ul. Armii Krajowej 46, 

81-365 Gdynia, 

tel. 58 661-88-71, 

tel./fax 58 661-89-55

e-mail: sekretariat@wsks.pl 

ul. Armii Krajowej 46, 

81-365 Gdynia, 

tel. 58 661-88-71, 

tel./fax 58 661-89-55

e-mail: sekretariat@wsks.pl 

 • ADMINISTRACYJNO - EKONOMICZNY Stopień: II REKRUTACJA

  Kierunek Administracyjno- Ekonomiczny w Wyższej Szkole Komunikacji Społecznej w Gdyni skierowany jest do osób, planujących karierę zawodową w obszarze szeroko pojętego zarządzania, zarówno w biznesie- business management, jak i w instytucjach publicznych- public management. Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z obszarów nauk prawnych, ekonomicznych oraz zarządzania oraz przygotowanie do konkretnych potrzeb współczesnego rynku pracy.

  Studia na kierunku Administracyjno- Ekonomicznym w Wyższej Szkole Komunikacji Społecznej w Gdyni dzielą się na trzy specjalności:

  • Menedżer bezpieczeństwa,
  • Menedżer Human Resources,
  • Menedżer logistyki.

  W programie nauczania znajdują się następujące przedmioty: zarządzanie projektami i procesami, psychologia społeczna, zarządzanie zasobami ludzkimi, ekonomia społeczna, prawo podatkowe, prawo finansów publicznych, polityka społeczna, prawo upadłościowe, komunikacja interpersonalna, prawo gospodarcze i handlowe. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci kierunku Administracyjno- Ekonomicznego w WSKS w Gdyni będą mogli wykorzystać w administracji rządowej i samorządowej, organach kontroli i nadzoru, działach HR, przedsiębiorstwach transportowych, firmach konsultingowych.

  wymagania rekrutacyjne

   

  Dokładne informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

Opinie (1)

sylwia Ocena

Wybrałam studia w Wyższej Szkole Komunikacji Społecznej, bo na tej uczelni można zdobyć wiedzę, która rzeczywiście poszukiwana jest na rynku pracy. Tutaj mogę pozyskać wiedzę praktyczną, a także umiejętności i kompetencje, które ułatwią mi zawodowy start


STACJONARNE


Studia II stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia II stopnia: