów będą realizowane w formule mieszanej – w ramach tradycyjnych wykładów i spotkań z wykładowcą oraz w formie webinarium, tj. z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Webinarium umożliwia słuchaczowi uczestniczenie w zajęciach w dowolnym miejscu, w którym właśnie przebywa, z pełnym i bezpośrednim kontaktem z wykładowcą i 100% interakcją. Dodatkowo słuchacze będą mieli możliwość odsłuchania wykładów audiowizualnych, które zostaną udostępnione na platformie e-learningowej EWSPA – również w dowolnym miejscu i dogodnym czasie. Tematyka tych wykładów będzie konsultowana z wykładowcami w ramach ich dyżurów on-line.

  Pierwszy i ostatni zjazd w ramach studiów odbędzie się w siedzibie EWSPA w Warszawie.

  Program:

  180 godzin dydaktycznych, w tym 135 godzin wykładowych i 45 godzin warsztatów. W toku dwusemestralnych studiów niestacjonarnych słuchacze otrzymują 30 pkt ECTS.

  MODUŁY TEMATYCZNE:
  I. Prawo oświatowe
  II. Karta nauczyciela
  III. Podstawy postępowania administracyjnego
  IV. Podstawy legislacji administracyjnej
  V. Prawo karne nieletnich
  VI. Podstawy prawa pracy
  VII. Umowy cywilno – prawne w administracji szkolnej
  VIII. Zamówienia publiczne z uwzględnieniem specyfiki jednostek oświatowych
  IX. RODO w jednostkach oświatowych
  X. Kontrola zarządcza (KZ) w szkole

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie

Opinie (0)